gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2021 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

АРВ та проєкт рішення про встановлення фіксованих ставок єдиного податку з 01.01.2021 р. Друк
П'ятниця, 10 квітня 2020, 09:32

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 

__. __.2020                                                           № ___                                               м. Жидачів  

 

Про встановлення фіксованих ставок єдиного

податку для фізичних осіб-підприємців, які

здійснюють     господарську   діяльність   на

території  Жидачівської  міської   ради

            На виконання вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 7, 10, 12, главою „Спрощена система оподаткування, обліку та звітності” розділу XIV „Cпеціальні податкові режими” Податкового кодексу України, пунктом 24 частини 1 статті 26, пунктами 4, 5 частини 3 статті 50, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Встановити фіксовані ставки (норми) єдиного податку для фізичних осіб - підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Жидачівської міської ради з 01 січня 2021 року з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, на всі види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010, які дозволені для даної групи платників  Податкового кодексу України (додаток 2);

2) для другої групи платників єдиного податку-11% розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, на всі види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010, які дозволені для даної групи платників Податковим кодексом України (додаток 3);

  1. 2.Затвердити Положення про порядок встановлення і сплати фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської ради, згідно з додатком 1 до цього рішення.
  2. 3.Оприлюднити це рішення в часописі „Новий час” та на офіційному вебсайті Жидачівської міської ради.
  3. 4.Це рішення набирає чинності з 01.01.2021 року.
  4. 5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

ДОДАТОК 1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Жидачівської міської

ради від __.__.2020 р. № _____

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок встановлення і сплати фіксованих ставок єдиного податку

для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність

на території Жидачівської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок встановлення і сплати фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської ради (надалі – Положення) розроблене на виконання вимог статтей

7, 12 статтею 144 Конституції України Податкового кодексу України (надалі – Кодексом) та з дотриманням критеріїв, встановлених главою „Спрощена система оподаткування, обліку та звітності” розділу XIV „Cпеціальні податкові режими” цього Кодексу.

 

2. Платники єдиного податку

2.1. Платники єдиного податку – це субєкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

2.2. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників податку:

1) перша група – фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 000 000 гривень;

2) друга група – фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

-          не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

-          обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 5 000 000 гривень.    

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підриємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 68.31 КВЕД ДК 009:2010), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

2.3. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку, а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене Кодексом

2.4.  Не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які визначені в пункті 291.5 статті 291 Кодексу

3. Порядок визначення доходів та їх склад для платників

єдиного податку першої - третьої груп

3.1. Доходом платника єдиного податку для фізичної особи-підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній згідно Кодексу.

При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;

3.2. До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

3.3 Порядок визначення доходів та їх склад для платників визначається згідно статті 292 Кодексу

4. Ставки єдиного податку

4.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (надалі - прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (надалі - мінімальна заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

4.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються рішенням міської ради для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської ради, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати

4.3. Суб’єктами підприємницької діяльності - фізичними особами, які відносяться до першої і другої груп платників податку, єдиний податок сплачується за ставками, встановленими міською радою.

4.4. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

4.5. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на території більш як однієї сільської, селищної, міської ради об’єднаних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений статтею 293 Податкового Кодексу України для відповідальної групи таких платників єдиного податку

4.6. Ставки єдиного податку встановлюється у відповідності до статті 293 підпункту 1, 2, 3,4,6,7,8 Кодексу

5. Податковий (звітний) період

5.1. Податковий (звітний) період визначається згідно статті 294 Кодексу .  

5.2. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

5.3. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників - юридичних осіб - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.

 

6. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

6.1.Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку визначаються статтею 295, пунктом 1,2 ,4, 5,6,7,8 Кодексу

6.2. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року

6.3. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності

 

7. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

7.1.Строк та порядок подання звітності обчислення і сплату податку, для платників податку першої, другої груп, визначаються статтями 296 пунктом 1,2,4,5,6,7,8,9 статею 297 Кодексу

7.1.1. Платники єдиного податку першої і другої груп (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходівпорядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.

7.2. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені Кодексом.

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного Кодексом, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої групи.

.

8. Відповідальність платника єдиного податку

8.1. Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до статті 300 Кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

 

 

ДОДАТОК 2

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Жидачівської міської

ради від __.__.2020 р. № _____

КВЕД ДК 009:2010 

Назва 

Фіксовані ставки єдиного податку

01.61 

Допоміжна діяльність у рослинництві 

10%

01.62 

Допоміжна діяльність у тваринництві 

10%

02.40 

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 

10%

13.92 

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 

10%

13.93 

Виробництво килимів і килимових виробів 

10%

13.99 

Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у. 

10%

16.23 

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів 

10%

4.11 

Виробництво одягу зі шкіри 

10%

14.12 

Виробництво робочого одягу 

10%

14.13 

Виробництво іншого верхнього одягу 

10%

14.14 

Виробництво спіднього одягу 

10%

14.19 

Виробництво іншого одягу й аксесуарів 

10%

14.20 

Виготовлення виробів із хутра 

10%

14.31 

Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів 

10%

14.39 

Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу 

10%

15.12 

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів 

10%

15.20 

Виробництво взуття 

10%

16.29 

Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

10%

31.02 

Виробництво кухонних меблів 

10%

31.09 

Виробництво інших меблів 

10%

32.12 

Виробництво ювелірних і подібних виробів 

10%

45.20 

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 

10%

47.8 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках 

10%

47.81 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами (крім тютюнових виробів) 

10%

47.82 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 

10%

47.89 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 

10%

74.20 

Діяльність у сфері фотографії 

10%

77.21 

Прокат товарів для спорту та відпочинку 

10%

77.22 

Прокат відеозаписів і дисків 

10%

77.29 

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 

10%

81.21 

Загальне прибирання будинків 

10%

81.22 

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів 

10%

88.10 

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів 

10%

88.91 

Денний догляд за дітьми 

10%

88.99 

Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у. 

10%

95.11 

Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання 

10%

95.12 

Ремонт обладнання зв'язку 

10%

95.21 

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 

10%

95.22 

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання 

10%

95.23 

Ремонт взуття та шкіряних виробів 

10%

95.24 

Ремонт меблів і домашнього начиння 

10%

95.25 

Ремонт годинників і ювелірних виробів 

10%

95.29 

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 

10%

96.01 

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 

10%

96.02 

Надання послуг перукарнями та салонами краси 

10%

96.03 

Організування поховань і надання суміжних послуг 

10%

 

 

ДОДАТОК 3

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Жидачівської міської

ради від __.__.2020 р. № _____

 

 

КВЕД ДК 009:2010

Назва 

Фіксовані ставки єдиного податку

A

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 

11%

C

ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

11%

D

ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 

11%

E

ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 

11%

F

БУДІВНИЦТВО 

11%

G

ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 

11%

H

ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

11%

I

ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 

11%

J

ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 

11%

K

ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

11%

L

ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ  (крім фізичних осіб - підприємців, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищщщує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна   площа яких перевищує 100 кв. метрів, не житлові приміщення ( споруди, будівлі) та / або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 кв. метрів.)

11%

M

ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

11%

N

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

11%

P

ОСВІТА 

11%

Q

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

11%

R

МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 

11%

S

НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 

11%

T

ДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 

11%

 

 

 

АНАЛІЗ

регуляторного впливу до проєкту рішення Жидачівської міської ради

«Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізични осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території   Жидачівської міської ради»

 

I. Визначення проблеми

 

Проблеми, які пропонуються розв’язати та причини їх виникнення

Розроблений проєкт рішення пропонується для прийняття Жидачівською міською радою відповідно до вимог діючого законодавства України з метою введення його в дію з 01.01.2021 року.

На цей момент діє рішення Жидачівської міської ради від 20.06.2019р. №649   «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської ради, на 2020 рік», прийняте у відповідності до Податкового кодексу України.

Відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України необхідно проводити щорічний перегляд розмірів ставок місцевих податків і зборів, що справляються у відповідності до чинного податкового законодавства, оскільки термін дії рішень про затвердження місцевих податків і зборів становить лише один бюджетний (плановий) рік, тобто один календарний рік (з 1 січня по 31 грудня)

Згідно вимог статті 12.3.4. Податкового кодексу України рішення про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської ради, приймається до 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування цього податку.

 

Важливість проблеми.

Викладена вище проблема справляє вплив на громадян-мешканців міста, на міську раду, до повноважень якої входить сприяння наповненню міського бюджету та виконання функцій органу місцевого самоврядування, зокрема реалізація заходів Програми економічного і соціального розвитку міста Жидачева

Єдиний податок є важливим і одним з основних джерел доходів міського бюджету. У 2019 році в грошовому виразі він надійшов в сумі 9793,4 тис. грн, що становить 105,1 відсотка від планових податкових надходжень ( 9318,0 тис. грн) або 37,8 відсотка загального обсягу дохідної частини міського бюджету, які надійшли у 2019 році (доходи міського бюджету 24627,1тис. грн).

На території міста Жидачева господарську діяльність здійснюють 407 суб’єктів господарювання, з них 51 – юридичні особи (%), 356 – фізичні особи-підприємці, які є суб’єктами малого підприємництва (%). З них платники єдиного податку першої групи – 47 осіб, другої групи – 169 особи.

 

Причини виникнення проблеми.

            У разі не прийняття рішення «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської ради , на 2021р. платники податку 1-2 груп сплачуватимуть податок за мінімальними ставками, що спричинить втрати дохідної частини бюджету, як наслідок не будуть профінансовані соціальні програми міста, а саме :

- благоустрій міста (7 900,0 тис. грн)

- виплата одноразової грошової матеріальної допомоги (500,0 тис.грн.)

- поточний ремонт доріг (3 200,0 тис.грн)

 

Підтвердження важливості проблеми.

            Важливість проблеми при затверджені ставок єдиного податку для І-ІІ групи фізичних осіб-підприємців полягає в необхідності міського бюджету та спрямуванні отриманих від сплати податків коштів на вирішення соціальних проблем міста.

            Враховуючи вищенаведені аргументи, Жидачівською міською радою розробляється проєкт рішення «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської ради, на 2021 рік», який   оприлюднюється на офіційному веб-сайті Жидачівської міської ради в мережі Інтернет www.meriya-zhydachiv.lviv.ua

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

V

Держава

V

Суб'єкти господарювання,

V

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

V

           Обгрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо міська рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок.

Проєкт рішення міської ради розроблений у відповідності до діючого законодавства. Запропонований Жидачівською міською радою регуляторний акт безпосередньо впливатиме на фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку першої та другої груп, оскільки ним встановлюються фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, що здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської ради. Для інших груп платників єдиного податку рішення міської ради не діятиме

ІІ. Цілі державного регулювання

Основними цілями запропонованого проєкту рішення у сфері державного регулювання є:

-          виконання вимог Податкового кодексу України в частині встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської ради, і є платниками єдиного податку першої або другої групи;

-          забезпечення надходжень до дохідної частини міського бюджету м. Жидачева;

-          створення прозорих і рівних умов для здійснення фізичними особами-підприємцями господарської діяльності в рамках діючого законодавства України;

-          врегулювання правовідносин між Жидачівською міською радою та суб’єктами господарювання;

-          можливість фінансування заходів на реалізацію Програми економічного та соціального розвитку міста й інших міських цільових програм, що сприятиме покращенню якості життя мешканців міста;

-          забезпечення законодавчих норм і правил у діяльності фізичних осіб-підприємців та умов реалізації повноважень міської ради.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Прийняти проєкт регуляторного акта у запропонованому розробником вигляді

Встановлення максимальних розмірів ставок єдиного податку: з розрахунку на календарний місяць для першої групи 10% розміру прожиткового мінімуму, для другої групи платників -20%розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня   (звітного року)

2 270,0грн*10%*12міс*47(к-сть ос 1гр)= 128 028,0

5003,0*20%*12 міс*169(к-сть ФОП2гр)= 2 029 216,8

Разом дохід в бюджет 2 157 244,8

Альтернатива 2

Неприйняття регуляторного акта

При цьому відповідно до статті 12 Податкового кодексу на відповідній території застосовуються мінімальні ставки податків та зборів. Очікувані втрати міського бюджету не дозволять профінансувати заходи соціального , економічного розвитку міста

Альтернатива 3 Встановити ставки місцевих податків і зборів в іншому відмінному від запропонованого проєктом регуляторного акта

Встановити єдиний податок для І групи платників податку 10%, для ІІ групи платників податку 11%

2270,0грн*10%*12міс*47(к-сть ос 1гр)= 128 028

5 003,0*11%*12 міс*169(к-сть ФОП2гр)= 1 116 069,24

Разом дохід в бюджет 1 244 097,24

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Прийняти проект регуляторного акта у запропонованому розробником вигляді

Приведення нормативного акту місцевого самоврядування у відповідність до норм Податкового кодексу України ( зі змінами);

-забезпечення максимальних надходжень до місцевого бюджету єдиного податку;

-збільшення витрат на соціально-економічний розвиток міста (дохід в бюджет – 2157,244 тис.грн.

Зменшення кількості суб’єктів МБ, які здійснюють діяльність за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності; перехід ФОП у тіньовий сектор

Альтернатива 2

Неприйняття регуляторного акта

Збільшеннія кількості суб»єктів господарювання, що здійснюють діяльність за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності та території міста

Відсутній соціально-економічний розвиток міста 2157,244

Альтернатива 3

Встановити ставки місцевих податків і зборів в іншому відмінному від запропонованого проектом регуляторного акта

Застосування  прозорого механізму справляння податку.

Збільшення поступлень до міського бюджету.

Можливість реалізації заходів Програми економічного і соціального розвитку міста, інших міських цільових програм

1244,097 тис.грн.

Суб’єкти господарювання – платники єдиного податку першої та другої груп будуть сплачувати податок за обґрунтованими ставками згідно рішення Жидачівської міської ради без погіршення умов для розвитку мікробізнесу  

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива1

Реалізація коштів на соціальний проєкт

2 157,244 тис.грн

Зменшення кількості робочих місць в 1.1 раза

Альтернатива 2

немає

Відсутність коштів на реалізацію соціальних проєктів 2157,244 тис.грн.

Альтернатива 3

За рахунок надходжень від сплати податку здійснюватиметься реалізація заходів Програми економічного і соціального розвитку міста, інших міських цільових програм, розвиток міської інфраструктури, покращення якості життя городян, вирішення соціальних та загальноміських проблем.

Застосування  прозорого механізму справляння податку.

   немає

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Альтернатива1,2,3

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

216

0

216

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100

0

Х

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за ставками , які   є доволі обтяжливими для суб’єктів малого бізнесу

Сплата єдиного податку за максимальними ставками збільшення витратної частини у розрахунку на одного платника єдиного податку 1 000,6 грн

Альтернатива 2

Сплата податку за мінімальними ставками

Зростання кількості Ф-ОП

Відсутні

Альтернатива 3

Застосування  прозорого механізму справляння податку.

Виконання вимог діючого податкового законодавства.

Можливість планування «прозорого» бізнесу.

Уникнення різних штрафних санкцій.

Створення прозорих і рівних умов для здійснення підприємницької діяльності.

Взаєморозуміння і співпраця з органом місцевого самоврядування.

Обов’язкова сплата податку згідно рішення міської ради, прийнятого у відповідності до податкового законодавства.

Збільшення суми сплати податку в порівнянні з сумою при мінімальних ставках.

Зниження суми чистого прибутку суб’єкта господарювання .

Зниження можливості розвитку суб’єкта господарювання. Зменшення витратної частини у розрахунку на одного платника єдиного податку 550,33грн

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

1000,6

Альтернатива 2

2 157,44

Альтернатива 3

550,33

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Вибір оптимального альтернативного способу здійснюється з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

3

Суб’єкти господарювання будуть сплачувати податок за   максимальними ставками. Зменшаться надходження до міського бюджету за рахунок зменшення кількості підприємців

Альтернатива 2

1

Відсутній соціально-економічний розвиток міста.

 

Альтернатива 3

4

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, зокрема збільшення надходжень до міського бюджету, що дасть можливість максимально фінансувати заплановані заходи для реалізації програм, вирішення соціальних питань і проблем громади, виконання повноважень, дотримання законодавства і проблема більше не буде існувати аж до відповідних змін у податковому та бюджетному та іншому законодавстві.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Держава: Максимальне наповнення місцевого бюджету за рахунок податку, порівняно з минулим роком

Громадяни:

Реалізація бюджетних програм на 2 157,244 тис.грн

Суб»єктигосподарювання:

Сплата податку за ставками, які є доволі обтяжливими для суб»єктів малого бізнесу  

Держава:

Зменшення кількості суб»єктів МБ у 1,1 рази які здійснюють діяльність за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності

Громадяни:

Зменшення кількості робочих місць в 1.1. рази

Суб»єкти :

Господарюва: Сплата податку   за максимальними ставками, значне збільшення витратної частини у розрахунку на одного платника єдиного податку 1 групи в рік на суму   1000,6 тис.грн

Витрати: 1000,6

Цілі прийняття регуляторного акта «Про встановлення єдиного податку для фізичних осіб-підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Жидачівської міської ради будуть не досягнуті повною мірою. Проблема   надалі   буде існувати

Альтернатива 2

Держава:Збільшення кількості суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності та території міста

Громадяни: немає Суб»єкти господарювання:

Сплата податку за мінімальними ставками

          Держава: Відсутній соціально-економічний розвиток міста

Громадяни:   Відсутність коштів на реалізацію соціальних проєктів 2157,244 тис.грн    

Суб»єкти господарювання:відсутні

Витрати :   відсутні

Недостатньо надходжень до місцевого бюджету підвищення соціальної напруги та причини погіршення якості життя членів громади. Проблема продовжує існувати

Альтернатива 3

Держава:Застосування  прозорого механізму справляння податку.

Збільшення поступлень до міського бюджету.

Можливість реалізації заходів Програми економічного і соціального розвитку міста, інших міських цільових програм

Громада :   За рахунок надходжень від сплати податку здійснюватиметься реалізація заходів Програми економічного і соціального розвитку міста, інших міських цільових програм, розвиток міської інфраструктури, покращення якості життя городян, вирішення соціальних та загальноміських проблем.

Застосування  прозорого механізму справляння податку.

Суб»єкти господарювання: Застосування  прозорого механізму справляння податку.

Виконання вимог діючого податкового законодавства.

Можливість планування «прозорого» бізнесу.

Уникнення різних штрафних санкцій.

Створення прозорих і рівних умов для здійснення підприємницької діяльності.

Взаєморозуміння і співпраця з органом місцевого самоврядування.

Держава : Суб’єкти господарювання – платники єдиного податку першої та другої груп будуть сплачувати податок за обґрунтованими ставками згідно рішення Жидачівської міської ради без погіршення умов для розвитку мікробізнесу.

Громадяни: немає

 

Суб»єкти господарювання: Обов’язкова сплата податку згідно рішення міської ради, прийнятого у відповідності до податкового законодавства.Збільшення суми сплати податку в порівнянні з сумою при мінімальних ставках

Зниження суми чистого прибутку суб’єкта господарювання .

Зниження можливості розвитку суб’єкта господарювання. Зменшення витратної частини у розрахунку на одного платника єдиного податку 550,33грн

Витрати: 550,33

Сумарні витрати:

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, зокрема збільшення надходжень до міського бюджету, що дасть можливість максимально фінансувати заплановані заходи для реалізації програм, вирішення соціальних питань і проблем громади, виконання повноважень, дотримання законодавства і проблема більше не буде існувати аж до відповідних змін у податковому та бюджетному та іншому законодавстві.

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Сплата податку за ставками , які   є доволі обтяжливими для суб’єктів малого бізнесу . Зросте соціальна напруга між підприємцями та владою.Вказана альтернатива не є прийнятою

Зміни до чинного законодавства-Податкового кодексу України, бюджетного кодексу України,   України та інші закони ( зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму)

Альтернатива 2

Рішення про встановлення фіксованих ставок єдиного податку на 2020 рік не будуть діяти у 2021 році, що значно зменшить надходження до міського бюджету, оскільки згідно норм податкового законодавства у випадку неприйняття відповідного рішення діють мінімальні ставки .

Місто не отримає належного фінансування для реалізації заходів Програми економічного і соціального розвитку міста, інших міських цільових програм.   Вказана альтернатива не є прийнятною

Зміни до чинного законодавства-Податкового кодексу України, бюджетного кодексу України,     України та інші закони ( зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму

Альтернатива 3

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики.

Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей. Прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів міської ради і платників податків.

Зміни до чинного законодавства-Податкового кодексу України, бюджетного кодексу України,   України та інші закони ( зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму

Таким чином обрано Альтернативу 3

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Розв’язання проблеми пропонується розв’язати шляхом прийняття рішення Жидачівської міської ради «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської ради, на 2021 рік», проєкт якого розроблений відповідно до вимог Податкового кодексу України, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Прийняття запропонованого проєкту регуляторного акта здійснюватиметься у кілька етапів, а саме:

- розроблення проєкту рішення та аналізу його регуляторного впливу робочою групою, відповідальною за підготовку проєкту регуляторного акта;

- оприлюднення проєкту регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу на офіційному веб-сайті Жидачівської міської ради;

- отримання від постійної комісії Жидачівської міської ради з питань законності, взаємодії з громадськими формуваннями, регламенту і депутатської етики експертного висновку щодо регуляторного впливу розробленого проєкту регуляторного акта;

- обговорення пакету документів на засіданні постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій;

- включення проєкту регуляторного акта в порядок денний сесії міської ради для прийняття відповідного рішення;

- оприлюднення прийнятого регуляторного акта згідно вимог діючого законодавства.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

   Термін дії регуляторного акта необмежний, достатній для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання і розроблений згідно діючого Законодавства України.

            Зміни і доповнення до регуляторного акта вноситимуться рішеннями Жидачівської міської ради в разі зміни діючого законодавства або результатів відстеження результативності регуляторного акта.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі фактичні та прогнозні статистичні показники:

Назва показника

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Надходження до місцевого бюджету єдиного податку   (тис. грн.)

10 875,8  

11 230,9

11 900,9

в т.ч. надходження від платників єдиного податку I та II групи (тис. грн.)

   1 244,9

1 318,8

1 520,2

Загальна кількість платників єдиного податку, ос.

330

330

330

в т.ч. кількість платників єдиного податку I та II групи, ос.

216

216

216

Витрати суб’єктів господарювання на адміністративні процедури щодо виконання регулювання та звітування (тис. грн)

92,1

92,9

93

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта

Проект рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Жидачівської міської ради в мережі Інтернет

www.meriya-zhydachiv.lviv.ua.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

         Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності планується здійснити через 1 рік після набуття чинності регуляторним актом. Періодичне відстеження здійснюватиметься кожні три роки.

       З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження буде проводитись за допомогою статистичного методу та шляхом опитування.

       У рамках зазначених методів відстеження проведено аналіз звітності про виконання дохідної частини бюджету в частині інформації щодо розміру надходжень до міського бюджету, кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта, а також розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконання вимог акту.

ДОДАТОК 1

до аналізу регуляторного впливу до

   проєкту рішення Жидачівської міської ради

«Про встановлення фіксованих ставок єдиного

податку для фізичних осіб-підприємців, які

здійснюють господарську діяльність на

території Жидачівської міської ради, на 2021 рік»

 

Додаток 4

                         до Методики проведення аналізу

впливу регуляторного акта


ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період 4 березня по 3 квітня 2020 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі зустрічі

5

Отримання інформації

2

Круглі столи

12

Отримання інформації та пропозицій

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

-          кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 226 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 226 (одиниць) та мікропідприємництва 0 (одиниць);

-          питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

 0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 0

5

Інші процедури (уточнити) (сплата податку)

6258,0

6258,0

31 290,0

6

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

6 258,0

Х

31 290,0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

226

226

226 

8

Сумарно, гривень

1 414 308,0

Х

7 071 540,0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

1,5 год.*28,31 грн (мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі з 01.01.2021 року)*1=42,46 грн

42,46

212,3

10

Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

1,0 год.*28,31*1=28,31 грн 

28,31

141,55 

11

Процедури офіційного звітування
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

(0,3 год.+0,3 год. +

0,1 год.+0,3 год.)*

28,31*1*12=

=339,72 грн

339,72

1698,6 

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

1 год.*28,31 грн = 28,31 грн

28,31

141,55

13

Інші процедури (уточнити)

14

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

438,8 

Х

2194,0

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

226

226

226

16

Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

99 168,8 

Х

   495 844,0 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

           Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

Жидачівська ДПІ Стрийського управління ГУ ДФС у Львівській області

(назва державного органу)

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,2 год. 

5,7

226

1288,2

2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

28,31 грн (мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі з 01.01.2021 року) за 1 год

камеральні

0,5 год. 

14,16 

 1

226

3200,16

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

 10 год.

283,1 

 1

60

16 986,0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

1 год. 

28,31 

 1

60

1 698,6

5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

 -

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

8 год. 

226,48 

 1

4

905,92

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

-

-

-

-

-

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

24 078,88

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

120 394,4 

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п'ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1 414 308,0

7 071 540,0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

99168,8

495 844,0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

1 513 476,8

7 567 384,0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

24  078,88

120  394,4

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

1 537 555,68

7 687 778,4

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п'ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб'єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікропідприємництва, поріг за розміром суб'єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів.

Відповідні норми встановлені Податковим кодексом України і не можуть бути врегульовані на рівні місцевих рад.

На основі запропонованих компенсаторів для суб'єктів малого підприємництва проводиться повторна оцінка витрат суб'єктів малого підприємництва для скорегованих процедур починаючи з пункту 2 цього додатка.

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п'ять років, гривень

Заплановане регулювання

-

-

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

-

-

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

-

-

Міський голова                                                   Володимир ЛЕВКО

 

 

Додати коментар: