gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2020 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Жидачівське ДОТГ

dotg-22-05-2015-1

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Порядoк визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культур- ного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою міста Жидачева Друк
П'ятниця, 19 червня 2015, 14:23

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

____2015                                                           №                                                       м. Жидачів

 

Про затвердження Порядку визначення обсягів

пайової   участі   власників тимчасових споруд

торговельного, побутового, соціально-культур-

ного   чи іншого призначення   для здійснення

підприємницької діяльності в утриманні об’єктів

благоустрою міста Жидачева

 

     З метою залучення власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності до пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою міста Жидачева, керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 10 частини 2 статті 10, пунктом 4 статті 15 Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.11.2013 р. № 537 „Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою” , виконавчий комітет Жидачівської міської ради ВИРІШИВ:

 

 1. 1.Затвердити Порядок визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою міста Жидачева (додається).
 2. 2.Це рішення набирає чинності з 01.07.2015 р.
 3. 3.Власникам тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в місячний термін з дня набрання чинності цього рішення укласти з Жидачівським міським виробничим управлінням комунального господарства договір про пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою.
 4. 4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Я.Гаврильчук.

 

 

 

                                                                                                      


 

ДОДАТОК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Жидачівської міської ради

від ____.2015 р. № _____

 

ПОРЯДОК

визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення

підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою міста Жидачева

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Порядок визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (надалі – тимчасових споруд) в утриманні об’єктів благоустрою міста Жидачева (надалі – Порядок) розроблений згідно пункту 10 частини 2 статті 10 та пункту 4 статті 15 Закону України „Про благоустрій населених пунктів”.

  1.2. Цей Порядок застосовується для власників тимчасових споруд всіх форм власності і поширюється на них з метою визначення обсягу їх пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою міста Жидачева та сплати її балансоутримувачу.

  1.3. Балансоутримувачем об’єктів благоустрою, що розміщені на території м. Жидачева і належать до комунальної власності територіальної громади міста є Жидачівське міське виробниче управління комунального господарства (надалі – МВУКГ).

  1.4. Пайова участь власників тимчасових споруд в утриманні об’єктів благоустрою міста Жидачева (надалі – пайова участь) є внеском на фінансування заходів з благоустрою у м. Жидачеві (утримання, ремонту та будівництва об’єктів благоустрою), який вони сплачують балансоутримувачу згідно договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.

  1.5. Кошти пайової участі власників тимчасових споруд в утриманні об’єктів благоустрою м. Жидачева спрямовуються виключно на фінансування заходів з благоустрою міста Жидачева, а саме:

          відшкодування витрат балансоутримувача на розширене відтворення обєктів благоустрою;

          фінансування робіт на утримання, ремонт та будівництво об’єктів благоустрою.

  1.6. Правовідносини між власниками тимчасових споруд та МВУКГ щодо сплати і визначення обсягу пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою міста Жидачева  реалізуються відповідно до цього Порядку та укладеного сторонами договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою (надалі – договір).


  2.ЗАВДАННЯ ТА СФЕРА ДІЇ ПОРЯДКУ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ

   2.1. Цей Порядок регулює організаційні та фінансові відносини, пов’язані з залученням власників тимчасових споруд до пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Жидачева.


   3.ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ПАЙОВОЇ УЧАСТІ В УТРИМАННІ ОБ’ЄКТА БЛАГОУСТРОЮ

    3.1. Договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Жидачева (додаток 1) укладається на основі типового договору, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.11.2013 р. № 537 „Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою”

    3.2. Повноваження вирішення всіх питань щодо залучення власників тимчасових споруд до пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Жидачева, делегується балансоутримувачу об’єктів благоустрою – Жидачівському МВУКГ.

    3.3. Для укладення договору про пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою власник тимчасової споруди звертається до балансоутримувача із заявою встановленого зразка (додаток 2), до якої додаються такі документи:

            витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

            копію паспорта та ідентифікаційного номера для фізичних осіб;

            копію статуту для юридичних осіб;

            копія паспорта привязки тимчасової споруди або плану-схеми розташування на елементах благоустрою місць для розміщення тимчасової споруди;

            розроблена балансоутримувачем і погоджена з власником тимчасової споруди схема території, яка закріпляється за ним відповідно до Закону України „Про благоустрій населених пунктів” і Правил благоустрою території міста Жидачева, затверджених рішенням Жидачівської міської ради від 28.02.2011 р. № 94 та враховується при визначенні обсягів пайової участі власника тимчасової споруди в утриманні об’єктів благоустрою м. Жидачева.

    3.4. Підготовку матеріалів та розрахунків для укладення договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою здійснює МВУКГ.

    3.5. Підготовка договору та визначення обсягів пайової участі здійснюється Жидачівським МВУКГ у триденний термін з дня поступлення заяви від власника тимчасової споруди з клопотанням щодо укладення договору про пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою.  

    3.6. Договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою укладається на строк дії паспорта прив’язки тимчасової споруди або договору оренди земельної ділянки, на якій вона розміщена.


    4. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ОБСЯГУ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ В УТРИМАННІ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

    4.1. Обсяг пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою визначається як сума річної плати за формулою:

     

                                       PUp = Vb * S * Кm, де

     

                PUp – обсяг пайової участі (річна плата)

                       благоустрою для розміщення об’єкта;

                Vb – базова вартість 1 кв.м об’єкта благоустрою на території міста Жидачева

                       становить 155,34 грн і щорічно корегується коефіцієнтом інфляції за

                       попередній рік;

                S – площа об’єкта благоустрою (прилеглої території) у квадратних метрах, яка згідно

                         договору щодо пайової участі закріпляється за власником тимчасової споруди і

                         враховується для визначення обсягу пайової участі;      

             Кm – коефіцієнт, який залежить від місця розташування об’єкта благоустрою, на

                       якому розміщена тимчасова споруда (додаток 3).

    Визначений обсяг пайової участі вказується у розрахунку який є невідємною частиною договору.

     

    4.2. Обсяг та умови сплати пайової участі обумовлюються в договорі щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева. Обовязковоми пунктами цього договору є наступні:

            у разі розірвання договору щодо пайової участі, незалежно від причини його розірвання, кошти пайової участі, сплачені власником тимчасової споруди, йому не повертаються;

            у випадку, якщо річна сума пайової участі складає менше 1000,00 грн, така сума сплачується єдиним платежем протягом 10 (десяти) днів з дня підписання договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою;

            у випадку, якщо річна сума пайової участі складає більше 1000,00 грн, така сума за бажанням власника тимчасової споруди може сплачуватися або єдиним платежем протягом 10 (десяти) днів з дня підписання договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, або щомісячно до 20 числа наступного місяця у сумі що складає пропорційну частку від суми встановленої пайової участі.


    5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕСВОЄЧАСНУ СПЛАТУ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ В УТРИМАННІ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

    5.1. У випадку недотримання термінів сплати пайової участі, обумовлених у договорі щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою власнику тимчасової споруди направляють повідомлення-нагадування. Якщо власник тимчасової споруди протягом 10 днів з дня отримання повідомлення-нагадування не сплатив заборговані кошти, тоді балансоутримувач нараховує пеню у розмірі 120 відсотків облікової ставки НБУ за кожен день прострочення сплати від суми не сплаченого платежу.


    6. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ ЦЬОГО ПОРЯДКУ

    6.1. Контроль за дотриманням вимог Порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою, що розміщені на території м. Жидачева і належать до комунальної власності територіальної громади міста, покладається на інспекцію з благоустрою міста Жидачева.

     

    7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

    7.1. У разі невиконання власником тимчасової споруди умов договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою, балансоутримувач вживає всі заходи в рамках діючого законодавства, спрямовані на дотримання Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, цього Порядку та договору.

    7.2. Якщо власник тимчасової споруди не виконує пропозиції балансоутримувача щодо виконання умов договору, таке питання розглядається на засіданні виконавчого комітету Жидачівської міської ради і приймається відповідне рішення.

    7.2. У разі невиконання власником тимчасової споруди рішення виконавчого комітету Жидачівської міської ради щодо дотримання і виконання умов укладеного договору щодо пайової участі спір вирішується у судовому порядку.


     

    ДОДАТОК 1

    до Порядку визначення обсягів пайової участі

    власників тимчасових споруд торговельного,

    побутового, соціально-культурного чи іншого

    призначення для здійснення підприємницької

    діяльності в утриманні об’єктів благоустрою

    міста Жидачева

     

    Д О Г О В І Р

     

    щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою,

    що належить до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева

     

    м. Жидачів                                                                  „____” ____________ 20__ року

     

    Жидачівське міське виробниче управління комунального господарства – балансоутримувач об’єкта благоустрою, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева (надалі – Виконавець) в особі ____________________________________________,

                                                                                                   (посада,

     

    ___________________________________________________________________________________________________________

    прізвище, ім’я та по батькові)

    що діє на підставі ________________________________________________________________,

                                                           (назва документа)

    з однієї сторони та _______________________________________________________________

                                            (найменування юридичної особи, що є власником тимчасової споруди торговельного, побутового,

                                               соціально-культурного чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності )

     

    в особі _________________________________________________________________________,

                                                               (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

    що діє на підставі ________________________________________________________________,

                                                                                   (назва документа)

    або ____________________________________________________________________________,

    (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, що є власником тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності)

     

    що діє на підставі ________________________________________________________________,

                                                                     (назва документа)

    (надалі – Замовник, з іншої сторони (разом надалі – Сторони), керуючись Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, іншими нормативно-правовими актами, у відповідності до рішення виконавчого комітету Жидачівської міської ради від _______2015 р. № ___ „Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою міста Жидачева” уклали цей договір (надалі – Договір) про таке:

     

    І. Предмет Договору

    1.1. Замовник зобов’язується оплатити (оплачувати) пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою: ___________________________________________________________________,

    (назва об’єкта благоустрою)

    на території якого розташована (– ний)

    _______________________________________________________________________________,

    (найменування тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності, розташованої на території об’єкта благоустрою)

     

    власником якої є Замовник, а Виконавець зобов’язується забезпечити належне утримання прилеглої до зазначеної споруди території.

     

    1.2. Сторони погодилися, що:

    1.2.1. площа об’єкта благоустрою (прилеглої території), яка закріпляється за власником тимчасової споруди для обслуговування та визначення обсягу пайової участі становить _________ квадратних метрів;    

    1.2.2. сума пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, яку сплачує Замовник

     

    Виконавцю складає ________________________________________________ гривень

                                                                                        (сума прописом)

                    за рік, відповідно до розрахунку, який додається до договору.

    ІІ. Права та обов’язки Сторін

    2.1. Виконавець має право вимагати від Замовника своєчасної оплати пайової участі у розмірі, установленому в пункті 1.2. цього Договору та у терміни згідно пункту _________!!!.

    2.2. Виконавець зобов’язується з урахуванням вимог Правил благоустрою території міста Жидачева, затверджених рішенням Жидачівської міської ради від 28.02.2011 р. № 94, забезпечити на території, прилеглій до

    _______________________________________________________________________________,

    (назва тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності, розташованої на території об'єкта благоустрою)

    у межах, визначених схемою території, яка закріпляється за власником тимчасової споруди відповідно до Закону України „Про благоустрій населених пунктів” і Правил благоустрою території міста Жидачева, затверджених рішенням Жидачівської міської ради від 28.02.2011 р. № 94, та погоджених Сторонами згідно пункту 1.2.1. цього Договору:

            санітарне очищення та прибирання з дотриманням вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 р. № 145;

            утримання вулично-дорожньої мережі з дотриманням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 р. № 54;

            утримання зелених насаджень з дотриманням вимог Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 р. № 105;

            виконання відповідних робіт з утримання об’єктів благоустрою згідно з номенклатурою, наведеною у додатку 5 до пункту 1.8. Порядку проведення ремонту та утримання обєктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. № 154.

    2.3. Замовник має право:

    2.3.1. вимагати від Виконавця усунення виявлених недоліків щодо утримання території об’єкта благоустрою, закріпленої за власником тимчасової споруди згідно пункту 1.2.1. цього Договору;

    2.3.2. отримувати від Виконавця інформацію про використання Виконавцем внесених Замовником обсягів пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою (території) у розмірі, установленому в пункті 1.2.2. цього Договору.

    2.4. Замовник зобов’язується:

    2.4.1. своєчасно сплачувати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою у розмірі, установленому в пункті 1.2.2. цього Договору та у терміни згідно пункту 4.2. Порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою міста Жидачева, затвердженого рішенням виконавчого комітету Жидачівської міської ради від ______ 2015 р. № _____.

    2.4.2. надавати Виконавцю можливість безперешкодного виконання своїх зобов’язань щодо належного утримання території об’єкта благоустрою;

    2.4.3. у разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією: ураган, землетрус, сильний снігопад, ожеледиця тощо, сприяти Виконавцю у попередженні та ліквідації їхніх наслідків.

    ІІІ. Відповідальність сторін за невиконання умов Договору

    3.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

    3.2. У разі виникнення у Замовника заборгованості з оплати пайової участі, невиконання пунктів 1.2.2., 2.4.1. цього Договору Сторони за взаємною згодою та у порядку, передбаченому законодавством, складають графік погашення заборгованості з врахуванням пені у розмірі 120 відсотків облікової ставки НБУ за кожен день прострочення сплати від суми не сплаченого платежу, який додається до цього Договору та є його невід’ємною частиною.

    3.3. У разі розірвання договору щодо пайової участі, незалежно від причини його розірвання, кошти пайової участі, сплачені власником тимчасової споруди, йому не повертаються.

    IV. Розв'язання спорів

    4.1. Спори за цим Договором між Сторонами розвязуються шляхом проведення переговорів або в судовому порядку.

    V. Форс-мажорні обставини

    5.1. Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює його виконання.

    VI. Строк дії Договору

    6.1. Цей Договір набирає чинності з дати його укладення та діє до __________ _______ року.

    6.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

    VII. Умови зміни, розірвання, припинення дії Договору

    7.1. Зміна умов цього Договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою Сторін. У разі якщо не досягнуто такої згоди, спір розвязується в судовому порядку.

    7.2. Дія цього Договору припиняється у разі:

    7.2.1. невиконання Сторонами умов цього Договору;

    7.2.2. за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом;

    7.2.3. за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом;

    7.2.4. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

    VIII. Прикінцеві положення

    8.1. Цей Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у Замовника, інший – у Виконавця.

    8.2. Усі додатки до цього Договору підписуються Сторонами і є його невід’ємною частиною.

     

    ІХ. Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін

    ОРЕНДОДАВЕЦЬ

    ОРЕНДАР

    Жидачівське МВУКГ

    вул. Кобзарева, 19, м. Жидачів,

    81700, Львівська обл.

    ідентифікаційний код____________

    МФО_____________________

    код ЄДРПОУ ___________________

    тел. (03239) 3-15-02

    Зарічний Інокентій Сергійович

    вулиця Шевченка, 40, м. Жидачів, 81700

    р/р 26002060055306                

    ЗАТ КБ ЧГРУ «Приватбанк»

    тел. 0979834321                                

    Начальник  

     

    __________________

     

    М.П.

     

     

                                                   І.Зарічний

     

    М.П.              


     

    Додаток  

    до Договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою міста Жидачева

    від «____» __________ 20___ року № ____

     

     

    Розрахунок

    розміру (обсягу) пайової участі в утриманні

    об’єктів благоустрою міста Жидачева

     

    «___» ___________ 20___ р.                                                          м.Жидачів

     

    Розрахунок розміру пайової участі __________________________________________________

    (назва замовника)

    в утриманні об’єкта благоустрою закріпленої території площею ____ м2 прилеглої до тимчасової споруди, яка знаходиться за адресою: м.Жидачів, вул.____________

                Обсяг пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою визначається як сума річної плати за формулою:

     

    PUp = Vb х S х Кm, де

     

                PUp – обсяг пайової участі (річна плата)

                       благоустрою для розміщення об’єкта;

                Vb – базова вартість 1 кв.м об’єкта благоустрою на території міста Жидачева

                       становить 155,34 грн і щорічно корегується коефіцієнтом інфляції за

                       попередній рік;

                S – площа об’єкта благоустрою (прилеглої території) у квадратних метрах, яка згідно

                         договору щодо пайової участі закріпляється за власником тимчасової споруди і

                         враховується для визначення обсягу пайової участі;      

             Кm – коефіцієнт, який залежить від місця розташування об’єкта благоустрою, на

                       якому розміщена тимчасова споруда (додаток 3).

     

    ___________ грн. = ___________ грн. х _________ м2 х __________

    При розрахунку обсягу пайової участі використано значення базової вартості 1м2, який становить 155,34 грн. та коефіцієнт, який залежить від місця розташування об’єкта (згідно додатку 3 до Порядку).

    Розмір пайової участі _____________________________________________________________

    (назва замовника)

    становить ___________ грн. __________________________________________

                                                                                                                                 (прописом)

    ОДЕРЖУВАЧ

    ЗАМОВНИК

    Жидачівське МВУКГ

    вул. Кобзарева, 19, м. Жидачів,

    81700, Львівська обл.

    ідентифікаційний код____________

    МФО_____________________

    код ЄДРПОУ ___________________

    тел. (03239) 3-15-02

    ______________________________________

     

    ______________________________________

     

    _______________________________________

     

    _______________________________________                                

    Начальник  

     

    __________________ Петрінець В.В.

     

    М.П.

     

     

    Підприємець __________________

     

    М.П.              

    ДОДАТОК 2

    до Порядку визначення обсягів пайової участі

    власників тимчасових споруд торговельного,

    побутового, соціально-культурного чи іншого

    призначення для здійснення підприємницької

    діяльності в утриманні об’єктів благоустрою

    міста Жидачева

     

    ЗРАЗОК ЗАЯВИ

    Жидачівське міське виробниче управління

    комунального господарства

    вул. Кобзарева, буд. 19,

    м. Жидачів, 81700

     

    ЗАЯВА

    на укладання договору про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою

    міста Жидачева

     

    Відповідно до рішення виконавчого комітету Жидачівської міської ради від ___________ №___ „Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою міста Жидачева” прошу укласти договір про пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою міста Жидачева – частини покриття вулиці _______________ закріпленою площею _______ квадратних метрів, на якій розміщена тимчасова споруда торговельного призначення для провадження підприємницької діяльності, що належить

    ________________________________________________________________________________

    (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця)

     

    До заяви додаються:

    ________________________

     

    ________________________

     

    ________________________

     

    «___» ___________ 20___ р.                                                         _______________

                                                                                                                        (підпис заявника)

     

     

     


     

    ДОДАТОК 3

    до Порядку визначення обсягів пайової участі

    власників тимчасових споруд торговельного,

    побутового, соціально-культурного чи іншого

    призначення для здійснення підприємницької

    діяльності в утриманні об’єктів благоустрою

    міста Жидачева


    КОЕФІЦІЄНТ,

    який залежить від місця розташування об’єкта благоустрою, на

    якому розміщена тимчасова споруда (Кm)

    з/п

    Місце розташування елемента благоустрою, переданого в тимчасове користування на умовах оренди

    Коефіцієнт

    Кm

    1.

    І – зона (елементи благоустрою, що розміщені на територіях, які прилягають до частини вул. ім. М.Шашкевича (від початку вулиці до Шкільного бульвару включно, від № 5 до № 41, від № 2 до № 48); до вулиці Кобзарева; до частини вул. Шкільна (від вул. Кобзаревої до Шкільного бульвару, від № 1 до № 13, від № 2 до № 8); до частини вул. І.Мазепи ( від вул. Кобзаревої до вул. Д.Галицького, від № 43 до № 59 (вул.. Д.Галицького, 2), від № 26 до № 44); до частини вул. Д.Галицького (від вул. Мазепи   до вул. Зелена, від № 1 до № 25 (вул.. Зелена,2) від № 2 до № 38); до частини вул. Академіка М.Грушевського (від вул. Д.Галицького до вул. Т. Шевченка-Клубна, від № 11 до № 41, від № 14 до № 76); до частини вул. І.Франка (від   початку вулиці до вул. Академіка     М.Грушевського, від № 1 до № 19, від № 4 до № 32); до площі Свободи; до частини вул. Садова (від вул. І.Франка до вул. С.Бандери, від № 1 до № 7, від № 2 до № 4)

    2,0

    2.

    ІІ – зона (елементи благоустрою, що розміщені на територіях, які не відносяться до територій І та ІІІ зон)

    1,5

    3.

    ІІІ – зона (елементи благоустрою, що розміщені на територіях, які прилягають до вулиць житлового масиву ”Гора” , а саме: вул. Озерна, вул. Запречистська, вул. Підвальна, вул. Валова, вул. Героїв Крут, вул. Загірна, вул. І.Котляревського, вул. В.Чорновола (колишня вул. М. Лермонтова), вул. М. Рильського, вул. І.Виговського, вул. Лісна, вул. Миру, вул. М.Чернишевського; до вулиць житлового масиву ” „За переїзд”, а саме: вул.22 січня, вул. П.Полуботка, вул. С.Петлюри, вул. В.Стуса, вул. С. Коновальця, вул. М.Заньковецької, вул. А.Шептицького, вул. Боярники, вул. Привокзальна, вул. О.Олеся, вул. Черемшини, вул. В.Винниченка, вул. Костомарова, вул. О.Кобилянської, С.Крушельницької, Ю.Федьковича (крім земельних ділянок, які прилягають до вул. Січових Стрільців); до вулиці Промислова; до вулиці вул. Залізнична; до вулиці вул. Оболонь; до вулиці вул. Заводська; до вулиці вул. Будівельників;     до вулиці вул. Енергетична; до вулиці Гніздичівська

    1,0

     

    АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

    проекту рішення виконавчого комітету Жидачівської міської ради

    „Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі власників

    тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою міста Жидачева”

     

    Робочою групою відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 10 частини 2 статті 10, пункту 4 статті 15 Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.11.2013 р. № 537„Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою” розроблено проект регуляторного акта – проект рішення виконавчого комітету Жидачівської міської ради „Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою міста Жидачева”.

    На виконання вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 „Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта” пропонується аналіз регуляторного впливу розробленого проекту рішення.

    Проект регуляторного акта розроблено з метою дотримання діючого законодавства, зокрема виконання вимог Закону України „Про благоустрій населених пунктів” в частині визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою, що належать на праві комунальної власності територіальній громаді міста Жидачева. Цей проект рішення забезпечує суб’єктам правовідносин прозорість, гласність і доступність у питаннях пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою у м. Жидачеві.

    1. 1.Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення

     

    Проект рішення виконавчого комітету Жидачівської міської ради „Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою міста Жидачева” спрямований для вирішення питань залучення суб’єктів підприємницької діяльності до покращення благоустрою міста шляхом пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою, що належать на праві комунальної власності територіальній громаді м. Жидачева.

    2. Визначення мети регулювання

     

    Діючим законодавством України, зокрема Законом України „Про благоустрій населених пунктів” передбачено, що власник тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного   чи іншого призначення, розташованої на території обєкта благоустрою державної та комунальної власності, зобовязаний забезпечити належне утримання прилеглої до тимчасової споруди території або може брати пайову участь в утриманні цього обєкта   благоустрою   на   умовах   договору,   укладеного   із підприємством або балансоутримувачем. Цим же законом регламентовано, що визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд в утриманні об’єктів благоустрою належить до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

    Основною метою прийняття проекту рішення „Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою міста Жидачева” є встановлення методики розрахунку обсягів пайової участі, розроблення порядку укладення договору з власниками тимчасових споруд, що сприятиме виконанню вимог діючого законодавства та залученню додаткових коштів на утримання, ремонт та будівництво об’єктів благоустрою на території міста Жидачева.

    3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу

    Альтернативними способами досягнення зазначених вище цілей є:

            залишення існуючої ситуації без змін;

            застосування ринкових механізмів;

            прийняття пропонованого проекту рішення.

    Перший варіант є недоцільним, оскільки відповідно до пункту 10 частини другої статті 10 Закону України „Про благоустрій населених пунктів” до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері благоустрою населених пунктів належить визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою.

    Другий варіант неможливо використати для досягнення цілей регулювання, оскільки ринкові механізми базуються на принципах диспозитивності та повинні враховувати, перш за все, інтереси суб’єктів господарювання, а не територіальної громади міста Жидачева, а це, в свою чергу, може спричинити негативні наслідки для жителів міста від результатів діяльності власників тимчасових споруд, спрямованих на участь в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Жидачева.

    З огляду на зазначене обрано шлях врегулювання зазначених вище правовідносин шляхом прийняття виконавчим комітетом Жидачівської міської ради рішення у запропонованій редакції його проекту „Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою міста Жидачева”.

    4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми та відповідні заходи

    Проектом регуляторного акта – проектом рішення виконавчого комітету Жидачівської міської ради „Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою міста Жидачева” окреслено завдання та сферу дії Порядку визначення обсягів пайової участі, а також:

            визначено порядок укладання договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою;

            встановлено методику розрахунку обсягу пайової участі в утриманні обєктів благоустрою;

            визначено умови і терміни сплати пайової участі;

            обумовлено відповідальність за несвоєчасну сплату пайової участі;

            запропоновано примірний договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою;

            окреслено всі покрокові етапи власника тимчасової споруди та балансоутримувача об’єкта благоустрою для виконання вимог Закону України „Про благоустрій населених пунктів”.

    5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

    Запропонований проект рішення спрямований на реалізацію повноважень виконавчого комітету Жидачівської міської ради у сфері благоустрою міста Жидачева, а саме визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для ведення підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою та залучення цих коштів на утримання, ремонт і будівництво об’єктів благоустрою на території міста Жидачева.

    Зважаючи, що повноваження виконкому міської ради у вказаній сфері регламентовані Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, можливість досягнення визначених у проекті рішення цілей є високою.

    Контроль та нагляд виконавчого комітету Жидачівської міської ради за додержанням вимог проекту регуляторного акта планується здійснювати постійно.

    6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

    Ухвалення проекту рішення – затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою м. Жидачева матиме своїм наслідком реалізацію повноважень виконавчого комітету Жидачівської міської ради у сфері благоустрою, зокрема вирішення питання визначення обсягів і залучення пайової участі власників тимчасових споруд в утриманні об’єктів благоустрою міста.

    7. Обґрунтування запропонованого строку дії

    Строк дії рішення не обмежується певним проміжком часу.

    8. Визначення показників результативності акта

    Показником результативності прийняття регуляторного акта стане:

            розмір надходжень пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою до Жидачівського МВУКГ;

            кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія цього акта;

            кількість укладених із суб’єктами господарювання договорів про щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою м. Жидачева.

    9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

    Контроль за дотриманням вимог, передбачених проектом рішення, здійснюватиме інспекція з благоустрою міста Жидачева та виконавчий комітет Жидачівської міської ради.

    Відстеження результативності проекту рішення здійснюватиметься на підставі порівняння статистичних даних за показниками, визначеними у пункті 8 цього аналізу. Оприлюднення результатів базового відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено після одного року з дня набрання чинності проекту рішення.

    Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено до набрання чинності запропонованого проекту регуляторного акта або набрання чинності більшістю його положень.

    Повторне відстеження результативності дії акта буде проведено через рік з дня видання регуляторного акта.

    Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

     

    Зауваження і пропозиції до проекту рішення приймаються протягом 1 місяця з моменту оприлюднення за адресами:

    поштова адреса: 81700, Львівська обл., м. Жидачів, вул. Шашкевича, 2, міська рада, голові робочої групи проекту Я.Гаврильчуку;

    електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

    Додати коментар: