gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2020 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Жидачівське ДОТГ

dotg-22-05-2015-1

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Жидачівської міської ради „ Про затвердження Положення про оренду елементів благоустрою, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева" Друк
Понеділок, 22 вересня 2014, 16:13

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Жидачівської міської ради

Про затвердження Положення про оренду елементів благоустрою, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева, для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення”

 

Робочою групою Жидачівської міської ради відповідно до законів України „Про оренду державного та комунального майна”, „Про благоустрій населених пунктів”, „Про регулювання містобудівної діяльності”, „Про місцеве самоврядування в Україні” розроблено проект регуляторного акта – проект рішення Жидачівської міської ради Про затвердження Положення про оренду елементів благоустрою, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева, для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення”.

На виконання вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 „Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта” пропонується аналіз регуляторного впливу розробленого проекту рішення.

Проект регуляторного акта розроблено з метою впорядкування процедури розміщення на елементах благоустрою міста Жидачева, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення, і встановлення порядку визначення розміру плати за користування на умовах оренди елементами благоустрою, на яких розміщені вказані об’єкти.

 

 1. 1.Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення

Необхідність розроблення проекту рішення зумовлена необхідністю врегулювання питання розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення на елементах благоустрою, оскільки на даний час на державному рівні відсутні чинні нормативно-правові акти, які б регулювали відносини у вказаній сфері.

У проекті рішення Жидачівської міської ради чітко визначено поняття „елемент благоустрою” та „об’єкт соціально-культурного, торговельного та іншого призначення”, прописано порядок розміщення об’єкта на елементах благоустрою та порядок розрахунку за право користування елементом благоустрою.

Відсутність Положення про оренду елементів благоустрою, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева, для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення призводить до невпорядкованого їх розташування і порушення майнових прав територіальної громади міста Жидачева в частині використання елементів благоустрою, які є її власністю.

 

 1. 2.Визначення мети регулювання

Основною метою прийняття проекту рішення є створення на місцевому рівні в межах визначених діючим законодавством повноважень сучасного правового простору для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення, який буде відповідати потребам суб’єктів господарювання у сфері масових розважальних та промоційних заходів, заходів пропаганди народних промислів і декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва та видавничої продукції тощо, територіальної громади міста Жидачева та міської ради.

Такі питання, як порядок розміщення пересувних цирків, зоопарків, виставок, ярмарок тощо, які не мають закритого приміщення для перебування людей, порядок розрахунків за користування територією, на якій вони розміщені, не мають регулювання на рівні державних нормативно-правових актів.  

Прийняття рішення Про затвердження Положення про оренду елементів благоустрою, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева, для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення” – це впорядкування на місцевому рівні в межах чинного законодавства і повноважень міської ради процедури розміщення на елементах благоустрою певних об’єктів та встановлення порядку визначення розміру плати за користування елементами благоустрою.

Введення в дію вказаного нормативного акту дозволить:

-                    організувати прозору і чітку взаємодію між суб’єктами господарювання, громадянами та Жидачівською міською радою;

-                    запровадити єдиний порядок передачі в користування на умовах оренди елементів благоустрою під розміщення об’єктів;

-                    створити систему контролю за процесом розміщення об’єктів на елементах благоустрою;

-                    отримувати додаткові надходження до міського виробничого управліня комунального господарства та використовувати їх для утримання і ремонту елементів благоустрою.

 

 1. 3.Альтернативні засоби досягнення мети

Альтернативними засобами досягнення мети є:

         а) залишення існуючої ситуації без змін;

         б) неприйняття запропонованого проекту рішення;

         в) очікування прийняття нормативного акта на загальнодержавному рівні;

         г) регулювання відносин у сфері розміщення об’єктів на елементах

                 благоустрою згідно пропонованого проекту Положення.

Запропоновані засоби досягнення мети а) та б) не можна використовувати для досягнення цілей, оскільки вони базуються на принципах диспозитивності і враховують, в першу чергу, інтереси суб’єктів господарювання, а не територіальної громади. Розміщуючи об’єкти без визначення місця їх розташування і використовуючи при цьому безоплатно елементи благоустрою, що належать до комунальної власності міста, суб’єкти диспозиціонують себе до міської ради – представника територіальної громади Жидачева.

Альтернативний спосіб в) є неприйнятним через малу ймовірність прийняття відповідного нормативного акта на загальнодержавному рівні

На даний час максимально прийнятним засобом для досягнення мети є спосіб г) – регулювання відносин у сфері розміщення об’єктів на елементах благоустрою згідно розробленого робочою групою проекту Положення. Його прийняття дає всім суб’єктам рівні можливості та умови встановлення об’ктів на елементах благоустрою, окреслює чіткі вимоги до розміщення об’єктів, легалізовує відносини суб’єктів і міської ради у цій сфері.

 

 1. 4.Очікувані результати від прийняття запропонованого проекту рішення, аналіз вигод та витрат

         Прийняття запропонованого регуляторного акта – проекту рішення Жидачівської міської ради „Про затвердження Положення про оренду елементів благоустрою, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева, для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення” і його впровадження забезпечить певні вигоди всім суб’єктам, сприятиме додатковим надходженням коштів до міського виробничого управління комунального господарства і встановленню прозорого і чітко врегульованого порядку відносин у сфері розміщення об’єктів на елементах благоустрою.

Таблиця вигод та витрат

Назва суб’єкта

Вигоди

Витрати

Жидачівська міська рада

- досягнення мети, викладеної у пункті 1.2. Положення

- впровадження раціонального розмі-щення об’єктів на елементах благоуст-рою з врахуванням пішохідних потоків, виду елементів благоустрою тощо

- впорядкування розміщення об’єктів на елементах благоустрою

- відсутні

Жидачівське міське виробниче управління комунального господарства

- додаткові надходження коштів

- відсутні

Суб’єкти, які розміщують об’єкти

- прозора і зрозуміла процедура розміщення об’єктів на елементах благоустрою

- розширення можливостей розміщення відповідних об’єктів

- можливість збільшення доходів

- рівні можливості провадження відпо-відної діяльності

- врегулювання питання розміщення об’єктів на елементах благоустрою

- оплата за користуван-ня елементом благо уст-рою

- витрати на електропостачання

Громада міста

- захист майнових прав територіальної громади міста, що надає в користування елементи благоустрою

- доступність мешканців і гостей міста до об’єктів

- покращання комфорту міського середовища і збереження елементів благоустрою через вимоги та певні обов’язки їх використання

- відсутні

 

 

5. Аргументація переваг обраного способу

Затвердження Жидачівською міською радою Положення про про оренду елементів благоустрою, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева, для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення окреслить правові рамки юридичних, нормативних і технічних питань розміщення об’єктів на елементах благоустрою до врегулювання цієї проблеми на законодавчому рівні.

 

6. Механізми і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Запропонованим регуляторним актом – проектом рішення Жидачівської міської ради „Про затвердження Положення про оренду елементів благоустрою, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева, для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення” передбачається:

-          визначення повноважень виконавчих органів Жидачівської міської ради у сфері розміщення об’єктів на елементах благоустрою;

-          встановлення порядку розміщення об’єкта на елементах благоустрою;

-          встановлення порядку розрахунків за користування елементами благоустрою;

-          процедура здійснення контролю за дотриманням порядку розміщення об’єкта на елементах благоустрою.

Механізм вирішення проблеми передбачає безкоштовне виготовлення план-схеми розташування місць на елементах благоустрою для розміщення об’єкта, прозору і рівноправну процедуру розміщення об’єкта для всіх суб’єктів, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.ування та форм власності, порядком.

 

7. Обґрунтування досягнення встановленої мети

Прийняття цього регуляторного акта упорядкує механізм розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення на елементах благоустрою, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева.

 

8. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого

регуляторного акта

Жодні зовнішні чинники не впливають на порядок розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення на елементах благоустрою, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева.

 

9. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта

Положення про оренду елементів благоустрою, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева, для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення, затверджене рішенням Жидачівської міської ради є обов’язковим до виконання на території міста Жидачева всіма суб’єктами. Термін дії Положення не обмежений. Положення діятиме до моменту врегулювання цього питання на державному рівні.

У випадку внесення змін до чинного законодавства, на підставі якого підготовлено цей регуляторний акт, він буде переглянутий із внесенням до нього відповідних змін.

 

10. Показники результативності регуляторного акта

            Показниками результативності розробленого проекту регуляторного акта є:

 

-          кількість суб’єктів, які уклали договір на право користування на умовах оренди елементом благоустрою, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева, для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення;

-          сума коштів, яка надійшла до міського виробничого управління комунального господарства як плата за користування на умовах оренди елементами благоустрою для розміщення об’єкта;

-          кількість об’єктів, встановлених на елементах благоустрою;

-          сума штрафів у випадку невиконання умов договору;

-          сума відшкодованих витрат у випадку пошкодження елемента благоустрою під час його користування суб'єктом.

11. Заходи, спрямовані на відстеження результативності регуляторного акта

            Відстеження результативності дії запропонованого проекту рішення Про затвердження Положення про оренду елементів благоустрою, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева, для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення” здійснюватиметься на підставі порівняння статистичних даних за показниками, визначеними у пункті 10 цього аналізу.

            На момент розроблення проекту рішення суб’єкти не укладали договорів на право користування на умовах оренди елементом благоустрою, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева, для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення.

            Не пізніше двох років після набрання чинності рішення, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, буде здійснене повторне відстеження результативності дії акту.

Кожні три роки з моменту виконання заходів щодо проведення повторного відстеження результативності дії акту, при умові його чинності, проводитиметься періодичне відстеження результативності цього акту.  

            Оприлюднення результатів базового відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено після одного року з дня запровадження Положення про оренду елементів благоустрою, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева, для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення.

 

Зауваження і пропозиції до проекту рішення приймаються протягом 1 місяця з моменту оприлюднення за адресами:

-          поштова адреса: 81700, Львівська обл., м. Жидачів, вул. Шашкевича, 2, міська рада, голові робочої групи проекту І.Камінський;

-          електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

____________ 2014                                 №                                                м. Жидачів

 

Про затвердження Положення про

оренду елементів благоустрою, що  

належать до комунальної власності

територіальної громади м. Жидачева,  

для розміщення об’єктів соціально-

культурного, торговельного та іншого

призначення

 

            З метою впорядкування процедури розміщення на елементах благоустрою міста Жидачева, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення, керуючись статтею 144 Конституції України, Законом України „Про оренду державного та комунального майна”, Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, Законом України „Про регулювання містобудівної діяльності”, статтями 26, 59, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Положення про оренду елементів благоустрою, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева, для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення (додаток 1).
 2. Установити базову вартість 1 кв.м елемента благоустрою на території міста Жидачева у розмірі 91,20 грн і щорічно корегувати її коефіцієнтом інфляції за попередній рік.
 3. Затвердити Примірний договір на право користування на умовах оренди елементом благоустрою, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева, для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення (додаток 2).
 4. Затвердити коефіцієнти для розрахунку плати за оренду елемента благоустрою залежно від його площі (додаток 3)
 5. Затвердити коефіцієнти для розрахунку плати за оренду елемента благоустрою залежно від його місця розташування на території м. Жидачева (додаток 4).
 6. Затвердити коефіцієнти для розрахунку плати за оренду елемента благоустрою залежно від функціонального призначення розміщеного на ньому об’єкта соціально-культурного, торговельного та іншого призначення (додаток 5).
 7. Кошти, отримані за користування елементів благоустрою, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева, зараховувати на окремий рахунок Жидачівського міського виробничого управління комунального господарства.
 8. Доручити Жидачівському міському виробничому управлінню комунального господарства використовувати в повному обсязі кошти, одержані за користування елементами благоустрою, на їх утримання та ремонт.
 9. Оприлюднити дане рішення у 10-ти денний термін на офіційному сайті Жидачівської міської ради та/або в інформаційному бюлетені Жидачівської міської ради „Удеч сьогодні”.
 10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності (М.Сивик) та секретаря Жидачівської міської ради (О.Лешков’ят).

 

 

ДОДАТОК 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Жидачівської міської

ради від ____.2014 р. № ___

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про оренду елементів благоустрою, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева, для розміщення об’єктів

соціально-культурного, торговельного та іншого призначення

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про оренду елементів благоустрою, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева, для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення (надалі – Положення) розроблене на підставі та у відповідності до законів України „Про оренду державного та комунального майна”, „Про благоустрій населених пунктів”, „Про регулювання містобудівної діяльності” та „Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.2. Дане Положення розроблене з метою визначення порядку використання та передачі в користування на умовах оренди елементів благоустрою, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева, для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення (надалі – об’єкт) і справляння орендної плати.

1.3. Об’єкти соціально-культурного, торговельного та іншого призначення це:

-          атракціони, пересувні цирки, зоопарки, каруселі, лунапарки, культурно-мистецькі та спортивні заходи (виступи, виставки, змагання, конкурси тощо);

-          реалізація сувенірної та промо-сувенірної продукції, книг та видавничої продукції, продукції майстрів декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва, народних художніх промислів та ремесел;

-          пересувні тимчасові споруди, які не мають закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може   бути   розміщене торговельне   обладнання,   низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші   пристрої, які використовуються під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів, для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;

-          пересувні тимчасові споруди, намети тощо для пропаганди і агітації політичним партіям та об’єднанням.

1.4. Право на розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення на елементах благоустрою, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева, мають всі суб’єкти – громадяни, іноземні громадяни, фізичні та юридичні особи незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, які зареєстровані в Україні.

 

2. ЕЛЕМЕНТИ БЛАГОУСТРОЮ

2.1. Елементи благоустрою, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева, які рекомендовано передавати в оренду під розміщення об’єктів, ЦЕ:

-          покриття площ, майданів, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон;

-          зелені насадження (газони) в парках, скверах, на алеях, бульварах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

-          комплекси та об’єкти монументального мистецтва;

-          малі архітектурні форми, а саме, альтанки, павільйони, сходи, вуличні меблі – лавки, лави, столи, павільйони зупинок громадського транспорту, рекламні та інформаційні стенди, дошки, вивіски.

 

3. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТА НА ЕЛЕМЕНТАХ БЛАГОУСТРОЮ

3.1. Розміщення об’єкта на відповідному місці елемента благоустрою здійснюється на підставі договору на право користування на умовах оренди елементом благоустрою, який укладається відповідно до рішення виконавчого комітету Жидачівської міської ради (надалі – виконком) між суб’єктом та Жидачівським міським виробничим управлінням комунального господарства.

3.2. Рішення про передачу в користування на умовах оренди елементів благоустрою виконком приймає на підставі заяв суб’єктів (взірець заяви у додатку до Положення) у відповідності до план-схеми розташування на елементах благоустрою місць для розміщення об’єктів, яка затверджується рішенням виконавчого комітету Жидачівської міської ради.

3.3. Для розгляду клопотання суб’єкта щодо передачі в користування на умовах оренди елементів благоустрою у Жидачівську міську раду необхідно подати наступні документи:

-          заяву встановленого зразка (додаток до даного Положення);

-          план-схему розташування місця на елементі благоустрою для розміщення об’єкта;

-          копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для юридичних осіб)

-          копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця;

-          копію паспорта (для фізичних осіб).

3.3. Суб’єкт у п’ятиденний термін з дня прийняття рішення укладає з Жидачівським міським виробничим управлінням комунального господарства, який є балансоутримувачем елементів благоустрою, договір на право користування на умовах оренди елементом благоустрою для розміщення об’єкта.

3.4. Право користування елементом благоустрою у суб’єкта виникає з моменту підписання договору на право користування на умовах оренди елементом благоустрою для розміщення об’єкта та на термін і при дотриманні умов погоджених цим договором.

 

4. ПЛАТА ЗА ПРАВО КОРИСТУВАННЯ НА УМОВАХ ОРЕНДИ ЕЛЕМЕНТОМ БЛАГОУСТРОЮ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТА

4.1. Розмір річної плати за користування на умовах оренди елементами благоустрою для розміщення об’єкта визначається за формулою:

 

                                   Rp = Vb х S х Кs х Кm х Кf , де

 

            Rp – розмір річної плати за користування на умовах оренди елементами

                   благоустрою для розміщення об’єкта;

            Vb – базова вартість 1 кв.м елемента благоустрою на території міста Жидачева

                   становить 91,20 грн і щорічно корегується коефіцієнтом інфляції за

                   попередній рік;

            S – площа елемента благоустрою, переданого в користування на умовах оренди,

                   яка визначається згідно план-схеми розташування місця на елементі

                   благоустрою для розміщення об’єкта і узгоджується з орендарем;

            Кs – коефіцієнт, який залежить від площі елемента благоустрою, переданого в

                   користування на умовах оренди;

Кm – коефіцієнт, який залежить від місця розташування елемента благоустрою,

         переданого в користування на умовах оренди;

Кf – коефіцієнт, який залежить від функціонального призначення об’єкту, що

         розміщений на елементі благоустрою.

 

4.2. Розмір місячної, денної, погодинної плати за користування на умовах оренди елементами благоустрою визначається на основі визначеної відповідно до пункту 4.1. річної плати.

4.3. Розміри та термін оплати за користування елементами благоустрою вказуються у договорі на право користування на умовах оренди елементом благоустрою, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева, для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення

 

5. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАМИ БЛАГОУСТРОЮ

5.1. Кошти за користування елементами благоустрою в повному обсязі поступають на рахунок Жидачівського міського виробничого управління комунального господарства і використовуються на утримання та ремонт елементів благоустрою міста Жидачева.

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Контроль за дотриманням вимог Положення про оренду елементів благоустрою, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева, для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення покладається на інспекцію з благоустрою м. Жидачева.

 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. У разі невиконання суб’єктом умов договору на право користування на умовах оренди елементом благоустрою, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева, для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення виконавчий комітет міської ради вживає всі заходи в рамках діючого законодавства, спрямовані на припинення права користування переданого в користування на умовах оренди елементом благоустрою

7.2. У разі невиконання суб’єктом рішення про припинення права користування елементом благоустрою спір вирішується у судовому порядку.

 

ДОДАТОК

до Положення про оренду

елементів благоустрою

  

Міському голові міста Жидачева

             Володимиру Левку

фізичної особи - підприємця

Зарічного Інокентія Сергійовича

 

З А Я В А

 

            Прошу дати дозвіл на укладення договору на погодинне право користування на умовах оренди елементом благоустрою – плиточне покриття площею 6 кв.м, який знаходиться на площі Свободи, під розміщення тимчасової пересувної споруди (прилавок) для проведення виставки – продажу книг та іншої видавничої продукції на термін 10 – 15 березня 2014 року з 10.00 год. до 16.00 год. (без обідньої перерви і вихідних) (всього 36 годин).

            До заяви додаю:

-          план-схему розташування місця на елементі благоустрою на площі Свободи для розміщення тимчасової пересувної споруди;

-          копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця.

 

дата                                                                                        підпис

 

 

 

ДОДАТОК 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

до рішення Жидачівської міської

ради від ____.2014 р. № ___

 

 

 

П Р И М І Р Н И Й Д О Г О В І Р

 

на право користування на умовах оренди елементом благоустрою,

що належить до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева,

для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного

та іншого призначення

 

            „____” ____________ 20__ року                                                                 м. Жидачів

 

Жидачівське міське виробниче управління комунального господарства (надалі – Жидачівське МВУКГ) в особі начальника _________________________, який діє на підставі ____________________, з однієї сторони (надалі – Орендодавець) та фізична особа-підприємець Зарічний Інокентій Сергійович, який діє на підставі ________________ (надалі – Орендар) з іншої сторони (разом – Сторони), уклали цей Договір відповідно до рішення виконавчого комітету Жидачівської міської ради від __.__.20__ р. № ___ про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цим Договором відповідно до рішення виконавчого комітету Жидачівської міської ради від _______ № _____ та згідно Положення про оренду елементів благоустрою, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева, для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення, затвердженого рішенням Жидачівської міської ради від ____________ № ____ Орендодавець надає Орендареві право користування на умовах оренди елементом благоустрою – плиточне покриття площею 6,0 кв.м, який знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Жидачів, площа Свободи, відповідно до план-схеми розташування місця на елементі благоустрою під об’єкт соціально-культурного, торговельного та іншого призначення (надалі – об’єкт) – тимчасову пересувну споруду (прилавок) для проведення виставки – продажу книг та іншої видавничої продукції на термін 10 - 15 березня 2014 року з 10.00 год. до 16.00 год. (без обідньої перерви і вихідних)( всього тривалість оренди 36 годин).

1.2. Цей Договір є підставою для користування елементом благоустрою під розміщення тимчасової пересувної споруди (прилавок) для проведення виставки – продажу книг та іншої видавничої продукції.

 

 1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Орендар зобов’язується:

2.1.1. встановити об'єкт відповідно до план-схеми розташування місця на елементі благоустрою для розміщення об’єкта;

2.1.2. дотримуватися функціонального використання елементу благоустрою і не проводити на ньому іншу діяльність крім вказаної у цьому Договорі;

2.1.3. дотримуватися графіка роботи об'єкта;

2.1.4. дотримуватися Правил благоустрою території міста Жидачева;

2.1.5. відшкодувати витрати у випадку пошкодження елемента благоустрою під час його користування у термін вказаний у Договорі;

2.1.6. нести відповідальність за об'єкт, розміщений на елементі благоустрою;

2.1.7 сплатити плату за користування на умовах оренди елементом благоустрою під розміщення об’єкта в повному обсязі на рахунок ________________________ у вказаний у цьому договорі термін (пункт 3.2.);

2.2.8. демонтувати об’єкт в день закінчення терміну користування елементом благоустрою; 2.2.9. в день закінчення терміну користування елементом благоустрою привести його у попередній стан;

2.2. Орендар має право:

2.2.1. використовувати елемент благоустрою вказаний у пункті 1.1. цього Договору після проведення оплати за його користування;

2.2.2. достроково припинити цей Договір;

2.3. Орендодавець має право:

2.3.1. контролювати дотримання Орендарем Правил благоустрою території м. Жидачева, графіка роботи об’єкта та функціонального використання елементу благоустрою відповідно до цього Договору;  

2.3.2. достроково припинити право користування елементом благоустрою у випадку порушення Орендарем Правил благоустрою території м. Жидачева, графіка роботи об’єкта та функціонального використання елементу благоустрою відповідно до цього Договору;  

 

 1. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТОМ БЛАГОУСТРОЮ НА УМОВАХ ОРЕНДИ

3.1. Розмір плати за користування елементом благоустрою на умовах оренди (плиточне покриття) площею 6,0 кв.м, який знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Жидачів, площа Свободи, під об’єктом – тимчасовою пересувною спорудою (прилавок) для проведення виставки – продажу книг та іншої видавничої продукції на термін 10 - 15 березня 2014 року з 10.00 год. до 16.00 год. (без обідньої перерви і вихідних) становить _____________ грн. (без ПДВ).

3.2. Плата за користування на умовах оренди елементом благоустрою під розміщення об’єкта проводиться Орендарем в повному обсязі не пізніше 9 березня 2014 року;

 

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє на термін 10 – 15 березня 2014 року.

 

5. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Дію Договору можна припинити достроково за взаємною згодою Сторін, за ініціативою Орендаря, за ініціативою Орендодавця при невиконанні умов цього Договору або у інших випадках у порядку визначеному діючим законодавством України.

5.2. Дострокове припинення дії даного Договору оформляється актом у двох примірниках з обґрунтуванням мотивації і підписується Сторонами.

5.3. Факт порушення Орендарем умов цього Договору, викладених у пункті 2.1., оформляється актом Інспекції з благоустрою міста Жидачева.

5.4. У випадку дострокового припинення дії цього Договору з ініціативи Орендаря або з причин порушення умов цього Договору, викладених у пункті 2.1. плата за користування елементом благоустрою Орендареві не повертається.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Умови цього договору є обов’язковими для Сторін і можуть бути змінені лише за згодою Сторін шляхом укладення додаткових письмових угод.  

6.2. Спір, який може виникнути при порушенні Сторонами прав чи невиконанні зобов’язань вирішується шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди спір вирішується у судовому порядку.

 

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Даний договір складено у двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу та зберігаються у сторін.

7.2. Право на користування елементом благоустрою у Орендаря виникає у термін вказаний у пункті 4.1. цього договору при наявності документа про оплату права користування елементом благострою у термін вказаний у пункті 3.2. цього рішення.

7.3. Додаток 1 до цього Договору «Протокол погодження розрахунку та розміру плати за користування на умовах оренди елементом благоустрою на території міста Жидачева є невід’ємною його частиною.

 

8. ДОДАТКИ ДО ЦЬОГО ДОГОВОРУ

8.1. Невід'ємною частиною цього Договору є додаток 1 «Протокол погодження розрахунку та розміру плати за користування на умовах оренди елементом благоустрою на території міста Жидачева» на одному аркуші в одному примірнику.

 

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

   ОРЕНДОДАВЕЦЬ                                                                           ОРЕНДАР        

 

Жидачівське МВУКГ                                                                 Зарічний Інокентій Сергійович

вул. Кобзарева, 19   ,                                                                 проспект В.Чорновола, 4, кв. 28

м. Жидачів,                                                                                              79058, м. Львів

81700, Львівська обл.                                                                         р/р 26002060055306

ідентифікаційний код ------------                                           ЗАТ КБ ЧГРУ «Приватбанк»

МФО -----------                                                                                   тел. 0979834321

код ЄДРПОУ -------------                                                                          

тел. (03239) 3-15-02                                                                            

 

Начальник                                                    

__________________ В.Петрінець                                                                                І.Зарічний

 

М.П.                                                                                        М.П

 

 

 

 

ДОДАТОК 1

до договору від ______20__ р. № ___

 

ПРОТОКОЛ

погодження розрахунку та розміру плати за користування на умовах оренди

елементом благоустрою на території міста Жидачева

 

Жидачівське міське виробниче управління комунального господарства (надалі – Жидачівське МВУКГ) в особі начальника _________________________, який діє на підставі ____________________, з однієї сторони (надалі – Орендодавець) та фізична особа-підприємець Зарічний Інокентій Сергійович, який діє на підставі ________________ (надалі – Орендар) з іншої сторони (разом – Сторони), засвідчують, що Сторонами погоджено розрахунок та розмір плати за користування на умовах оренди елементом благоустрою – плиточне покриття на території міста Жидачева площею 6,0 кв.м, який знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Жидачів, площа Свободи (І зона), відповідно до план-схеми розташування місця на елементі благоустрою передано в користування на умовах оренди під об’єкт соціально-культурного, торговельного та іншого призначення (надалі – об’єкт) – тимчасову пересувну споруду (прилавок) для проведення виставки – продажу книг та іншої видавничої продукції на термін 10 - 15 березня 2014 року з 10.00 год. до 16.00 год. (без обідньої перерви і вихідних) (всього тривалість оренди 36 годин) без ПДВ в сумі  

                             10,20 грн (десять гривень 20 коп.)

 

Розрахунок згідно формули Rp = Vb х S х Кs х Кm х Кf , де

 

Rp – розмір річної плати за користування на умовах оренди елементами благоустрою

                     для розміщення об’єкта;

Vb – базова вартість 1 кв.м елемента благоустрою на території міста Жидачевастановить 91,20 грн і щорічно корегується коефіцієнтом інфляції за попередній рік;

S – площа елемента благоустрою, переданого в користування на умовах оренди, яка визначається згідно план-схеми розташування місця на елементі благоустрою для розміщення об’єкта і узгоджується з орендарем;

Кs – коефіцієнт, який залежить від площі елемента благоустрою, переданого в користування на умовах оренди;

Кm – коефіцієнт, який залежить від місця розташування елемента благоустрою, переданого в користування на умовах оренди;

Кf – коефіцієнт, який залежить від функціонального призначення об’єкту, що розміщений на елементі благоустрою.

 

Rр = (91,20 х 6,0 х 1,5 х 3,0 х 1,0) : 8760 год. х 36 год. = 10,20 грн (без ПДВ)

 

Цей Протокол є підставою для взаємних розрахунків між Орендарем і Орендодавцем.

 

   ОРЕНДОДАВЕЦЬ                                                                            ОРЕНДАР        

 

Жидачівське МВУКГ                                                                 Зарічний Інокентій Сергійович

вул. Кобзарева, 19   ,                                                                 проспект В.Чорновола, 4, кв. 28

м. Жидачів,                                                                                              79058, м. Львів

81700, Львівська обл.                                                                         р/р 26002060055306

ідентифікаційний код -----------                                           ЗАТ КБ ЧГРУ «Приватбанк»

МФО ------------                                                                                 тел. 0979834321

код ЄДРПОУ --------------                                                                          

тел. (03239) 3-15-02                                                                  

Начальник ________ В.Петрінець                                                                               І.Зарічний

 

М.П.                                                                                        М.П.  

           

 

ДОДАТОК 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

до рішення Жидачівської міської

ради від ____.2014 р. № ___

 

КОЕФІЦІЄНТИ

для розрахунку плати за оренду елемента благоустрою

залежно від його площі

 

з/п

Площа елемента благоустрою,

переданого в користування

на умовах оренди

 

Коефіцієнт

Кs

1.

до 5 кв.м

2,0

2.

5 – 30 кв.м

1,5

3.

31 – 100 кв.м

1,3

4.

більше 100 кв.м

1,0

 

 

 

ДОДАТОК 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

до рішення Жидачівської міської

ради від ____.2014 р. № ___

 

КОЕФІЦІЄНТИ

для розрахунку плати за оренду елемента благоустрою

залежно від його місця розташування на території м. Жидачева

 

 

з/п

Місце розташування елемента благоустрою, переданого в тимчасове користування на умовах оренди

Коефіцієнт

Кm

1.

І – зона (елементи благоустрою, що розміщені на територіях, які прилягають до частини вул. ім. М.Шашкевича (від початку вулиці до Шкільного бульвару включно, від № 5 до № 41, від № 2 до № 48); до вулиці Кобзарева; до частини вул. Шкільна (від вул. Кобзаревої до Шкільного бульвару, від № 1 до № 13, від № 2 до № 8); до частини вул. І.Мазепи ( від вул. Кобзаревої до вул. Д.Галицького, від № 43 до № 59 (вул.. Д.Галицького, 2), від № 26 до № 44); до частини вул. Д.Галицького (від вул. Мазепи   до вул. Зелена, від № 1 до № 25 (вул.. Зелена,2) від № 2 до № 38); до частини вул. Академіка М.Грушевського (від вул. Д.Галицького до вул. Т. Шевченка-Клубна, від № 11 до № 41, від № 14 до № 76); до частини вул. І.Франка (від   початку вулиці до вул. Академіка     М.Грушевського, від № 1 до № 19, від № 4 до № 32); до площі Свободи; до частини вул. Садова (від вул. І.Франка до вул. С.Бандери, від № 1 до № 7, від № 2 до № 4)

3,0

2.

ІІ – зона (елементи благоустрою, що розміщені на територіях, які не відносяться до територій І та ІІІ зон)

2,0

3.

ІІІ – зона (елементи благоустрою, що розміщені на територіях, які прилягають до вулиць житлового масиву ”Гора” , а саме: вул. Озерна, вул. Запречистська, вул. Підвальна, вул. Валова, вул. Героїв Крут, вул. Загірна, вул. І.Котляревського, вул. В.Чорновола (колишня вул. М. Лермонтова), вул. М. Рильського, вул. І.Виговського, вул. Лісна, вул. Миру, вул. М.Чернишевського; до вулиць житлового масиву ” „За переїзд”, а саме: вул.22 січня, вул. П.Полуботка, вул. С.Петлюри, вул. В.Стуса, вул. С. Коновальця, вул. М.Заньковецької, вул. А.Шептицького, вул. Боярники, вул. Привокзальна, вул. О.Олеся, вул. Черемшини, вул. В.Винниченка, вул. Костомарова, вул. О.Кобилянської, С.Крушельницької, Ю.Федьковича (крім земельних ділянок, які прилягають до вул. Січових Стрільців); до вулиці Промислова; до вулиці вул. Залізнична; до вулиці вул. Оболонь; до вулиці вул. Заводська; до вулиці вул. Будівельників;     8.   до вулиці вул. Енергетична

1,0

 

 

 

 

ДОДАТОК 5

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

до рішення Жидачівської міської

ради від ____.2014 р. № ___

 

КОЕФІЦІЄНТИ

для розрахунку плати за оренду елемента благоустрою

залежно від функціонального призначення розміщеного на ньому об’єкта

соціально-культурного, торговельного та іншого призначення

 

з/п

Функціональне призначення об’єкту, що

розміщений на елементі благоустрою

Коефіцієнт

Кf

1.

Атракціони, пересувні цирки, зоопарки, каруселі, лунапарки, культурно-мистецькі та спортивні заходи (виступи, виставки, змагання, конкурси тощо) (під час погодженого терміну, крім під час проведення ярмарок,   державних та місцевих святкових,   урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів)

1,5

2.

Реалізація сувенірної та промо-сувенірної продукції, книг та видавничої продукції, продукції майстрів декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва, народних художніх промислів та ремесел (під час погодженого терміну, крім під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів)

1,0

3.

Розміщення атракціонів, пересувних цирків, зоопарків, каруселей, лунапарків, виставок, змагань, конкурсів тощо, пересувних тимчасових споруд під час проведення ярмарок,   державних та місцевих святкових,   урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів

2,0

4.

Розміщення об’єкту для пропаганди і агітації політичним партіям та об’єднанням

3,0

 

 

Додати коментар: