gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2021 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

АРВ та проєкт рішення про встановлення ставки туристичного збору з 01.01.2021 р. Друк
П'ятниця, 10 квітня 2020, 09:51

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 

__. __.2020                                                           № ___                                              м. Жидачів  

 

Про встановлення ставки туристичного

збору на території Жидачівської міської

ради

 

            На виконання вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, керуючися статтями 7, 10, 12, 268 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини 1 статті 26, пунктами 4, 5 частини 3 статті 50, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Установити на території Жидачівської міської ради ставку туристичного збору у розмірі 0,25 відсотка – для внутрішнього туризму та 1,0 відсоток – для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.
  2. Затвердити Положення про порядок встановлення ставки і сплати туристичного збору на території Жидачівської міської ради згідно з додатком до цього рішення.
  3. Оприлюднити це рішення в народному часописі „Новий час” та на офіційному веб-сайті Жидачівської міської ради.
  4. Це рішення набирає чинності з 01.01.2021 року.
  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

 

 

ДОДАТОК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Жидачівської міської

ради від __.__.2020 р. №

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок встановлення ставки і сплати туристичного збору

на території Жидачівської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

 

2. Платники збору

2.1. Платники збору визначені підпунктом 268.2.1 пункту 268.2 статті 268 Податкового кодексу України.

2.2 Платниками збору не можуть бути особи, які визначені підпунктом 268.2.2 пункту 268.2 статті 268 Податкового кодексу України.

3. Ставка збору

3.1. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України, у розмірі 0,25 відсотка - для внутрішнього туризму та 1,0 відсоток - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

4. База справляння збору

4.1. База справляння визначена підпунктом 268.4.1 пункту 268.4 статті 268 Податкового кодексу України.

5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі).

5.1. Місця проживання (ночівлі) визначені підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України.

5.2. Податкові агенти визначені підпунктом 268.5.2 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України.

6. Особливості справляння збору

6.1. Особливості справляння збору визначені пунктом 268.6 статті 268 Податкового кодексу України.

7. Порядок сплати збору

7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал.

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проєкту рішення Жидачівської міської ради

„Про встановлення ставки туристичного збору на території

Жидачівської міської ради»

I. Визначення проблеми

Розроблений проєкт рішення пропонується для прийняття Жидачівською міською радою відповідно до вимог діючого законодавства України з метою введення його в дію з 01.01.2021 року.

На цей момент діє рішення Жидачівської міської ради від 20.06.2019 р. № 647 «Про встановлення ставки туристичного збору на території Жидачівської міської ради на 2020 рік», прийняте у відповідності до Податкового кодексу України.

Згідно вимог статті 12.3.4. Податкового кодексу рішення про встановлення ставки туристичного збору на території Жидачівської міської ради приймається до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування цього податку.

Жидачівська міська рада в рамках, визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, повинна до 15 липня 2020 року прийняти рішення про встановлення місцевих податків та зборів на наступний 2021 рік з визначенням обов’язкових елементів, встановлених положеннями Податкового кодексу України для відповідного місцевого податку чи збору.

Зважаючи на вище наведене, на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» пропонується проект рішення «Про встановлення ставки туристичного збору на території Жидачівської міської ради», який підлягає аналізу регуляторного впливу.

Аналіз регуляторного впливу містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття проекту рішення – регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.

Причини виникнення проблеми.

   Проблемою є те, що в разі не встановлення міською радою місцевих податків, будуть застосовуватися мінімальні ставки податків, визначені в Податковому кодексі України, при цьому не будуть враховані інтереси громади по встановленню таких ставок.

Забезпечення стабільного економічного та соціального розвитку міста здійснюється шляхом реалізації міських програм в галузях житлово-комунального, дорожнього господарства, соціального захисту населення та потребує відповідного фінансового забезпечення. Ступінь реалізації заходів вищезгаданих програм залежить від наповнення міського бюджету.

У 2019 році до міського бюджету міста Жидачів надійшло туристичного збору в сумі 9,5 тис. грн. Пропонується на 2021 рік встановити ставки туристичного збору на рівні 2019-2020 років, а саме: за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), а саме: для внутрішнього туризму у розмірі 0,25 відсотка та для в’їзного туризму 1,0 відсотки від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

                                         Підтвердження важливості проблеми.

У разі не встановлення міською радою ставок туристичного збору на 2021 рік вони справлятимуться із застосуванням мінімальної ставки (0%). Враховуючи, що місцеві податки і збори у повному обсязі зараховуються до місцевих бюджетів, визначення ставок податків є важливим заходом для наповнення міського бюджету.

Аналіз втрат до міського бюджету

№ з/п

Показник

у разі прийняття рішення на 2021рік

у разі не прийняття рішення на 2021рік

Відхилен-

ня тис.грн.

(втрати до бюджету) у 2021 році

Ставка,%

Очікуваний обсяг надходжень, тис.грн

Ставка,% (мінімальна)

Очікуваний обсяг надходжень

1

Туристичний збір

0,25-1,0

   11,3

0

0

       11,3

У разі прийняття рішення «Про встановлення ставки туристичного збору на території Жидачівської міської ради», очікується, що до міського бюджету надійде 11,3 тис.грн.

Разом із тим, при прийнятті рішення необхідно забезпечити досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання, органу місцевого самоврядування та громадян.

         Враховуючи, вищевикладене, Жидачівською міською радою розробляється проєкт рішення «Про встановлення ставки туристичного збору на території Жидачівської міської ради» та опублікується в засобах масової інформації.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

V

Держава

V

Суб'єкти господарювання,

V

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

V

         Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення туристичного збору не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Для встановлення туристичного збору з 01.01.2021 року з урахуванням внесених змін до статті 268 Податкового кодексу України необхідно провести регуляторну процедуру.

II. Цілі державного регулювання

Основними цілями запропонованого проекту рішення є:

ü  виконання вимог чинного законодавства;

ü  врегулювання правовідносин між Жидачівською міською радою та суб’єктами оподаткування в процесі нарахування та сплати туристичного збору;

ü  встановлення туристичного збору, що дозволить виконати вимоги Податкового кодексу України;

ü  забезпечення надходжень до дохідної частини міського бюджету м. Жидачева.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

- неприйняття регуляторного акта

По закінченню 2020 року рішення про встановлення ставки туристичного збору на території Жидачівської міської ради втратить чинність як таке, що відповідно до діючого законодавства не застосовується в наступному бюджетному (плановому) періоді.

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту12.3 статті 12 Податкового кодексу у разі, якщо міська рада не прийняла рішення про встановлення ставки туристичного збору, що є обов’язковим згідно з нормами цього Кодексу, такий податок до прийняття рішення справляється виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням його мінімальної ставки (0%).

Погіршиться надходження до місцевого бюджету у 2021 році. А саме: втрати надходжень до бюджету становитимуть 11,3 тис.грн., що не дозволить профінансувати ряд заходів соціального, економічного напрямку у місті.

Альтернатива 2

- прийняття рішення міської ради із запропонованими ставками

Дотримання вимог податкового законодавства.

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

Регулювання правовідносин суб’єкта господарювання і контролюючих органів у процесі справляння збору. Сталі надходження до міського бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу.

В дохідну частину бюджету міста Жидачев надійде туристичний збір в сумі 11,3 тис. грн, який спрямується на програми соціально-економічного розвитку міста.

Розрахунок туристичного збору складе за добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), а саме: для внутрішнього туризму – 24 год.* 0,25%*5003грн (розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року)=300.18грн та для в’їзного туризму - 24 год.*1,0%*5003грн =1200,72 грн.

Альтернатива 3

-встановлення максимальних ставок туристичного збору

Відповідно до п.п. 268.5.1 п. 268.5 ст. 268 Податкового кодексу України розрахунок туристичного збору складе за добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), а саме: для внутрішнього туризму – 24 год.*0,5%*5003грн (розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року)=600,36грн та для в’їзного туризму - 24 год.*5,0%*5003грн =6003,60 грн.

Така альтернатива є неприйнятною оскільки викличе додаткове податкове навантаження на платників податків і як наслідок може спровокувати виникнення заборгованості зі сплати податків, нарахування штрафних санкцій та пені, несприятливі умови бізнесу та зменшення кількості СПД.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

- не прийняття регуляторного акта

Відсутні

Обсяг надходжень до міського бюджету суттєво не зміниться, проте необхідність прийняття регуляторного акта зумовлена наявністю на території міста трьох суб’єктів господарської діяльності, котрі займаються готельним бізнесом. У 2021 році в бюджет міста не надійде 11,3 тис. грн.

Альтернатива 2

- прийняття рішення міської ради із запропонованими ставками

Дотримання вимог податкового законодавства.

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

Врегулювання правовідносин суб’єкта господарювання і контролюючих органів у процесі справляння збору.

Платники, визначені Податковим кодексом України, у 2021 році будуть сплачувати туристичний збір у розмірі встановленому рішенням Жидачівської міської ради. В бюджет міста надійде 11,3 тис.грн.(спрогнозована сума), за рахунок яких буде створено сприятливі умови для реалізації запланованих містом соціальних та економічних заходів.

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його оприлюдненням в друкованих ЗМІ

Альтернатива 3

-встановлення максимальних ставок

Додаткові надходження коштів до міського бюджету, спрямування додаткових надходжень на соціально-економічний розвиток міста.

Витрати, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його оприлюдненням в друкованих ЗМІ.

Загроза переходу суб’єктів господарювання «в тінь» у зв’язку із збільшенням податкового навантаження. Формування негативного іміджу міської влади.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

- неприйняття регуляторного акта

Можливе незначне зменшення споживчих цін. Сплата податків за мінімальними (нульовими) ставкам

Відсутні

Альтернатива 2

- прийняття рішення міської ради із запропонованими ставками

Вирішення соціально-економічних проблем громади, за рахунок наповнення дохідної частини міського бюджету

Сплата податків за встановленими ставками

Альтернатива 3

-встановлення максимальних ставок

Вирішення більшої кількості соціально-економічних проблем громади, за рахунок збільшення надходжень до міського бюджету.

Сплата податків за максимальними ставками, надмірне податкове навантаження.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 0

0

0

3

3

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100

Х

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Згідно Податкового кодексу України сплата туристичного збору буде здійснюватися за мінімальними ставка(суб'єкти господарювання – платники податку у 2021році не будуть сплачувати податок).

Відсутні

Альтернатива 2

 

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками, відкритість процедури їх встановлення, можливість користуватись благами створеними за рахунок сплачених податків (ремонти доріг,благоустрій міста тощо)

Суб’єкти господарювання будуть сплачувати туристичний збір у розмірі, встановленому рішенням Жидачівської міської ради, а саме 11,3 тис. грн

Альтернатива 3

Відсутні

Надмірне податкове навантаження, що може призвести до погіршення умов ведення бізнесу на території ради

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

 

1- Цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

У разі неприйняття регуляторного акта, місцеві податки і збори справлятимуться за мінімальними ставками, що спричинить зменшення надходження до міського бюджету.

Альтернатива 2

 

3 - Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми не будуть існувати)

  Цілі прийняття проєкту рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік будуть досягнені практично у повній мірі. До міського бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати туристичного збору. Таким чином прийняттям даного рішення буде досягнуто балансу інтересів міської ради і платників туристичного збору.

Альтернатива 3

 

2- цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема зменшиться, проте деякі критичні її аспекти залишаться невирішеними)

Надмірне податкове навантаження знівелює вигоди від додаткових надходжень до міського бюджету, виникне загроза переходу СПД в «тінь».

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Для держави і громадян вигоди відсутні.

 Суб’єкти господарювання будуть сплачувати податок за мінімальними ставками (0 відсоток).

Для держави і громадян витрати відсутні.

Суб’єкти господарської діяльності, котрі займаються готельним бізнесом   будуть сплачувати передбачений законодавством збір в мінімальних розмірах передбаченими Податковим кодексом України.

Платники податку будуть сплачувати податок за мінімальними ставками.

Альтернатива 2

 

Держава (орган місцевого самоврядування):

- Надходження додаткових коштів до міського бюджету;

- Належне фінансування заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста.

Горомадяни: Покращення рівня життя у місті за рахунок реалізації цільових програм.

Суб’єкти господарювання:

Сплата туристичного збору за обґрунтованими ставками

Держава (орган місцевого самоврядування):

Втрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням у друкованому ЗМІ.

Горомадяни: Витрати відсутні

Суб’єкти господарювання: сплата збору за встановленими ставками згідно рішення Жидачівської міської ради. Детальна інформація щодо очікуваних витрат, наведена у додатку до цього АРВ.

Сумарні витрати, грн: 11409,74

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики.

Сплата туристичного збору за запропонованими ставками дозволить забезпечити сталі надходження до загального фонду міського бюджету та спрямувати їх на реалізацію функцій органу місцевого самоврядування щодо господарювання в місті, результатами використання коштів зможуть користуватися як звичайні громадяни так і СПД.

Альтернатива 3

Держава (орган місцевого самоврядування):

Збільшення дохідної частини міського бюджету.

Громадяни:Можливість реалізації більшої кількості заходів місцевих цільових програм.

Суб’єкти господарювання:

Відсутні

Держава (орган місцевого самоврядування):

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням у друкованому ЗМІ.

Громадяни: Витрати відсутні

Суб’єкти господарювання:.

Надмірне податкове навантаження.

Надмірне податкове навантаження, загроза переходу СПД в «тінь».

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

 У разі не прийняття регуляторного акта туристичний збір справлятимуться за мінімальними ставками, що призведе до втрат дохідної частини міського бюджету і, як наслідок, недостатнього виконання місцевих цільових програм. Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни у Податковому, Бюджетному кодексах України.

Альтернатива 2

Цілі прийняття проєкту рішення про встановлення туристичного збору та визначення розмірів його ставок на території Жидачівської міської ради на 2021 рік будуть досягнуті. Буде забезпечено стабільні надходження до міського бюджету, що дозволить реалізувати важливі для громади міста заходи. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто інтересів міської ради і платників туристичного збору.

Зміни у Податковому і Бюджетному кодексах України, зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання.

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.

Надмірне податкове навантаження нівелює вигоди від збільшення надходжень до міського бюджету.

Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни у Податковому, Бюджетному кодексах України, зменшення кількості суб’єктів господарювання.

Виникнення податкового боргу зі сплати туристичного збору.

Таким чином, для реалізації обрано Альтернативу 2 - Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України забезпечить стабільні надходження до міського бюджету міста Жидачів, є посильним для платників податків та дозволить реалізовувати заходи із забезпечення комфортного та якісного проживання мешканців міста. Застосування даної альтернативи є найбільш прийнятною. З введенням в дію запропонованого регуляторного акта, відносини між платниками туристичного збору, органами податкової служби та органами місцевого самоврядування, з питань сплати туристичного збору, будуть упорядковані. Встановлення ставки туристичного збору дасть можливість  забезпечити  надходження до місцевого бюджету коштів в сумі понад 11 тис.грн. та в подальшому враховуючи підвищення привабливості території громади для туризму дозволить збільшити обсяг надходжень.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

1. Оприлюднення проєкту рішення «Про встановлення ставки туристичного збору на території Жидачівської міської ради» з метою отримання зауважень та пропозицій.

2. Встановлення туристичного збору.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

           Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку оскільки, встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки туристичного збору.

Оскільки, кількість суб’єктів малого підприємництва, що підпадають під дію даного регуляторного акта – 3 (100% до загальної кількості платників), розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва здійснено згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

         VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна криза, значні темпи інфляції, різке здорожчання тарифів на енергоносії та продукти харчування при незмінному розмірі мінімальної заробітної плати. Ці фактори впливають на рівень платоспроможності населення та призводять до закриття підприємницької діяльності у сфері готельного бізнесу.

            Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути економічна стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП, розвиток туризму в м. Жидачеві, що є однією з стратегічних цілей розвитку міста.

         Строк дії акта один рік. У випадку внесення змін до нормативно-правових актів, на підставі яких розроблено цей проєкт рішення, запропонований регуляторний акт буде переглянуто для внесення відповідних змін або розроблення нового регуляторного акта.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

             Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники:

Назва показника

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Надходження до місцевого бюджету туристичного збору (тис. грн.)

11,328

11,996

 

12,668

Кількість платників туристичного збору, од.

3

3

3

Витрати суб’єктів господарювання на адміністративні процедури щодо виконання регулювання та звітування (тис. грн.)

0,1

0,1

 

 

 

0,1

Рівень поінформованості громадян та суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта

Проєкт рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Жидачівської міської ради в мережі Інтернет за адресою:

www.meriya-zhydachiv.lviv.ua.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

       Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта (25 листопада 2020 року). Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік. Періодичність відстеження – кожні три роки після набрання чинності цього регуляторного акта.

      З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження буде проводитись за допомогою статистичного методу.

       У рамках зазначеного методу відстеження проведено аналіз звітності про виконання дохідної частини бюджету в частині інформації щодо розміру надходжень до міського бюджету, кількості осіб (юридичних, фізичних), зайнятих у сфері туристичної діяльності, на яких поширюватиметься дія акта, а також розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконання вимог акту.

 

 

ДОДАТОК 1

до аналізу регуляторного впливу до

   проєкту рішення Жидачівської міської ради

«Про встановлення ставки туристичного збору на

території Жидачівської міської ради на 2021 рік»

 

Додаток 4

                         до Методики проведення аналізу

впливу регуляторного акта

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 23 березня по 3 квітня 2020 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі зустрічі

5

Отримання інформації

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

ü  кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 3 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 0 (одиниць) та мікропідприємництва 3 (одиниць);

ü  питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

 0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 0

5

Інші процедури (уточнити) (сплата податку)

3776,0

3776,0

18880,0

6

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

3776,0

Х

18 880,0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

3

3

 3

8

Сумарно, гривень

11 330,0

Х

56 650,0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

0,6 год.*28,31 грн (мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі з 01.01.2020 року) *1= 16,99 грн

16,99

 85,0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

0,25 год.* 28,31*1= 7,1 грн 

7,10

36,0

11

Процедури офіційного звітування
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

(0,1 год. + 0,2 год. + 0,1 год. + 0,2 год.)*

28,31*1*4 = 67,94 грн

67,94

340,0 

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

 0,1 год. *28,31 = 2,83 грн

2,83

14,15

13

Інші процедури (уточнити)

14

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

94,9 

Х

475,0

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

3

3

3

16

Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

285,0 

Х

   1425,0 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

Жидачівська ДПІ Стрийського управління ГУ ДФС у Львівській області

(назва державного органу)

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,1 год. 

2,83 

3

8,49

2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

 

28,31 грн (мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі з 01.01.2020 року) за 1 год.

 

 

 

камеральні

0,2 год. 

5,7 

 1

3

17,1

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

 0,2 год.

5,7 

 1

3

17,1

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0,5 год. 

14,16 

 1

3

               42,5

5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

 -

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

1 год. 

28,31 

 1

3

84,9

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
виклик платника, складання листа

 

 

 

 

 

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

170,0

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

850,0 

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За

п’ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

10 700,0

53 500,0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

285,0

1425,0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

10 985,0

54 925,0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

170,0

850,0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

           11 155,0

55 775,0

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п'ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб'єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікропідприємництва, поріг за розміром суб'єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів.

Відповідні норми встановлені Податковим кодексом України і не можуть бути врегульовані на рівні місцевих рад.

На основі запропонованих компенсаторів для суб'єктів малого підприємництва проводиться повторна оцінка витрат суб'єктів малого підприємництва для скорегованих процедур починаючи з пункту 2 цього додатка.

 

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п'ять років, гривень

Заплановане регулювання

-

-

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

-

-

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

-

-

 

           Міський голова                                                   Володимир ЛЕВКО

 

Додати коментар: