gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2021 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

АРВ та проект рішення щодо встановлення ставок єдиного податку на 2019 рік Друк
П'ятниця, 27 квітня 2018, 10:07

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

____________ 2018                                     №                                                 м. Жидачів

Про встановлення фіксованих ставок єдиного

податку для фізичних осіб-підприємців, які

здійснюють     господарську   діяльність   на

території  Жидачівської  міської   ради   на

2019 рік

            На виконання вимог Податкового кодексу України, керуючися статтею 144 Конституції України, пунктом 24 частини 1 статті 26, пунктами 4, 5 частини 3 статті 50, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Установити на території Жидачівської міської ради фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території міста Жидачева, з розрахунку на календарний місяць:
  1. 1)для першої групи платників єдиного податку 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;
  2. 2)для другої групи платників єдиного податку 11 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
 2. Оприлюднити це рішення в інформаційному бюлетені Жидачівської міської ради „Удеч сьогодні” та на офіційному сайті Жидачівської міської ради.
 3. Це рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.
 4. Рішення Жидачівської міської ради від 29.06.2017 р. № 334 визнати таким, що втратило чинність з 01.01.2019 р.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Жидачівської міської ради

„Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для

фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність

на території Жидачівської міської ради на 2019 рік”

 

            Робочою групою Жидачівської міської ради розроблено проект регуляторного акта – проект рішення Жидачівської міської ради „Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської ради на 2019 рік”.

            Цей проект розроблено на виконання вимог Податкового кодексу України, у відповідності до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

            Аналіз регуляторного впливу вказаного вище проекту рішення підготовлено згідно статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 „Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”.

І. Визначення проблеми

Прийняття рішення „Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської ради на 2019 рік” спричинене вимогами Податкового кодексу України в частині спрощеної системи оподаткування.

      Єдиний податок є важливим і одним з основних джерел доходів міського бюджету. У 2018 році в грошовому виразі він запланований в сумі 6826 тис. грн, що становить 36,3 відсотка планових податкових надходжень (податкові надходження 18765,1 тис. грн) або 34,5 відсотка дохідної частини міського бюджету (доходи міського бюджету 19766,3 тис. грн).

      На території міста Жидачева господарську діяльність здійснюють 388 суб’єктів господарювання, з них 39 – юридичні особи (10%), 349 – фізичні особи-підприємці, які є суб’єктами малого підприємництва (90%).

Проект рішення міської ради розроблений у відповідності до діючого законодавства. Запропонований Жидачівською міською радою регуляторний акт безпосередньо впливатиме на фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку першої та другої груп, оскільки ним встановлюються фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, що здійснюють господарську діяльність на території міста Жидачева. На інші групи платників єдиного податку рішення міської ради не впливатиме.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:   

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Жидачівська міська рада

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

+

 

Крім цього викладена вище проблема справляє вплив на громадян-мешканців міста, на міську раду, до повноважень якої входить сприяння наповненню міського бюджету та виконання функцій органу місцевого самоврядування.

            Але проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки згідно вимог Податкового кодексу України фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність і є платниками єдиного податку першої або другої груп, встановлюються рішенням ради.

            Органи місцевого самоврядування, в рамках, визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, мають до 1 липня кожного року прийняти рішення про встановлення місцевих податків та зборів на наступний рік з визначенням обов’язкових елементів, встановлених положеннями Податкового кодексу України для відповідного місцевого податку чи збору (із листа Державної регуляторної служби України від 05.10.2017 р. № 8737/0/20-17.

ІІ. Цілі державного регулювання

Основними цілями запропонованого проекту рішення у сфері державного регулювання є:

-          виконання вимог Податкового кодексу України в частині встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської ради, і є платниками єдиного податку першої або другої груп;

-          забезпечення надходжень до дохідної частини міського бюджету м. Жидачева;

-          створення прозорих і рівних умов для здійснення фізичними особами-підприємцями господарської діяльності в рамках діючого законодавства України;

-          можливість фінансування заходів на реалізацію Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста й інших міських цільових програм, що сприятиме покращенню якості життя мешканців міста;

-          забезпечення законодавчих норм і правил у діяльності фізичних осіб-підприємців та умов реалізації повноважень міської ради.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Для досягнення цілей існує три альтернативних способи: прийняття запропонованого проекту рішення та його неприйняття.

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

прийняття проекту рішення

Прийняття регуляторного акта забезпечить:

- приведення у відповідність до вимог діючого законодавства рішення про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської ради;

- законодавчі норми і правила у діяльності фізичних осіб-підприємців;

- умови реалізації повноважень міської ради.

Альтернатива 2

неприйняття проекту рішення

У разі неприйняття проекту рішення:

- відповідно до п.12.3.5. ст. 12 Податкового кодексу будуть застосовуватись мінімальні ставки, що спричинить суттєве зменшення надходжень до міського бюджету.

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 1. 1.Оцінка впливу на сферу інтересів Жидачівської міської ради

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

прийняття проекту

рішення

- виконання вимог діючого законо-давства та повноважень органу місцевого самоврядування;

- забезпечення стабільних прогно-зованих надходжень до міського бюджету;

- створення прозорих і рівних умов для здійснення підприєм-ницької діяльності;

- можливість фінансування заходів на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, інших цільових міських програм;

- забезпечення сталого розвитку міста

- зменшення кількості зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності;

- перехід фізичних осіб-підприємців у тінь;

- прояви негативного відношення підприємців до представників органу місцевого самоврядування

Альтернатива 2

неприйняття проекту рішення

- можливе збільшення кількості зареєстрованих суб’єктів господарювання, які вийшли з тіні;

- можливе збільшення робочих місць;

- зменшення податкового навантаження на суб’єктів малого підприємництва;

- можливе бажання платників єдиного податку за мінімальної ставки сплачувати його в повному обсязі;

- покращення іміджу органу місцевого самоврядування серед підприємців;

- зменшення надходжень до міського бюджету;

- відсутність достатнього фінансування на виконання визначених законодаством повноважень органу місцевого самоврядування;

- попередній досвід зниження ставок податку не підтвер-джує теорію про збільшення у цьому разі кількості зареєст-рованих суб’єктів господа-рювання та вихід їх з тіні;

- невиконання повноважень органу місцевого самовря-дування;

 

 

 1. 2.Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

прийняття проекту

рішення

- виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку й інших міських цільових програм;

- розвиток міської інфраструктури;

- покращення якості життя городян;

 

- можливе підвищення цін на товари і послуги;

- скорочення робочих місць;

- перехід оплати праці «в конвертах»;

Альтернатива 2

– неприйняття проекту

рішення

- можлива стабілізація цін на товари і послуги у частині, що залежить від ставки єдиного податку;

- можливе збереження робочих місць;

- можлива «прозора» оплата праці;

 

 

- відсутність фінансових можливостей на виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку й інших міських цільових програм, розвиток міської інфраструктури, інших заходів для покращення життя городян, вирішення соціальних та загальноміських проблем

 1. 3.Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

388

0

388

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100

0

Х

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

прийняття проекту

рішення

- ведення «прозорого» бізнесу;

- встановлення умов для виконання вимог діючого податкового законодавства;

- можливість планування «прозорого» бізнесу;

- уникнення різних штрафних санкцій;

- створення прозорих і рівних умов для здійснення підприєм-ницької діяльності;

-взаєморозуміння і співпраця з органом місцевого самоврядування;

- збільшення в грошовому виразі єдиного податку;

- збільшення суми сплати податку пропорційно зростанню бази оподаткування;

- зниження рівня чистого доходу;

- зниження можливості розвитку суб’єкта господарювання

Альтернатива 2

– неприйняття проекту

рішення

- зменшення податкового навантаження на суб’єктів господарювання

Відсутні

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Вибір оптимального альтернативного способу здійснюється з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

прийняття проекту

рішення

4

цілі можуть бути досягнуті повною мірою завдяки збільшенню надходжень до міського бюджету, що дасть можливість максимально фінансувати заплановані заходи для реалізації програм, соціальних питань, вирішення проблем громади, виконання повноважень, дотримання законодавства і проблема більше не буде існувати аж до відповідних змін у податковому та бюджетному та іншому законодавстві

Альтернатива 2

– неприйняття проекту

рішення

2

цілі можуть бути досягнуті лиш частково, заплановані заходи будуть реалізовуватися частково через брак фінансування, що не дасть можливості максимально вирішити соціальні і загальноміські питання, частково проблеми будуть вирішуватися, але деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

прийняття проекту

рішення

Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку міста

Суб'єкти господарювання І-ІІ груп будуть сплачувати податок за ставками згідно рішення Жидачівської міської ради без погіршення умов для розвитку мікробізнесу.

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2019 році будуть сплачувати податок за ставками, прийнятими рішенням міської ради, що суттєво збільшить надходження у місцевий бюджет

Альтернатива 2

– неприйняття проекту

рішення

Суб’єкти господарювання               будуть сплачувати єдиний податок за мінімальними ставками

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2019 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками, що суттєво зменшить надходження у місцевий бюджет

Рішення про встановлення єдиного податку на 2018 рік не буде діяти у 2019 році, що значно зменшить надходження до міського бюджету. Місто не отримає належного фінансування програм соціально-економічного розвитку

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

прийняття проекту

рішення

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей

Зміни у Податковому кодексі України, зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання. Політична та економічна ситуація в країні

Альтернатива 2

– неприйняття проекту

рішення

Рішення про встановлення єдиного податку на 2018 рік не буде діяти у 2019 році, що значно зменшить надходження до міського бюджету. Місто не отримає належного фінансування програм соціально-економічного розвитку

Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Розв’язання проблеми пропонується розв’язати шляхом прийняття рішення Жидачівської міської ради «Про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Жидачівської міської ради на 2019 рік», проект якого розроблений відповідно до вимог Податкового кодексу України, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Прийняття запропонованого проекту регуляторного акта здійснюватиметься у кілька етапів, а саме:

- розроблення проекту рішення та аналізу його регуляторного впливу робочою групою, відповідальною за підготовку проекту регуляторного акта;

- оприлюднення проекту регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу на офіційному сайті Жидачівської міської ради;

- отримання від постійної комісії Жидачівської міської ради з питань законності, взаємодії з громадськими формуваннями, регламенту і депутатської етики експертного висновку щодо регуляторного впливу розробленого проекту регуляторного акта;

- обговорення пакету документів на засіданні постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій;

- включення проекту регуляторного акта в порядок денний сесії міської ради для прийняття відповідного рішення;

- оприлюднення прийнятого регуляторного акта згідно вимог діючого законодавства.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта, достатній для розв’язання проблеми та досягнення цілей і розроблений згідно діючого законодавства України на один рік.

У випадку внесення змін до нормативно-правових актів, на підставі яких розроблено цей проект рішення, запропонований регуляторний акт буде переглянуто для внесення відповідних змін або розроблення нового регуляторного акта.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі прогнозні статистичні показники:

Назва показника

за 2017 р. (факт)

за 2018 р. (план)

Надходження до місцевого бюджету єдиного податку  (тис. грн.)

6347,1

6826,0

Загальна кількість платників єдиного податку, чол.

388

388

Кількість платників єдиного податку з фізичних осіб, чол.

349

349

Витрати суб’єктів господарювання на адміністративні процедури щодо виконання регулювання та звітування (тис. грн)

94,2

134,8

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта

Проект рішення оприлюднюється на офіційній сторінці Жидачівської міської ради в мережі Інтернет www.meriya-zhydachiv.lviv.ua.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

       Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності планується здійснити через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта.

       Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальними за його розробку (робочі групи) за допомогою статистичного методу на підставі аналізу звітності про виконання дохідної частини міського бюджету щодо розміру надходжень єдиного податку, кількості осіб, на яких поширюється дія акта, а також розміру коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконання вимог акту.

Додаток 4
до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта


ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 18 по 20 квітня 2018 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі зустрічі

5

Отримання інформації

2

Круглі столи

20

Отримання інформації та пропозицій

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 388 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 388 (одиниць) та мікропідприємництва 0 (одиниць);

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

 0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 0

5

Інші процедури (уточнити) (сплата податку)

17592,0

17592,0

87964,0

6

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

17592,0

Х

87964,0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

388

388

388 

8

Сумарно, гривень

6826000,0

Х

34130000,0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

1,5ч*22,41грн (мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі з 01.01.2018 року)*1=29,0 грн.

33,6 

168,0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

1,0ч*22,41*1=22,41 грн. 

22,41

112,0 

11

Процедури офіційного звітування
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

(0,3ч +0,3ч+0,1ч+0,3ч)*

22,41*1*12=

=269,0грн

269,0

1345,0 

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

1ч*22,41 грн=22,41 грн

22,41

112,0

13

Інші процедури (уточнити)

14

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

347,4 

Х

1737,0

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

388

388

388

16

Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

134790,0 

Х

   673950,0 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

           Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

Стрийська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області (Жидачівське відділення )

(назва державного органу)

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,2 год. 

4,48 

388

1738,0

2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

камеральні

0,5 год. 

11,2 

 1

388

4345,0

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

 10 год.

224,1 

 1

60

13446,0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

1 год. 

22,41 

 1

60

1345,0

5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

 -

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

8 год. 

179,28 

 1

4

717,0

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

-

-

-

-

-

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

21590,0

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

107950,0 

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п'ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

6 826 000,0

34 130 000,0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

134 790,0

673950,0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

6 960 790,0

34 803 950,0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

21 590,0

107950,0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

6 982 380,0

34 911 900,0

5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п'ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб'єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікропідприємництва, поріг за розміром суб'єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів.

Відповідні норми встановлені Податковим кодексом України і не можуть бути врегульовані на рівні місцевих рад.

На основі запропонованих компенсаторів для суб'єктів малого підприємництва проводиться повторна оцінка витрат суб'єктів малого підприємництва для скорегованих процедур починаючи з пункту 2 цього додатка.

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п'ять років, гривень

Заплановане регулювання

-

-

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

-

-

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

-

-

Міський голова                                                                                            

Додати коментар: