gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2021 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Про встановлення плати за землю на території м. Жидачева Друк
Четвер, 25 травня 2017, 15:54

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

 

____________ 2017                                             №                                                     м. Жидачів

Про встановлення плати за землю

на території м. Жидачева

 

На виконання повноважень щодо встановлення місцевих податків і зборів, керуючись статями 10, 269-274, 281-289 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини 1 статті 26, пунктами 4, 5 частини 3 статті 50, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

ВИРІШИЛА:
 
 1. Встановити на території міста Жидачева плату за землю.
 2. Встановити ставки земельного податку для фізичних та юридичних осіб на території міста Жидачева:

2.1.   за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження, категорії земель та земельних угідь) у розмірі 1 відсотка від їх нормативної   грошової   оцінки,   за   винятком   земельних   ділянок, зазначених     у підпункті 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. цього рішення;

2.2.   за земельні ділянки, зайняті автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними товариствами у розмірі 0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

2.3.   за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, та іншими будівлями та спорудами у розмірі 0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

2.4.   за земельні ділянки надані фізичним особам для ведення особистого селянського господарства, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення садівництва, для будівництва індивідуальних гаражів у розмірі 0 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

2.5.   за земельні ділянки органів державної влади та місцевого самоврядування, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, неприбуткових державних організацій (установ, служб, закладів), що створені для здійснення державою своїх функцій, та неприбуткових громадських організацій у розмірі 0 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

2.6.   за земельні ділянки, зайняті житловим фондом у розмірі 0 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

3.Встановити розміри річної суми платежу орендної плати для фізичних та юридичних осіб на території міста Жидачева:

  3.1.   за земельні ділянки для розміщення та обслуговування автозаправочних станцій – 10 (десять) відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

  3.2.   за земельні ділянки, надані підприємствам з виробництва та розподілу електроенергії 7 (сім) відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

  3.3.   за земельні ділянки іншого функціонального використання 3 (три) відсотки від їх нормативної грошової оцінки.

  4.Затвердити Положення про порядок справляння плати за землю на території міста Жидачева (додається).

  5.Доручити секретарю Жидачівської міської ради:

   5.1.   забезпечити в 5-денний строк оприлюднення цього рішення;

   5.2.   повідомити в 5-денний строк Жидачівське відділення Стрийської ОДПІ про прийняте рішення.

   6.Це рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.

   7.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.


    ДОДАТОК

    ЗАТВЕРДЖЕНО

    рішення Жидачівської міської

    ради від ______2017 р. № ___

     

     

    ПОЛОЖЕННЯ

    про порядок справляння плати за землю на території міста Жидачева

     

    І. Загальні положення

    1.1. Плата за землю є складовою податку на майно і відповідно до Бюджетного кодексу України зараховується до міського бюджету міста Жидачева.

    1.2. Плата за землю на території міста Жидачева встановлюється відповідно до Податкового кодексу України та Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

    1.3. Плата за землю включає земельний податок і орендну плату.

    2. Платники податку

    2.1. Платниками податку є:

                2.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

               2.1.2. землекористувачі.

    2.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються відповідно до Податкового кодексу України.

    3. Об’єкти оподаткування земельним податком

    3.1. Об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.

    4. База оподаткування земельним податком

    4.1. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України.    

    5. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення, земельним податком

    5.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

    5.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються рішенням Жидачівської міської ради.

    6. Ставка земельного податку

    6.1. Ставки податку за земельні ділянки встановлюються за рішенням Жидачівської міської ради:

    6.1.1. у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

    6.1.2. у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

    7. Пільги щодо сплати земельного податку

    7.1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб встановлюються Податковим кодексом України та рішенням Жидачівської міської ради.

    7.2. Від сплати податку звільняються фізичні особи:

    а) інваліди першої і другої групи;

    б) фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

    г) пенсіонери (за віком);

    ґ) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

    е) фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

    7.3. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для категорії фізичних осіб вказаних у пункті 7.2. цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

    а) для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

    б) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – не більш як 0,10 гектара;

    в) для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

               г) для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

               ґ) для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

    7.4. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертьої групи.

    7.5. Від сплати податку звільняються юридичні особи:

               а) громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

                 Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

                 У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

               б) дошкільні та загальноосвітні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту), які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

    8. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

    8.1. Не сплачується податок за:

    8.1.1. землі сільськогоподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

    8.1.2. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сількогосподарських культур;

    8.1.3. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

                а) паралельні об’єїзні дороги, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з’їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

                б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

    8.1.4. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

    8.1.5. земельні ділянки кладовищ;

    8.1.6. земельні ділянки надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

    9. Особливості оподаткування платою за землю

    9.1. Жидачівська міська рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на території Жидачівської міської ради.

    9.2. Жидачівська міська рада до 25 грудня року, що передує звітному, подає до контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

                   Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

    9.3. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку, починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується, починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

    9.4. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

                 Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

    10. Податковий період для плати за землю

    10.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

    10.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

    11. Порядок обчислення плати за землю

    11.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

    11.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому Податковим кодексом України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

    11.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

    11.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

                    У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

    11.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному Податковим кодексом України.

                   У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

                   У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

    11.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

    а) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

    б) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

    в) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

             За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

    11.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідним рішенням Жидачівської міської ради за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

                 Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

    12. Строк сплати плати за землю

    12.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

             У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

    12.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

    12.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

    12.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

    12.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення - рішення.

    12.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

    12.7. У разі надання в оренду земельних ділянок, окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

    12.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

    13. Орендна плата

    13.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

             Жидачівська міська рада, яка укладає договори оренди землі, повинна до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

             Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

    13.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

    13.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

    13.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

    13.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди відповідно до рішення Жидачівської міської ради, але річна сума платежу:

    13.5.1. не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на території м. Жидачева;

    13.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки;

    13.5.3. може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у підпункті 13.5.2., у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

    13.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

    13.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок

    її зарахування до міського бюджету застосовується відповідно до вимог Податкового кодексу України та цього Положення.

    14. Індексація нормативної грошової оцінки земель

    14.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

    14.2. Щорічно нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель м. Жидачева та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року індексується на коефіцієнт індексації визначений центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

             Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується акумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель          

    15. Відповідальність та контроль

    15.1. Платники сплати за землю несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум плати за землю, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

    15.2. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині плати за землю, здійснюється контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки.        


    АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Жидачівської міської ради «Про встановлення плати за землю на території міста Жидачева»

    Додати коментар: