gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2021 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

АРВ та проект рішення щодо встановлення туристичного збору на 2019 рік Друк
П'ятниця, 27 квітня 2018, 08:58

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

____________ 2018                                     №                                                 м. Жидачів

Про встановлення ставки туристичного

збору на території Жидачівської міської

ради на 2019 рік


            Керуючися статями 10, 268 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини 1 статті 26, пунктами 4, 5 частини 3 статті 50, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Установити на території Жидачівської міської ради ставку туристичного збору у розмірі 1 (один) відсоток до бази справляння збору, визначеної Податковим кодексом України.
  2. Оприлюднити це рішення в інформаційному бюлетені Жидачівської міської ради „Удеч сьогодні” та на офіційному сайті Жидачівської міської ради.
  3. Це рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.
  4. Рішення Жидачівської міської ради від 29.06.2017 р. № 338 визнати таким, що втратило чинність з 01.01.2019 р.
  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій .

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Жидачівської міської ради

„Про встановлення ставки туристичного збору на території

Жидачівської міської ради на 2019 рік»

I. Визначення проблеми

Податковим кодексом України встановлено перелік місцевих податків і зборів, до якого входить туристичний збір.

Розроблений проект рішення пропонується для прийняття Жидачівською міською радою відповідно до вимог діючого законодавства України з метою введення його в дію з 01.01.2019 року.

  На цей момент діє рішення Жидачівської міської ради від 29.06.2017 р. № 338 «Про встановлення туристичного збору на території міста Жидачева», прийняте на виконання повноважень щодо встановлення місцевих податків і зборів у відповідності до вимог Податкового кодексу України.

Враховуючи вимоги статті 12.3.4. Податкового кодексу рішення про встановлення туристичного збору на території м. Жидачева приймається до 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування цього збору.

         За даними звітів Жидачівської міської ради про виконання дохідної частини бюджету у 2017 році до міського бюджету надійшов туристичний збір, сплачений фізичними та юридичними особами, в сумі 2,7 тис. грн. У 2018 році він запланований в сумі 2,6 тис. грн.

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

V

Держава

V

Суб'єкти господарювання,

V

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

V

         Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення туристичного збору не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Для встановлення туристичного збору з 01.01.2019 року з урахуванням змін статті 268 Податкового кодексу України необхідно провести регуляторну процедуру.

II. Цілі державного регулювання

Основними цілями запропонованого проекту рішення є:

ü  виконання вимог чинного законодавства;

ü  врегулювання правовідносин між Жидачівською міською радою та суб’єктами оподаткування в процесі нарахування та сплати туристичного збору;

ü  встановлення туристичного збору, що дозволить виконати вимоги Податкового кодексу України;

ü  забезпечення надходжень до дохідної частини міського бюджету м. Жидачева.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

- не прийняття регуляторного акта

По закінченню 2018 року діюче на території міста Жидачева рішення про встановлення туристичного збору втрачає чинність як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди.

Відповідно до статті 10 місцеві ради обов’язково встановлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю).

Місцеві ради в межах повноважень, визначених Податковим кодексом, вирішують питання відповідно до вимог цього Кодексу щодо встановлення туристичного збору.

У випадку неприйняття рішення про встановлення туристичного збору, він як такий, що не є обов’язковим для встановлення, не буде справлятись у 2019 році.

Обсяг надходжень до міського бюджету не зміниться, проте необхідність прийняття регуляторного акта зумовлена наявністю на території міста чотирьох суб’єктів господарської діяльності, котрі займаються готельним бізнесом.

Альтернатива 2

- прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Дотримання вимог податкового законодавства.

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

Врегулювання правовідносин суб’єкта господарювання і контролюючих органів у процесі справляння збору.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

-не прийняття регуляторного акта

Відсутні

Обсяг надходжень до міського бюджету не зміниться, проте необхідність прийняття регуляторного акта зумовлена наявністю на території міста чотирьох суб’єктів господарської діяльності, котрі займаються готельним бізнесом.

Альтернатива 2

-прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Дотримання вимог податкового законодавства.

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

Врегулювання правовідносин суб’єкта господарювання і контролюючих органів у процесі справляння збору.

Платники, визначені Податковим кодексом України, у 2019 році будуть сплачувати туристичний збір у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

-не прийняття регуляторного акта

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

-прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Відсутні

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 0

0

0

4

4

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

100

Х

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

-не прийняття регуляторного акта

Звітність по нарахуванню та сплаті туристичного збору не подається до контролюючого органу, економія власних коштів

Відсутні

Альтернатива 2

- прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Відсутні

З 2019 року суб’єкти господарювання будуть нараховувати та сплачувати туристичний збір у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 «Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)»

Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

-

Альтернатива 2 «Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України»

Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

-

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

- не прийняття регуляторного акта

1

Місцеві ради в межах повноважень, визначених цим Кодексом, вирішують питання відповідно до вимог цього Кодексу щодо встановлення туристичного збору.

Згідно підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України туристичний збір як такий, що не є обов’язковим для встановлення, не буде справлятись у 2019 році.

Обсяг надходжень до міського бюджету не зміниться, проте необхідність прийняття регуляторного акта зумовлена наявністю на території міста чотирьох суб’єктів господарської діяльності, котрі займаються готельним бізнесом.

Альтернатива 2

- прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

4

 Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Платники збору будуть сплачувати туристичний збір у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору

Нарахування та сплата збору, подання звітності до контролюючих органів.

 

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства.

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Звітність по нарахуванню та сплаті туристичного збору не подається до контролюючого органу.

Платники збору не будуть сплачувати туристичний збір

Обсяг надходжень до міського бюджету не зміниться, проте на території міста наявні чотири суб’єкти господарської діяльності, котрі займаються готельним бізнесом і не будуть сплачувати передбачений законодавством збір

Згідно підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України туристичний збір як такий, що не є обов’язковим для встановлення, не буде справлятись у 2019 році.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства.

Зміни у Податковому кодексі України, зменшення кількості платників збору. Політична та економічна ситуація в країні.

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Згідно підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України туристичний збір як такий, що не є обов’язковим для встановлення, не буде справлятись у 2019 році.

Обсяг надходжень до міського бюджету не зміниться, проте на території міста наявні чотири суб’єкти господарської діяльності, котрі займаються готельним бізнесом і які не будуть сплачувати передбачений законодавством збір

Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

1. Оприлюднення проекту рішення «Про встановлення ставки туристичного збору на території Жидачівської міської ради на 2019 рік» з метою отримання зауважень та пропозицій.

2. Встановлення туристичного збору.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

                      Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна криза, значні темпи інфляції, різке з дорожчання тарифів на енергоносії та продукти харчування при незмінному розмірі мінімальної заробітної плати. Ці фактори впливають на рівень платоспроможності населення та призводять до закриття підприємницької діяльності.

            Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути економічна стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП, розвиток туризму в м. Жидачеві, що є однією з стратегічних цілей розвитку міста.

         Строк дії акта один рік. У випадку внесення змін до нормативно-правових актів, на підставі яких розроблено цей проект рішення, запропонований регуляторний акт буде пеглянуто для внесення відповідних змін або розроблення нового регуляторного акта.    

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

             Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники:

Назва показника

за 2017 р.

за 2018 р.

Надходження до місцевого бюджету туристичного збору (тис. грн.)

2,7

2,6

Загальна кількість платників туристичного збору

4

4

Витрати суб’єктів господарювання на адміністративні процедури щодо виконання регулювання та звітування (тис. грн.)

0,3

0,3

Рівень поінформованості громадян та суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта

Проект рішення оприлюднюється на офіційнійному сайті Жидачівської міської ради в мережі Інтернет за адресою:

www.meriya-zhydachiv.lviv.ua..

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

       Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності планується здійснити через 1 рік після набуття його чинності.

      З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження буде проводитись за допомогою статистичного методу та шляхом опитування.

       У рамках зазначених методів відстеження проведено аналіз звітності про виконання дохідної частини бюджету в частині інформації щодо розміру надходжень до міського бюджету, кількості осіб (юридичних, фізичних), зайнятих у сфері туристичної діяльності, на яких поширюватиметься дія акта, а також розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконання вимог акту.

 

Додаток 4
до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 18 по 20 квітня 2018 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі зустрічі

5

Отримання інформації

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 4 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 0 (одиниць) та мікропідприємництва 4 (одиниць);

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

 0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 0

5

Інші процедури (уточнити) (сплата податку)

650,0

650,0

3250,0

6

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

650,0

Х

3 250,0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

4

4

 4

8

Сумарно, гривень

2 600,0

Х

13000,0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

0,5ч*22,41*1=11,2 грн. 

11,2

 56,0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

0,2ч*22,41*1=4,5 грн. 

4,5

22,5

11

Процедури офіційного звітування
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

(0,1ч +0,2ч+0,1ч+0,2ч)*

22,41*1*4

=53,78грн

53,78

268,9 

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

 0,1ч*22,41=2,24грн

2,24

11,2

13

Інші процедури (уточнити)

14

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

71,72 

Х

358,6

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

4

4

4

16

Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

286,9 

Х

   1434,4 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

Стрийська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області (Жидачівське відділення)

(назва державного органу)

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,1 год. 

2,24 

4

8,96

2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

 

22,41 за

1 год.

 

 

 

камеральні

0,2 год. 

4,48 

 1

4

17,92

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

 0,2 год.

4,48 

 1

4

17,92

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0,5 год. 

11,2 

 1

4

44,8

5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

 -

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

1 год. 

22,41 

 1

4

89,6

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
виклик платника, складання листа

 

 

 

 

 

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

179,0

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

895,0 

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п'ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

2 600,0

13 000,0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

286,9

1434,5

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

2886,9

14434,5

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

179,0

895,0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

3065,9

15329,5

5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п'ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб'єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікропідприємництва, поріг за розміром суб'єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів.

Відповідні норми встановлені Податковим кодексом України і не можуть бути врегульовані на рівні місцевих рад.

На основі запропонованих компенсаторів для суб'єктів малого підприємництва проводиться повторна оцінка витрат суб'єктів малого підприємництва для скорегованих процедур починаючи з пункту 2 цього додатка.

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п'ять років, гривень

Заплановане регулювання

-

-

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

-

-

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

-

-

 

Міський голова

 

 

Додати коментар: