gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2021 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

АРВ та проект рішення про встановлення фіксованих ставок єдиного податку на 2020 рік Друк
Вівторок, 19 березня 2019, 16:51

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

____________ 2019                                     №                                                 м. Жидачів

Про встановлення фіксованих ставок єдиного

податку для фізичних осіб-підприємців, які

здійснюють     господарську   діяльність   на

території  Жидачівської  міської   ради   на

2020 рік


            На виконання вимог Бюджетного та Податкового кодексів України щодо щорічного перегляду розмірів ставок місцевих податків і зборів, що справляються у відповідності до чинного податкового законодавства, у зв’язку з терміном дії рішень про затвердження місцевих податків і зборів лише протягом одного бюджетного (планового) року, тобто протягом одного календарного року, керуючися, керуючися статтею 144 Конституції України, пунктом 24 частини 1 статті 26, пунктами 4, 5 частини 3 статті 50, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:


 1. Установити на 2020 рік фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської ради, з розрахунку на календарний місяць:
  1. 1)для першої групи платників єдиного податку 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;
  2. 2)для другої групи платників єдиного податку 11 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
 2. Затвердити Положення про порядок встановлення і сплати фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської ради, згідно з додатком до цього рішення.
 3. Оприлюднити це рішення в народному часописі Жидачівщини „Новий час” та на офіційному веб-сайті Жидачівської міської ради.
 4. Це рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

ДОДАТОК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Жидачівської міської

ради від ____2019 р. № ____

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок встановлення і сплати фіксованих ставок єдиного податку

для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність

на території Жидачівської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок встановлення і сплати фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської ради (надалі – Положення) розроблене на виконання вимог статтей 7, 12 Податкового кодексу України (надалі – Кодексом) та з дотриманням критеріїв, встановлених розділом ХІІ цього Кодексу.

 

2. Платники єдиного податку

2.1. Платники єдиного податку – це субєкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

2.2. Платники єдиного податку поділяються на такі групи:

1) перша група – фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група – фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

-          не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

-          обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб-підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група – фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи-суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники:

а) юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків;

б) фізичні особи-підприємці, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України «Про фермерське господарство», за умови виконання сукупності таких вимог:

-          здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;

-          провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;

-          не використовують працю найманих осіб;

-          членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім’ї у визначенні частини другої статті 3 Сімейного кодексу України;

-          площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше двох гектарів, але не більше 20 гектарів.

2.3. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку, а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене Кодексом.

2.4. Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп:

2.4.1.      суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

-          діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

-          обмін іноземної валюти;

-          виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин);

-          видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

-          видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

-          діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними ПКУ;

-          діяльність з управління підприємствами;

-          діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

-          діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

-          діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

2.4.2.      фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

2.4.3.      фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

2.4.4.      страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

2.4.5.      суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

2.4.6.      представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

2.4.7.      фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

2.4.8.      платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

2.5. Платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

2.6. Для застосування спрощеної системи оподаткування під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

 1. 1)виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;
 2. 2)послуги з ремонту взуття;
 3. 3)виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;
 4. 4)виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;
 5. 5)виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;
 6. 6)виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;
 7. 7)виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним     замовленням;
 8. 8)виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;
 9. 9)додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;
 10. 10)послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;
 11. 11)виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;
 12. 12)послуги з ремонту трикотажних виробів;
 13. 13)виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;
 14. 14)послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;
 15. 15)виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;
 16. 16)послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;
 17. 17)виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;
 18. 18)послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;
 19. 19)виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;
 20. 20)технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;
 21. 21)послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;
 22. 22)послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;
 23. 23)послуги з ремонту годинників;
 24. 24)послуги з ремонту велосипедів;
 25. 25)послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;
 26. 26)виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;
 27. 27)послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;
 28. 28)виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;
 29. 29)послуги з ремонту ювелірних виробів;
 30. 30)прокат речей особистого користування та побутових товарів;
 31. 31)послуги з виконання фоторобіт;
 32. 32)послуги з оброблення плівок;
 33. 33)послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;
 34. 34)послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;
 35. 35)вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;
 36. 36)послуги перукарень;
 37. 37)ритуальні послуги;
 38. 38)послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;
 39. 39)послуги домашньої прислуги;
 40. 40)послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

 

3. Порядок визначення доходів та їх склад для платників

єдиного податку першої - третьої груп

3.1. Доходом платника єдиного податку для фізичної особи-підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній згідно Кодексу.

При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;

3.2. До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за звітний період включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених Кодексом.

3.3. Не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.

3.4. Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до Кодексу.

3.5. Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права субєкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування.

3.6. Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови неперевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку.

При цьому якщо протягом календарного року платники першої і другої груп використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у звязку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи, право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році такі платники мають за умови неперевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 2.2. розділу 2 «Платники єдиного податку» цього Положення.

 

4. Об’єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи

4.1. Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

4.2. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого Кодексом.

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі в області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого Кодексом.

 

5. Ставки єдиного податку

5.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (надалі - прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (надалі - мінімальна заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

5.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються рішенням міської ради для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської ради, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

5.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Кодексом;

2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному Кодексом.

5.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного згідно Кодексу;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у Кодексі;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у  підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Кодексу відповідно.

5.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 5.3 цього розділу:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 2.2 розділу 2 «Платники єдиного податку» цього Положення;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

5.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

5.7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

5.8. Ставки, встановлені рішенням Жидачівської міської ради, застосовуються з урахуванням таких особливостей:

1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників Кодексом, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобовязані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

2) платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників Кодексом, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобовязані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

3) платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників Кодексом, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов’язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників Кодексом, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, визначених податковим законодавством, а також зобов’язані у порядку, встановленому Кодексом, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

4) ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 3 відсотки, може бути обрана:

а) субєктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до Кодексу, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу;

б) платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому Кодексом;

в) субєктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку шляхом реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до Кодексу і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;

5) у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, встановленому Кодексом, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків (для платників єдиного податку третьої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість.

5.9. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

5.9.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) - 0,95;

5.9.2. для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,57;

5.9.3. для земель водного фонду - 2,43;

5.9.4. для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, - 6,33.

 

6.  Податковий (звітний) період

6.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

6.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників - юридичних осіб - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.

Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників - юридичних осіб, що ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення.

6.3. Для субєктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

6.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, а також четвертої групи (фізичні особи), перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

6.5. Для суб’єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

6.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення.

6.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.

 

7. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

7.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У разі якщо міська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені Кодексом.

7.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

7.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

7.4. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

7.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

7.6. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

7.7. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.

7.8. Платники єдиного податку четвертої групи:

7.9.1. самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу;

7.9.2. сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:

у I кварталі - 10 відсотків;

у II кварталі - 10 відсотків;

у III кварталі - 50 відсотків;

у IV кварталі - 30 відсотків;

7.9.3. фізичні особи - підприємці, які у звітному періоді обрали спрощену систему оподаткування та ставку єдиного податку, встановлену для четвертої групи, або перейшли на застосування ставки єдиного податку, встановленої для четвертої групи, та юридичні особи, утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення у звітному податковому періоді, у тому числі за набуті ними площі нових земельних ділянок, вперше сплачують податок протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, в якому відбулося таке обрання/перехід, в якому відбулося утворення (виникнення права на земельну ділянку), а надалі - у порядку, визначеному Кодексом;

7.9.4. що припиняються шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу у податковому (звітному) періоді, зобов’язані подати у період до їх фактичного припинення контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельних ділянок уточнену податкову декларацію;

7.9.5. зобов’язані у разі, коли протягом податкового (звітного) періоду змінилася площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у зв’язку з набуттям (втратою) на неї права власності або користування:

- уточнити суму податкових зобов’язань з податку на період починаючи з дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) року;

- подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним періодом, контролюючим органам за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією про площу земельної ділянки, а також відомості про наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку;

7.9.6. у разі надання сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в оренду іншому платникові податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації. У декларації орендаря така земельна ділянка не враховується;

7.9.7. у разі оренди ними сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в особи, яка не є платником податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації;

7.9.8. перераховують в установлений строк загальну суму коштів на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки.

 

8. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

8.1. Платники єдиного податку першої - третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному Кодексом.

8.1.1. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходівпорядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.

8.1.2. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Для реєстрації Книги обліку доходів та витрат такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги.

8.1.3. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень Кодексу.

8.2. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені Кодексом.

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного Кодексом, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

8.3. Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

8.4. Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси.

8.5. Нарахування, сплата та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку здійснюється згідно Кодексу.

 

9.Відповідальність платника єдиного податку

9.1. Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

 

 

 

 

 

Додаток 1
до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

проекту рішення Жидачівської міської ради

«Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізични осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території   Жидачівської міської ради на 2020 рік»

 

I. Визначення проблеми

Розроблений проект рішення пропонується для прийняття Жидачівською міською радою відповідно до вимог діючого законодавства України з метою введення його в дію з 01.01.2020 року.

На цей момент діє рішення Жидачівської міської ради від 14.06.2018 р. № 507 «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської ради, на 2019 рік», прийняте у відповідності до Податкового кодексу України.

Відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України необхідно проводити щорічний перегляд розмірів ставок місцевих податків і зборів, що справляються у відповідності до чинного податкового законодавства, оскільки термін дії рішень про затвердження місцевих податків і зборів становить лише один бюджетний (плановий) рік, тобто один календарний рік (з 1 січня по 31 грудня)

Єдиний податок є важливим і одним з основних джерел доходів міського бюджету. У 2018 році в грошовому виразі він надійшов в сумі 8789,8 тис. грн, що становить 107,3 відсотка від планових податкових надходжень (8191,0 тис. грн) або 40,3 відсотка загального обсягу дохідної частини міського бюджету, які надійшли у 2018 році (доходи міського бюджету 21815,3 тис. грн).

На території міста Жидачева господарську діяльність здійснюють 330 суб’єктів господарювання, з них 37 – юридичні особи (10%), 293 – фізичні особи-підприємці, які є суб’єктами малого підприємництва (90%). З них платники єдиного податку першої групи – 34 осіб, другої групи – 192 осіб.

Крім цього викладена вище проблема справляє вплив на громадян-мешканців міста, на міську раду, до повноважень якої входить сприяння наповненню міського бюджету та виконання функцій органу місцевого самоврядування, зокрема реалізація заходів Програми економічного і соціального розвитку міста Жидачева.

            Але проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки згідно вимог Податкового кодексу України фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність і є платниками єдиного податку першої або другої груп, встановлюються рішенням ради.

            Органи місцевого самоврядування, в рамках, визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, повинні до 1 липня кожного року прийняти рішення про встановлення місцевих податків та зборів на наступний рік з визначенням обов’язкових елементів, встановлених положеннями Податкового кодексу України для відповідного місцевого податку чи збору.

Проект рішення міської ради розроблений у відповідності до діючого законодавства. Запропонований Жидачівською міською радою регуляторний акт безпосередньо впливатиме на фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку першої та другої груп, оскільки ним встановлюються фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, що здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської ради. Для інших груп платників єдиного податку рішення міської ради не діятиме.

Згідно вимог статті 12.3.4. Податкового кодексу України рішення про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської ради, приймається до 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування цього податку.

Жидачівська міська рада в рамках діючого законодавства України, повинна до 1 липня 2019 року прийняти рішення про встановлення місцевих податків та зборів на наступний 2020 рік.

Зважаючи на вище наведене, на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» пропонується проект рішення «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської ради, на 2020 рік», який підлягає аналізу регуляторного впливу.

Аналіз регуляторного впливу містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття проекту рішення-регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

V

Держава

V

Суб'єкти господарювання,

V

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

V

         Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків та зборів є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування.

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є виключно компетенцією органів місцевого самоврядування.

ІІ. Цілі державного регулювання

Основними цілями запропонованого проекту рішення у сфері державного регулювання є:

-          виконання вимог Податкового кодексу України в частині встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської ради, і є платниками єдиного податку першої або другої групи;

-          забезпечення надходжень до дохідної частини міського бюджету м. Жидачева;

-          створення прозорих і рівних умов для здійснення фізичними особами-підприємцями господарської діяльності в рамках діючого законодавства України;

-          врегулювання правовідносин між Жидачівською міською радою та суб’єктами господарювання;

-          можливість фінансування заходів на реалізацію Програми економічного та соціального розвитку міста й інших міських цільових програм, що сприятиме покращенню якості життя мешканців міста;

-          забезпечення законодавчих норм і правил у діяльності фізичних осіб-підприємців та умов реалізації повноважень міської ради.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

- неприйняття регуляторного акта

По закінченню 2019 року рішення про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської ради, втратить чинність як таке, що відповідно до діючого законодавства не застосовується в наступному бюджетному (плановому) періоді.  

Відповідно до статті 12 Податкового кодексу України у разі, якщо міська рада не прийняла рішення про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської ради, що є обов’язковим згідно з вимогами податкового законодавства, такий податок до прийняття рішення справляється виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Проте це негативно вплине на планові показники дохідної частини міського бюджету. Очікувані втрати дохідної частини міського бюджету в результаті неприйняття рішення на 2020 рік складатимуть 1296,7 тис. грн. Що не дозволить профінансувати заходи економічного та соціального розвитку міста (наприклад, благоустрій, одноразову матеріальну допомогу жителям міста та інше).

Суб’єкти господарювання не будуть у встановлені строки повідомлені про розмір ставок і пільг зі сплати податку, що спричинить складнощі у плануванні господарської діяльності.

Альтернатива 2

- прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим кодексом України

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

До бюджету міста надійде 1296,7 тис. грн., що дозволить збільшити надходження до міського бюджету для виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку міста, інших міських цільових програм.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

- неприйняття регуляторного акта

Можливе збільшення кількості зареєстрованих суб’єктів господарювання, які вийшли з тіні, робочих місць.

Можливе зменшення податкового навантаження на суб’єктів малого підприємництва та бажання платників єдиного податку за мінімальної ставки сплачувати його в повному обсязі.

Покращення іміджу органу місцевого самоврядування серед підприємців.

Можливо, покращиться інвестиційна привабливість території через оптимальні фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської ради

По закінченню 2019 року рішення про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської ради втратить чинність як таке, що відповідно до діючого законодавства не застосовується в наступному бюджетному (плановому) періоді.  

Відповідно до статті 12 Податкового кодексу у разі, якщо міська рада не прийняла рішення про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської ради, що є обов’язковим згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Проте це негативно вплине на планові показники дохідної частини міського бюджету і спричинить відсутність достатнього фінансування на виконання визначених законодаством повноважень органу місцевого самоврядування. Попередній досвід зниження ставок податку не підтверджує теорію та очікування про збільшення у цьому разі кількості зареєст-рованих суб’єктів господа-рювання та вихід їх з тіні.

Альтернатива 2

- прийняття регуляторного акта

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання та виконання вимог діючого законодавства і повноважень органу місцевого самоврядування.

Забезпечує стабільні прогнозовані надходження до міського бюджету.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Створює прозорі і рівні умови для здійснення підприємницької діяльності.

Забезпечує можливість фінансування заходів на виконання Програми економічного і соціального розвитку міста, інших цільових міських програм та сталий розвиток міста.

- забезпечення сталого розвитку міста

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та процедур з його опублікування.

Можливе зменшення кількості зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності, перехід фізичних осіб-підприємців у тінь.

Можна очікувати прояви негативного відношення підприємців до представників органу місцевого самоврядування

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

- неприйняття регуляторного акта

 Фізичні особи – платники податку будуть сплачувати податок за мінімальними ставками.

Можлива стабілізація цін на товари і послуги у частині, що залежить від ставки єдиного податку, збереження робочих місць та «прозора» оплата праці.

Сплата податку у 2020 році, відповідно до Податкового кодексу, буде здійснюватися за мінімальними ставками, що зменшить надходження до міського бюджету.

Зменшення фінансових можливостей на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку міста, інших міських цільових програм, розвиток міської інфраструктури, інших заходів для покращення життя городян, вирішення соціальних та загальноміських проблем

Альтернатива 2

- прийняття регуляторного акта

За рахунок надходжень від сплати податку здійснюватиметься реалізація заходів Програми економічного і соціального розвитку міста, інших міських цільових програм, розвиток міської інфраструктури, покращення якості життя городян, вирішення соціальних та загальноміських проблем.

Застосування  прозорого механізму справляння податку.

Обов’язкова сплата податку згідно рішення міської ради, прийнятого у відповідності до податкового законодавства

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

226

0

226

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100

0

Х

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

- неприйняття регуляторного акта

Суб’єкти господарювання – платники єдиного податку першої та другої групи у 2020 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками.

Зменшення податкового навантаження на фізичних осіб-підприємців.

Відсутні

Альтернатива 2

- прийняття регуляторного акта

Застосування  прозорого механізму справляння податку.

Виконання вимог діючого податкового законодавства.

Можливість планування «прозорого» бізнесу.

Уникнення різних штрафних санкцій.

Створення прозорих і рівних умов для здійснення підприємницької діяльності.

Взаєморозуміння і співпраця з органом місцевого самоврядування.

Обов’язкова сплата податку згідно рішення міської ради, прийнятого у відповідності до податкового законодавства.

Збільшення суми сплати податку в порівнянні з сумою при мінімальних ставках.

Зниження суми чистого прибутку суб’єкта господарювання.

Зниження можливості розвитку суб’єкта господарювання.

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

«Неприйняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)» Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

-

Альтернатива 2

«Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим кодексом України, із збільшенням ставок податку для юридичних осіб та розширенням пільг для незахищених верств населення» Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

-

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Вибір оптимального альтернативного способу здійснюється з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

- неприйняття регуляторного акта

2

Суб’єкти господарювання будуть сплачувати податок за мінімальними ставками. Зменшаться надходження до міського бюджету.

Для фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку першої та другої груп у 2020 році будуть діяти мінімальні ставки податку.  

У цьому випадку цілі можуть бути досягнуті лиш частково, заплановані заходи будуть реалізовуватися частково через брак фінансування, що не дасть можливості максимально вирішити соціальні і загальноміські питання, частково проблеми будуть вирішуватися, але деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними.

Альтернатива 2

- прийняття регуляторного акта

4

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики.

Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, зокрема збільшення надходжень до міського бюджету, що дасть можливість максимально фінансувати заплановані заходи для реалізації програм, вирішення соціальних питань і проблем громади, виконання повноважень, дотримання законодавства і проблема більше не буде існувати аж до відповідних змін у податковому та бюджетному та іншому законодавстві.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

- неприйняття регуляторного акта

 Суб’єкти господарювання – платники єдиного податку у 2020 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками.

Зменшення надходжень у місцевий бюджет.

Рішення про встановлення єдиного податку на 2019 рік не буде діяти у 2020 році, що значно зменшить надходження до міського бюджету.

Місто не отримає належного фінансування для реалізації заходів Програми економічного та соціального розвитку м. Жидачева, інших міських цільових програм, вирішення соціальних та загальноміських питань.

Альтернатива 2

- прийняття регуляторного акта

Застосування  прозорого механізму справляння податку.

Збільшення поступлень до міського бюджету.

Можливість реалізації заходів Програми економічного і соціального розвитку міста, інших міських цільових програм.

Суб’єкти господарювання – платники єдиного податку першої та другої груп будуть сплачувати податок за обґрунтованими ставками згідно рішення Жидачівської міської ради без погіршення умов для розвитку мікробізнесу.

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики.

Затвердження цього регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Платники єдиного податку першої та другої груп будуть сплачувати податок за обґрунтованими ставками згідно рішення Жидачівської міської ради, що суттєво збільшить надходження до міського бюджету.

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

- неприйняття регуляторного акта

Рішення про встановлення фіксованих ставок єдиного податку на 2019 рік не будуть діяти у 2020 році, що значно зменшить надходження до міського бюджету, оскільки згідно норм податкового законодавства у випадку неприйняття відповідного рішення діють мінімальні ставки .

Місто не отримає належного фінансування для реалізації заходів Програми економічного і соціального розвитку міста, інших міських цільових програм.   Вказана альтернатива не є прийнятною.

Відсутні 

Альтернатива 2

- прийняття регуляторного акта

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики.

Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей. Прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів міської ради і платників податків.

Зміни у Податковому кодексі України, зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання.

Політична та економічна ситуація в країні.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Розв’язання проблеми пропонується розв’язати шляхом прийняття рішення Жидачівської міської ради «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської ради, на 2020 рік», проект якого розроблений відповідно до вимог Податкового кодексу України, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Прийняття запропонованого проекту регуляторного акта здійснюватиметься у кілька етапів, а саме:

- розроблення проекту рішення та аналізу його регуляторного впливу робочою групою, відповідальною за підготовку проекту регуляторного акта;

- оприлюднення проекту регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу на офіційному веб-сайті Жидачівської міської ради;

- отримання від постійної комісії Жидачівської міської ради з питань законності, взаємодії з громадськими формуваннями, регламенту і депутатської етики експертного висновку щодо регуляторного впливу розробленого проекту регуляторного акта;

- обговорення пакету документів на засіданні постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій;

- включення проекту регуляторного акта в порядок денний сесії міської ради для прийняття відповідного рішення;

- оприлюднення прийнятого регуляторного акта згідно вимог діючого законодавства.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта, достатній для розв’язання проблеми та досягнення цілей і розроблений згідно діючого законодавства України на один рік.

У випадку внесення змін до нормативно-правових актів, на підставі яких розроблено цей проект рішення, запропонований регуляторний акт буде переглянуто для внесення відповідних змін або розроблення нового регуляторного акта.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі прогнозні статистичні показники:

Назва показника

за 2018 р. (факт)

за 2019 р. (план)

за 2020 р. (прогноз)

Надходження до місцевого бюджету єдиного податку   (тис. грн.)

8789,8

9318,0

10102,6

в т.ч. надходження від платників єдиного податку I та II групи (тис. грн.)

1125,1

1192,7

1296,7

Загальна кількість платників єдиного податку, ос.

330

330

330

в т.ч. кількість платників єдиного податку I та II групи, ос.

226

226

226

Витрати суб’єктів господарювання на адміністративні процедури щодо виконання регулювання та звітування (тис. грн)

86,9

92,1

100,1

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта

Проект рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Жидачівської міської ради в мережі Інтернет www.meriya-zhydachiv.lviv.ua.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

       Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності планується здійснити через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта.

       Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальними за його розробку (робочі групи) за допомогою статистичного методу на підставі аналізу звітності про виконання дохідної частини міського бюджету щодо розміру надходжень єдиного податку, кількості осіб, на яких поширюється дія акта, а також розміру коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконання вимог акту.

Додаток 4
до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта


ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період 4 по 7 березня 2019 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі зустрічі

5

Отримання інформації

2

Круглі столи

20

Отримання інформації та пропозицій

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 226 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 226 (одиниць) та мікропідприємництва 0 (одиниць);

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

 0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 0

5

Інші процедури (уточнити) (сплата податку)

5737,6

5737,6

28688,0

6

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

5737,6

Х

28688,0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

226

226

226 

8

Сумарно, гривень

1 296 700,0

Х

6 483 500,0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

1,5ч*26,53грн (мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі з 01.01.2020 року)*1=39,8 грн.

39,8 

199,0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

1,0ч*26,53*1=26,53 грн. 

26,53

132,7 

11

Процедури офіційного звітування
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

(0,3ч +0,3ч+0,1ч+0,3ч)*

26,53*1*12=

=350,2грн

350,20

1751,0 

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

1ч*26,53 грн=26,53 грн

26,53

132,7

13

Інші процедури (уточнити)

14

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

443,1 

Х

2215,0

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

226

226

226

16

Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

100 140,0 

Х

   500 700,0 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

           Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

Жидачівська ДПІ Стрийського управління ГУ ДФС у Львівській області

(назва державного органу)

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,2 год. 

5,3 

226

1197,8

2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

26,53 грн(мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі з 01.01.2020 року) за 1 год

камеральні

0,5 год. 

13,27 

 1

226

2999,0

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

 10 год.

265,3 

 1

60

15918,0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

1 год. 

26,53 

 1

60

1591,8

5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

 -

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

8 год. 

212,24 

 1

4

849,0

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

-

-

-

-

-

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

22 556,0

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

112 780,0 

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п'ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1 296 700,0

6 483 500,0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

100 140,0

500 700,0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

1 396 840,0

6 984 200,0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

22 556,0

112 780,0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

1 419 396,0

7 096 980,0

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п'ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб'єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікропідприємництва, поріг за розміром суб'єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів.

Відповідні норми встановлені Податковим кодексом України і не можуть бути врегульовані на рівні місцевих рад.

На основі запропонованих компенсаторів для суб'єктів малого підприємництва проводиться повторна оцінка витрат суб'єктів малого підприємництва для скорегованих процедур починаючи з пункту 2 цього додатка.

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п'ять років, гривень

Заплановане регулювання

-

-

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

-

-

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

-

-

Міський голова                                                                                            

Додати коментар: