gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2020 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Жидачівське ДОТГ

dotg-22-05-2015-1

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Жидачівської міської ради „Про внесення змін і доповнень у рішення Жидачівської міської ради від 22.12.2011 р. № 343” Друк
П'ятниця, 18 жовтня 2013, 11:44

            Робочою групою Жидачівської міської ради розроблено проект регуляторного акта – проект рішення Жидачівської міської ради „Про внесення змін у рішення Жидачівської міської ради від 22.12.2011 р. № 343”.

            Даний проект підготовлено з метою приведення Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Жидачева (надалі – Положення), затвердженого рішенням Жидачівської міської ради від 22.12.2011 р. № 343 у відповідність до чинного законодавства, зокрема до Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”.


1.Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення

 Діюче на теперішній час рішення Жидачівської міської ради від 22.12.2011 р. № 343 потребує перегляду для забезпечення відповідності вимогам чинного законодавства.

Рішенням Жидачівської міської ради від 22.12.2011 р. № 343 „Про регулювання містобудівної діяльності” встановлено розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста Жидачева для самовільно збудованих будівель та споруд. Відповідно до чинного законодавства узаконення самовільного будівництва не входить до повноважень міської ради та її виконавчого комітету. Порядок визнання права власності на нерухоме майно, яке самочинно збудоване, регламентує стаття 376 Цивільного кодексу України і стаття 38 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності” із змінами, внесеними згідно із Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності” від 20.11.2012 р. № 5496-VI.

Зважаючи на вказане вище, пропонується відмінити абзац 3 пункту 1 рішення міської ради від 22.12.2011 р. № 343. Для приведення даного рішення у відповідність до діючого законодавства пропонується також внести зміни і доповнення у пункти 2 та 3.

З врахуванням пропозицій, з метою приведення у відповідність до д\чинного законодавства рішення міської ради від 22.12.2011 р. № 343 підготовлено проект рішення Жидачівської міської ради „Про внесення змін і доповнень у рішення Жидачівської міської ради від 22.12.2011 р. № 343”.

2.. Цілі (мета) державного регулювання

Метою прийняття рішення Жидачівської міської ради „Про внесення змін і доповнень у рішення Жидачівської міської ради від 22.12.2011 р. № 343” є безумовне виконання норм чинного законодавства, встановлення прозорого і чітко врегульованого порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Жидачева та чітке врегулювання прав і обов’язків сторін, які уклали Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості:

-          пропозиція відмови від введення в дію запропонованого регуляторного акту;

-          введення в дію запропонованого регуляторного акту.

Пропозиція відмови від введення в дію запропонованого регуляторного акту не забезпечить безумовне виконання вимог чинного законодавства, зокрема статті 40 Закону України 343 „Про регулювання містобудівної діяльності”.

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів або іншим способам, оскільки згідно чинного законодавства необхідно прийняти відповідне рішення Жидачівської міської ради.

Зважаючи на чинне законодавство України альтернативного способу приведення у відповідність до чинного законодавства рішення Жидачівської міської ради від 22.12.2011 р. № 343 як внесення відповідних змін до нього, не існує.

Затвердження проекту рішення Жидачівської міської ради „Про внесення змін у рішення Жидачівської міської ради від 22.12.2011 р. № 343” забезпечить реалізацію його цілі, зокрема, забезпечить безумовне виконання норм чинного законодавства щодо встановлення прозорого і чітко врегульованого порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Жидачева та забезпечить механізм врегулювання відносин між міською радою і замовником будівництва щодо визначення розміру і залучення коштів пайової участі, що сприятиме збільшенню надходжень до міського бюджету.

4.Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Єдиним шляхом вирішення проблеми, яку планується врегулювати, є прийняття запропонованого регуляторного акта – проекту рішення Жидачівської міської ради „Про внесення змін у рішення Жидачівської міської ради від 22.12.2011 р. № 343”

Безумовність обраного виду правового регулювання ґрунтується на загальнообов’язковості виконання рішень Жидачівської міської ради на території м. Жидачева, що передбачено ст. 144 Конституції України, ст. 73 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та ст. 40 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”.

Після прийняття зазначеного рішення регуляторні акти Жидачівської міської ради з залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Жидачева відповідатимуть вимогам чинного законодавства. 

5. Обґрунтування можливостей досягнення цілі (мети)

у разі прийняття рішення

Досягнення цілі (мети) визначеної запропонованим регуляторним актом повністю залежить від його затвердження (прийняття) на сесії Жидачівської міської ради.

Можливість досягнення цілі (мети) вказаної у пункті 2 цього Аналізу, у разі прийняття зазначеного рішення є цілком реальною та обґрунтованою у зв’язку з тим, що метою розробки проекту рішення є цілеспрямоване вирішення проблеми.

Враховуючи, що виконання зазначеного рішення є загальнообов’язковим для всіх учасників правовідносин при будівництві об’єкта містобудування на території міста Жидачева, досягнення вказаної цілі (мети) є реальним.

Запропонований проект рішення відповідає вимогам чинного законодавства України.

Прийняте рішення підлягатиме обов’язковому виконанню всіма замовниками будівництва і Жидачівською міською радою.

Досягнення встановленої Жидачівською міською радою цілі (мети) шляхом виконання вимог даного регуляторного акту принесе вигоди без необхідності здійснення фінансових та інших затрат.

На дію даного регуляторного акту можливий вплив зовнішніх чинників, таких, як прийняття змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері. У подальшому внесення змін до даного регуляторного акта можливе у разі зміни діючого законодавства України або виникнення необхідності у нормативному врегулюванні певних правовідносин. 

 

6. Очікувані результати від прийняття рішення

Аналіз вигод та витрат

Впровадження даного рішення забезпечить виконання вимог діючого законодавства, сприятиме додатковим надходженням коштів до міського бюджету з їх цільовим спрямуванням на розвиток інфраструктури міста Жидачева, встановленню прозорого і чітко врегульованого порядку розрахунку і залучення коштів пайової участі.

proekt-analiz-regylyatornogo-vpluvy-1

7. Термін дії рішення 

Рішення Жидачівської міської „Про внесення змін у рішення Жидачівської міської ради від 22.12.2011 р. № 343” є загальнообов’язковим до виконання на території міста Жидачева і термін його дії необмежений.

У випадку внесення змін до чинного законодавства, на підставі якого підготовлено це рішення, воно буде переглянуте із внесенням до нього відповідних змін.

8. Визначення показників результативності рішення

 Метою розроблення даного регуляторного акту є виконання вимог чинного законодавства.

До показників результативності дії акту можна віднести кількість договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Жидачева, обсяг надходжень пайової участі замовників будівництва до міського бюджету та роботи виконані за кошти пайової участі.

Дія рішення поширюється на замовників будівництва на території міста Жидачева. Передбачити замовників, які мають намір щодо здійснення будівництва на території міста Жидачева та загальну кошторисну вартість об’єктів будівництва не вбачається можливим.

9. Заходи щодо відстеження результативності рішення

             Для відстеження результативності дії рішення Жидачівської міської ради від 22.12.2011 р. № 343 „Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Жидачева” з внесеними змінами, запропонованими проектом рішення міської ради „Про внесення змін у рішення Жидачівської міської ради від 22.12.2011 р. № 343” буде застосовано аналіз даних про надходження до міського бюджету коштів пайової участі замовників будівництва.

           На момент розроблення проекту рішення Жидачівської міської ради „Про внесення змін і доповнень у рішення Жидачівської міської ради від 22.12.2011 р. № 343” укладено один договір про пайову участь із замовником будівництва на території м. Жидачева, відповідно до якого у міський бюджет поступило 164524,50 грн.

            Не пізніше двох років після набрання чинності рішення, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, буде здійснене повторне відстеження результативності дії акту.

Кожні три роки з моменту виконання заходів щодо проведення повторного відстеження результативності дії акту, при умові його чинності, проводитиметься періодичне відстеження результативності цього акту.  


Зауваження і пропозиції до проекту рішення приймаються протягом 1 місяця з моменту оприлюднення за адресами:

-          поштова адреса: 81700, Львівська обл., м. Жидачів, вул. Шашкевича, 2, міська рада, голові робочої групи проекту О.Лешков’ят;

-          електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

__________ 2013                                                  №                                             м. Жидачів

 

Про внесення змін і доповнень у рішення

Жидачівської міської ради від 22.12.2011 р.

№ 343

 

З метою приведення Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Жидачева у відповідність до чинного законодавства, беручи до уваги звіт про результати повторного відстеження регуляторного акта – рішення Жидачівської міської ради від 22.12.2011 р. № 343 „Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Жидачева”, керуючись ст. 144 Конституції України, Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Законом України „Про регулювання містобудівної діяльності”, ст.ст. 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада ВИРІШИЛА:

 1. 1.Внести зміни і доповнення у рішення Жидачівської міської ради від 22.12.2011 р. № 343 „Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Жидачева”, а саме:

1.1.   відмінити абзац 3 пункту 1;

1.2.   внести зміни і доповнення у пункт 2, виклавши Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Жидачева у новій редакції згідно додатку № 1;

1.3.   внести зміни і доповнення у пункт 3, виклавши типовий Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Жидачева у новій редакції згідно додатку № 2.

 1. 2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань житлово-комунального господарства і комунальної власності (М.Сивик), з питань бюджету і розвитку підприємництва (Р.Мачоган) та на секретаря Жидачівської міської ради (О.Лешков’ят).

 

Д О Д А Т О К № 1

 

до рішення Жидачівської міської

ради від _____.2013 р. № ___

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок залучення, розрахунку розміру і використання

коштів пайової участі у розвитку інфраструктури

міста Жидачева

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Жидачева (надалі – Положення) розроблене відповідно до законів України „Про регулювання містобудівної діяльності”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та „Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.2. Дане Положення регламентує порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Жидачева, зокрема, для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

 • замовник – це фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;
 • будівництво – це спорудження нового об’єкта (нове будівництво), реконструкція, розширення, добудова, реставрація (відновлення), капітальний ремонт, модернізація;
 • інженерно-транспортна інфраструктура міста – це комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;
 • інженерні споруди і комунікації – це комплекс об’єктів, які забезпечують життєдіяльність населення, комунально-побутових і промислових підприємств, а саме електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення;
 • соціальна інфраструктура – це комплекс галузей, які безпосередньо пов’язані зі створенням загальних умов для відтворення робочої сили і забезпечення нормальної життєдіяльності людей, ця сфера охоплює освіту, охорону здоров’я, житлово-комунальне господарство, пасажирський транспорт і зв’язок, культуру, побутове обслуговування.

1.4. Дія даного Положення поширюється на замовників, які мають намір щодо забудови земельних ділянок на території міста Жидачева та які зареєстрували декларацію про початок виконання будівельних робіт.

1.5. Участь замовників, які мають намір щодо забудови земельних ділянок на території міста Жидачева, у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Жидачева є обов’язковою.

1.6. Пайова участь у розвитку інфраструктури міста Жидачева полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію у міський бюджет коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури (прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що належать до I – ІІІ категорій складності, та об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації відповідною інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю поданої замовником декларації про готовність об’єкта до експлуатації, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що належать до IV і V категорій складності, здійснюється на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації шляхом видачі відповідною інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката).

1.7. Не залучаються до пайової участі у розвитку інфраструктури міста Жидачева замовники у разі будівництва на земельній ділянці на території міста Жидачева:

-          об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

-          будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

-          будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

-          індивідуальних   (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних   метрів, господарських   споруд,   розташованих на відповідних земельних ділянках;

-          об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

-          об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

-          об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані   внаслідок   надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

-          об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

-          об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків.

Для підтвердження приналежності об’єкта будівництва до вказаних вище видів будівель замовник будівництва подає до Жидачівської міської ради Декларацію про готовність об’єкта до експлуатації, в якій зазначено код будівлі відповідно до Державного класифікатора будівель і споруд ДК 018 – 2000, затвердженого наказом Держстандарту України від 17.08.2000 р. № 507 на рівні її підкласу (за п’ятим знаком), за яким будівля класифікується в системі статистичних спостережень.  

1.8. Якщо технічними   умовами   передбачається   необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу
природного газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури м. Жидачева зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність територіальної громади міста.

               У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури м. Жидачева, Жидачівська міська рада приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста.

1.9. Замовник будівництва, який набув право власності чи користування земельною ділянкою за результатами земельних торгів (аукціон) не звільняється від пайової участі у розвитку інфраструктури міста Жидачева.  

 

 1. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ   УЧАСТІ

2.1. Залучення коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Жидачева здійснюється шляхом перерахування цих коштів замовником будівництва на спеціальний рахунок Жидачівської міської ради „На створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Жидачева”.

2.2. Перерахування коштів пайової участі здійснюється відповідно до Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Жидачева, який укладається не пізніше ніж через 15 (п’ятнадцять) робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію. До звернення замовник додає документи, що підтверджують кошторисну вартість будівництва об’єкта.

2.3. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста Жидачева сплачуються в повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком і в строки, що визначаються Договором.

 1. РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ  ПАЙОВОЇ УЧАСТІ

3.1. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста Жидачева визначається у гривнях протягом 10 (десяти) робочих днів з дня реєстрації у Жидачівській міській раді звернення замовника про укладення Договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об'єкта з техніко-економічними
показниками. У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним Договору про пайову участь.

3.2. При розрахунку розміру пайової участі не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

3.3. Для багатофункціональних об’єктів будівництва розмір пайової участі визначається окремо на приміщення житлового та нежитлового призначення.

3.4. Визначений розмір пайової участі вказується у розрахунку, який є невід’ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Жидачева.

3.5. Забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури м. Жидачева, передбаченої чинним законодавством та прийнятими відповідно до нього рішеннями Жидачівської міської ради.

3.6. Відповідальним за розрахунок розміру пайової участі є відділ фінансів та бюджету Жидачівської міської ради.

3.7. Контроль за виконанням фінансових зобов’язань замовника будівництва щодо пайової участі у розвитку інфраструктури міста Жидачева покладається на відділ фінансів та бюджету Жидачівської міської ради.


4. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ

 4.1. Кошти, отримані як пайова участь замовника будівництва, використовуються виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Жидачева.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 5.1. Відповідальність за достовірність наданої інформації щодо кошторисної вартості об’єкта будівництва та невиконання умов Договору про пайову участь несе замовник будівництва.

5.2. У разі невиконання замовником будівництва умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Жидачева, міська рада здійснює заходи щодо стягнення коштів пайової участі у судовому порядку.

5.3. Спори щодо пайової участі замовника будівництва у розвитку інфраструктури міста Жидачева вирішуються у судовому порядку.

 

 

Д О Д А Т О К № 2

до рішення Жидачівської міської

ради від _____.2013 р. № ___

 

 

Д О Г О В І Р

про пайову участь у розвитку інфраструктури

міста Жидачева 

 

________________20__ року                          № ___                                             м. Жидачів

 

Жидачівська міська рада в особі міського голови міста Жидачева ЛЕВКА ВОЛОДИМИРА СЕМЕНОВИЧА, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та протоколу територіальної виборчої комісії про встановлення результатів виборів у одномандатному виборчому окрузі з виборів міського голови м. Жидачева від 02.11.2010 р., з однієї сторони (надалі – Одержувач) та __________________________________________

назва юридичної особи

в особі ________________________________________________________________________ ,

посада,   прізвище, ім’я, по батькові

який діє на підставі _______________________________ (надалі – Замовник будівництва) з

назва документа

іншої сторони (разом – Сторони), уклали цей Договір відповідно до рішення виконавчого комітету Жидачівської міської ради від ___________ № ____________ про наступне:

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Розрахунок та залучення коштів пайової участі Замовника будівництва у розвитку інфраструктури міста Жидачева.

 

2. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 2.1. Одержувач зобов’язується провести розрахунок розміру пайової участі Замовника будівництва у розвитку інфраструктури міста Жидачева.

2.2. Замовник будівництва зобов’язується внести на відповідний рахунок Одержувача кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста Жидачева відповідно до розрахунку, який є невід’ємною частиною даного Договору у сумі _________ грн. ____ коп. (______________________________________________).

прописом

2.3. Замовник будівництва зобов’язується сплатити кошти пайової участі єдиним платежем до ___________________________(або - частинами, а саме в сумі ______________________ до ___________________, в сумі ______________ до і т.д.).

2.4. Замовник будівництва несе відповідальність за достовірність наданої інформації щодо кошторисної вартості об’єкта будівництва.

2.5. Замовник будівництва має право звернутися до Одержувача з клопотанням про внесення змін до даного Договору.

2.6. Одержувач зобов’язується на вимогу Замовника будівництва надавати необхідну інформацію та пояснення щодо пайової участі у розвитку інфраструктури міста Жидачева.

2.7. Одержувач має право на клопотання Замовника будівництва вносити зміни в умови даного Договору в межах діючого законодавства.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. За невиконання однією із Сторін договірних зобов’язань винна Сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.

3.2. За порушення строків сплати коштів пайової участі Замовник будівництва сплачує пеню у розмірі 0,5% облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.  

3.3. У разі невиконання Замовником будівництва умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Жидачева, міська рада здійснює заходи щодо стягнення коштів пайової участі у судовому порядку.

 

4. ПОРЯДОК РОЗВЯЗАННЯ СПОРІВ

4.1. Спори щодо виконання Сторонами умов даного Договору вирішуються шляхом переговорів, а за відсутності взаємної згоди – у судовому порядку.

 

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до моменту виконання Замовником будівництва зобов’язань передбачених цим Договором.

5.2. Договір може бути розірвано у порядку визначеному чинним законодавством України.

 

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

 6.1. Внесення змін до цього Договору здійснюється відповідно та на підставі рішення виконавчого комітету Жидачівської міської ради з ініціативи однієї та за згодою обох Сторін у письмовій формі шляхом укладання Додаткової угоди до Договору.

6.2. При виникненні умов та обставин не передбачених цим договором Сторони керуються чинним законодавством.


7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір складено у двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу та зберігаються у Сторін.

 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН


            ОДЕРЖУВАЧ                                                            ЗАМОВНИК БУДІВНИЦТВА        

 

Жидачівська міська рада                                                     ____________________________

вул. Шашкевича, 2,                                                                                     __________________

м. Жидачів,                                                                               ____________________________

81700, Львівська обл.                                                             ____________________________

р/р №________________                                                          ___________________________

у Львівській області

код ЄДРПОУ 30649837

тел. (03239) 3-11-15

 

Міський голова м. Жидачева                                        Директор

 

____________________ В.Левко                                                                         _____________

               М.П.                                                                                                                          М.П.

Д О Д А Т О К

до Договору про пайову участь

у розвитку інфраструктури

міста Жидачева

Р О З Р А Х У Н О К

розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста Жидачева

до Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури

міста Жидачева від _____________20__ року № _____

 

________________20__ року                                                                                 м. Жидачів

 

Розрахунок розміру пайової участі _______________________________________________________

( назва Замовника будівництва)

у розвитку інфраструктури міста Жидачева проведено на об’єкт будівництва _____________________

 

______________________________________________________________, що знаходиться за адресою:

( назва об’єкта будівництва)

 

м. Жидачів, вул. ______________________________________________________ .

 

Розмір пайової участі визначено за формулою: Пу = Кв х В%, у тис. грн.,

де: Пу – розмір пайової участі у тис. грн.;

     Кв – загальна кошторисна вартість будівництва обєкта у тис. грн.;

     В   – відсоток загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта.

 

                   ______ тис. грн. = _________ тис. грн. х __ %

 

При розрахунку розміру пайової участі використано проектно-кошторисну документацію (іншу документацію), яка підтверджує загальну кошторисну вартість будівництва об’єкта.

 

            Розмір пайової участі ______________________________________________________________

( назва Замовника будівництва)

у розвитку інфраструктури міста Жидачева при будівництві об’єкта ____________________________

______________________________________________________________________________________,

(назва об’єкта будівництва)

що знаходиться за адресою м. Жидачів, вул.___________________,

становить______________ тис.грн. _____________________________________________________.

                                                                      прописом

 

         ОДЕРЖУВАЧ                                                            ЗАМОВНИК БУДІВНИЦТВА        

 

Жидачівська міська рада                                                                ______________________

вул. Шашкевича, 2,                                                                                     ___________________

м. Жидачів,                                                                                 __________________________

81700, Львівська обл.                                                                         ______________________

р/р № ______________                                                                  _________________________

у Львівській області    

код ЄДРПОУ 30649837

тел. (03239) 3-11-15

 

Міський голова м. Жидачева                                         Директор

 

____________________ В.Левко                                                                                     _______

М.П.                                                                                                                       М.П.  

 

ПОГОДЖЕНО: Начальник відділу фінансів та бюджету ________________


Додати коментар: