gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2021 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Заява про визначення обсягу СЕО детального плану території у м.Жидачеві на вул. Вокзальна, 3 Друк
Четвер, 27 січня 2022, 09:33

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

детального плану території земельної ділянки з розподілом вказаної території на вул.Вокзальна,3 у м.Жидачеві Львівської області

1. Замовник: виконавчий комітет Жидачівської міської ради

2. Вид та основні цілі детального плану території, його зв'язок з іншими документами державного планування

Детальний план території – містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

Підставою для розроблення детального плану території земельної ділянки з розподілом вказаної території на вул.Вокзальна, 3 у м.Жидачеві Львівської області (далі ДПТ) є:

- рішення Жидачівської міської ради від 23.05.2012 р. № 420 "Про надання дозволу на розроблення детального плану територiї земельної ділянки у м.Жидачеві на вул.Вокзальна,3"

Метою проекту ДПТ є:

- визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами;

- визначення містобудівних умов та планувальних обмежень для забудови і використання ділянки.

При розробці ДПТ враховано положення генерального плану м. Жидачева, який розроблений ДП ДІПМ "Містопроект" (м. Львів), затверджений у 1994 році;

ДПТ виконано у відповідності з діючими законодавчими та нормативними документами, серед яких основні: Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", Земельний кодекс України, ДБН Б. 1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території", ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій", ДБН В.2.3-5:2018 "Вулиці та дороги населених пунктів", ДСП № 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів" , Закон України "Про стратегічну екологічну оцінку".

3. Те, якою мірою ДПТ визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Ділянка, яка розглядається даним детальним планом території, розташована в східній частині м.Жидачева на вул.Вокзальна. Проєктом охоплено територію площею 1,8339 га. Згідно генерального плану територія опрацювання передбачена під розміщення складів, баз, транспортних та будівельних організацій. На земельній ділянці площею 0,8875 га розташовані нежитлові будівлі (два склади, навіс, адмінбудинок, тимчасова споруда ), які налажать підприємству Жидачівської районної спілки споживчих товариств «Райспоживспілки». Проєктом ДПТ передбачається розподіл території з визначенням містобудівних умов і планувальних обмежень на вул.Вокзальна, а саме:

- земельна ділянка площею 0,5204 га пропонується для обслуговування існуючих будівель складів та проведення реконструкції під розміщення гуртівні з реалізації продовольчих товарів;

- земельна ділянка площею 0,1112 га пропонується для обслуговування існуючої адмінбудівлі з наступним проведенням реконструкції під розміщення будівлі торгівлі.

Планувальні обмеження (СЗЗ) проєктуючих об»єктів будівництва (реконструкції) до зони регулювання житлової забудови відповідають державно-будівельним нормам.

4. Ймовірні наслідки для довкілля (у тому числі для здоров'я населення) та для територій з природоохоронним статусом

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Негативного впливу під час планової діяльності на довкілля та здоров'я населення внаслідок реалізації рішень проекту ДПТ не очікується, оскільки викиди, скиди, утворення та поводження з небезпечними речовинами, а також збільшення рівня шуму, вібрації, іонізуючого випромінювання не передбачаються.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря будуть виключно в процесі будівництва (реконструкції) від автотранспорту та будівельної техніки, що цілком відповідає звичайним процесам будівництва.

Негативний вплив на кліматичні фактори, у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів, є незначний, звичайний для міста. Внаслідок реалізації рішень проекту ДПТ додаткові викиди парникових газів очікуються виключно від автотранспорту та у звичайних для проведення будівельних робіт концентраціях.

б) для територій з природоохоронним статусом:

В межах проекту ДПТ та на прилеглих територіях об’єкти ПЗФ відсутні.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо ДПТ не буде затверджено

Проєктом ДПТ передбачається розподіл території з визначенням містобудівних умов і планувальних обмежень на вул.Вокзальна в м.Жидачеві для обслуговування та реконструкції існуючих об»єктів.

В разі не затвердження ДПТ і відповідно заперечення будівництва (реконструкція) виключається ефективне використання територій міста, відновлення об’єктів для здійснення підприємницької діяльності та створення умов для потенційних інвесторів.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використову-ватимуться під час стратегічної екологічної оцінки: не потребує додаткових досліджень.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність будівельним і санітарним нормам, законодавству у сфері містобудівної діяльності, охорони історичної спадщини, навколишнього середовища тощо. Для розробки звіту про стратегічну екологічну оцінку передбачається використовувати статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

7. Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання ДПТ

З метою поліпшення навколишнього природного середовища встановлюються санітарно-захисні зони від виробничих об’єктів, охоронні зони від інженерних мереж та червоні лінії вулиць.

Негативні наслідки виконання проекту можуть мати тимчасовий характер (етап будівництва, реконструкції) - шум, вібрація, пил та утворення будівельного сміття під час будівництва (реконструкції), прокладання інженерних мереж та проїздів. Тому необхідно передбачити заходи для організації будівельного процесу.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку: відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

81700, Львівська обл., м. Жидачів, вул. Шашкевича, 2, Жидачівська міська рада, відповідальна особа Людкевич Леся Володимирівна, тел.(03239)31-151, e-mail: meriya.zhydachiv@i.ua.

Здійснення стратегічної екологічної оцінки забезпечує Жидачівська міська рада

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проект документа державного планування оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті замовника з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості. 

Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки встановлюється замовником і не може становити менш як 15 днів з дня її оприлюднення.

Органи з питань охорони навколишнього природнього середовища та з питань охорони здоров’я щодо проекту документа державного значення місцевого рівня надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви. За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Просимо надати зауваження та пропозиції.

 
ІСТОРИЧНА ДОВІДКА Друк
Понеділок, 28 січня 2013, 17:54

ЖИДАЧІВ – районний центр Львівської області, розташований між ріками Стрий та Дністер на межі горбистої Подільської височини та плоскої улоговини Передкарпаття.

Найдавніші поселення на території міста простежуються вже понад 20 тисяч років, про що свідчать археологічні знахідки.

Перша літописна згадка про місто датується 1164 роком і пов’язана вона з великою повінню, яка потопила багато людей та возів з сіллю, які йшли з Удеча (стародавня назва Жидачева). Вже у ХІІ столітті місто сформувалося як потужний торгівельний центр і відігравало значну роль в економічних зв’язках Галицько-Волинської Русі з Київською Руссю та західними і причорноморськими країнами. Через Жидачів проходив важливий торговий шлях із Сходу на Захід. Крім того, завдяки судноплавним в той час річкам Дністер та Стрий, Жидачів був зв’язаний з столицею Галицько-Волинської Русі – містом Галичем, з придунайськими містами та морським портом Київської Русі – Олешшям. Жидачівські купці вели жваву торгівлю також з містами Польщі, Німеччини, Угорщини та інших країн.

У 1393 році польсько-литовський король Владислав Ягайло, перебуваючи в Жидачеві, бере місто у своє володіння і надає йому магдебурзьке право, що сприяло економічному розвитку міста. Жидачів у той час був одним із найбільших міст Галичини, мешканці якого торгували сіллю, займались землеробством і ремісництвом.

У ХІV- ХVІ століттях Жидачів – це досить велике місто, яке має два замки,   фортифікаційні споруди, три українські церкви, римо-католицький костел, ринкову площу та дерев’яну ратушу. З XV століття збережена чудотворна ікона Богородиці Воплочення «Жидачівська Оранта» – пам`ятка національного значення, яка знаходяться у даний час у Церкві Воскресіння Господнього.

У 1727 році у Жидачеві починає діяти дерев’яна синагога.

XIX століття відоме як період епідемій холери, пожеж, від яких часто потерпало населення міста. Проте, вже у другій половині XIX століття будуються кам’яні будівлі приміщення повітового суду, повітової ради, два приміщення школи. В 1889 році закінчується в будівництво колії Стрий – Ходорів і з цього часу Жидачів отримав залізничне сполучення.

Після Другої світової війни розпочалося відродження Жидачева – це будівництво найбільшого в Україні картонно-паперового комбінату, який видав свою першу продукцію в 1951 році, двох шкіл, лікарняного містечка, великого житлового масиву, Будинку культури.

Жидачів сьогодні – це місто паперовиків та сироварів, в якому проживає понад 11 тисяч мешканців. Завдяки своєму вигідному географічному розташуванню та добре розвинутій транспортній мережі (через місто проходить залізнична колія та автодорога загальнодержавного значення Стрий – Тернопіль – Знам’янка – Кіровоград) місто Жидачів є привабливим для інвесторів, а сива історія та мальовничі краєвиди запрошують туристів.

Рішенням Жидачівської міської ради від 20 січня 2012 року № 353 затверджено Стратегічний план економічного розвитку міста Жидачева, яким визначено місію та стратегічне бачення міста. Згідно рішення Львівської обласної ради від 14 липня 2011 року № 207 на території міста створений ландшафтний заказник місцевого значення „Базиївка” площею 20,0 га, а 14 листопада 2012 року тут закладено ботанічний сад дендропарку Львівського національного університету імені Івана Франка площею 2,0 га.

Місто є членом Асоціації міст України та Спілки енергоощадних міст, тісно співпрацює як з багатьма містами нашої держави, так і зарубіжжя. Зокрема, укладено угоди про партнерство з містами Челядзь (Польща), Вієсіте (Латвія), Домброва Тарновска (Польща) та Прнявор (Республіка Сербська Боснії та Герцоговини).

            Вже кілька років проводяться історичні, архітектурні та археологічні дослідження Жидачева, як історичного населеного місця України. 21 липня 2008 року на сесії Жидачівської міської ради прийнято рішення про погодження науково-проектної документації „Історико-архітектурний опорний план м. Жидачева” та „Визначення меж історичного ареалу міста Жидачів”.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. № 928 до Державного реєстру нерухомих пам’яток занесено по м. Жидачеву об’єкт культурної спадщини національного значення „Городище літописного міста Зудичева” IX – XIII століття.

Тридцять першого березня 2004 року рішенням Жидачівської міської ради № 1801 затверджено Статут територіальної громади міста Жидачева, який зареєстровано управлінням юстиції у Жидачівському районі 17 травня 2004 року за № 1. Статутом затверджена символіка міста: герб, великий герб та прапор Жидачева, встановлено день міста – третя неділя вересня (у 2014 році це буде 21 вересня).

До складу Жидачівської міської ради входить 30 депутатів.

З 1990 по 2010 роки міським головою був Михайло Щуйко, з листопада 2010 року міський голова – Володимир Левко.

 

 

 

січень 2013 року

 
Місто – партнер Прнявор (Республіка Сербська Боснії та Герцоговини) Друк
Вівторок, 27 березня 2012, 11:42

15 вересня 2011 року підписано договір про налагодження партнерських контактів та співпраці між містами Прнявор (Республіка Сербська Боснії і Герцоговини) і Жидачів (Україна).

alt

alt

Місто Прнявор знаходиться у північно-західній частині Сербської Республіки, це адміністративний центр општини Прнявор. Поблизу міста протікає річка Укріна. Площа міста 5,5 кв.км, з найближчими околицями в місті мешкає біля 15000 осіб.  

Прнявор – багатонаціональне місто. Здалека видно куполи церков і вежі мечетей. Вони ніби хочуть нагадати, що тут живуть люди різних націй і віросповідань: серби, хорвати, мусульмани, югослави, представники національних меншин, серед яких найчисельнішими є українці, італійці, чехи, поляки, роми, угорці, німці, словаки. Обличчя міста формувалося під впливом всіх національностей, які тут живуть, в тому числі й українців.

Наприкінці ХІХ століття на територію општини Прнявор, яка була мало заселена, починає імігрувати населення із східної і центральної Європи, внаслідок чого општина стає багатонаціональною, багатоетнічною. Згідно з деякими даними наприкінці ХХ століття на території општини Прнявор проживали представники приблизно 20 різних національностей, тому її справедливо назвали «малою Європою». Населяючи ці місця і приносячи із собою різноманітну етнологію й етнографію представники різних націй і національностей залишили тут відбиток своїх звичаїв, культури і етносу. Спільне життя на цій території, яке часто позначалося бурхливими подіями, створило атмосферу взаємоповаги і толерантності, які десятиліттями є візиткою Прнявора. Тому-то прняворяни з гордістю й понині називають своє місто «мала Європа».     

 У місті є численна українська громада. В кінці ХІХ століття прибулі українці об’єднуються в «українські кооперативи». Перший такий «кооператив» офіційно заснований у Прняворі в 1911 році і нази­вався «Греко-католицька щаднича каса». Ці «кооперативи» мали ве­ликий вплив на господарсько-економічне життя та на розвиток культури і освіти українців не тільки у Прняворі, але й на території всієї Боснії.

Далекого 1909 року у Прняворі заснована «Руська читальня товариства «Просвіти», і це були перші спроби організованого плекання української культури.

З метою захисту своїх прав та збереження ідентичності, національних традицій, мови, культури і віри у лютому 2009 року створено Союз національних меншин општини Прнявор, як добровільне позапартійне об’єднання громадян.

Економічний розвиток општини Прнявор був достатньо нерівномірний і останніх п’ятдесят років спрямовувався на розвиток міста Прнявор, як головної території општини, на якій розташовані всі господарські ресурси. Промислове підприємництво в опщині Прнявор має давню традицію, яка сприяла тому, що општина стала однією з найрозвинутіших општин Боснії та Герцоговини. Загалом на території општини є 1137 суб’єктів господарської діяльності, з них 74 – це державні підприємства, 42 – акціонерні товариства, 392 – приватні підприємства, та понад 900 самостійних робочих майстерень.

Сьогодні Прнявор знаходиться на шляху до досягнення найвищих стандартів, про що свідчать численні сертифікати та нагороди міжнародних організацій та асоціацій.

Прнявор – це безсумнівно привабливе місце для життя і роботи, особливо для молодих і освічених людей.

Мер Прнявора Дарко Томаш. День міста Прнявор 24 березня.


 

            Контактна адреса општини Прнявор:

            Караджорджева, 2,

Прнявор,

Республіка Сербска, 78430

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

сайт: www.prnjavor.rs.ba

alt

alt


dog_prnjavor-zhydachiv1


alt
 
С Т А Т У Т ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА ЖИДАЧЕВА Друк
Вівторок, 27 березня 2012, 10:49

Зареєстрований                                                                                                 Затверджено

управління юстиції                                                                                            Рішення Жидачівської

в Жидачівському районі                                                                                    міської ради

Львівської області                                                                                              від 31 березня 2004 р.

№1,  17 травня 2004 р.                                                                                      №1801

Начальник                                                                                                          Міський голова

І.Стадник                                                                                                           М.Щуйко


С Т А Т У Т


ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА ЖИДАЧЕВА

 

Преамбула

 

Ми, депутати Жидачівської міської ради IV скликання, діючи від імені та в інтересах територіальної громади міста Жидачева, об’єднані єдиною долею та розуміючи свою відповідальність за долю міста перед сьогоденням та майбутнім,спираючись на багатовікову історію нашого міста, дбаючи про забезпечення прав і свобод жителів нашого міста, можливостей кожного з них реалізувати своє право на гідні умови життя, безпечне довкілля, вільний розвиток особистості, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди у місті, поважаючи пам’ять наших предків, бажаючи зберегти і далі розвивати духовний, культурний, економічний, навчальний, просвітницький, соціальний потенціал громади та сприяти досягненню добробуту кожної родини міста, керуючись Конституцією та законами України, нагромадженим досвідом у питаннях міського самоврядування та врахувавши волевиявлення наших виборців в процесі обговорення проекту даного документу приймаємо цей Статут.

Статут закріплює систему міського самоврядування міста Жидачева, форми та порядок здійснення самоврядування територіальною громадою, функції і повноваження органів та посадових осіб самоврядування, статус створених органів самоорганізації населення.

Даний документ є не тільки збірником з витягів або посилань на чинну законодавчу та нормативно - правову базу у царині місцевого самоврядування але є одночасно і джерелом по впорядкуванню дій у практичній роботі і її організуючим компонентом.

 

Розділ І. Загальні положення

 

Стаття 1. Загальна характеристика м.Жидачева

 

Жидачів - одне із найдавніших міст Прикарпаття, визначна пам’ятка давньої історії та культури України. Розташоване на межі горбистої Подільської височини та плоскої улоговини Передкарпаття, за 3 км від впадіння в р.Дністер його найбільшої притоки - р.Стрий. Місто знане своїми мальовничими околицями, прекрасними видами р. Стрий, значною кількістю озер природного і штучного походження.

Найдавніші поселення на території міста простежуються понад 20 тисяч років тому, пізніші - на початку нашої ери. Перша письмова згадка про місто датується 1164 роком, під назвою Удеч ( або Зудеч). Надалі в документах зафіксовано ще біля 25 назв міста. В кінці XIVст. воно на тривалий час підпало під владу Польщі. В 1393 році місто отримало Магдебурзьке право, що сприяло його економічному розвитку, і стало тоді одним із найбільших міст Галичини, центром торгівлі сіллю. Крім того, жителі займались землеробством і ремісництвом.

З історією міста пов`язані імена відомих представників українського, польського і єврейського народів: Данила Галицького, Яна III Собеського, праведника Цві Анхенштейна та інших. В 1772 році місто переходить до складу Австро - Угорщини. Перші виробництва розвинулись на початку XIX ст. В 1880 році місто отримало залізничне сполучення із м.Стрий. В середині 1919 року місто стає центром повіту Станіславського воєводства. В роки другої Світової війни була знищена або репресована четверта частина жителів міста.

У післявоєнні роки розвиток міста тісно пов’язаний із будівництвом і діяльністю паперового комбінату, який почав діяти у 1951 році. За час свого існування він перетворився на багато профільне підприємство, яке на Україні є одним з лідерів паперового целюлозно-картонного та гофротарного виробництва.

В даний час у місті є понад 30 пам’яток історії і культури місцевого значення. А городище часів Київської Русі на горі Базиївка є пам’яткою археології національного значення.

Історичною гордістю міста є костел Успінння Діви Марії (ХУІст.), чудотворна ікона Богоматері Воплочення - Жидачівська Оранта (1406р.), що знаходиться в церкві св.Воскресіння Господнього ( збудована у 1901р.).Сучасною окрасою міста є бронзовий пам’ятник Т.Г.Шевченку (1992), меморіал "Борцям за волю України" на Замковій горі.

24 серпня 1996 року в Жидачеві відновлено та освячено символи міста - герб і прапор, а день 24 серпня став Днем міста.

Сьогодні Жидачів - районний центр Львівської області, місто районного значення, що займає площу 1344 га та має 88 вулиць. Жителів міста майже 12 тисяч .

 

Стаття 2. Система міського самоврядування включає:

 

-         територіальну громаду міста Жидачева;

-    міську раду;

-         міського голову (голову міської громади);

-    виконавчий комітет міської  ради;

-    органи самоорганізації населення.

 

Стаття 3. Символіка міста

 

1.Жидачів - як історичне українське місто, використовував свій герб. Очевидно, що з часу, коли місто отримало привілей на самоврядування за Магдебурзьким правом, вже обов’язково мала існувати міська печатка з гербом.

Ухвалою XI сесії II демократичного скликання Жидачівської міської ради від 05.05.1996 року затверджено символи міста: герб, великий герб та прапор Жидачева.

 

2.Герб міста: у червоному колі справа (геральдично) - срібна соляна голова , зліва - золотий щит, внизу - срібне чересло.

 mal_gerb_zhydach

3.Великий герб Жидачева: герб у напівкруглому щиті, обрамленому декоративним картушем та увінчаному срібною міською короною, підтримують два леви; внизу синьо-жовта стрічка та золотий Тризуб.

velukuy_gerb_zhydachiv

4. Прапор міста: квадратне полотнище поділене на 4 рівні квадратні поля; верхнє від древка та нижнє у вільного краю - сині з трьома жовтими левами, розташованими одне над одним. Два інші поля - червоні з білим кругом ( сіль), жовтим серцеподібним щитом та білим череслом.

flag-zhydachiv

5. Тлумачення символіки. Герб Жидачева характеризує основні заняття міщан - торгівля ( соляна голова - Жидачів у XII- XV ст. Був добре відомий пункт торгівлею сіллю), землеробство ( чересло від плуга) та ремісництво ( щит - як знак зброярства). Щит міг відображати роль міста як оборонного пункту на шляху ворожих набігів. Срібна міська корона вказує на статус Жидачева. Великий герб і прапор підкреслюють значення міста, як колишнього центру Жидачівського повіту, а тепер - району, оскільки крім елементів міського герба несуть й символи зі знаку колишнього Жидачівського повіту ( три леви в синьому полі). Допускається також використання стилізованого зображення герба.

6. Герб, великий герб та прапор міста Жидачева є творами, на які авторське право має Жидачівська міська рада. Використання гербів та прапора без дозволу міської ради заборонено.

7. Міська рада має печатку із зображенням Державного Герба України із своїм найменуванням, а також історичну печатку із зображенням герба міста, назвою міста українською та латинською мовами і датою заснування міста .

8. Міська рада користується поряд з офіційним бланком, бланком із зображенням міського герба та найменування українською та латинською мовами.

9. Відзнаки міської громади:

звання "Почесний громадянин міста Жидачева". Це звання присвоюється згідно Положення, яке затверджене міською радою. У відповідності з окремими положеннями може нагороджувати своїми грамотами, подяками, знаками тощо, як жителів міста Жидачева так і з інших місцевостей.

 

Стаття 4. Об'єднання та міжнародні зв’язки

 

1 .Міська рада може приймати рішення про вступ до асоціацій, фондів та інших добровільних об'єднань органів міського самоврядування як на регіональному, всеукраїнському так і міжнародному рівнях.

З 1996р. місто є членом Асоціації міст та громад України. Міська рада , її посадові особи, окремі депутатські групи, органи самоорганізації населення (ОСОН) можуть налагоджувати партнерські, стосунки з аналогічними структурами в Україні чи за кордоном, обмінюватися делегаціями, взаємоінформацією, технологіями, досвідом.

 

2. Міська рада сприяє громадянам міста у встановленню міжнародних зв’язків за принципом "народної дипломатії", родинних, товариських, ділових стосунків, отриманню зарубіжної освіти, надбанню професійних навичок, знань, умінь, освоєнню прогресивних технологій, запозиченню досвіду у менеджменті власної справи, прийняттю участі у спортивних змаганнях, у презентаціях проектів, міжнародних семінарах, конференціях, форумах.

 

Розділ II. Територіальна громада

 

Стаття 5. Територіальна громада міста Жидачева

 

1 .Територіальна громада міста Жидачева ( надалі міська громада) є основою (первинним суб’єктом) міського самоврядування, основним носієм його функцій та повноважень. Міську громаду складають жителі міста, які об’єднані постійним проживанням і здійснюють у місті міське самоврядування.

 

2.Станом на 01.01.2004р. у місті проживає 11780 осіб.

 

3.3а віковою структурою у місті є 2180 дітей (у віці до 18р.), 6800 осіб працездатного віку, 2800 - пенсійного віку.

 

4.Абсолютна більшість жителів міста за національністю українці, 5% поляки, 4% росіяни, 0,1% євреїв та інші.

За релігійною ознакою є греко-католики, православні, римо-католики та інші.

 

Стаття 6. Принцип здійснення міського самоврядування міста

1. Місцеве самоврядування у місті є конституційним правом його територіальної громади;

2. Міське самоврядування здійснюється на принципах:

- народовладдя;

- законності;

- гласності;

- колегіальності;

-   поєднання місцевих і державних інтересів;

- виборності;

- правової, організаційної та матеріально - фінансової самостійності у межах повноважень, що визначені законами України;

-  підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою його посадових осіб;

-   державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

-      судового захисту місцевого самоврядування, дотримання конституційних прав та свобод людини.

 

Стаття 7. Компетенція міської громади

1. Міська громада на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування обирає відповідно до закону депутатів міської ради, міського голову, котрі утворюють в установленому порядку орган самоврядування - міську раду.

2. Міська громада через утворену нею міську раду управляє майном, що є у комунальній власності, затверджує програму соціально - економічного та культурного розвитку і контролює її виконання, затверджує бюджет міста та контролює його виконання, встановлює місцеві податки і збори відповідно до закону, забезпечує проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів.

3. Виключною компетенцією міської громади є прийняття рішення шляхом референдуму про надання згоди на розміщення на території міста об’єктів, шкідливий економічний вплив яких перевищує встановлені нормативи.

 

Розділ III. Матеріально - фінансова основа міського

самоврядування

 

Стаття 8. Визначення матеріальної та фінансової основи міського самоврядування

 

1. Матеріальною та фінансовою основою міського самоврядування є комунальна власність: рухоме і нерухоме майно, частки ( паї, акції) у майні підприємств, доходи міського бюджету, позабюджетні цільові (у т.ч. валютні) та інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності міської громади, а також об’єкти права її спільної комунальної власності.

Виключно у комунальній власності міської громади перебувають об’єкти, що мають важливе загально - міське значення для життєзабезпечення міста, задоволення потреб територіальної громади та для збереження історико-культурних об’єктів міста (пам’ятки культури та архітектури, природні ландшафти тощо).

2. Міська громада через міську раду може об'єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об’єкти права комунальної власності, а також кошти міського бюджету для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій і створювати для цього відповідні служби.

3. Від імені та у інтересах міської громади міська рада, її виконавчий комітет виконують усі майнові операції щодо об’єктів комунальної власності: передають об’єкти права комунальної власності у повне господарське відання або оперативне управління, постійне користування та оренду, можуть продавати і купувати, використовувати як заставу, передавати як внесок до статутного фонду (складеного капіталу), вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об’єктів, що приватизуються.

4. Матеріальні та фінансові ресурси, що перебувають у комунальній власності міста, є надбанням міської громади і їх недоторканість захищається законами України.

5. Загальний контроль за використанням об’єктів комунальної власності міста здійснює міський голова . Міський голова щорічно інформує міську раду про стан комунального майна міста, реєстрацію, відчуження або придбання об’єктів комунальної власності.

 

 

Стаття 9. Фінансова основа міста

 

1. Фінансова основа міста складається із доходів міського бюджету згідно Бюджетного кодексу України :

-   позабюджетних цільових ( в т.ч. валютних) та інших коштів;

-   страхових ресурсів;

-   інших фінансових ресурсів переданих місту у відповідності з чинним законодавством.

 

Стаття 10. Процедура реалізації фінансових та майнових інтересів міської

громади

1.Майнові операції, які здійснюються міським самоврядуванням з об'єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню;

2.Міська рада самостійно розробляє, затверджує і виконує бюджет згідно з Бюджетним кодексом , законом України про державний бюджет на відповідний рік та іншими законодавчими актами.

Втручання державних органів у процес складання, затвердження і виконання бюджету міста не допускається за винятком випадків передбачених законодавством.

 

3.      Доходи міського бюджету, отримані додатково при його виконанні, а також суму перевищення доходів над видатками, що утворилися внаслідок перевиконання дохідної частини бюджету або економії у видатках, вилученню не підлягають і використовуються згідно рішення ради.

4. У міському бюджеті можна передбачити резервний фонд, який використовується відповідно до законодавства України

5. За рішенням зборів громадян за місцем їх проживання можуть запроваджуватися місцеві податки (збори) на засадах добровільного самооподаткування.

6. Бюджет, зміни до нього, та звіт про його виконання підлягають оприлюдненню через засоби масової інформації.

 

Стаття 11. Основні засади управління об'єктами комунальної власності

1. Функції управління об’єктів комунальної власності здійснює виконавчий комітет міської ради.

2. Майно права комунальної власності міської громади закріплюється ( передається) міським комунальним підприємствам на праві повного господарського відання, а бюджетним установам і організаціям - на праві оперативного управління.

 

З.До об’єктів, які перебувають виключно у комунальній власності міста і не підлягають відчуженню належать:

- об’єкти соціально - культурного призначення (народний дім по вул. Шашкевича, 8, міський будинок культури "Папірник" по вул. Шевченка, 1, та інші об’єкти у яких розміщені бюджетні установи і організації);

- пам’ятки монументального мистецтва, історії та археології, зокрема: братські могили радянських воїнів по вул. Міцкевича і пл. Свободи; пам’ятник Т.Г.Шевченку по вул. Кобзаревій (збудований у 1992р.); меморіал "Борцям за волю України" на Замковій горі ( поховання у травні 1996р.), монумент св. Покрови (2002р.), фігури борців по вул. Садова (2004); пам’ятний знак М.Шашкевичу по вул. Шашкевича біля бібліотеки (2000р.); комплекс пам’яток старого кладовища по вул. Д.Галицького - Грушевського: символічна могила "Борцям за волю України", фігура Божої Матері, кладовище; староєврейське кладовище по вул. Загір’я, символічний Хрест по вул. С.Бандери - жертвам сталінських репресій, (2002р.), діюче кладовище на півдні міста (початок захоронень з 1961р.);

- міські вулиці, пішохідні доріжки, сквери міста;

- лісові насадження;

- водоймища на території міста.

4. Майно міських комунальних підприємств водопостачання, водовідведення і теплопостачання, включаючи їх інфраструктуру не може бути відчужене як цілісні майнові комплекси. Вони можуть бути перетворені у господарські товариства з обов’язковим збереженням у комунальній власності міської громади частки у майні (паїв, акцій) у розмірі не менше 51 відсотка.

5. З метою управління у сфері охорони довкілля, природокористування та утримання території у місті. У місті діють єдині цільові програми по утриманню території, поводження з зеленими насадженнями та твердими відходами, що затверджуються міською радою.

 

Розділ IV. Форми здійснення самоврядування членами міської громади

Стаття 12. Форми здійснення міського самоврядування

 

Основними формами здійснення повноважень громади є місцеві референдуми та місцеві вибори. Іншими формами здійснення повноважень громади є: дорадче опитування ( консультативний референдум); загальні збори громадян за місцем їх проживання; місцеві ініціативи; громадські слухання; інші форми місцевої активності.

 

Стаття 13. Право членів міської громади на участь у здійсненні міського самоврядування

 

1 .Шляхами реалізації права членів міської громади, які мають право голосувати на виборах та референдумах, незалежно від терміну проживання у місті, на здійснення міського самоврядування є:

-         участь у референдумах, місцевих виборах;

-         створення органів самоорганізації населення;

-         участь у прийнятті рішення про відкликання міського голови та депутатів міської ради;

-    контроль за діяльністю органів та посадових осіб міської ради;

- одержання повної і достовірної інформації про діяльність органів та посадових осіб міського самоврядування, ознайомлення у встановленому порядку з їх документами та іншими матеріалами;

-   одержання копій нормативних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

-   участь у загальних зборах (конференціях представників) громадян за місцем проживання, громадських слухань,

-   здійснення місцевих ініціатив;

-   здійснення інших заходів, які не заборонені законами України.

 

 

Стаття 14. Місцевий референдум

 

1. Місцевий референдум - це прийняття рішення з питань, віднесених Конституцією і законами України до відання, місцевого самоврядування, шляхом прямого волевиявлення жителів міста.

2. Місцевий референдум проводиться з метою безпосереднього вирішення міською громадою важливих питань, віднесених Законом до відання місцевого самоврядування.

3. Питання, які мають важливе значення для міської громади, але не віднесені чинним законодавством до відання міського самоврядування можуть бути винесені на міський консультативний референдум, наслідки якого не мають обов’язкового характеру.

4. Участь у міському референдумі є вільною. Ніхто не може бути у будь-якій формі примушений до участі у міському референдумі.

5. Рішення про проведення міського референдуму приймає міська рада на вимогу депутатів міської ради, або на вимогу засвідчену підписами не менше як 10% жителів міста з формалізацією питань, які виносяться на референдум.

6. Порядок підготовки та проведення міського референдуму визначається законом.

7. Референдум не проводиться, якщо рада приймає рішення про здійснення тих заходів, реалізація котрих вимагається у поданні про референдум.

8.   Рішення міського референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини жителів міста, які взяли участь у голосуванні;

9.   При рівній кількості голосів "за" і "проти" вважається, що питання винесені на розгляд, вирішено негативно;

10. Рішення міського референдуму не потребує затвердження будь - яким органом чи посадовою особою;

11.Якщо не вдалося досягнути більшості з питання винесеного на референдум то воно вирішується міським головою.

12.Рішення міського референдуму та результати голосування публікуються комісією з проведення міського референдуму протягом десяти днів після його проведення і набувають чинності з моменту його опублікування.

13.Про результати голосування на консультативному міському референдумі міський голова у десятиденний термін інформує виконавчий комітет і посадових осіб, до відома яких віднесенні питання, що були його предметом.

14.Міська рада може вносити зміни до рішення, прийнятого референдумом не раніше ніж через 2 роки.

 

 

Стаття 15. Місцеві вибори

 

1.    Порядок підготовки і проведення місцевих виборів визначено законом України.

2. Місцеві вибори - це обрання депутатів міської ради, депутатів районної ради та депутатів Львівської обласної ради у відповідності із встановленою квотою кількості депутатських мандатів, та вибори міського голови;

3. Місцеві вибори є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Ніхто не може бути примушений до участі у місцевих виборах;

4. Цивільно-процесуальним кодексом України визначено підсудність справ по скаргах і заявах, подання скарг і заяв, порядок судового розгляду скарги, заяви, рішення суду з питань виборів депутатів до місцевих рад та голови міста.

 

Стаття 16. Загальні збори громадян за місцем проживання

 

1.  Загальні збори громадян за місцем проживання скликаються по будинках, вулицях,
кварталах з метою:

1)обговорення питань загальноміського значення;

2)обговорення питань, віднесених до відання загальноміського самоврядування, які мають важливе значення для жителів відповідної території та подання пропозицій з цих питань;

3)створення органів самоорганізації населення (квартальних, вуличних, будинкових комітетів тощо);

4)заслуховування повідомлень та звітів про роботу органів та посадових осіб міського самоврядування, органів самоорганізації населення;

5)прийняття рішення про участь на громадських засадах жителів міста в роботах по благоустрою, у сприянні охороні громадського порядку, протипожежної безпеки, виконанні місцевих екологічних програм, збереженні житлового фонду, пам’яток історії, культури, наданні допомоги соціально незахищеним членам громади, прийнятті участі у ліквідації наслідків стихійного лиха на території міста, або у інших населених пунктах України, Європи;

6)прийняття рішення про запровадження місцевих зборів на засадах добровільного самооподаткування;

7)прийняття рішення про добровільні внески та пожертви відповідних жителів міста на громадські потреби;

8)вирішення інших питань місцевого значення відповідно до чинного законодавства;

 

2.Де загальні збори жителів (осіб з правом голосу) зібрати нереально доцільним є збирати конференцію представників жителів.

3.У роботі зборів (конференції представників) з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України, депутати  районної, обласної рад, міський голова, депутати до міської ради, посадові особи міського самоврядування, представники органів державної влади, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій, закладів охорони здоров`я, культури, освіти.

4.Загальні збори (конференції представників) скликаються міським головою за власною ініціативою, або з ініціативи третини депутатів міської ради, виконавчого комітету міської ради, відповідного комітету органу самоорганізації населення, за пропозицією третини від загальної кількості жителів території.

5.Про проведення загальних зборів (конференцій представників ) оприлюднюються повідомлення не пізніше як за 20 днів до їх призначеної дати із зазначенням години та місця проведення, порядку денного , та хто їх скликає;

6.На загальних зборах (конференції представників) головує міський голова або відповідний керівник комітету органу самоорганізації населення, чи особа визначена учасниками;

7.Для ведення протоколу зборів (конференції представників) учасники обирають секретаря;

8.Порядок денний зборів (конференції представників) затверджується за пропозицією головуючого;

9.Підготовці і проведенні зборів (конференції представників) сприяють міський голова, міська рада, та її виконавчий комітет, органи самоорганізації населення шляхом надання приміщення, матеріально-технічних засобів, нормативних та довідкових матеріалів, виготовлення оголошень, запрошень тощо;

10.Загальні збори громадян (конференції представників) вважаються правомочними за умови присутності на них не менше половини відповідних жителів (представників);

11.Під час проведення зборів (конференції представників) складається протокол , який підписують голова зборів (конференції представників) та секретар;

12.Загальні збори громадян (конференції представників) з розглянутих питань приймають рішення відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх громадян які проживають на відповідній території та підписуються головою та секретарем зборів (конференції представників);

13.Рішення загальних зборів (конференції представників) громадян є обов’язковими для виконання органами самоорганізації населення і враховується міським самоврядуванням ;

14.Рішення загальних зборів (конференції представників) громадян, що мають важливе значення для міської громади з питань віднесених до компетенції органів державної влади або органів міського самоврядування мають рекомендаційний характер;

15.Загальні збори (конференції представників) жителів проводяться принаймні один раз на рік і при необхідності.

 

Стаття 17. Колективні та індивідуальні звернення жителів міста

 

1.Жителі міста незалежно від їх віку та громадянства мають право направляти колективні або індивідуальні звернення до органів і посадових осіб міського самоврядування. Відмова від права на звернення не дійсна.

 

2.Жителі міста мають право особисто звернутися до міського самоврядування і його посадових осіб, органів самоорганізації населення з питань віднесених до їх відання.

 

3.Колективні звернення, підписані більш як п’ятдесятьма жителями міста розглядаються міським самоврядуванням, до яких вони надійшли, у невідкладному порядку. Інформація про колективні звернення, підписані більш як п’ятистам жителями міста, негайно передається до міської ради (у разі якщо вони надійшли до інших органів або посадових осіб міського самоврядування).

 

4. Колективні звернення жителів міста можуть мати на меті:

1)внесення до міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради конкретних пропозицій з питань соціально - економічного та культурного розвитку міста чи окремих міських територій;

2)розгляд аналізу роботи міського голови, міської ради, її виконавчого комітету в цілому або заслуховування звітів про виконання окремих завдань, пов’язаних із соціально - економічним та культурним розвитком міста, чи окремих міських територій, станом довкілля, громадської безпеки, охорони громадського порядку, з інших питань віднесених чинним законодавством України до відання міського самоврядування тощо;

3)порушення питання про утворення, реорганізацію або ліквідацію органів самоорганізації населення;

4)порушення питання про недовіру посадовій особі органу місцевого самоврядування.

 

Стаття 18. Громадські слухання

 

1 .Міська громада має право проводити громадські слухання, що є формою участі громадськості у здійсненні повноважень міського самоврядування.

2.Метою громадських слухань є ознайомлення міської громади з позицією міського самоврядування з актуальних проблем міста та отримання від жителів міста пропозицій та зауважень з цих питань у формі безпосереднього спілкування.

3.Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань.

4.Результати громадських слухань мають рекомендаційний характер для міської ради та її виконкому.

5.Громадські слухання не можуть проводитися з питань, які стосуються:

1)проблем не віднесених Законом України до компетенції місцевого самоврядування;

2)ініціатив, що носять політичний характер загальнодержавного значення;

3)виборів органів та посадових осіб міського самоврядування у період менш як за три місяці до їх проведення;

4)якщо не пройшло трьох місяців від попередніх громадських слухань з одного і того ж питання на даній території.

6.На громадських слуханнях розглядаються питання:

1 )які мають відношення до жителів усього міста;

2)з підготовки бюджету на наступний рік;

3)з виконання бюджету за попередній рік.

7.Суб'єктами права ініціювання громадських слухань є:

1)міський голова;

2)депутати міської ради;

3)виконавчий комітет міської ради;

4)жителі міста ( кварталу, вулиці, мікрорайону).

 

8. Для реєстрації ініціативи з провадження громадських слухань до секретаря міської ради ініціатори подають підписний лист із своїми підписами та жителів підтримки з такого розрахунку (разом):

1)не менш як однієї п’ятої від спискового складу міської ради;

2)не менш як однієї п’ятисотої від усіх жителів міста, які мають право

виборчого голосу;

3)не менш як однієї двадцятої від жителів кварталу;

4)від міського голови чи за рішенням виконкому міської ради ( без додаткового підписного листа жителів).

 

9.Якщо проблеми стосуються усього міста то секретар міської ради реєструє ініціативу від групи у кількості не менше двадцяти осіб, котрі мають виборче право, а з проблем, що стосуються кварталу можуть бути зареєстровані для громадських слухань від ініціативної групи у кількості 10 осіб з виборчим правом.

 

10.Для реєстрації ініціативи провадження громадських слухань до секретаріату ради подається заява суб’єктів ініціативи підписана міським головою від імені виконкому міської ради, відповідною кількістю депутатів, депутатами міської ради чи всіма членами ініціативної групи у якій зазначається:

1)проблема, винесена на обговорення громадських слухань;

2)особа чи особи уповноважені представляти ініціативну групу, групу депутатів;

3)територія, на яку розповсюджується проблематика, що її виносять на

обговорення на громадські слухання.

 

11.Секретар ради реєструє заяву у книзі реєстрації місцевих ініціатив, зборів та громадських слухань міської ради.

 

12.Протягом трьох робочих днів секретар ради організовує зустріч членів ініціативної групи з відповідальними працівниками міської ради для розгляду питань, поставлених у заяві на провадження слухань на предмет їхнього вирішення органами самоврядування відповідно до вимог Конституції України у встановлені терміни.

У разі якщо така зустріч не відбулася з причин, незалежних від ініціативної групи, або коли в результаті зустрічі не було досягнуто узгодженого рішення, ініціативна група розпочинає збір підписів на підтримку ініціативи для проведення громадських слухань.

 

13.Секретар ради затверджує форму підписного листа та видає його зразок, який може копіюватись ініціативною групою способом, що забезпечує аутентичне відображення зразка підписного листа.

 

14.Підписний лист повинен містити такі дані:

1)назва теми провадження громадських слухань;

2)прізвище, ім’я та по - батькові особи, котра підписує лист;

3)дата народження;

4)місце постійного проживання та паспортні дані;

5)підпис.

 

15. Підписи на підтримку ініціативи подаються до міської ради протягом п’ятнадцяти днів з дня реєстрації затвердження форми підписного листа.

 

16.Рішення про реєстрацію ініціативи приймаються секретарем ради протягом п’яти робочих днів з дня подання заяви, про що ініціатора повідомляють протягом не пізніше трьох календарних днів. Рішення про реєстрацію ініціативи оприлюднюється на дошці оголошень міської ради.

17.Підготовка громадських слухань: - протягом п’яти робочих днів після реєстрації ініціативи виконавчий комітет міської ради затверджує план проведення заходів з організації та провадження громадських слухань:

1) Створення дорадчого комітету з провадження громадських слухань;

2)створення, в разі необхідності, експертних груп із проблем, що їх пропонують розглянути на громадських засадах;

3)календарний план проведення заходів з організації та проведення громадських слухань.

 

18.Дорадчий комітет (7-15 осіб) створюється розпорядженням міського голови та включає в себе:

1)посадову особу, яка відповідає за підготовку громадських слухань;

2)представників ініціатора громадських слухань;

3)депутатів міської ради ( за згодою);

4)представників громадських організацій ( за згодою);

 

19.Очолює дорадчий комітет представник ініціатора громадських слухань.

 

20.Дорадчий комітет відповідає за підготовку вироблення рекомендацій з питань, що їх виносять на громадські слухання.

 

21.При потребі міський голова утворює своїм розпорядженням експертні групи за рекомендацією дорадчого комітету.

 

22.Виконавчий комітет ради забезпечує роботу дорадчого комітету та експертних груп із підготовки громадських слухань, збирає потрібну інформацію від різних організацій, підприємств усіх форм власності.

 

23.Пропозиції дорадчого комітету оприлюднюються .

 

24. Усі видатки на проведення громадських слухань покладаються на міську раду.

 

25.Провадження громадських слухань:

1 відбувається не пізніше трьох місяців з часу реєстрації ініціативи, за розпорядженням міського голови;

2)про час і місце провадження громадських слухань повідомляють у ЗМІ не пізніше десяти днів до їх провадження;

3)проводить громадські слухання голова дорадчого комітету;

4)не допускається розгляд питань та прийняття рішень, які не стосуються теми

слухань та не були внесені до порядку денного громадських слухань.

Головуючий у таких випадках може перервати промовця;

5)усі пропозиції учасників громадських слухань заносяться до протоколу

засідання, за що відповідає секретар слухань;

6)головуючий зобов'язаний надати слово представникам усіх груп, які висловили свою позицію під час підготовки громадських слухань через ЗМІ чи під час роботи дорадчого комітету.

 

26.При обговоренні декількох проектів рішень може проводитися рейтингове голосування, у якому беруть участь жителі території.

27.Документування та правові наслідки громадських слухань:

1) Протокол готується головою дорадчого комітету та секретарем і подається секретарю ради не пізніше трьох робочих днів після провадження громадських слухань. Він містить:

а) тему, час, місце провадження слухань;

б) пропозиції дорадчого комітету;

в) кількість учасників громадських слухань, у т.ч. мешканців відповідної території;

г) результати рейтингового голосування (за наявності різних проектів).

2) Протоколи готуються у трьох екземплярах, один з них передається на зберігання секретарю ради, другий - представнику ініціатора, третій - вивішують на інформаційній дошці міської ради для ознайомлення;

3) за результатами громадських слухань секретар ради готує висновки та пропозиції, які підлягають розгляду на найближчій або позачерговій сесії ради;

4)висновки та пропозиції за результатами громадських слухань підлягають опублікуванню у ЗМІ;

5)депутати міської ради можуть прийняти окреме рішення за результатами провадження громадських слухань.

 

Стаття 19. Місцеві ініціативи

 

1 .Місцеві ініціативи є одним із способів реалізації громадянами свого права на участь у місцевому самоврядуванні на території міста Жидачева.

 

2.Предметом місцевої ініціативи можуть бути будь - які питання, віднесені до відання міського самоврядування.

 

З.Не можуть бути предметом місцевої ініціативи питання, що суперечать Конституції України, ратифіковані міжнародним договором, діючому законодавству та введеним в установленому порядку нормативним актом органів державної виконавчої влади, а також питання, заборонені діючим законодавством для винесення на місцевий референдум.

 

4.Не можуть бути предметом місцевої ініціативи питання, які порушують встановлені законом комерційні таємниці або права особистості.

 

5.Місцеві ініціативи реалізуються через ініціативні групи, які створюються з громадян, які постійно проживають на території даної територіальної громади й складаються не менш як із 10 осіб.

 

6.Ініціативна група легалізується шляхом подання написаної у довільній формі заяви про

місцеву ініціативу до міської ради. До заяви додаються:

1)протокол установчих зборів ініціативної групи із зазначенням прізвищ обраного голови, заступника голови чи секретаря, контактного телефону та адреси для листування;

2)список членів групи із зазначеними прізвищами, іменами, по - батькові, домашніми адресами та особистими підписами усіх членів ініціативної групи.

 

7Документ, що висвітлює предмет ініціативи, повинен бути логічним та закінченим. Він повинен мати форму проекту рішення міської ради, за необхідністю - з усіма потрібними додатками. При потребі фінансування ініціативи - потрібно додати кошторис витрат.

8. Протягом 10 календарних днів після отримання заяви про місцеву ініціативу міський голова може після необхідних консультацій відхилити заяву на основі її невідповідності вимогам, що вказані у п.2,3, 4, цієї статті.

 

9.Заяву не може бути відхилено з причини її неналежного оформлення ( у разі наявності всіх зазначених у цьому розділі документів).

 

10.Для приведення формулювань заяви до належних вимог секретар міської ради проводить консультації з представниками ініціативної групи. До таких консультацій можуть бути залучені сторонні фахівці, причому оплата праці цих фахівців здійснюється за рахунок ініціативної групи. Відхилення заяви може бути оскаржене в суді.

 

11 .Протягом двох місяців з дня подання заяви про місцеву ініціативу міська рада може:

1)розглянути та прийняти на сесійному засіданні рішення у формулюванні, запропонованому ініціативною групою. У такому разі ініціативна група вважається автоматично розпущеною з моменту введення рішення в дію;

2)провести консультації з ініціативною групою та прийняти рішення за компромісним, узгодженим формулюванням або , якщо узгодженого формулювання виробити не вдалося, за формулюванням, яке рада вважає необхідним для вирішення питання, що є предметом місцевої ініціативи. У такому разі ініціативна група приймає рішення про саморозпуск , або вважається розпущеною автоматично, якщо протягом наступних 10 календарних днів не повідомляє раду про свою подальшу діяльність ;

3)прийняти рішення по суті місцевої ініціативи, або прийняти рішення , яке не задовольняє ініціативну групу.

 

12.Якщо ініціативну групу не задовольняє рішення, прийняте радою, або рада не прийняла рішення по суті місцевої ініціативи ініціативна група протягом перших десяти днів третього місяця з дня подачі заяви повідомляє раду про початок збирання підписів на підтримку місцевої ініціативи ( за процедурою, що встановлена законодавством і цим Статутом у розділі про місцеві референдуми).

 

13.Мінімальна кількість підписів , необхідна для продовження процесу місцевої ініціативи складає 25% від кількості, необхідної для проведення місцевого референдуму. Оригінали підписних листів повинні бути передані до ради до закінчення третього місяця з дня подачі заяви про місцеву ініціативу.

Усі видатки, пов’язані з процедурою збирання підписів , лежать на ініціативній групі.

 

14.Протягом перших десяти днів четвертого місяця з дня подачі заяви про місцеву ініціативу міський голова проводить перевірку підписних листів, і у разі їхньої відповідності вимогам п.9 цієї статті скликає позачергову спеціальну сесію ради.

 

15.Спеціальна позачергова сесія ради скликається не пізніше як на десятий день п’ятого місяця з дня подачі заяви про місцеву ініціативу. Не пізніше як за десять днів до сесії про час і місце її проведення повідомляються члени територіальної громади;

 

16.Члени ініціативної групи мають право поширювати матеріали про місцеву ініціативу самостійно.

 

17. Спеціальна позачергова сесія ради відбувається відкрито, із забезпеченням можливості бути на ній присутнім усім, хто цього бажає.

18.З основною доповіддю по суті місцевої ініціативи виступає визначений ініціативною групою представник. Членам групи забезпечується можливість виступати у дебатах на умовах , передбачених регламентом відповідної ради для депутатів. Голосування за фактом місцевої ініціативи здійснюється поіменно. Завірені копії протоколу сесійного засідання та результатів голосування передаються голові ініціативної групи, оприлюднюються радою .

19.У випадку незгоди з рішенням спеціальної сесії ініціативна група може розпочати процедуру місцевого референдуму відповідно до законодавства України та даного Статуту.

 

Стаття 20. Інші форми участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування

 

1.Громадяни міста Жидачева у відповідності з Конституцією України , Законами України та іншими нормативно - правовими актами мають право на свободу об"єднання у політичні партії та громадські організації у тому числі у професійні спілки, для здійснення своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів , за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров"я населення, захисту прав і свобод інших людей.

 

2.Ніхто не може бути примушений до вступу у будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських, благодійних, профспілкових організацій.

 

3.Утворення і діяльність осередків політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом , порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової , релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров"я населення , забороняються.

Не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах місцевого самоврядування, у навчальних закладах.

 

4.Громадяни міста мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації про проведення яких завчасно повідомляють виконавчий комітет міської ради.

 

5.Громадяни міста мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення, або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

 

6.Громадяни міста можуть розраховувати на сприяння їм з боку виконавчого комітету ради при встановленні ділових та суспільних контактів з особами - вихідцями із міста, чи " земляцтвами жидачівців", які є жителями інших регіонів, міст, країн (діаспора) для заохочення їх до співпраці, партнерства, створення спільних проектів у різних сферах підприємницької, культурно - просвітницької, громадської, благодійницької, інформаційної діяльності тощо, яка не заборонена законами України і законами країни їх теперішнього перебування.

7.Міська рада, виконавчий комітет та постійні комісії:

  1. сприяють розвиткові та утвердженню засад становлення громадянського суспільства в місті;
  2. заохочують програмну діяльність інституцій, що ведуть благодійну, гуманітарну, просвітницько-виховну, екологічну, творчу роботу, зокрема серед підростаючого покоління та яка ведеться самими дітьми і молоддю;
  3. надають допомогу "учнівським парламентам шкіл" у реалізації їх проектів, пропозицій, ідей стосовно міської громади та її органів, міського господарювання, території міста, шкільництва тощо;
  4. оголошують конкурси проектів на актуальну для громади тематику з наданням малих грантів переможцям для реалізації завдань цих проектів;
  5. забезпечують співфінансування проектів в межах 10-20% їх кошторисної вартості у випадках коли основна сума отриманого гранту буде реалізовуватися в інтересах громади міста;
  6. фінансують діяльність органів самоорганізації населення направлену на виконання власних та делегованих їм повноважень у порядку реалізації програм розвитку міста;
  7. вступають у партнерські взаємовідносини, коаліції, договори з діючими інституціями з метою спільного вирішення окремих проблем міської громади, її органів самоврядування шляхом залучення до цього громадськості міста, організації кампаній, влаштування прес-конференцій, слухань, громадських слухань, випуску прес-релізів, звернень, надання організаційної, матеріальної, фінансової підтримки у межах чинного законодавства.

 

8. Міська рада має повноваження засновувати аудіовізуальні засоби масової організації і  телерадіоорганізації.


9.Виконавчий комітет міської ради забезпечує на території міста необхідну кількість засобів зовнішньої інформації для ознайомлення загалу, надає дозвіл на встановлення таких засобів іншими суб’єктами.

 

10.Оголошення разом з інформацією повинні мати авторство і не містити закликів заборонених законодавством та розміщатись на спеціально відведених для цього місцях. Самовільне зривання , знищення оголошень, плакатів, гасел, агітаційних легальних матеріалів та закликів, що відповідають вищезгаданим вимогам забороняється і тягне за собою заходи адміністративного впливу.


Розділ V. Органи та посадові особи міського самоврядування


Стаття 21. Міська рада

1 .Міська рада є представницьким органом міського самоврядування, що представляє територіальну громаду міста Жидачева та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією, законами України та цим Статутом.

 

2.Міська рада складається з депутатів, які вибираються членами територіальної громади на основі належного їм загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Порядок призначення, організації і проведення виборів депутатів міської ради визначається законами України.

 

3.Загальний склад міської ради встановлюється в межах визначених законодавством, рішенням міської ради, яке приймається перед кожними черговими виборами депутатів міської ради.

Крім депутатів, до складу міської ради входить за посадою міський голова ( голова міської громади);

 

4.Депутат міської ради - особа, яка шляхом вільних виборів наділена своїми виборцями повноваженнями представляти інтереси свого виборчого округу та здійснювати функції міського самоврядування, віднесені законодавством і цим Статутом до відання міської ради.

 

5.Перша сесія новообраної міської ради скликається міською територіальною виборчою комісією не пізніше як через місяць після обрання ради у правомочному складі.

 

6. Її відкриває і веде голова цієї виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів та міського голови і визнання їх повноважень. Далі веде сесію міський голова.

 

7.Старший за віком депутат зачитує присягу депутатів міської ради. Текст присяги скріплює своїм підписом кожний депутат.

 

Присяга депутата міської ради має такий зміст:

"Вступаючи у права депутата Жидачівської міської ради, зобов'язуюсь всіма своїми діями дбати про благо міста Жидачева і добробут його мешканців, гідно представляти своїх виборців, обстоювати їх права і свободи. Присягаю додержуватись Конституції та законів України, рішень міської ради, виконувати свої обов’язки в інтересах територіальної громади м.Жидачева"

 

8.Повноваження депутатів міської ради припиняються одночасно із припиненням повноважень міської ради у випадках та у порядку, передбачених законодавством.

 

9.Повноваження депутата міської ради за рішенням ради припиняються достроково у разі:

  1. складення повноважень за особистою заявою;
  2. виїзду на постійне місце проживання за межі території міста;
  3. набрання законної сили обвинувального вироку суду щодо нього.

 

10. Міська рада є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від встановленого радою і визначеного цим Статутом її складу.

 

11 .Повноваження міської ради починаються з моменту офіційного повідомлення міською виборчою комісією про обрання необхідної кількості депутатів та прийняття ними присяги.

12.Повноваження міської ради припиняються в день офіційного оголошення міською територіальною виборчою комісією про обрання міської ради нового скликання.

13.Повноваження міської ради припиняються достроково за рішенням Верховної ради України або територіальної громади міста (місцевий референдум).

Підстави і порядок припинення повноважень міської ради визначаються законодавством.

 

14.    Основною організаційною формою роботи міської ради є її сесія.

Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних та інших комісій.

Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

15.Порядок підготовки і розгляду на сесіях міської ради питань порядку денного, а також розклад її пленарних засідань визначаються регламентом міської ради.

16.Сесії міської ради проводяться гласно і носять відкритий характер.

На сесії мають право бути присутні жителі міста, представники засобів масової інформації, політичних партій і громадських організацій.

17.Міська рада має право, в разі необхідності, прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

18.Рішення міської ради приймаються відкритим або таємним голосуванням. Прийняті на сесії рішення міської ради підписуються міським головою.

19.Рішення міської ради нормативно - правового характеру набувають чинності з дня оприлюднення, якщо міською радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.

20.Депутати міської ради можуть об'єднуватися у депутатські групи, фракції, добровільні депутатські об'єднання, які утворюються на постійній чи тимчасовій основі.

Порядок утворення та реєстрації депутатських об'єднань, їх повноваження визначаються регламентом міської ради.

 

21.    Посадовою особою міської ради, яка відповідає за організацію її роботи, є секретар
ради.

Секретар ради обирається міською радою за пропозицією міського голови з числа її депутатів на строк повноважень ради таємним голосуванням більшості голосів від загального складу ради.

Секретар ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, займатися підприємницькою діяльністю крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаурочний час.

22.Рада вправі розглядати і вирішувати питання які віднесенні Конституцією та законами України до її відання.

23.Новообрана рада протягом шести місяців з часу обрання затверджує програму діяльності ради на період скликання та щорічно інформує громаду про хід її виконання.

 

Стаття 22. Постійні комісії міської ради

 

1.  Постійні комісії міської ради є постійно діючими органами, які обираються з числа депутатів на строк її повноважень для вивчення попереднього розгляду і підготовки питань, віднесених до відання ради та для здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчого комітету.

 

2.      До складу постійної комісії входять її голова, члени комісії, заступник голови, секретар.

Перелік постійних комісій та їх персональний склад визначається новообраною міською радою на першій сесії.

Постійні комісії за дорученням міської ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проект програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, міського бюджету, звіт про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

3. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань.

4. Постійні комісії за дорученням міської ради, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету підприємств, організацій, установ комунальної власності, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в деяких випадках - на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

5. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання мають право отримувати від керівників підприємств і організацій, зазначених у цій статті, необхідні матеріали і документи (крім документів, порядок ознайомлення з якими регламентується законодавством).

6. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії.

Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

 

7.      Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і воно є правочинним,
якщо на ньому присутні не менш як половина від загального складу комісії.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації.

8. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а у випадку його відсутності - заступником голови або секретарем комісії.

9. Протоколи засідання комісії підписують голова і секретар комісії.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

 

10.    Постійна комісія для розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі
комісії і робочі групи із залученням представників громадськості та спеціалістів.

11.Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, її голови, секретаря ради розглядатися комісіями на спільних засіданнях.

12.Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед міською радою.

13.Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом міської ради та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

14.З метою підготовки і попереднього розгляду окремих питань, які мають важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку міста, міська рада утворює тимчасові комісії, які здійснюють повноваження, передбачені цим Статутом для постійних комісій.

15.Важливим елементом діяльності постійних комісій по здійсненню контрольної функції та способу отримання необхідної інформації для об'єктивного вирішення комісією визначених питань є слухання.

16.Слухання - це спеціальне засідання членів комісії за участю інших осіб, присутність яких є доцільною і слугує досягненню потрібної інформації щодо питань прийняття рішення з яких неможливе без широкого і всебічного обговорення за участю всіх зацікавлених осіб та організацій.

Присутні на засіданні комісії члени громади мають можливість висловити свої думки або просто бути свідками по розгляду питання порядку денного.

17.Слухання можуть слугувати поглибленню поінформованості громадян про певні проблеми, які мають місце в територіальній громаді, використовуються для здійснення контролю за діяльністю виконавчих структур щодо підвищення ефективності та результативності діяльності, розслідування випадків невдалого керівництва, розтрат, корупції тощо.

18.Слухання організовують члени постійних комісій:

 

1) повідомляють у місцевій пресі або спеціальним повідомленням про місце і дату засідання, його мету, звернення до громадян із проханням висловити власні міркування й побажання стосовно питання, що розглядаються, і надіслати їх до постійної комісії;

2) повідомляють у письмовій формі посадових осіб не пізніше як за три дні про мету, час та місце проведення слухання, зазначають, які документи слід узяти з собою на засідання;

 

3) запрошують на слухання представників ЗМІ;

4) забезпечують технічними засобами провадження слухань;

5) попереджають запрошених на слухання свідків, що їх обов'язком буде давати
відповіді на запитання членів комісії.

19.Слухання оформляються протоколом, який підписує голова (головуючий) на засіданні.

20.За наслідками слухань комісія готує мотивовані висновки, де обов'язково зазначає перелік документів, що їх розглядали на слуханні, обґрунтування й мотиви прийнятого рішення.

Рішення за результатами слухання підписує голова комісії та секретар.

21.Висновок комісії стосовно посадової особи повинен містити конкретні посилання на статті законодавчих актів України.

22.Якщо рішення про висловлення недовіри посадовій особі та про звільнення її з посади прийнято, то комісія повинна внести його до висновку й підготувати проект рішення, коли звільнення здійснює міська рада.

 

Стаття 23. Міський голова

 

1.  Міський голова ( голова громади) є найвищою посадовою особою у системі міського самоврядування.

2. Міський голова обирається жителями міста, які мають право голосу, на термін, який передбачений законом України, шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.

3. Міським головою може бути обраний будь-який член територіальної громади міста, що має право голосу.

4. Порядок обрання міського голови визначається чинним законодавством України.

5. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчується в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи.

 

6.Міський голова складає на пленарному засіданні міської ради таку присягу: „Я (ім'я та прізвище) волею територіальної громади міста Жидачева обраний міським головою, вступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність територіальної громади. Зобов'язуюсь суворо дотримуватися Конституції України законів України, Статуту міста, своїми справами дбати про благо та добробут жителів, обстоювати права, свободи і законні інтереси територіальної громади міста, підносити авторитет міста у державі та за її межами".

7.Якщо вибори міського голови проведені одночасно з виборами депутатів, то присяга складається ним на першому пленарному засіданні новообраної ради після складання присяги депутатами.

8.Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково на підставах і у порядку, передбаченими законодавством.

9.Повноваження міського голови припиняються достроково територіальною громадою міста шляхом міського референдуму або рішенням міської ради (не менше 2/3 голосів). Рішення про проведення міського референдуму по достроковому припиненню повноважень міського голови приймається міською радою як з власної ініціативи, так і на вимогу не менше як 1/10 частини жителів міста, що проживають на його території і мають право голосу.

 

10.    Повноваження міського голови вважаються достроково припиненими у випадку:

1) його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень;

2) набрання законної сили обвинувального вироку суду щодо голови;

3) визнання судом його недієздатним, безвісно відсутнім або померлим;

4) припинення його громадянства;

5) порушення ним вимог щодо сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законодавством;

6) виїзду міського голови на постійне місце проживання за межі території міста;

7) визнання недійсними виборів міського голови;

8) його смерті;

9) у інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

11.У разі дострокового припинення повноважень міського голови проводяться позачергові вибори міського голови в порядку, передбаченому законодавством.

12.При достроковому припиненні повноважень міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного голови його обов'язки по організації роботи міської ради здійснює за рішенням ради секретар ради, а по організації роботи виконавчого комітету ради - заступник міського голови.

13.Міський голова виконує такі функції:

1) представляє територіальну громаду у відносинах з іншими органами, організаціями, закладами та підприємствами міста, діє без доручення від імені міської ради чи її виконавчого комітету;

2) вносить на розгляд ради пропозиції про кількість і персональний склад виконавчого комітету міської ради, керує його роботою;

3) головує на засіданнях представницького органу міського самоврядування;

4) скликає чергові та позачергові сесії міської ради, формує порядок їх роботи, головує на пленарних засіданнях представницького органу самоврядування;

5) скликає загальні збори громадян за місцем проживання, веде особисті прийоми громадян;

6) призначає на контрактній основі та звільняє керівників комунальних підприємств, приймає і звільняє з посади спеціалістів апарату міської ради;

7) здійснює виконання рішень місцевих референдумів, міської ради та її виконавчого комітету;

8) є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів;

9)укладає договори від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету;

10)    виконує інші обов'язки, визначені законами України, цим Статутом або затверджені міською радою.

14.Міський голова здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

15.Міський голова має заступника з виконавчої роботи.

16.Заступник міського голови призначається та звільняється з посади у порядку, визначеному чинним законодавством.

17.Розподіл обов'язків між заступником міського голови та міським головою з питань діяльності виконавчого комітету здійснюється міським головою та виконавчим комітетом.

 

 

Стаття 24. Виконавчий комітет міської ради

1. Виконавчий комітет міської ради є виконавчим і розпорядчим органом міського самоврядування, який утворюється міською радою на термін її повноважень.

2. Очолює виконавчий комітет міський голова. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов'язків, організує роботу виконавчого комітету заступник міського голови.

3. Кількісний та персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови. До складу виконавчого комітету не можуть бути обрані депутати міської ради, крім секретаря ради.

4. Заступник міського голови та керуючий справами виконавчого комітету виконують свої обов'язки на постійній основі.

5. Члени виконавчого комітету виконують свої обов'язки на громадських засадах.

6. Міська рада з власної ініціативи або з ініціативи членів територіальної громади міста можуть прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету чи його розпуск.

7. Ініціатива членів територіальної громади міста про розпуск виконавчого комітету повинна бути підтримана не менш як 1/10 частини членів територіальної громади міста.

Підстави, з яких приймаються рішення про розпуск виконавчого комітету оприлюднюється у місцевих засобах масової інформації.

8. Повноваження виконавчого комітету визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

9. Виконавчий комітет:

 

1) є підзвітним і підконтрольним міській раді, а у питаннях здійснення ним делегованих йому повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади;

2) здійснює свої виконавчо-розпорядчі функції шляхом прийняття рішень відповідних правових та нормативних актів (розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, розпоряджень заступника міського голови);

3) попередньо розглядає проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм і інших питань, міського бюджету, проекти рішень з інших питань, які виносяться на розгляд ради;

4) планує свою роботу, порядок підготовки і внесення питань на розгляд виконавчого комітету у відповідності із Регламентом виконавчого комітету, який затверджений міською радою;

5) організаційною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, які є чинними за умови присутності більше половини загального складу виконавчого комітету;

6) засідання виконавчого комітету скликаються міським головою або його заступником (у разі відсутності міського голови чи неможливості виконання ним своїх обов'язків) у разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць;

7) організаційно-технічне та інформаційне забезпечення діяльності виконавчого комітету забезпечує його керуючий справами, який призначається на посаду у порядку, визначеному законодавством.

 

Стаття 25. Органи самоорганізації населення

 

1.      Органи самоорганізації населення (ОСОН) - представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території міста або його частин, для вирішення таких завдань:

1) створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення у межах Конституції та законів України;

2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

3) участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

 

2. ОСОН створюється з ініціативи групи громадян відповідної території міста (вулиці, будинки, квартали) з дозволу міської ради та реєстрації у виконавчому комітеті міської ради.

3. ОСОН діє на підставі Закону України „Про органи самоорганізації населення" (2001), положення розробленого для кожного з них та затверджених зборами (конференцією представників) жителів кварталу, вулиці, будинку, мікрорайону і зареєстрованому у виконавчому комітеті міської ради.

4. ОСОН при реєстрації набуває власних повноважень, визначених Законом України „Про органи самоорганізації населення" (2001) та через механізм, що передбачений у Законі України „Про місцеве самоврядування в Україні" (1997), набуває делегованих окремих власних повноважень виконавчого комітету міської ради.

5. Надані виконавчим комітетом повноваження ОСОН - його комітетам, - діють на період повноважень самої міської ради даного скликання.

6. У місті можуть створюватися квартальні, мікрорайонні, вуличні, будинкові комітети.

7. ОСОН самостійно здійснюють управління переданого їм майна і коштів у відповідності з програмами соціально-економічного та культурного розвитку міста.

8. Органи і посадові особи міського самоврядування надають допомогу ОСОН у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечують їх інформацією, по можливості приміщенням, засобами зв'язку в межах кошторису виконавчого комітету.

9. ОСОН - підконтрольні, підзвітні та відповідальні перед міською радою в межах реалізації делегованих їм повноважень і використання переданих їм матеріальних та фінансових ресурсів.

10.    У випадку невиконання або неналежного виконання ОСОН делегованих їм повноважень міська рада вправі прийняти рішення про скасування делегованих повноважень, вилучення з їх відання окремих питань із відповідним зменшенням обсягів фінансування.

 


 

Розділ VI. Гарантії міського самоврядування

 

Стаття 26. Відповідальність органів та посадових осіб міського самоврядування перед територіальною громадою

1. Органи та посадові особи міського самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед міською громадою і про результати своєї роботи надають жителям міста необхідну інформацію.

2. Жителі міста мають право на отримання достовірної інформації щодо діяльності органів і посадових осіб міського самоврядування, яка може включати відомості про:

 

1) структуру та чисельний склад міського самоврядування;

2) компетенцію органів та посадових осіб міського самоврядування;

3) призначення та звільнення посадових осіб міського самоврядування;

4) зміст актів та інших документів, що приймаються в системі міського самоврядування;

5) поточну діяльність та плани роботи органів та посадових осіб з найбільш важливих питань життя міста;

6) бюджет міста;

7) іншу інформацію згідно з чинним законодавством України.

 

3. Порядок та періодичність цієї інформації, способи її оприлюднення визначаються міською радою та міським головою.

4. Усі посадові особи міського самоврядування повинні щотижня проводити прийом жителів міста з особистих питань.

5. Органи і усі посадові особи міського самоврядування зобов'язані сприяти забезпеченню додержання прав, законних інтересів об'єднань громадян, легалізованих згідно чинного законодавства.

6. Відповідальність органів та посадових осіб міського самоврядування перед державою, юридичними та фізичними особами:

 

1) органи і посадові особи міського самоврядування несуть відповідальність перед державою у разі порушення ними Конституції України і діючого законодавства. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб міського самоврядування здійснюється згідно з законодавством;

2) акти, прийняті в системі міського самоврядування, можуть зупинятися лише з мотивів їхньої невідповідності Конституції України чи діючому законодавству України у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду;

3) висновок суду про визнання невідповідності діяльності органів чи посадових осіб міського самоврядування Конституції України і діючому законодавству України може бути підставою для розгляду Верховною Радою України питання про призначення позачергових виборів міської ради чи посадової особи міського самоврядування;

4) шкода, завдана юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів міського самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів міського бюджету, а в результаті неправомірних рішень або дій чи бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування - за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законодавством. Суперечки про поновлення

прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень дій чи бездіяльності органів або посадових осіб міського самоврядування, вирішуються в судовому порядку;

5) органи та посадові особи міського самоврядування несуть відповідальність за виконання визначених законодавством повноважень органів виконавчої влади в порядку, встановленому законодавством України.

 

Розділ VII. Прикінцеві положення

 

Стаття 27. Порядок прийняття та реєстрації Статуту

 

1.      Статут територіальної громади міста Жидачева приймається міською радою у 2/3 голосів від складу ради.

Статут набуває чинності після його державної реєстрації у встановленому порядку та оприлюдненням.

 

2.      Статус Статуту.

Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом міської ради, міським головою.

3. Статут територіальної громади м. Жидачева має вищу юридичну силу щодо інших актів органів та посадових осіб міського самоврядування м. Жидачева та є місцевим нормативним актом обов'язковим до виконання усіма фізичними і юридичними особами на території міста.

4. Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування, які суперечать Статуту територіальної громади міста Жидачева є не чинними і не підлягають виконанню.

5. Суперечки, пов'язані з реєстрацією та дією Статуту територіальної громади, а також відповідності актів органів та посадових осіб міського самоврядування Статуту територіальної громади м. Жидачева вирішується у судовому порядку.

 

Стаття 28. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

1. Внесення змін та доповнень до Статуту провадиться міською радою у такому ж порядку як і його прийняття.

2. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту подаються до міської ради з ініціативи однієї третини депутатів міської ради, міського голови або групи жителів міста у порядку місцевої ініціативи, підтриманої не менше, ніж 150 підписами жителів міста.

3. Зміни і доповнення до Статуту, що передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції України, законів України, указів Президента України, а також постанов Кабінету Міністрів України вносяться міською радою за пропозицією міського голови у двомісячний термін з моменту введення їх в дію або в терміни, визначені в цих актах та підлягають оприлюдненню.

 

Підготовлено за проектом "Воля громадська — сила могутня", що виконується у рамках програми "Мережа громадянської дії в Україні ( UCAN) при фінансовій підтримці AMP США через ІСАР "Єднання".

 

 
Презентація міста Жидачів

Презентація міста Жидачів::Переглянути відео

Пісня про Жидачів (фотопрезентація)

 
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>

Сторінка 1 з 2