gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2021 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

АРВ та проєкт рішення про встановлення фіксованих ставок єдиного податку з 01.01.2022 р. Друк
Четвер, 15 квітня 2021, 18:21

                                                                                                        

  

           ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

                                               м. Жидачів,   Львівської   області

 

                                            сесія VIII скликання 2020-2025 рр.

 

                           Р І Ш Е Н Н Я


ПРОЄКТ РІШЕННЯ


_. __.2021                                                           № ___                                               м. Жидачів  


Про встановлення фіксованих ставок єдиного

податку для фізичних осіб-підприємців, які

здійснюють     господарську   діяльність   на

території  Жидачівської  міської  

територіальної громади

           

На виконання вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 7, 10, 12, главою „Спрощена система оподаткування, обліку та звітності” розділу XIV „Cпеціальні податкові режими” Податкового кодексу України, пунктом 24 частини 1 статті 26, пунктами 4, 5 частини 3 статті 50, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1 .Встановити фіксовані ставки (норми) єдиного податку для фізичних осіб - підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Жидачівської міської територіальної громади з 01 січня 2022 року з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку 10 % розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, на всі види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010, які дозволені для даної групи платників  Податкового кодексу України (додаток 2);

2) для другої групи платників єдиного податку 15% розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, на всі види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010, які дозволені для даної групи платників Податковим кодексом України (додаток 3);

2. Затвердити Положення про порядок встановлення і сплати фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської територіальної громади, згідно з додатком 1 до цього рішення.

3 .Оприлюднити це рішення в часописі „Новий час” та на офіційному вебсайті Жидачівської міської ради.

4. Це рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.

5. Рішення Жидачівської міської ради №839 від 9 липня 2020 року «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської ради» та рішення Бережницької сільської ради №785 від 9 липня 2020 року "Про встановлення єдиного податку на території Бережницької сільської ради" визнати таким, що втрачають чинність з дня набрання чинності цього рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

 

 

ДОДАТОК 1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Жидачівської міської

ради від __.__.2021 р. № _____

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок встановлення і сплати фіксованих ставок єдиного податку

для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність

на території Жидачівської міської територіальної громади

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок встановлення і сплати фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської територіальної громади (надалі – Положення) розроблене на виконання вимог статтей

7, 12 статтею 144 Конституції України Податкового кодексу України (надалі – Кодексом) та з дотриманням критеріїв, встановлених главою „Спрощена система оподаткування, обліку та звітності” розділу XIV „Cпеціальні податкові режими” цього Кодексу.

 

2. Платники єдиного податку

2.1. Платники єдиного податку – це субєкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

2.2. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників податку:

1) перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

2) друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підриємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 68.31 КВЕД ДК 009:2010), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

Не можуть бути згідно з п. 291.5 ПКУ платниками єдиного податку першої- другої груп підприємці, які здійснюють:

— діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім їх розповсюдження), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

—    обмін інвалюти;

— виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин);

— видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і каміння, у т. ч. органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

— видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

— діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами;

— управління підприємствами;

— діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку, діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж;

— надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

— продаж предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

— організацію, проведення гастрольних заходів;

Фізособи- підприємці, які:

— здійснюють технічні випробування та дослідження, діяльність у сфері аудиту;

— надають в оренду земельні ділянки загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 400 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 900 квадратних метрів.

Страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом;

реєстратори цінних паперів;

Госпсуб'єкти, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юрособам, які не є платниками ЄП, дорівнює або перевищує 25%;

Представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юрособи, яка не є платником ЄП;

Фізичні та юридичні особи — нерезиденти;

платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником ЄП мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

2.3. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку, а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене Кодексом

2.4.  Не можуть бути платниками єдиного податку першої – другої груп суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які визначені в пункті 291.5 статті 291 Кодексу

3. Порядок визначення доходів та їх склад для платників

єдиного податку першої – другої груп

3.1. Доходом платника єдиного податку для фізичної особи-підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній згідно Кодексу.

При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;

3.2. До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

3.3 Порядок визначення доходів та їх склад для платників визначається згідно статті 292 Кодексу

4. Ставки єдиного податку

4.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (надалі - прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (надалі - мінімальна заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

4.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються рішенням міської ради для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської ради, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються міською радою для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

4.3. Суб’єктами підприємницької діяльності - фізичними особами, які відносяться до першої і другої груп платників податку, єдиний податок сплачується за ставками, встановленими міською радою.

4.4. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

4.5. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на території більш як однієї сільської, селищної, міської ради об’єднаних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений статтею 293 Податкового Кодексу України для відповідальної групи таких платників єдиного податку

4.6. Ставки єдиного податку встановлюється у відповідності до статті 293 підпункту 1, 2, 3,4,6,7,8 Кодексу

 

5. Податковий (звітний) період

5.1. Податковим (звітним) період для платників єдиного податку першої, другої груп є календарний рік, що визначено статтею 294 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями..  

 

6. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

6.1.Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку визначаються статтею 295, пунктом 1,2 ,4, 5,6,7,8 Кодексу

6.2. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року

6.3. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності

 

7. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

7.1.Строк та порядок подання звітності обчислення і сплату податку, для платників податку першої, другої груп, визначаються статтями 296 пунктом 1,2,4,5,6,7,8,9 статтею 297 Кодексу зі змінами та доповненнями.

7.2. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені Кодексом.

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у п. 291.4 ст. 291 ПКУ, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої та третьої групи. .

8. Відповідальність платника єдиного податку

8.1. Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до статті 300 Кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

 

 

 

ДОДАТОК 2

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Жидачівської міської

ради від __.__.2021 р. № _____

КВЕД ДК 009:2010 

Назва 

Фіксовані ставки єдиного податку

01.61 

Допоміжна діяльність у рослинництві 

10%

01.62 

Допоміжна діяльність у тваринництві 

10%

02.40 

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 

10%

13.92 

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 

10%

13.93 

Виробництво килимів і килимових виробів 

10%

13.99 

Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у. 

10%

16.23 

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів 

10%

4.11 

Виробництво одягу зі шкіри 

10%

14.12 

Виробництво робочого одягу 

10%

14.13 

Виробництво іншого верхнього одягу 

10%

14.14 

Виробництво спіднього одягу 

10%

14.19 

Виробництво іншого одягу й аксесуарів 

10%

14.20 

Виготовлення виробів із хутра 

10%

14.31 

Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів 

10%

14.39 

Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу 

10%

15.12 

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів 

10%

15.20 

Виробництво взуття 

10%

16.29 

Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

10%

31.02 

Виробництво кухонних меблів 

10%

31.09 

Виробництво інших меблів 

10%

32.12 

Виробництво ювелірних і подібних виробів 

10%

45.20 

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 

10%

47.8 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках 

10%

47.81 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами (крім тютюнових виробів) 

10%

47.82 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 

10%

47.89 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 

10%

74.20 

Діяльність у сфері фотографії 

10%

77.21 

Прокат товарів для спорту та відпочинку 

10%

77.22 

Прокат відеозаписів і дисків 

10%

77.29 

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 

10%

81.21 

Загальне прибирання будинків 

10%

81.22 

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів 

10%

88.10 

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів 

10%

88.91 

Денний догляд за дітьми 

10%

88.99 

Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у. 

10%

95.11 

Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування 

10%

95.12 

Ремонт обладнання зв'язку 

10%

95.21 

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення 

10%

95.22 

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання 

10%

95.23 

Ремонт взуття та шкіряних виробів 

10%

95.24 

Ремонт меблів і домашнього начиння 

10%

95.25 

Ремонт годинників і ювелірних виробів 

10%

95.29 

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 

10%

96.01 

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 

10%

96.02 

Надання послуг перукарнями та салонами краси 

10%

96.03 

Організування поховань і надання суміжних послуг 

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 3

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Жидачівської міської

ради від __.__.2021 р. № _____

 

 

КВЕД ДК 009:2010

Назва 

Фіксовані ставки єдиного податку

A

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 

15%

C

ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

15%

D

ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 

15%

E

ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 

15%

F

БУДІВНИЦТВО 

15%

G

ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 

15%

         H

ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

15%

I

ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 

15%

J

ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 

15%

K

ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

15%

L

ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ  (крім фізичних осіб - підприємців, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 400 квадратних метрів , нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 900 квадратних метрів )

15%

M

ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

15%

N

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

15%

P

ОСВІТА 

15%

Q

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

15%

R

МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 

15%

S

НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 

15%

T

ДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 

15%

Додаток
до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

проєкту рішення Жидачівської міської ради

«Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізични осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території   Жидачівської міської територіальної громади»

 

I. Визначення проблеми

         Проблеми, які пропонуються розв’язати та причини їх виникнення

Розроблений проєкт рішення пропонується для прийняття Жидачівською міською радою відповідно до вимог діючого законодавства України з метою введення його в дію з 01.01.2022 року.

На цей момент діє рішення Жидачівської міської ради від 09.07.2020р. №839   «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської ради, на 2021 рік», прийняте у відповідності до Податкового кодексу України.

Відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України визначено перелік місцевих податків і зборів. Згідно зі статтею 12 Податкового кодексу України міські ради встановлюють місцеві податки і збори.

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції місцевої ради.

Враховуючи положення Податкового Кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виникає необхідність встановлення на території Жидачівської МТГ єдиного податку на 2022 рік.

Згідно вимог п.12.3 ст.12. Податкового кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів приймаються органами місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та/або зборів, та про внесення змін до таких рішень. Якщо до 15 липня орган місцевого самоврядування не прийняв рішення про встановлення відповідних місцевих податків та/або зборів, такі податки та/або збори справляються, виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів (пп. 12.3.5 п. 12.3 ст.12)

Згідно п.12.3.3. ст. 12 Податкового кодексу України копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та зборів або про внесення змін до них надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

Згідно п.12.3.4 ст. 12 Податкового кодексу України, рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на території Жидачівської міської територіальної громади» повинно бути офіційно оприлюднене до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків і зборів або змін.

Важливість проблеми.

Викладена вище проблема справляє вплив на громадян-мешканців громади, на міську раду, до повноважень якої входить сприяння наповненню бюджету громади та виконання функцій органу місцевого самоврядування, зокрема реалізація заходів Програми економічного і соціального розвитку Жидачівської міської територіальної громади.

Єдиний податок є важливим і одним з основних джерел доходів бюджету громади. У 2020 році в грошовому виразі він надійшов в сумі 10683966,56 грн, що становить 100,4 відсотка від планових податкових надходжень ( 10230900 грн) .

На території Жидачівської територіальної громади господарську діяльність здійснюють 407 суб’єктів господарювання, з них 51 – юридичні особи (%), 356 – фізичні особи-підприємці, які є суб’єктами малого підприємництва (%). З них платники єдиного податку першої групи – 53 осіб, другої групи – 212 особи.

Причини виникнення проблеми.

            У разі не прийняття рішення «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізични осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території   Жидачівської міської територіальної громади» платники податку 1-2 груп сплачуватимуть податок за мінімальними ставками, що спричинить втрати дохідної частини бюджету, як наслідок не будуть профінансовані соціальні програми громади, а саме :

- благоустрій міста (8384 ,0 тис.грн)

- виплата одноразової грошової матеріальної допомоги (500,0 тис.грн.)

- функціонування та розвитку вулиць і доріг (8336,0 тис.грн)

Підтвердження важливості проблеми.

            Важливість проблеми при затверджені ставок єдиного податку для І-ІІ групи фізичних осіб-підприємців полягає в створенні умов для надходження до бюджету коштів та спрямуванні отриманих від сплати податків коштів на вирішення соціальних проблем громади.

            Враховуючи вищенаведені аргументи, Жидачівською міською радою розробляється проєкт рішення «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізични осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території   Жидачівської міської територіальної громади», який  оприлюднюється на офіційному веб-сайті Жидачівської міської ради в мережі Інтернет www.meriya-zhydachiv.lviv.ua

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

                                                                                                                                             Таблиця 1

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

V

Держава

V

Суб'єкти господарювання,

V

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

V

           Обгрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

            З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів в межах Жидачівської міської територіальної громади, і пропонується прийняття рішення міської ради «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізични осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території   Жидачівської міської територіальної громади «

Проєкт рішення міської ради розроблений у відповідності до діючого законодавства. Запропонований Жидачівською міською радою регуляторний акт безпосередньо впливатиме на фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку першої та другої груп, оскільки ним встановлюються фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, що здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської територіальної громади. Для інших груп платників єдиного податку рішення міської ради не діятиме.

ІІ. Цілі державного регулювання

Основними цілями запропонованого проєкту рішення у сфері державного регулювання є:

-          виконання вимог Податкового кодексу України в частині встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської територіальної громади і є платниками єдиного податку першої або другої групи;

-          забезпечення надходжень до дохідної частини бюджету громади;

-          створення прозорих і рівних умов для здійснення фізичними особами-підприємцями господарської діяльності в рамках діючого законодавства України;

-          врегулювання правовідносин між Жидачівською міською радою та суб’єктами господарювання;

-          можливість фінансування заходів на реалізацію Програми економічного та соціального розвитку громади та інших міських цільових програм, що сприятиме покращенню якості життя мешканців громади;

-          забезпечення законодавчих норм і правил у діяльності фізичних осіб-підприємців та умов реалізації повноважень міської ради.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

  1. 1.Визначення альтернативних способів

                                                                                                                                Таблиця 2

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Установлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців І і ІІ груп платників єдиного податку за макси- мальними ставками в 10% від прожиткового мінімуму – для І групи і 20% від мінімальної заробітної плати – для ІІ групи

Установлення максимальних ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців І і ІІ груп платників єдиного податку забезпечить додаткові надходження до зведеного бюджету Жидачівської міської територіальної громади, упорядкує   відносини між органами   влади та суб’єктами господарювання в питаннях сплати єдиного податку,   але, разом з тим, ускладнить   відносини між ними й руйнуватиме позитивний імідж органів місцевого самоврядування.

Прогнозні показники надходжень до зведеного бюджету Жидачівської міської територіальної громади при застосуванні максимальних ставок складуть у перший рік регулювання 3 566,7 тис.грн, у тому числі від платників І групи – 157,8 тис. грн, ІІ групи – 3 408,9 тис. грн.

Альтернатива є неприйнятною, оскільки буде збільшувати податкове навантаження на підприємців.

Альтернатива 2

Неприйняття регуляторного акта

У разі не прийняття проекту рішення, відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, єдиний податок буде справлятись за   ставками єдиного податку, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету коштів на прогнозному рівні по єдиному податку  – 100,0 тис.грн. Очікувані втрати міського бюджету не дозволять профінансувати заходи соціального , економічного розвитку громади

Альтернатива3 Установлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців І групи платни-ків податку (10% розміру прожиткового мінімуму для праце-здатних осіб) і ІІ групи (15% розміру мінімальної заробітної плати) з розрахунку на кален-дарний місяць

Застосування альтернативи є найбільш прийнятним. З уведенням у дію запропонованого регуляторного акта будуть упорядковані відносини між суб’єктами господарювання та податковими органами й органами місцевого самоврядування в питаннях сплати єдиного податку фізичними особами – підприємцями І та ІІ груп платників єдиного податку. Установлення ставок єдиного податку забезпечить надходження коштів до зведеного бюджету Жидачівськоїї міської територіальної громади та нестиме більш прийнятне соціально справедливе податкове навантаження для суб’єктів господарювання, що підпадають під оподаткування за спрощеною системою.

За даними Головного управління ДПС у Львівській області прогнозні показники  надходжень до

зведеного бюджету Жидачівської міської територіальної громади в перший рік регулювання складуть 2 714,5 тис. грн, від І групи платників податку – 157,8 тис грн, ІІ групи – 2556,7   тис грн.

Суб’єкти господарювання сплачуватимуть єдиний податок:

- І група при ставці 10% – 248,10 грн/міс.;

- ІІ група при ставці 15 % – 1005,00 грн/міс*

Розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом прогнозовано на 2022 рік – 2 481 грн, розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом прогнозовано на 2022 рік – 6 700,00 грн.

Обсяг надходжень може бути відкоригований у разі зміни розміру мінімальної заробітної плати та розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на законодавчому рівні

 

Розрахунок витрат суб’єктів господарювання та вигод органів

місцевого самоврядування при встановленні ставок єдиного податку

(альтернатива 3)

 

Для суб’єктів господарювання – платників єдиного податку І групи

 

                                                                                                                                          Таблиця 3

% від прожитко-вого мінімуму, установле-ного на

Сума оплати за місяць,

грн

Сума оплати, грн

Прогнозна кількість платників податку

Сума надходжень, грн

Прогнозова-ний розмір надходжень до зведеного бюджету Жидачівськоїміської терито-ріальної громади за п’ять років, грн

01.01.

2022

01.01.

2023

01.01.

2022

01.01.

2023

у пер-ший рік (стар-товий рік упро-ваджен-ня регу-лювання)

періо-дична (за нас-туп-ний   рік)

 

у пер-ший рік (ста-рто-вий)

пері-

одич-

на (за

нас-

туп-ний

рік)

у перший рік (стар-товий рік упро-вадження регу-лювання)

періодич-на (за нас-тупний рік)

 

2=

2 481 грн x

1*

2=

2 684 грн x

1*

1

2

3

4=2 х

12 міс.

5=3 х

12 міс.

6

7

8=6 х 4

9=7 х 5

10=9 х 4 роки + 8

10

248,1

268,40

2 977,20

3220,8

53

58

157 791,60

186 806,40

905 017,20*

 

* Прогнозний показник регулювання на один рік та на п’ять років розраховувався                   від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2022 році – 2 481 грн, 2023 році – 2 684 грн) відповідно до листа Міністерства фінансів України від 13.08.2020   №05110-14-6/25074 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік». Обсяг надходжень може бути відкоригований у разі зміни розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на законодавчому рівні.

 

Для суб’єктів господарювання – платників єдиного податку ІІ групи

Таблиця 4

% від мінімальної заробітної плати на

Сума оплати за місяць,

грн

Сума оплати, грн

Прогнозна кількість платників

податку

 

Сума надходжень, грн

Прогнозова-ний розмір надходжень єдо зведеного бюджету Жидачівськоїміської терито-ріальної громади за п’ять років, грн

01.01.

2022

01.01.

2023

01.01.

2022

01.01.

2023

у перший рік (стар-товий рік упро-ваджен-ня регу-лювання)

періо-дична (за нас-тупний рік)

 

у пер-ший рік (стар-то-вий)

пері-

одич-

на (за

нас-

туп-ний

рік)

у перший рік (старто-вий рік упрова-дження регулюван-ня)

періодична (за нас-тупний рік)

 

2=

6 700 грн   x 1*

2=

7 176 грн   x 1*

1

2

3

4=2 х

12 міс

5=3 х

12 міс.

6

7

8=6 х 4

9=7 х 5

10=9 х 4 роки + 8

15

1005

1076,40

12 060

12 916,8

212

219

2 556 720

2 828 779,20

13 871 836,8

 

*Прогнозний показник регулювання на один рік та на п’ять років розраховувався                           від розміру мінімальної заробітної плати (у 2022 році – 6 700 грн, 2023 році –                                    7 176 грн) відповідно до листа Міністерства фінансів України від 13.08.2020                         №05110-14-6/25074 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік». Обсяг надходжень може бути відкоригований у разі зміни розміру мінімальної заробітної плати на законодавчому рівні.

 

Розрахунок витрат суб’єктів господарювання та вигод органів

місцевого самоврядування при збільшенні ставок єдиного податку

до максимального, установленого законодавством (альтернатива 1)

Для суб’єктів господарювання – платників єдиного податку І групи

                                                                                                                                           Таблиця 5

% від прожитко-вого мінімуму, установле-ного на

Сума оплати за місяць,

грн

Сума оплати, грн

Прогнозна кількість платників податку

Сума надходжень, грн

Прогнозова-ний розмір надходжень до зведеного бюджету Жидачівської міської терито-ріальної громади за п’ять років, грн

01.01.

2022

01.01.

2023

01.01.

2022

01.01.

2023

у пер-ший рік (стар-товий рік упро-ваджен-ня регу-лювання)

періо-дична (за нас-туп-ний   рік)

 

у пер-ший рік (ста-рто-вий)

пері-

одич-

на (за

нас-

туп-ний

рік)

у перший рік (стар-товий рік упро-вадження регу-лювання)

періодич-на (за нас-тупний рік)

 

2=

2 481 грн x

1*

2=

2 684 грн x

1*

1

2

3

4=2 х

12 міс.

5=3 х

12 міс.

6

7

8=6 х 4

9=7 х 5

10=9 х 4 роки + 8

10

248,1

268,40

2 977,20

3220,8

53

58

157 791,60

186 806,40

905 017,20*

 

*При розрахунку враховано розмір прожиткового мінімуму у 2022 році – 2 481 грн, 2023 році – 2 684 грн (лист Міністерства фінансів України від 13.08.2020                             № 05110-14-6/25074 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік»). Обсяг надходжень може бути відкоригований у разі зміни розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на законодавчому рівні.

 

 

Для суб’єктів господарювання – платників єдиного податку ІІ групи

                                                                                              Таблиця 6

% від мінімальної заробітної плати на

Сума оплати за місяць,

грн

Сума оплати, грн

Прогнозна кількість платників податку

Сума надходжень, грн

Прогнозова-ний розмір надходжень

до зведеного бюджету Жидачівської міської терито-ріальної громади за п’ять років

01.01.

2022

01.01.

2023

01.01.

2022

01.01.

2023

у пер-ший рік (стар-товий рік упро-ва-джен-ня регу-люван-ня)

періо-дична (за нас-тупний рік)

 

у пер-ший рік (ста-рто-вий

пе-ріо-дич-на (за нас-туп-ний рік)

 

у перший рік (стар-товий рік упро-вадження регу-лювання)

періодич-на (за нас-тупний рік)

 

2=

6 700   грн   x 1*

2=

7 176     грн   x

1*

1

2

3

4=2 х

12 міс.

5=3 х

12 міс.

6

7

8=6 х 4 міс

9=7 х 5

10=9 х 4 роки + 8

20

1 340,00

1 435,20

16 080,00

17 222,40

212

219

3 408 960

3 771 705, 6

18 495 782,4*

 

*Прогнозний показник регулювання на один рік та на п’ять років розраховувався                       від розміру мінімальної заробітної плати (у 2022 році – 6 700 грн, 2023 році –                                 7 176 грн) відповідно до листа Міністерства фінансів України від 13.08.2020                       №05110-14-6/25074 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік». Обсяг надходжень може бути відкоригований у разі зміни розміру мінімальної заробітної плати на законодавчому рівні.

Примітка: сума надходжень до зведеного бюджету Жидачівської міської територіальної громади від платників І, ІІ групи єдиного податку, які не використовують працю найманих осіб, може бути змінена (таблиці 3– 6) у зв’язку зі звільненням від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік, на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка непрацездатності, якщо вона триває тридцять і більше календарних днів [п.295.5 статті 295 Кодексу (зі змінами та доповненнями)].

 

Із розрахунків видно, що досягнення цілей з найменшими витратами суб’єктів господарювання, громадян та органів місцевого самоврядування можливе при встановленні розміру ставок єдиного податку для платників І групи – 10%, ІІ групи – 15% (таблиці 3, 4).

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органів місцевого самоврядування)

                                                                                                                                            Таблиця 7

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Установлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців І і ІІ груп платників єдиного податку за макси- мальними ставками в 10% від прожиткового мінімуму – для І групи і 20% від мінімальної заробітної плати – для ІІ групи

Виконання вимог Кодексу та забезпечення максимальних надходжень до зведеного бюджету Жидачівської міської територіальної громади від сплати єдиного податку; збільшення витрат на соціально-економічний розвиток громади виконання цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства тощо. Прогнозоване надходження до зведеного бюджету Жидачівської міської територіальної громади в перший рік регулювання 3566,7 тис. грн

Витрати часу, матеріальних ресурсів для податкових органів на адміністрування єдиного податку, у межах бюджетних асигнувань

Зменшення кількості суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності; перехід ФОП у тіньовий сектор

Альтернатива 2

Неприйняття регуляторного акта

Відсутні

У разі не прийняття проекту рішення, відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, єдиний податок буде справлятись за     ставками єдиного податку, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету коштів на прогнозному рівні по єдиному податку – 2 714,5 тис.грн.

Альтернатива 3

Установлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців І групи платників податку (10% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб) і ІІ групи (15% розміру мінімальної заробітної плати) з розрахунку на календарний місяць

Виконання вимог Кодексу, вико-ристання економічних ресурсів громади для забезпечення надходжень до зведеного бюджету Жидачівської міської територіальної громади від сплати єдиного податку, що можуть бути спрямовані на виконання цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва   тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства на прогнозованому рівні в перший рік регулювання 2 714,5 тис. грн .

Витрати часу, матеріальних ресурсів для податкових органів на адміністрування єдиного податку в межах бюджетних асигнувань

  

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

                                                                                                                                            Таблиця 8

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива1

Вирішення частини соціальних проблем населення за рахунок збільшення доходної частини зведеного бюджету Жидачівської міської територіальної громади. Можливість використання надходжень від сплати єдиного податку до зведеного бюджету Жидачівської міської територіальної громади на виконання цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва тощо, фі-нансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-кому-нального та дорожнього господарства на прогно-зованому рівні у перший рік регулювання – 3566,7 тис. грн

Збільшення витрат громадян на придбання товарів, послуг, робіт у суб’єктів господарювання внаслідок можливого підвищення споживчих цін

Альтернатива 2

Можливе незначне зменшення споживчих цін

Відсутність коштів на реалізацію соціальних проєктів 2 714,5 тис.грн.

Альтернатива 3

  За рахунок надходжень від сплати податку здійснюватиметься реалізація заходів Програми економічного і соціального розвитку громади, інших місцевих цільових програм, розвиток інфраструктури, покращення якості життя жителів громади, вирішення соціальних проблем.

Застосування  прозорого механізму справляння податку.

Відсутні

 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Альтернатива1,2,3                                                                                                          Таблиця 9

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

0

265

265

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

0

100

Х

                                                                                                                                         Таблиця 10

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні.

Сплата податку за ставками , які є доволі обтяжливими для суб’єктів малого бізнесу

Збільшення матеріальних витрат, пов’язаних зі сплатою податку, унаслідок встановлення максимальної ставки податку. При застосуванні максимальної ставки податку для всіх суб’єктів господарювання   відбудеться збільшення розміру суми податку для:

- ІІ групи на 335,00 грн

Альтернатива 2

Сплата податку за мінімальними ставками

Зростання кількості ФОП

Відсутні

Альтернатива 3

Застосування  прозорого механізму справляння податку.

Виконання вимог діючого податкового законодавства.

Можливість планування «прозорого» бізнесу.

Уникнення різних штрафних санкцій.

Створення прозорих і рівних умов для здійснення підприємницької діяльності.

Взаєморозуміння і співпраця з органом місцевого самоврядування.

У порівнянні з альтернати-вою 1 податкове наванта-ження на підприємців   зменшується на 852,3 тис. грн

Часові витрати на отримання інформації стосовно оподаткування, інше, прямі матеріальні витрати на сплату єдиного податку суб’єктами господарювання, які підпадають під дію регулювання.

Прогнозоване надходження до зведеного бюджету Жидачівської міської те-риторіальної громади 2 714,5 тис. грн.

Суб’єкти господарювання сплачуватимуть єдиний податок:

- І група при ставці 10% – 248,10 грн;

- ІІ група при ставці 15% –                      1005,00 грн

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Вибір оптимального альтернативного способу здійснюється з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

                                                                                                                                 Таблиця 11

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

3

Суб’єкти господарювання будуть сплачувати податок за   максимальними ставками.

Прогнозоване надходження в перший рік регулювання до зведеного бюджету Жидачівської міської територіальної громади   3566,7 тис. грн. Збільшення податкового навантаження на платників податку на 852,3 тис грн

Альтернатива 2

1

Податок справляється за   ставками єдиного податку, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету коштів на прогнозному рівні по єдиному податку  –2 714,5 тис.грн.

Альтернатива 3

4

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, зокрема збільшення надходжень до бюджету громади, що дасть можливість максимально фінансувати заплановані заходи для реалізації програм, вирішення соціальних питань і проблем громади, виконання повноважень, дотримання законодавства і проблема більше не буде існувати аж до відповідних змін у податковому та бюджетному та іншому законодавстві.

Прогнозоване надходження в перший рік регулювання до зведеного бюджету Жидачівської міської територіальної громади   складе – 2 714,5 тис.грн.

Суб’єкти господарювання сплачуватимуть єдиний податок:

- І група при ставці 10% – 248,10 грн;

-ІІ група при ставці 15% – 1005,00 грн                  

                                                                                                                                             Таблиця 12

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Держава: Максимальне наповнення місцевого бюджету за рахунок податку, порівняно з минулим роком

Громадяни:

Реалізація бюджетних програм на 3566,7 тис.грн

Суб’єкти господарювання:

Сплата податку за ставками, які є доволі обтяжливими для суб’єктів малого бізнесу

Держава:

Зменшення кількості суб’єктів МБ у 1,1 рази які здійснюють діяльність за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності

Громадяни:

Зменшення кількості робочих місць в 1.1. рази

Суб’єкти господарювання: При застосуванні максимальної ставки податку для всіх суб’єктів господарювання відбудеться збільшення розміру суми податку для:

- ІІ групи на 335,00 грн

Цілі прийняття регуляторного акта «Про встановлення єдиного податку для фізичних осіб-підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Жидачівської міської територіальної громади будуть не досягнуті повною мірою. Проблема  надалі буде існувати

Альтернатива 2

Держава: Збільшення кількості суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності та території громади

Громадяни: немає Суб»єкти господарювання: Сплата податку за мінімальними ставками

Держава: Відсутній соціально-економічний розвиток громади

Громадяни: Відсутність коштів на реалізацію соціальних проєктів        2 714,5 тис.грн

Суб»єкти господарювання: Витрати : відсутні

Недостатньо надходжень до місцевого бюджету підвищення соціальної напруги та причини погіршення якості життя членів громади. Проблема продовжує існувати

Альтернатива 3

Держава:Застосування  прозорого механізму справляння податку.

Збільшення поступлень до бюджету громади.

Можливість реалізації заходів Програми економічного і соціального розвитку громади, інших місцевих цільових програм

Громада :    За рахунок надходжень від сплати податку здійснюватиметься реалізація заходів Програми економічного і соціального розвитку громади, інших місцевих цільових програм, розвиток інфраструктури, покращення якості життя жителів громади, вирішення соціальних .

Застосування  прозорого механізму справляння податку.

Суб’єкти господарювання: Застосування  прозорого механізму справляння податку.

Виконання вимог діючого податкового законодавства.

Можливість планування «прозорого» бізнесу.

Уникнення різних штрафних санкцій.

Створення прозорих і рівних умов для здійснення підприємницької діяльності.

Взаєморозуміння і співпраця з органом місцевого самоврядування.

Держава : Суб’єкти господарювання – платники єдиного податку першої та другої груп будуть сплачувати податок за обґрунтованими ставками згідно рішення Жидачівської міської ради без погіршення умов для розвитку мікробізнесу.

Громадяни: витрати відсутні

Суб’єкти господарювання: Обов’язкова сплата податку згідно рішення міської ради, прийнятого у відповідності до податкового законодавства. Суб’єкти господарювання сплачуватимуть єдиний податок:

- І група при ставці 10% – 248,10 грн;

- ІІ група при ставці 15% –1005,00 грн:

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, зокрема збільшення надходжень до міського бюджету, що дасть можливість максимально фінансувати заплановані заходи для реалізації програм, вирішення соціальних питань і проблем громади, виконання повноважень, дотримання законодавства .

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Сплата податку за ставками , які   є доволі обтяжливими для суб’єктів малого бізнесу . Зросте соціальна напруга між підприємцями та владою. Вказана альтернатива не є прийнятою

Зміни до чинного законодавства-Податкового кодексу України, бюджетного кодексу України та інші закони ( зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму)

Надмірне податкове навантаження викликає згортання бізнесу. Інди-каторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного ха-

рактеру (прискорення або уповіль-

нення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо)

Альтернатива 2

Дана   альтернатива не дає можливості досягнути поставлених цілей державного регулювання.

Податок справляється за   ставками єдиного податку, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету коштів на прогнозному рівні

Громада не отримає належного фінансування для реалізації заходів Програми економічного і соціального розвитку громади, інших місцевих цільових програм.   Вказана альтернатива не є прийнятною

Відсутні кошти в зведеному бюджеті Жидачівської міської територіальної громади. Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або упо-вільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо)

Альтернатива 3

Для досягнення встановлених цілей перевага була надана   цій альтернативі, що надасть можливість:

- зменшити податкове навантаження на платників порівняно з альтерна-тивою 1 у   перший рік регулювання, що може бути використаним суб’єктами господарювання для розвитку бізнесу, поліпшення матеріально-технічної бази, оплати заробітної плати, створення нових робочих місць;

- сплачувати єдиний податок за обґрунтованими ставками з дотри-манням критеріїв, установлених для такого виду податку;

- сприяти удосконаленню процедури застосування спрощеної системи оподаткування   та   попередити   виникнення конфліктних ситуацій між податковими службами й платниками податку.

Прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів міської ради і платників податків.

На дію регуляторного акта можливий вплив зовнішніх чинників – ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері.

У такому випадку рішення міської ради потребує внесення змін та доповнень, що вплине на суму надходжень від сплати єдиного податку до зведеного бюджету Жидачівської міської терито-ріальної громади, податкове навантаження на суб’єктів господарювання. Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо). Крім того, на кількість суб’єктів господарювання може вплинути економічна ситуація, оскільки працездатне населення шукає джерела доходу за територіальними межами країни та громади

Таким чином обрано Альтернативу 3

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Розв’язання проблеми пропонується розв’язати шляхом прийняття рішення Жидачівської міської ради «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізични осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території   Жидачівської міської територіальної громади», проєкт якого розроблений відповідно до вимог Податкового кодексу України, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Прийняття запропонованого проєкту регуляторного акта здійснюватиметься у кілька етапів, а саме:

-          розроблення проєкту рішення та аналізу його регуляторного впливу робочою групою, відповідальною за підготовку проєкту регуляторного акта;

-          оприлюднення проєкту регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу на офіційному веб-сайті Жидачівської міської ради;

-          отримання від постійної комісії Жидачівської міської ради з питань законності, взаємодії з громадськими формуваннями, регламенту і депутатської етики експертного висновку щодо регуляторного впливу розробленого проєкту регуляторного акта;

-          обговорення пакету документів на засіданні постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій;

-          включення проєкту регуляторного акта в порядок денний сесії міської ради для прийняття відповідного рішення;

-          оприлюднення прийнятого регуляторного акта згідно вимог діючого законодавства;

-          здійснення моніторингу надходжень до місцевого бюджету коштів від цього податку.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Дія регуляторного акта не поширюється на суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва, тому розрахунки витрат на одного суб’єкта господарювання та бюджетних витрат на адміністрування зазначеної категорії відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження Методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта») не проводилися. Податок не є новим, тому додаткових витрат бюджету на впровадження та адміністрування регулювання не передбачається. Незалежно від того чи будуть встановлені ставки єдиного податку для платників І та ІІ груп, видатки податкових органів та органів місцевого самоврядування не зміняться.

Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів мікро(малого) підприємництва згідно з додатком до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

         Термін дії регуляторного акта необмежний, достатній для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання і розроблений згідно діючого Законодавства України.

Рішення набирає чинності з 01.01.2022 на необмежений термін з можливістю внесення змін до нього та визнання його таким, що втратило чинність, у разі змін у чинному законодавстві та/або за результатами відстеження.

Передбачається, що платники єдиного податку І та ІІ груп будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проєкту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно здійснювати податкові платежі.

Несплата (неперерахування) фізичною особою-платником єдиного податку, визначеною підпунктами 1 і 2 пункту 291.4 статті 291 Кодексу, авансових внесків єдиного податку в порядку та в строки, визначені цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків ставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку відповідно до Кодексу.

У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платниками єдиного податку І, ІІ груп вимог, установлених Кодексом, анулювання реєстрації платника єдиного податку І, ІІ груп проводиться за рішенням такого органу, ухваленим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту ухвалення рішення контролюючим органом.

Таким чином, суб'єкти господарювання, що обрали спрощену систему оподаткування, будуть зобов’язані виконувати вимоги запропонованого проєкту рішення.

Упровадження та виконання вимог регулювання не потребує додаткового забезпечення ресурсами, оскільки податок не є новим.

На дію регуляторного акта можуть негативно вплинути значні темпи інфляції та економічна криза.

 

 

 

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі фактичні та прогнозні статистичні показники:

                                                                                                  Таблиця 14

Назва показника

2022

2023

2024

Надходження до місцевого бюджету єдиного податку   (тис. грн.)

19522,1

20544,4

22908,5

в т.ч. надходження від платників єдиного податку I та II групи (тис. грн.)

   2 714,5

3 015,6

3617,8

Загальна кількість платників єдиного податку, ос.

358

374

386

в т.ч. кількість платників єдиного податку I та II групи, ос.

265

277

286

Розмір часу й коштів, що витрачатимуться суб’єктами господа-рювання, пов’язаними з виконанням вимог акта

(год. / тис грн)*

1,75 год. /

27,7 тис грн

1,75 год. /

31,06 тис грн

1,75год./

 

158,2тис грн

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта

Проект рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Жидачівської міської ради в мережі Інтернет

www.meriya-zhydachiv.lviv.ua.

Високий рівень поінформованості

*Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання – фізичними особами, пов’язаний з виконанням вимог акта, може бути змінений, якщо зміняться розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

       Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності планується здійснити через 1 рік після набуття чинності регуляторним актом. Періодичне відстеження здійснюватиметься кожні три роки.

       З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження буде проводитись за допомогою статистичного методу та шляхом опитування.

       У рамках зазначених методів відстеження проведено аналіз звітності про виконання дохідної частини бюджету в частині інформації щодо розміру надходжень до місцевого бюджету, кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта, а також розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконання вимог акту.

ДОДАТОК 1

до аналізу регуляторного впливу до

проєктурішення Жидачівської міської ради

«Про встановлення фіксованих ставок

єдиного податку для фізични осіб-підприємців,

які здійснюють господарську діяльність

на території   Жидачівської міської

територіальної громади»

 

Додаток

                         до Методики проведення аналізу

впливурегуляторного акта


ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період 4 березня по 3 квітня 2021 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Телефонні розмови з суб’єктами господарювання

18

Отримання інформації

2

Інтернет консультації

9

Отримання інформації та пропозицій

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

-          кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: (одиниць), у тому числі малого підприємництва (одиниць) та мікропідприємництва 265 (одиниць);

-          питома вага суб'єктів І та ІІ груп мікропідприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

 0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 0

5

Прогнозована річна сплата єдиного податку платниками, грн:Розрахунки наведено в таблицях 3, 4 аналізу регуляторного впливу

І групи –               157 791,60

ІІ групи –           2 556 720

Усього             2 714 511,6

І групи –

186 806,40,

ІІ групи –

2 828779,20

Усього

3 015 585,6

І групи –

905 017,20

ІІ групи –

13 871 836,8

Усього

14 776 854

6

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

2 714 511,6

3 015 585,6

14 776 854

7

Кількість суб’єктів господарювання малого підприєм-ництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць  

265

І групи – 53

ІІ групи – 212

Усього – 265

277

І групи – 58

ІІ групи – 219

Усього – 277

286

І групи – 63;

ІІ групи – 223.

Усього – 286

8

Сумарно, гривень

2 714 511,6

3 015 585,6

14 776 854

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної   інформації   про     вимоги

регулювання:

формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприєм-ництва (заробітна плата)*оціночна кількість форм

- за перший рік = 0,25* Х             41,88**Х 1 = 10,47 грн для фізичних осіб;

-за наступний рік (періодичні) = 0,25* Х 44,85**Х 1 = 11,21 грн для фізичних осіб;- за 5 років = 11,21 грн Х                 4 роки +10,47грн Х 1 = 55,31 грн

10,47

 

11,21

 

55,31

 

10

Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

10,47

 

11,21

 

55,31

 

11

Процедури офіційного звітування
Процедура офіційного звіту-вання:

формула:

за перший рік:

- витрати часу з підготовки звіту = 0,2* год. (41,88** грн Х 0,2 год.) = 8,38 грн;

- витрати часу на подання звіту = 1,3* год.                     (41,88** грн Х 1,30 год.) = 54,44 грн;

8,38 грн + 54,44 грн =               62,82 грн;

за наступний рік(періодичні):

- витрати часу з підготовки звіту = 0,2* год. (44,85** грн Х 0,2 год.) = 8,97 грн;

- витрати часу на подання звіту = 1,3* год.                     (44,85** грн Х 1,30 год.) = 58,31 грн

8,97грн +58,31 грн = 67,28 грн;

за 5 років:

67,28 грн Х 4 роки + 62,82 грн = 331,94 грн

62,82

 

 

 

67,28

 

.

.

331,94

 

 

12

Процедура забезпечення про-цесу перевірок:

- витрати часу на забезпе-чення процесу перевірок контролюючих органів Х вар-тість часу суб’єкта малого   підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік = 41,88 грн Х 0,5 год. = 20,94 ***грн;

за наступний рік (періодичні):

44,85 грн Х 0,5 год. =         22,43 ***грн;

за 5 років:

22,43грн Х4роки+20,94грн = 110,66 грн

20,94***

 

 

 

 

22,43***

 

 

 

 

110,66***

 

 

 

.

13

Інші процедури (уточнити)

14

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

104,7

112,13

553,22

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

265

277

286

16

Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

27 745,5 

31 060,01

158220,9

            *Відповідно до пп. 1, 3, 6, карти 11 міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку (Наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 26 вересня 2003 року №269 «Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерсь-кого обліку»).

**Для розрахунку витрат використовується орієнтовний мінімальний розмір заробітної плати(лист Міністерства фінансів України від 13.08.2020 № 05110-14-6/25074), орієнтовна мінімальна заробітна плата у 2022 році – 6 700 грн,у погодинному розмірі – 6 700 грн / 160 год. = 41,88 грн/год.; у 2022–2025 роках – 7 176 грн, у погодинному розмірі – 7 176 грн / 160 год. = 44,85 грн/год. Обсяг витрат може бути відкоригований у разі зміни розміру мінімальної заробітної плати на законодавчому рівні.

***Відповідно до статті 77.1. Кодексу платники податків з незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше ніж раз на три календарні роки. Ураховуючи зазначене, при розрахунку витрат на 5 років ці витрати враховувалися в колонці 5 у загальних витратах.

Примітка: сума надходжень дозведеного бюджету Жидачівської міської територіальної громади від платників єдиного податку І та ІІ груп,які не використовують працю найманих осіб, може бути змінена, у зв’язку зі звільненням від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвер-

дженої копією листка непрацездатності, якщо вона триває тридцять і більше календарних днів (п.295.5 статті 295 Кодексу (зі змінами та доповненнями).

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання – Жидачівська ДПІ Стрийського управління ГУ ДФС у Львівській області(Вартість 1 години заробітної плати: у 2022 році – мінімальна заробітна плата 6 700,00 грн / кількість робочого часу за 1 місяць 160 год. = 41,88 грн/год.; у 2023–2026 роках – мінімальна заробітна плата 7 176, 00 грн / кількість робочого часу за 1 місяць 160 год. = 44,85 грн/год.).

№ п/п

Процедура регулювання суб’єктівмалого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання)

Пла-новівит-рати часу на про-це-дуру, годи-ни

Вар-тість часу спів-робітни-ка органу місцевого самовря-дуванннявідповід-ноїкате-горії (за-робітна плата) грн/ годин

Оцінка кіль- кості проце-дур за рік, що припа-дають на одного суб’єк-та

Оцінка кілько-стісуб’єк-тів, що підпа-дають під дію проце-дурирегулю-вання

Витрати на адміні-струваннярегулюван-ня за рік, грн**

1

2

3

4

5

6

7

1

Облік суб’єктів господарю-вання, що перебувають у сфері регулювання.*

0,2

41,88,

1

265

2219,64

2

Поточний контроль за су-б’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі камеральний

0,5

41,88

1

265

5549,1

3

Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання (оскільки не може бути 100% порушень, беремо 5% платників – фізичних осіб)

0,5

41,88

1

13,25

277,5

4

Реалізація одного окремого рі-шення щодо порушення вимог

регулювання (оскільки не може бути 100%   порушень,   беремо

5% платників – фізичних осіб)

0,5

41,88

1

13,25

277,5

5

Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарю-вання (усі порушники не     будуть оскаржувати рішення, беремо 50% від загальної кіль-кості платників, які можуть мати порушення, рядок 3)

0,5

41,88

1

6,6

138,2

6

Підготовка звітності за результатами регулювання

0,2

41,88

1

265

2219,64

РАЗОМ   за рік

х

х

х

10 681,58

Разом за п’ять років

х

х

х

58 509,6

 

*За даними Головного управління ДПС у Львівській області прогнозована кількість платників єдиного податку складе 265 особи. Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, і на кількість процедур за рік. Для розрахунку витрат використовується орієнтовний мінімальний розмір заробітної плати на 2022 рік 6 700,00 грн, 2023 рік – 7 176,00 грн (лист Міністерства фінансів України від 13.08.2020 № 05110-14-6/25074), у погодинному розмірі – 41,88 грн (6 700,00 грн / 160 год.), 44,85 грн (7 176,00 грн / 160 год.).

**Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами у 2022 році складає 10 681,58 грн, у 2023 році – 11 957,005 грн., за 5 років – 58 509,6 грн. (11 957,005грн х 4 роки + 10 681,58грн).витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва

(малого та мікропідприємництва), що виникають на виконання вимог регулювання

 

 

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п'ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

2 714 511,6

14 776 854

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

27 745,5

158220,9

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання(рядок 1+ рядок 2)

2 742 257,1

14 935 074,9

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

10 681,58

58 509,6

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

2 752 938,68

14 993 584,5

 

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для

малого підприємництва щодо запровадження регулювання

Кодексом визначено, що органи місцевого самоврядування можуть встановлювати ставки єдиного податку тільки для платників І та ІІ груп, які є суб’єктами мікро- (малого) підприємництва.

При його запровадженні для суб’єктів мікро(малого) підприємництва застосовано коригуючі (пом’якшувальні) заходи, передбачені Кодексом.

Для платників єдиного податку І та ІІ групи, які зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність на території Жидачівської міської територіальної громади, відповідно до видів господарської діяльності встановлено розмір ставки єдиного податку для І групи – 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, для платників ІІ групи – 15% від мінімальної заробітної плати, при визначених максимальних ставках на законодавчому рівні – 10%, 20% відповідно. Тобто, установлений розмір податку, менший ніж гранично допустимий, уже є компенсаторним заходом.

            У разі встановлення максимально допустимих 10% для І групи та 20% для ІІ групи, значно збільшиться податкове навантаження на платників податку.

Періодичність подання звітів, диференціація ставки в залежності від розміру суб’єкта господарювання не можуть бути застосовані як компенсаторні заходи.

Розрахунок витрат суб’єктів господарювання та вигод органів місцевого самоврядування при збільшенні ставок єдиного податку до максимального, установленого законодавством (альтернатива 1)

 

Для суб’єктів господарювання – платників єдиного податку І групи

 

% від прожитко-вого мінімуму, установле-ного на

Сума оплати за місяць,

грн

Сума оплати, грн

Прогнозна кількість платників податку

Сума надходжень, грн

Прогнозова-ний розмір надходжень до зведеного бюджету Жидачівської міської терито-ріальної громади за п’ять років, грн

01.01.

2022

01.01.

2023

01.01.

2022

01.01.

2023

у пер-ший рік (стар-товий рік упро-ваджен-нярегу-лювання)

періо-дична (за нас-туп-ний   рік)

 

у пер-ший рік (ста-рто-вий)

пері-

одич-

на (за

нас-

туп-ний

рік)

у перший рік (стар-товий рік упро-вадженнярегу-лювання)

періодич-на (за нас-тупний рік)

 

2=

2 481грнx

1*

2=

2 684 грнx

1*

1

2

3

4=2 х

12 міс.

5=3 х

12 міс.

6

7

8=6 х 4

9=7 х 5

10=9 х 4 роки + 8

10

248,1

268,40

2 977,20

3220,8

53

58

157 791,60

186 806,40

905 017,20*

 

*При розрахунку враховано розмір прожиткового мінімуму у 2022 році – 2 481 грн, 2023 році – 2 684 грн(лист Міністерства фінансів України від 13.08.2020р. №05110-14-6/25074 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік».).Обсяг надходжень може бути відкоригований у разі зміни розміру прожитковогомінімуму для працездатних осіб на законодавчому рівні.

 

Для суб’єктів господарювання – платників єдиного податку ІІ групи

 

% від мінімальної заробітної плати на

Сума оплати за місяць,

грн

Сума оплати, грн

Прогнозна кількість платників податку

Сума надходжень, грн

Прогнозова-ний розмір надходжень

до зведеного бюджету Жидачівськоїміської терито-ріальної громади за п’ять років

01.01.

2022

01.01.

2023

01.01.

2022

01.01.

2023

у пер-ший рік (стар-товий рік упро-ва-джен-нярегу-люван-ня)

періо-дична (за нас-тупний рік)

 

у пер-ший рік (ста-рто-вий

пе-ріо-дич-на (за нас-туп-ний рік)

 

у перший рік (стар-товий рік упро-вадженнярегу-лювання)

періодич-на (за нас-тупний рік)

 

2=

6 700 грнx1*

2=

7 176     грнx

1*

1

2

3

4=2 х

12 міс.

5=3 х

12 міс.

6

7

8=6 х 4 міс

9=7 х 5

10=9 х 4 роки + 8

20

1 340,00

1 435,20

16 080,00

17 222,40

212

219

3 408 960

3 771 705, 6

18 495 782,4*

 

*Прогнозний показник регулювання на один рік тана п’ять років розраховувався від розміру мінімальної   заробітної   плати (у 2022 році – 6 700 грн, 2023 році – 7 176 грн)

відповідно до листа Міністерства фінансів України від 13.08.2020 №05110-14-6/25074 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік». Обсяг надходжень може бути відкоригований у разі зміни розмірумінімальної заробітної плати на законодавчому рівні.

Примітка:сума надходжень дозведеного бюджету Жидачівської міської територіальної громади від платників І, ІІ групи єдиного податку, які не використовують працю найманих осіб, може бути змінена (дані наведені у таблицях) у зв’язку зі звільненням від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік, на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка непрацездатності, якщо вона триває тридцять і більше календарних днів [п.295.5 статті 295 Кодексу (зі змінами та доповненнями].

 

На основі запропонованих компенсаторів (установлення розмірів ставок податку, нижчих за максимально встановлені на законодавчому рівні) для суб’єктів малого підприємництва проводиться повторна оцінка витрат суб’єктів малого підприємництва для скоригованих процедур.

 

 

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання за 2022 рік, грн

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання 
за п’ять років, грн

Заплановане регулювання при вста-новленні максимального розміру ставок єдиного податку

3 566 751,6

19 400 799,6

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

2 742 257,1

14 935 074,9

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

6 309 008,7

34 335 874,5

Пом’якшувальними заходами є подальший перегляд розміру ставки податку, що ґрунтуватиметься на результаті відстеження регуляторного акта, аналізі динаміки надходжень до зведеного бюджету Жидачівської міської територіальної громади та можливих змін у законодавстві.

Додати коментар: