gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2021 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Про зміну засновника та перейменування комунального закладу "Жидачівський районний Народний дім" Друк
Четвер, 31 грудня 2020, 17:11

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

_____ 2020р.

Про зміну засновника та перейменування комунального

закладу «Жидачівський районний Народний дім“

Жидачівської районної ради Львівської області

 

У зв’язку з передачею КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “ЖИДАЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ НАРОДНИЙ ДІМ“ ЖИДАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ із спільної власності територіальних громад Жидачівського району у комунальну власність Жидачівської міської територіальної громади на підставі рішення Жидачівської районної ради від 17.11.2020р. № 567 та беручи до уваги рішення Жидачівської міської ради від 24.11.2020 р. № 12 “Про прийняття в комунальну власність Жидачівської міської територіальної громади бюджетних установ, майна із спільної власності територіальних громад Жидачівського району“, керуючись статтями 143, 144 Конституції України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, статтею 25, пунктом 30 частини 1 статті 26, статтями 59, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій“,  статтями. 22 - 24 Закону України «Про культуру», Жидачівська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Змінити засновника КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “ЖИДАЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ НАРОДНИЙ ДІМ“ ЖИДАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (81700 Україна, Львівська область, Жидачівський район, місто Жидачів, вулиця Міцкевича, будинок 11, код ЄДРПОУ 36738267)   шляхом виключення засновника Жидачівську районну раду (код ЄДРПОУ 25234118) та включення засновником Жидачівську міську раду (код ЄДРПОУ 04056167).

2. Змінити найменування КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “ЖИДАЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ НАРОДНИЙ ДІМ“ ЖИДАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ на:

- повна назва КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЖИДАЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ НАРОДНИЙ ДІМ“ ЖИДАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;

- скорочена назва: КЗ “ЖИДАЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ НАРОДНИЙ ДІМ“.

3. Затвердити статут КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “ЖИДАЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ НАРОДНИЙ ДІМ“ ЖИДАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у новій редакції (додається).

4. Керівнику відділу культури забезпечити проведення державної реєстрації змін до установчих документів.

ДОДАТОК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Жидачівської міської ради

від _______________ № ___

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “ЖИДАЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ НАРОДНИЙ ДІМЖИДАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний статут КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЖИДАЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ НАРОДНИЙ ДІМ» ЖИДАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (надалі – статут) розроблений відповідно до Конституції України, Закону України   «Про культуру» та підзаконних актів України, регламентує діяльність закладу.

1.2. Засновником КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЖИДАЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ НАРОДНИЙ ДІМ» ЖИДАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (надалі – РНД) є Жидачівська міська рада Львівської області (надалі-засновник).

1.3. РНД знаходиться в комунальній власності Жидачівської міської ради Львівської області.

1.4. Юридична адреса РНД: 81700, Львівська область, місто Жидачів, вулиця Міцкевича,11.

1.5. Повна назва МНД: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД « ЖИДАЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ НАРОДНИЙ ДІМ» ЖИДАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

1.6. Скорочена назва: КЗ « ЖИДАЧІВСЬКИЙ РНД».

1.7. У своїй діяльності РНД керується Конституцією України, Законом України «Про культуру», Указами Президента України, Постановами і рішеннями Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, рішеннями засновника, уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами та цим статутом.

1.8. Діяльність РНД спрямована на створення, розповсюдження та популяризацію культурних надбань.

1.9. РНД перебуває в управлінні Жидачівської міської Ради та безпосередньо підпорядковується відділу культури та охорони культурної спадщини Жидачівської міської ради (надалі-уповноважений орган управління).

1.10. Головна мета   РНД - задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації дозвілля тощо.

1.11. Головними завданнями РНД є:

- створення умов для задоволення культурних потреб населення;

- підтримка та збереження осередків народних художніх промислів;

- розвиток аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості;

- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об’єднань та клубів за інтересами інших клубних формувань;

- підтримка соціально важливих культурно-творчих, пізнавально- розважальних, художньо-естетичних ініціатив;

- впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб населення;

- надання інформаційних та методичних послуг і консультацій культурно-дозвіллєвим та іншим закладам в організації змістовного відпочинку.

 1.12. Основними напрямами роботи РНД є:

- збереження, розвиток української культури, а також культур інших національних груп, що проживають на території району;

- популяризація культурної спадщини як національної культури;

- організація культурного дозвілля громадян.

1.13. Головним функціями РНД є культурно-творча, виховна, пізнавальна, розважальна, методична функції. 


ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ РНД

2.1. РНД створений з урахуванням соціально-економічних, культурно-дозвіллєвих потреб населення міста.

2.2.   РНД є юридичною особою, діє на підставі статуту, має самостійний кошторис, баланс та інші атрибути юридичної особи.

2.3. РНД є бюджетним неприбутковим закладом у сфері культури.

2.4. Головними видами діяльності РНД є:

- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об’єднань, клубів за інтересами та інших клубних формувань;

- організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та інших форм показу результатів творчої діяльності РНД;

- проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих виконавців;

- організація роботи лекторіїв, народних університетів, студій, курсів, проведення тематичних вечорів, усних журналів, творчих зустрічей тощо;

- проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій;

- організація дозвілля різновікових груп населення, у тому числі проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків та інших розважальних програм.

2.5. РНД може створювати культурно-дозвіллєві клубні формування (гуртки, студії, об’єднання).

2.7. Створення, реорганізація та ліквідація РНД здійснюється засновником відповідно до законодавства України.

 

ІІІ. СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ РНД

3.1. Структура РНД визначається завданнями, напрямами та змістом його діяльності, а також умовами й можливостями.

РНД є багатопрофільним закладом культури.

Структурними складовими   РНД можуть бути творчо-виробничі підрозділи та громадські формування (творчі колективи, асоціації, гуртки, студії, курси, консультаційні пункти, любительські об’єднання інші ініціативні утворення).

3.2. РНД планує свою діяльність відповідно до культурних потреб населення, виходячи із творчих можливостей та фінансових ресурсів.

3.3. Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва робота у клубному закладі здійснюється диференційовано з використанням різних організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, конкурси, огляди, концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм, передбачених чинним законодавством та цим статутом.

3.4. РНД може організовувати роботу клубних формувань, творчих об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених угод.

3.5. РНД може залучати до участі в організаційно-масових заходах дошкільні, позашкільні, загально - освітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади, інші заклади та організації.

3.6. РНД відповідно до законодавства України, має право на надання платних послуг.

3.7. З метою удосконалення культурно-дозвільної роботи в РНД можуть створюватись методичні, громадські ради, комісії.

Діяльність методичних, громадських рад, комісій передбачається положеннями про них, які затверджуються уповноваженим органом управляння.


ІV. УПРАВЛІННЯ КЛУБНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Управління РНД в межах повноважень, визначених законодавством та статутом, здійснюють:

- засновник ;

- уповноважений орган управління;

- керівник (директор);

- інші органи, передбачені Законом України «Про культуру» та статутом клубного закладу.

4.2. Права та обов’язки засновника РНД визначаються  Законами України «Про культуру», «Про місцеве самоврядування» та статутом клубного закладу.

4.3.Засновник   РНД:

- затверджує статут РНД та зміни до нього, здійснює контроль за його дотриманням;

- приймає керівника   РНД на підставі подання уповноваженого органу управління, враховуючи результати конкурсного відбору та звільняє його;

- укладає контракт з керівником   РНД та розриває його з підстав та у порядку, що визначені законодавством та статутом   РНД;

- реалізує інші права, передбачені законодавством та статутом   РНД.

4.4. Уповноважений орган управління;

- організовує та проводить конкурс на зайняття посади керівника РНД;

- затверджує штатний розпис РНД;

- призначає та звільнює працівників РНД;

- затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт РНД у випадках та порядку, що визначені законодавством, здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю РНД;

- затверджує стратегію (перспективний план) розвитку   РНД;

- затверджує положення про методичну, громадську ради та комісій;

- встановлює розміри платних послуг за поданням директора РНД в порядку, визначеному законодавством ;

- ініціює проведення аудиту в разі зниження РНД якості мистецької діяльності;

- реалізує інші права, передбачені законодавством та статутом РНД.

4.5. Засновник та уповноважений орган управління не має права втручатися в діяльність РНД, що здійснюється нею в межах її автономних прав, визначених законами та статутом.

4.6. Безпосереднє управління РНД здійснює - директор. Директор забезпечує мистецьку, фінансово-господарську та іншу діяльність РНД.

4.7. Директор РНД призначається засновником на підставі подання уповноваженого органу управління, враховуючи результати конкурсного відбору. Права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення визначаються контрактом.

У випадку подання директором заяви про звільнення за власним бажанням України звільнення здійснюється розпорядженням голови Жидачівської міської ради на підставі статті 38 КЗпП.

Після закінчення строку дії контракту звільнення директора здійснюється розпорядженням голови Жидачівської міської ради.

4.8. Директор в межах наданих йому повноважень:

- діє від імені РНД, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам РНД, укладає договори;

- організовує діяльність клубного закладу, планує роботу РНД;

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності   РНД ;

- забезпечує організацію   творчого процесу та здійснення контролю за виконанням мистецьких програм;

- видає у межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання;

- сприяє та створює умови для діяльності РНД;

- подає пропозиції уповноваженому органу управління щодо встановлення надбавок, доплат, премій, матеріальної допомоги працівникам РНД відповідно до законодавства;

- сприяє створенню безпечних умов   праці працівникам РНД;

- здійснює інші повноваження, передбачені законом та статутом   РНД.

3.9. На працівників РНД поширюються гарантії, встановлені законодавством про працю, соціальне страхування, пенсійне забезпечення тощо.

 

V. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ РНД

5.1. Фінансово-господарська діяльність РНД здійснюється відповідно до законодавства України та цього статуту.

5.2.Фінансування   РНД здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, додаткових джерел фінансування та інших надходжень не заборонених чинним законодавством

5.4. Додатковими джерелами формування коштів РНД є:

- кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного законодавства

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян.

Кошти, отримані РНД з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої статутом.

5.5. РНД у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від надання платних послуг , тощо;

- розвивати власну матеріальну базу, володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту;

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та статуту.

5.6. Матеріально-технічна база РНД включає приміщення,   обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.

5.7. Ведення діловодства, та звітності в РНД здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

 VII. ДІЯЛЬНІСТЬ   МНД В РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

7.1. РНД має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами культури, іншими закладами, підприємствами, установами, організаціями іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо.

7.2. РНД може брати участь у реалізації міжнародних, зокрема мистецьких та мистецько-освітніх, проектів і програм. Клубний заклад може залучати гранти міжнародних організацій та фондів відповідно до законодавства.

7.3. РНД може залучати іноземних фахівців до проведення майстер-класів та інших форм мистецької діяльності.

7.4. Працівники РНД мають право на участь у спільних, мистецько-освітніх   програмах з вітчизняними та/або іноземними закладами культури в Україні та за кордоном.

 

VІІІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ РНД

8.1. Створення, реорганізація та ліквідація РНД здійснюється засновником відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

ІХ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Зміни та доповнення до цього статуту затверджуються засновником та підлягають реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

9.2. Питання не врегульовані даним статутом регулюються чинним законодавством України.


 
№152 Про затвердження вартості надання послуг з копання могил на кладовищі м. Жидачева Друк
Вівторок, 15 грудня 2020, 16:11

 

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

10.12.2020р                                     №152                                         м.Жидачів

 

Про затвердження вартості

надання послуг з копання

могил на кладовищі міста Жидачева

 

Розглянувши звернення фізичної особи - підприємця Дахнія Володимира Михайловича та подані матеріали щодо вартості надання послуг з копання могил на кладовищі міста Жидачева, керуючись ст.12 Закону України «Про поховання і похоронну справу», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Жидачівської міської ради ВИРІШИВ:

 

  1. Затвердити вартість надання послуг з копання могил, в залежності від виду та складності виконання робіт, на кладовищі міста Жидачева, що пропонуються ФОП Дахнієм Володимиром Михайловичем згідно додатку до рішення та кошторисних розрахунків.
  2. Доручити Жидачівському міському виробничому управлінню комунального господарства укласти договір із ФОП Дахнієм Володимиром Михайловичем на надання послуг вказаних в п. 1 цього рішення.

 

 

Т.в.о. міського голови -

секретар міської ради                                                 Віра Янклевич

                                                                                                        Додаток до рішення

                                                                                                           виконавчого комітету

                                                                                                          Жидачівської міської ради

                                                                                                          Від 10.12.2020 р. № 152

 

 

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ,

що пропонуються ФОП Дахнієм Володимиром Михайловичем. за видами копання могил на кладовищі міста Жидачева

 

 

Назва робіт

Вартість (грн.)

1

Копання одинарної могили на новому місці (ручним способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування надмогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили)

1 500

2

Копання одинарної могили в пам’ятнику (ручним способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування надмогильного насипу та одноразове прибирання території біля   могили)

2 000

3

Демонтаж надгробних плит

400

4

Монтаж надгробних плит

500

5

Копання одинарної могили в зимовий період при мерзлому грунті з використанням техніки (електростанції, відбійного молотка)

2200

6

Копання одинарної могили в зимовий період в пам’ятнику при мерзлому грунті з використанням техніки (електростанції, відбійного молотка )

2700

 

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету   ________________________                                 Данилів Н.М.  


 
Про організацію проведення громадського обговорення щодо перейменування вулиці Шашкевича М. в м. Жидачеві на вулицю імені Героя України Тараса Матвіїва Друк
Середа, 30 вересня 2020, 17:31

                                                                      

У К Р А Ї Н А

ЖИДАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                                       МІСЬКОГО ГОЛОВИ

                                      

Від  30.09.2020                   № 161                                             м. Жидачів

 

Про організацію проведення громадського  

обговорення щодо перейменування вулиці

Шашкевича М. в м. Жидачеві на

вулицю імені Героя України Тараса Матвіїва

 

Керуючись Законом України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», п.5 Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 року № 989:

 

1. Призначити організатором проведення громадського обговорення щодо перейменування вулиці Шашкевича М. в м. Жидачеві на вулицю імені Героя України Тараса Матвіїва – виконавчий комітет Жидачівської міської ради.

2. Провести громадське обговорення щодо перейменування вулиці Шашкевича М. в м. Жидачеві на вулицю імені Героя України Тараса Матвіїва у формі зборів громадськості.      

3. Відповідальною за проведення громадського обговорення призначити начальника відділу економічного розвитку та інвестицій Данилів Наталію Миколаївну.

4. Відповідальній за проведення громадського обговорення розмістити інформаційне повідомлення про громадське обговорення на офіційному веб-сайті Жидачівської міської ради.

5. Провести громадське обговорення щодо перейменування вулиці Шашкевича М. в м. Жидачеві на вулицю імені Героя України Тараса Матвіїва в строк до 10 грудня 2020 року.                                                                                          

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

            

 Міський голова                                                             Володимир ЛЕВКО              

 
Протокол 38-ї сесії Жидачівської міської ради від 05.12.2019 р. Друк
Вівторок, 10 грудня 2019, 12:35

П Р О Т О К О Л № 38

пленарного засідання 38-ї сесії Жидачівської міської ради

сьомого скликання 2015 – 2020 рр. від 05.12.2019 р.

 

Загальний   склад міської ради: 26 депутатів

Присутні на сесії – 18 депутатів і міський голова                                                                       (реєстраційний список додається)  

 

Головуючий на сесії – міський голова В.Левко.

Лічильники депутати міської ради Н.Данилів, О.Йонка.

Порядок денний, запропонований відповідно до розпорядження від 25.11.2019 р. № 161, з внесеними змінами і доповненнями затверджується одноголосно.

Протокольний запис пленарного засідання   міської ради подано у книзі протоколів пленарних   засідань Жидачівської   міської   ради VІІ скликання 2015 – 2020 рр. (протокол № 38).

Результати поіменного голосування додані до рішень, прийнятих на пленарному засіданні 38-ї сесії міської ради.

           На 38-й сесії розглянуто і прийнято рішення одноголосно або більшістю голосів з наступних питань:

 

1. Про бюджет міста Жидачева на 2020 рік

Рішення № 761 додається.

2. Про затвердження структури та загальної чисельності працівників виконавчих органів Жидачівської міської ради

Рішення № 762 додається.

3. Про затвердження кошторису видатків на утримання виконавчих органів Жидачівської міської ради та штатного розпису на 2020 рік

Рішення № 763 додається.

4. Про внесення змін до показників бюджету міста Жидачева на 2019 рік

Рішення № 764 додається.

5. Про надання матеріальної допомоги (Жвірблевська Х.В.)

Рішення № 765 додається.

            6. Про надання матеріальної допомоги (Яремишин Р.Б.)

Рішення № 766 додається.

            7. Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Жидачівської міської ради VIІ скликання 2015-2020 рр.  

Рішення № 767 додається.

            8. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Січових Стрільців, 28 для обслуговування будівлі торгівлі (Микитин О.Б.)

Рішення № 768 додається.

            9. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у м. Жидачеві на вул. Довбуша   О., 5 і передачу її безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (Магерко Д.П.)

Рішення № 769 додається.

            10. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Тиха, 4 та передачу її безоплатно у власність для будівництва і   обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (Назарчук Л.В.)

Рішення № 770 додається.

11. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Зелена для передачі її безоплатно у власність для   будівництва індивідуального гаража № 39 блок 2 (Василевський Л.І.)

Рішення № 771 додається.

            12. Про поновлення договору оренди землі у м. Жидачеві на вул. Промислова, 3
(ФО – П Швед В.В.)

Рішення № 772 додається.

           

 

           

Міський голова                                                   Володимир ЛЕВКО

 

 

 

 

 

Протокол вела О.Лешковят

 
№ 74 Про зміну засновника та перейменування установ освіти Друк
Субота, 09 січня 2021, 18:54

УКРАЇНА

ЖИДАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

3 сесія VIII скликання 2020-2025 рр.

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

05.01.2021                                                              № 74                                                   м. Жидачів

 

Про зміну засновника та перейменування установ

освіти, які передані із спільної власності територіальних

громад Жидачівського району у комунальну

власність Жидачівської міської територіальної громади

У зв’язку з передачею установ освіти із спільної власності територіальних громад Жидачівського району у комунальну власність Жидачівської міської територіальної громади на підставі рішення Жидачівської районної ради від 17.11.2020р. № 567 та беручи до уваги рішення Жидачівської міської ради від 24.11.2020 р. № 12 “Про прийняття в комунальну власність Жидачівської міської територіальної громади бюджетних установ, майна із спільної власності територіальних громад Жидачівського району“, керуючись статтями 143, 144 Конституції України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, статтею 25, пунктом 30 частини 1 статті 26, статтями 59, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій“, Жидачівська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Змінити засновника шляхом виключення засновника Жидачівську районну раду (код ЄДРПОУ 25234118) та включення засновником Жидачівську міську раду (код ЄДРПОУ 04056167) наступних установ освіти:

1.1. Опорний заклад та його філії «Жидачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2» Жидачівської районної ради Львівської області (81700, Україна, Львівська область, м. Жидачів, вул. Грушевського М., буд. 38, код ЄДРПОУ 22351220);

1.2. Жидачівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Жидачівської районної ради Львівської області (81700, Україна, Львівська область, м. Жидачів, вул. Шкільна, буд. 8, код ЄДРПОУ 22351154);

1.3. Жидачівський навчально-виховний комплекс «Початкова школа – гімназія ім. О. Партицького» Жидачівської районної ради Львівської області (81700, Україна, Львівська область, м. Жидачів, вул. Франка І., буд. 7, код ЄДРПОУ 22351071);

1.4. Бережницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Жидачівського району Львівської області (81700, Україна, Львівська область, с. Бережниця, код ЄДРПОУ 22351131);

1.5. Волице-Гніздичівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Жидачівського району Львівської області (81700, Україна, Львівська область, с. Волиця - Гніздичівська, код ЄДРПОУ 22351160);

1.6. Зарічанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Жидачівського району Львівської області (81700, Україна, Львівська область, с. Заріччя, код ЄДРПОУ 22352099);

1.7. Заболотівецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Жидачівського району Львівської області (81700, Україна, Львівська область, с. Заболотівці, код ЄДРПОУ 22351378);

1.8. Межирічанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Жидачівського району Львівської області (81700, Україна, Львівська область, с. Межиріччя, код ЄДРПОУ 22351303);

1.9. Млиниський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Жидачівського району Львівської області (81700, Україна, Львівська область, с. Млиниська, код ЄДРПОУ 22353584).

1.10. Рогізненська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Жидачівського району Львівської області (81700, Україна, Львівська область, с. Рогізно, код ЄДРПОУ 22351266);

1.11. Тейсарівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Жидачівського району Львівської області (81700, Україна, Львівська область, с. Тейсарів, код ЄДРПОУ 22352194);

1.12. Журавківська загальноосвітня школа І ступеня Жидачівського району Львівської області (81700, Україна, Львівська область, с. Журавків, код ЄДРПОУ 22351680);

1.13. Дошкільний навчальний заклад №1 «Теремок» м. Жидачева комбінованого типу (81700, Україна, Львівська область, м. Жидачів, вул. Грушевського М., буд. 25, код ЄДРПОУ 22352573);

1.14. Жидачівський комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Калинонька» Жидачівської районної ради Львівської області (81700, Україна, Львівська область, м. Жидачів, вул. Кобзарева, буд. 4 А, код ЄДРПОУ 26412740);

1.15. Дошкільний навчальний заклад № 2 «Барвінок» м. Жидачева комбінованого типу (81700, Україна, Львівська область, м. Жидачів, вул. Шевченка Т., буд. 10, код ЄДРПОУ 22352596);

1.16. Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» с. Заріччя загального типу (81700, Україна, Львівська область, с. Заріччя, код ЄДРПОУ 26485087);

1.17. Жидачівська дитячо-юнацька спортивна школа (81700, Україна, Львівська область, м. Жидачів, вул. Грушевського М., буд. 69, код ЄДРПОУ 22353101).

2. Змінити найменування установ освіти (додається).

3. Відділу освіти Жидачівської міської ради забезпечити внесення змін до статутів установ освіти, вказаних в пункті 1 рішення, та подати їх на затвердження Жидачівській міській раді.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення; з законності, взаємодії з громадськими формуваннями, регламенту і депутатської етики.

Міський голова                                                 Володимир ЛЕВКО      

 

ДОДАТОК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Жидачівської міської ради

від 05.01.2021р. №74

 

 

Найменування установ освіти

 

№ з/п

Назва установи до перейменування

Назва установи після

перейменування

1.

Опорний заклад та його філії «Жидачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2» Жидачівської районної ради Львівської області

Комунальний заклад “Опорний заклад та його філії «Жидачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2» Жидачівської міської ради Львівської області

2.

Жидачівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Жидачівської районної ради Львівської області

Комунальний заклад “Жидачівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Жидачівської міської ради Львівської області

3.

Жидачівський навчально-виховний комплекс «Початкова школа – гімназія ім. О. Партицького» Жидачівської районної ради Львівської області

Комунальний заклад “Жидачівський навчально-виховний комплекс «Початкова школа – гімназія ім. О. Партицького» Жидачівської міської ради Львівської області

4.

Бережницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Жидачівського району Львівської області

Комунальний заклад “Бережницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів“ Жидачівської міської ради Львівської області

5.

Волице-Гніздичівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Жидачівського району Львівської області

Комунальний заклад “Волице-Гніздичівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів“ Жидачівської міської ради Львівської області

6.

Зарічанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Жидачівського району Львівської області

Комунальний заклад “Зарічанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів“ Жидачівської міської ради Львівської області

7.

Заболотівецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Жидачівського району Львівської області

Комунальний заклад “Заболотівецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів“ Жидачівської міської ради Львівської області

8.

Межирічанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Жидачівського району Львівської області

Комунальний заклад “Межирічанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів“ Жидачівської міської ради Львівської області

9.

Млиниський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Жидачівського району Львівської області

Комунальний заклад “Млиниський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Жидачівської міської ради Львівської області

10.

Рогізненська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Жидачівського району Львівської області

Комунальний заклад “Рогізненська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів“ Жидачівської міської ради Львівської області

11.

Тейсарівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Жидачівського району Львівської області

Комунальний заклад “Тейсарівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів“ Жидачівської міської ради Львівської області

12.

Журавківська загальноосвітня школа І ступеня Жидачівського району Львівської області

Комунальний заклад “Журавківська загальноосвітня школа І ступеня“ Жидачівської міської ради Львівської області

13.

Дошкільний навчальний заклад №1 «Теремок» м. Жидачева комбінованого типу

Комунальний дошкільний навчальний заклад «Теремок» комбінованого типу“ Жидачівської міської ради Львівської області

14.

Жидачівський комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Калинонька» Жидачівської районної ради Львівської області

Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Калинонька» Жидачівської міської ради Львівської області

15.

Дошкільний навчальний заклад №2 «Барвінок» м. Жидачева комбінованого типу

Комунальний дошкільний навчальний заклад «Барвінок» комбінованого типу Жидачівської міської ради Львівської області

16.

Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» с. Заріччя загального типу

Комунальний дошкільний навчальний заклад   «Сонечко» с. Заріччя загального типу Жидачівської міської ради Львівської області

17.

Жидачівська дитячо-юнацька спортивна школа

Комунальний заклад “ Жидачівська дитячо-юнацька спортивна школа“ Жидачівської міської ради Львівської області

 

Секретар міської ради                                     Віра ЯНКЛЕВИЧ

74_osvita

 


 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 5 з 636