gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2021 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

АРВ та проєкт рішення про встановлення розміру річної суми орендної плати з 01.01.2021 р. Друк
П'ятниця, 10 квітня 2020, 10:06

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

_______ 2020                                             № ___                                         м. Жидачів

 

Про   встановлення розмірів річної суми

платежу орендної плати для фізичних та

юридичних осіб на території Жидачівської

міської ради

 

            На виконання вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, керуючись статями 7, 10, 12, 288 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини 1 статті 26, пунктами 4, 5 частини 3 статті 50, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Установити на території Жидачівської міської ради розміри річної суми платежу орендної плати для фізичних та юридичних осіб:
  1. 1)за земельні ділянки для розміщення та обслуговування автозаправочних станцій – 10 (десять) відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
  2. 2)за земельні ділянки, надані підприємствам з виробництва та розподілу електроенергії 7 (сім) відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
  3. 3)за земельні ділянки іншого функціонального використання 3 (три) відсотки від їх нормативної грошової оцінки.
 2. Затвердити Положення про порядок встановлення розмірів і сплати річної суми платежу орендної плати для фізичних та юридичних осіб на території Жидачівської міської ради згідно з додатком до цього рішення.
 3. Оприлюднити це рішення в народному часописі „Новий час” та на офіційному вебсайті Жидачівської міської ради.
 4. Це рішення набирає чинності з 01.01.2021 року.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

 

 

ДОДАТОК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Жидачівської міської

ради від __.__.2020 р. № ___

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок встановлення розмірів і сплати річної суми платежу орендної плати для фізичних та юридичних осіб на території Жидачівської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок встановлення розмірів і сплати річної суми платежу орендної плати для фізичних та юридичних осіб на території Жидачівської міської ради (надалі – Положення) розроблене на виконання вимог статтей 7, 12 Податкового кодексу України та з дотриманням критеріїв, встановлених розділом ХІІ «Податок на майно» цього Кодексу.

 

2. Платники орендної плати

2.1. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

 

3. Обєкт оподаткування та підстави нарахування орендної плати

3.1. Обєктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

3.2. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Жидачівська міська рада повинна до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Договір оренди земель комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

 

4. Розмір та умови внесення орендної плати

4.1. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

4.2. Розмір річної суми платежу орендної плати:

            4.2.1. не може бути меншим за розмір земельного податку для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, - у розмірі не більше 3 відсотків їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки;

4.2.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

4.2.3. може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у підпункті 4.2.2. цього розділу, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

4.2.4. для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, не може перевищувати 0,1 відсотка нормативної грошової оцінки.

4.3. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

 

5. Податковий період внесення орендної плати

5.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

5.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

5.3. За новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року обєкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

 

6. Строк сплати орендної плати за землю

6.1. Землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у користуванні у поточному році.

6.2. Податкове зобовязання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

6.3. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

6.4. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

 

 

Секретар міської ради                                                   Ольга ЛЕШКОВЯТ

 

 

 

 

АНАЛІЗ

регуляторного впливу до проєкту рішення Жидачівської міської ради

«Про встановлення розмірів річної суми платежу орендної плати для фізичних

та юридичних осіб на території Жидачівської міської ради»

 

 1. I.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати

 

Розроблений проєкт рішення пропонується для прийняття Жидачівською міською радою відповідно до вимог діючого законодавства України з метою введення його в дію з 01.01.2021 року.

На цей момент діє рішення Жидачівської міської ради від 20.06.2019 р. № 646 «Про встановлення розмірів річної суми платежу орендної плати для фізичних та юридичних осіб на території Жидачівської міської ради на 2020 рік», прийняте на виконання повноважень щодо встановлення місцевих податків і зборів у відповідності до вимог Податкового кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Враховуючи вимоги статті 12.3.4. Податкового кодексу, рішення про встановлення розмірів річної суми платежу орендної плати на території Жидачівської міської ради приймається до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування цього податку.

Жидачівська міська рада в рамках, визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, повинна до 15 липня 2020 року прийняти рішення про встановлення місцевих податків та зборів на наступний рік з визначенням обов’язкових елементів, встановлених положеннями Податкового кодексу України для відповідного місцевого податку чи збору.

Зважаючи на вище наведене, на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» пропонується проєкт рішення «Про встановлення розмірів річної суми платежу орендної плати для фізичних та юридичних осіб на території Жидачівської міської ради», який підлягає аналізу регуляторного впливу.

Аналіз регуляторного впливу містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття проєкту рішення – регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проєкту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики

         За даними звіту Жидачівської міської ради про виконання дохідної частини бюджету міста, платники орендної плати, для яких розмір орендної плати за землю регулюється рішенням міської ради, сплатили до міського бюджету у 2019 році 2376,3 тис. грн.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

Держава

+

Суб’єкти господарювання,

+

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

+

         Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи. Проблема встановлення розмірів суми платежу орендної плати для фізичних та юридичних осіб за користування земельними ділянками на території Жидачівської міської ради не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Для встановлення з 01.01.2021 року місцевого податку на майно, що включає плату за землю, а саме розмір суми річної орендної плати за користування земельною ділянкою, необхідно у відповідності до діючого законодавства провести регуляторну процедуру з урахуванням статті 288 Податкового кодексу України.

Органи місцевого самоврядування, в рамках, визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, мають до 15 липня прийняти рішення про встановлення місцевих податків та зборів на наступний рік з визначенням обов’язкових елементів, встановлених положеннями Податкового кодексу України для відповідного місцевого податку чи збору.

II. Цілі державного регулювання

Проєкт рішення розроблено з ціллю:

ü  виконання вимог чинного законодавства;

ü  врегулювання правовідносин між Жидачівською міською радою та суб’єктами господарювання;

ü  встановлення розмірів річної суми платежу орендної плати для фізичних та юридичних осіб за користування земельними ділянками на території Жидачівської міської ради, що дозволило б збільшити надходження до міського бюджету для виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку м. Жидачева та міських цільових програм.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 - неприйняття регуляторного акта (відсутність регулювання)

По закінченню 2020 року рішення про встановлення розмірів річної суми платежу орендної плати для фізичних та юридичних осіб за користування земельними ділянками на території Жидачівської міської ради втратить чинність як таке, що відповідно до діючого законодавства не застосовується в наступному бюджетному (плановому) періоді.  

Відповідно до статті 12 Податкового кодексу у разі, якщо міська рада не прийняла рішення про встановлення розмірів суми платежу орендної плати для фізичних та юридичних осіб за користування земельними ділянками на території Жидачівської міської ради, що є обов’язковим згідно з нормами цього Кодексу, такий податок справляється, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням розмірів річної суми платежу орендної плати за встановленими рішенням міської ради відсотками від їх нормативно-грошової оцінки, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування плати за землю.

Проте це негативно вплине на планові показники дохідної частини міського бюджету.

Суб’єкти господарювання не будуть у встановлені строки повідомлені про розмір суми платежу орендної плати для фізичних та юридичних осіб за користування земельними ділянками на території Жидачівської міської ради, що спричинить складнощі у плануванні їх господарської діяльності.

Альтернатива 2 - прийняття регуляторного акта (забезпечення регулювання)

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проєкту рішення.

Збільшення привабливості та ефективного використання земельних ділянок, які орендуються фізичними та юридичними особами.

Дозволяє планувати реальні поступлення до дохідної частини міського бюджету.

Дає можливість фінансувати в максимальному об’ємі заходи Програми економічного і соціального розвитку м. Жидачева та міських цільових програм.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 - неприйняття регуляторного акта (відсутність регулювання)

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2 - прийняття регуляторного акта (забезпечення регулювання)

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проєкту рішення. Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які орендуються. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями

Витрати пов’язані із виконанням регуляторного акта:

- на розповсюдження прийнятого рішення;

- на організацію контролю за надходженням коштів для міського бюджету.

Витрати часу, матеріальних ресурсів для фіскальних органів на адміністрування плати за землю

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 - неприйняття регуляторного акта (відсутність регулювання)

Відсутні

Витрати часу на пошук інформації щодо сплати орендної плати за землю

Альтернатива 2 - прийняття регуляторного акта (забезпечення регулювання)

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проєкту рішення.

Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які орендуються. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

Витрати часу на пошук інформації про виконання вимог регулювання

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

2

9

13

44

68

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

3,0

13,2

19,1

64,7

100

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 - неприйняття регуляторного акта (відсутність регулювання)

Суб’єкти господарювання – платники орендної плати у 2021 році відповідно до статті 12 Податкового кодексу за користування земельними ділянками на території Жидачівської міської ради будуть сплачувати цей вид податку, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням розмірів річної суми платежу орендної плати, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування плати за землю

Прямі витрати полягають у необхідності сплаті податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Альтернатива 2 - прийняття регуляторного акта (забезпечення регулювання)

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проєкту рішення.

Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які орендуються.

Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями

У середньому 0,1 години на одного суб’єкта господарювання:

- на отримання інформації про регулювання – 0,1 години (3,01 грн.)

Сумарні витрати сг

1149027,22+1064201,40= 2213228,62 грн.

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

«Залишення існуючої на цей момент ситуації без змін»

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

-

Альтернатива 2

«Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України» Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

1149027,22

Оцінка впливу регуляторного впливу на конкуренцію в рамках проведення

аналізу регуляторного впливу

Категорія впливу

Відповідь

1

2

А. Обмежує кількість або звужує коло постачальників.

       Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

1. Надає суб’єкту господарювання виключні права на поставку товарів чи послуг;

Ні

2. Запроваджує режим ліцензування, надання дозволу або вимогу погодження підприємницької діяльності з органами влади;

Ні

3. Обмежує здатність окремих категорій підприємців постачати товари чи надавати послуги (звужує коло учасників ринку);

Ні

4. Значно підвищує вартість входження в ринок або виходу з нього;

Ні

5. Створює географічний бар’єр для постачання товарів, виконання робіт, надання послуг або інвестицій.

Ні

Б. Обмежує здатність постачальників конкурувати.

       Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

1. Обмежує здатність підприємців визначати ціни на товари та послуги;

Ні

2. Обмежує можливість постачальників рекламувати або здійснювати маркетинг товарів чи послуг;

Ні

3. Установлює стандарти якості, що надають необґрунтовану перевагу окремим постачальникам порівняно з іншими, або стандарти вищого рівня якості, ніж той, який обрали б окремі достатньо поінформовані споживачі;

Ні

4. Суттєво збільшує витрати окремих суб’єктів підприємництва порівняно з іншими (зокрема внаслідок дискримінаційного ставлення до діючих та нових учасників ринку).

Ні

В. Зменшує мотивацію постачальників до активної конкуренції.

    Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

1. Запроваджує режим саморегулювання або спільного регулювання;

Ні

2. Вимагає або заохочує публікувати інформацію про обсяги виробництва чи реалізацію, ціни та витрати підприємств;

Ні

Г. Обмежує вибір та доступ споживачів до необхідної інформації.

    Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

1. Обмежує здатність споживачів вирішувати в кого купувати товар;

Ні

2. Знижує мобільність споживачів унаслідок підвищення прямих або непрямих витрат на заміну постачальника;

Ні

3. Суттєво обмежує чи змінює інформацію, необхідну для ухвалення раціонального рішення щодо придбання чи продажу товарів.

Ні

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1 - неприйняття регуляторного акта (відсутність регулювання)

2

 Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)

Альтернатива 2 - прийняття регуляторного акта (забезпечення регулювання)

4

 Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1 - неприйняття регуляторного акта (відсутність регулювання)

Відсутні

Відсутні

 Суб’єкти господарювання – платники орендної плати у 2021 році будуть сплачувати розмір річної суми орендної плати за користування земельними ділянками на території Жидачівської міської ради, виходячи з норм Податкового кодексу України, із застосуванням розмірів річної суми платежу орендної плати, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування плати за землю

Альтернатива 2 - прийняття регуляторного акта (забезпечення регулювання)

Відсутні

Суб’єкти господарювання будуть сплачувати розмір річної суми орендної плати за відсотками від їх нормативно-грошової оцінки згідно рішення Жидачівської міської ради

 Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1 - неприйняття регуляторного акта (відсутність регулювання)

По закінченню 2020 року рішення про встановлення розміру річної суми орендної плати за користування земельними ділянками на території Жидачівської міської ради втратить чинність як таке, що діє протягом одного бюджетного (календарного) року, і не поширюється на подальші періоди.

Суб’єкти господарювання не будуть у встановлені строки повідомлені про розмір суми платежу орендної плати для фізичних та юридичних осіб за користування земельними ділянками на території Жидачівської міської ради, що спричинить складнощі у плануванні їх господарської діяльності.

Х 

Альтернатива 2 - прийняття регуляторного акта (забезпечення регулювання)

 Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Зміни у Податковому кодексі України, зниження платоспроможності орендарів земельних ділянок, зменшення кількості суб’єктів господарювання.

Політична та економічна ситуація в країні.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

          Механізм розв’язання визначеної проблеми полягає у прийнятті відповідно до Податкового кодексу України рішення Жидачівської міської ради «Про встановлення розмірів річної суми платежу орендної плати для фізичних та юридичних осіб на території Жидачівської міської ради».

     Основним завданням запропонованого проєкту рішення є зміцнення ресурсної бази місцевого бюджету та упорядкування відносин між органом місцевого самоврядування, податкової служби та суб’єктами господарювання з питань орендної плати за землю.

   Основним механізмом дії запропонованого регуляторного акта, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, це встановлення розмірів річної суми платежу орендної плати для фізичних та юридичних осіб на рівні 2020 року відповідно до цільового призначення земель. Цей спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм рішення всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування.

       Організаційні заходи для впровадження регулювання:

- розробка проєкту рішення Жидачівської міської ради «Про встановлення розмірів річної суми платежу орендної плати для фізичних та юридичних осіб на території Жидачівської міської ради» та АРВ до нього;

- проведення консультацій з суб’єктами господарювання;

- оприлюднення проєкту рішення з АРВ та отримання пропозицій та зауважень;

- підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії, щодо відповідності проєкту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України;

- прийняття рішення «Про встановлення розмірів річної суми платежу орендної плати для фізичних та юридичних осіб на території Жидачівської міської ради»  на засіданні сесії Жидачівської міської ради;

- оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку;

- оприлюднення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

           За результатами проведених розрахунків очікуваних витрат та вигод СПД прогнозується, що прийняття проєкту рішення дозволить забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеній в розділі І цього АРВ.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування,

фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Оскільки питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків (становить 83,8 відсотка), тому розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування згідно з додатком № 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не буде здійснюватися.

         Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

          Термін дії регуляторного акта необмежений, достатній для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання і розроблений згідно діючого законодавства України.

           Зміни і доповнення до регуляторного акта вноситимуться рішенням Жидачівської міської ради в разі змін діючого законодавства або результатів відстеження результативності регуляторного акта.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта слід визначити не менше ніж три кількісних показника, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

 

Для відстеження результативності дії регуляторного акту обрано такі показники:

 

з/п

Назва показника

Прогнозні значення по роках

2021

2022

2023

 

   1.

 

Сума надходжень до бюджету міської ради орендної плати

(очікуваний обсяг надходжень, тис.грн)

 

2213,0

     2345,8

2463,0

   2.

Кількість платників податку, на яких поширюватиметься регуляторний акт (осіб)

 

68

73

80

   3.

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання, що пов'язаний з виконанням вимог регуляторного акта (години на одного суб’єкта господарювання), в тому числі

0,1

0,1

0,1

   3.1

витрати часу на отримання інформації про регулювання, (години на одного суб’єкта господарювання)

0,1

0,1

0,1

   4.

Кошти, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язані з виконанням вимог регуляторного акта, грн, в тому числі :

2213228,62

2346025,11

2463336,45

   4.1

-на сплату орендної плати, грн

2213023,94

2345805,38

2463095,65

   4.2

-на отримання інформації про регулювання, грн

204,68

 

219,73

240,80

 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта

Відповідно до частини п’ятої статті 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що:

- ознайомляться з зазначеним рішенням в приміщені Жидачівської міської ради;

- ознайомляться і отримають інформацію щодо рішення в Жидачівській ДПІ Стрийського управління ГУ ДФС у Львівській області;

- отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування;

- ознайомляться з регуляторним актом на офіційній веб-сторінці Жидачівської міської ради в мережі Інтернет http://zhydachiv-meriya.lviv.ua/;

- отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами

           З додатку 2 до методики проведення аналізу впливу регуляторного акту:

3,01 грн. – розмір коштів на одного суб’єкта господарювання;

0,1 год. – розмір часу на одного суб’єкта господарювання;

11 одиниці - кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання.

З додатку 4 до методики проведення аналізу впливу регуляторного акту:

3,01 грн. – розмір коштів на одного суб’єкта господарювання;

0,1 год. – розмір часу на одного суб’єкта господарювання;

57 одиниць - кількість суб’єктів господарювання мікро- та малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження

результативності дії регуляторного акта

       Відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

       Оскільки для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності буде здійснене після набрання чинності цим регуляторним актом.

       Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

       Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюватимуться раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

       З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження буде проводитись за допомогою статистичного методу та шляхом опитування.

       У рамках зазначених методів відстеження проведено аналіз звітності про виконання дохідної частини бюджету в частині інформації щодо розміру надходжень до міського бюджету, кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта, а також розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконання вимог акту.

Міський голова                                                   Володимир ЛЕВКО

 

 

ДОДАТОК 1

до аналізу регуляторного впливу до

проєкту рішення Жидачівської міської ради  

«Про встановлення розмірів річної суми платежу

орендної плати для фізичних та юридичних осіб на

території Жидачівської міської ради »

 

Додаток 2

до Методики проведення аналізу впливу

регуляторного акта

 

ВИТРАТИ

на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Для розрахунку витрат використовується орієнтований мінімальний розмір заробітної плати на 2021 рік (прогноз) – 5003,00 грн. (лист Міністерства фінансів України 05.08.2019 №05110-14-6/22263 «Про особливості складання проєкту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021-2022 роки»), кількість робочих годин у 2021 році – 1994 години (сайт buhoblik.org.ua), у погодинному розмірі на 2021 рік – 30,14 гривні (5003,00 грн./ 166год/міс.).

           Витрати часу враховуються відповідно до пунктів 1,3,6 карти 11 міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку (Наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 26 вересня 2003року № 269 «Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку»

з/п

 

Витрати

 

 

За перший рік

 

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0

0

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень:

-          орендна плата

104454,01

522270,05

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

 

               0

 

0

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

0

0

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

0

0

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

Незначні

(роздрукування та заповнення бланку декларації)

Незначні (роздрукування та заповнення бланку декларації)

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

Не передбачається у зв’язку із тим, що великі та середні підприємства мають у штаті бухгалтера

Не передбачається у зв’язку із тим, що великі та середні підприємства мають у штаті бухгалтера

8

Інше (на отримання інформації про вимоги регулювання 0,1 х 30,14 = 3,01), гривень

3,01

15,05

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

104457,02

522285,10

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

11

11

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

1149027,22

5745136,10

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

0

0

0

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

 

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень:

-          орендна плата

104454,01

 

522270,05

         

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

 

 

Разом за  рік

 

 

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

 

 

0

0

 

0

0

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації

 

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

 

 

Разом за рік

 

 

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

0

           0

         0

           0

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік –стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

0

0

0

0

 

Вид витрат

 

За рік (стартовий)

Періодичні

(за наступний рік)

    Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

Незначні (роздрукування та заповнення бланку декларації )

Незначні

Незначні

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

 

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

Не передбачається у зв’язку із тим, що великі та середні підприємства мають у штаті бухгалтера

 

0,0

 

 

 

 

Міський голова                                                   Володимир ЛЕВКО

 

 

 

ДОДАТОК 2

до аналізу регуляторного впливу до

   проєкту рішення Жидачівської міської ради

«Про встановлення розмірів річної суми платежу                              

орендної плати для фізичних та юридичних осіб на

території Жидачівської міської ради»

 

Додаток 4

                         до Методики проведення аналізу впливу

регуляторного акта

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

           1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

               Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 02.03.2020 р. по 25.03.2020 р.

з/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі зустрічі

6

Обговорено та запропоновано залишити розміри річної суми платежу орендної плати для фізичних та юридичних осіб на рівні 2020 року

2

круглі столи

15

Отримання інформації та пропозицій

 1. 1.Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):                                                      

ü  кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 57 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 13 (одиниць) та мікропідприємництва 44 (одиниць);

ü  питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 83,8 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).  

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

з/п

Найменування оцінки

У перший рік

(стартовий рік впровадження

регулювання)

Періодичні

(за наступний

рік)

Витрати за

п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

 

0

 

0

 

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки

(проведення первинного обстеження)

в органі державної влади + витрати часу процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта

малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік ) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

5

Інші процедури (уточнити)

Податки та збори:

Орендна плата, грн,

 

18667,19

 

       -

 

93335,95

 

 

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 

18667,19

Х

93335,95

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги

регулювання, одиниць

57

8

Сумарно, гривень

1064029,83

Х

5320149,15

 

Формула:

 

 

 

 

відповідний стовпчик

 

 

 

 

“разом” Х кількість

 

суб’єктів малого

 

 

 

 

підприємництва, що повинні

 

 

 

 

виконати вимоги регулювання

 

 

 

 

(рядок 6 Х рядок 7)

 

 

 

 

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо

виконання регулювання та звітування

Розрахункова чисельність суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання : 57 (одиниць) (дані наведені в таблиці (Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання) до аналізу регуляторного впливу проєкту рішення міської ради «Про встановлення розмірів річної суми платежу орендної плати для фізичних та юридичних осіб на території Жидачівської міської ради»

Розрахунок вартості 1 людино-години: Для розрахунку витрат використовується   орієнтований мінімальний розмір заробітної плати на 2021 рік (прогноз) – 5003,00 грн. (лист Міністерства фінансів України 05.08.2019 №05110-14-6/22263 «Про особливості складання проєкту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021-2022 роки»), кількість робочих годин у 2021 році – 1994 години(сайт buhoblik.org.ua), у погодинному розмірі на 2021 рік – 30,14 гривні (5003,00 грн./ 166год/міс.).

Витрати часу враховуються відповідно до пунктів 1,3,6 карти 11 міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку (Наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 26 вересня 2003року № 269 «Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку»

 

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм

та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)Х оціночна кількість

форм (0,1 год. х 30,14 х 1 форм = 3,01)

3,01 грн

3,01 грн

15,05 грн

10

Процедури організації виконання

вимог регулювання                      

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження       вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

 

 

0

0

0

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

(витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу   на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

0

0

0

13

Інші процедури (уточнити)

0

0

0

14

Разом, гривень. Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12

+ 13)

3,01

Х

15,05

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

57

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого

підприємництва, що повинні

виконати вимоги регулювання

(рядок 14 Х рядок 15)

171,57

Х

857,85

      Бюжетні витрати на адміністрування регулювання субєктів малого підприємництва

 

   Бюджетні витрати органів місцевого самоврядування на адміністрування регулювання суб’єктів  малого підприємництва, що встановлюється цим рішенням, не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України.

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п'ять років

1.

Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1064029,83

 

дані рядка 8 пункту 3

цього додатка

5320149,15

 

дані рядка 8 пункту 3

цього додатка

2.

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

171,57

дані рядка 16 пункту 3

цього додатка

857,85

дані рядка 16 пункту 3

цього додатка

3.

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

         1064201,40

сума рядків 1 та 2 цієї

таблиці

 

5321007,00

сума рядків 1 та 2 цієї

таблиці

4.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

0

дані з таблиці «Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва» цього додатка

0

дані з таблиці «Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва» цього додатка

5.

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

1064201,40

сума рядків 3 та 4 цієї таблиці

5321007,00

сума рядків 3 та 4 цієї таблиці

       5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

     На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п'ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб'єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікропідприємництва, поріг за розміром суб'єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів.

   Відповідні норми встановлені Податковим кодексом України і не можуть бути врегульовані на рівні місцевих рад.

   На основі запропонованих компенсаторів для суб'єктів малого підприємництва проводиться повторна оцінка витрат суб'єктів малого підприємництва для скорегованих процедур починаючи з пункту 2 цього додатка.

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п'ять років, гривень

Заплановане регулювання

-

-

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

-

-

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

-

-

Міський голова                                                   Володимир ЛЕВКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Додати коментар: