gototopgototop
Стратегічний план економічного розвитку міста Жидачева Друк
Понеділок, 20 лютого 2012, 17:25

 

  

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

 

14 сесія шостого скликання 2010 – 2015 р.р.

 

Р І Ш Е Н Н Я


20.01.2012                                                № 353                                        м. Жидачів

 

Про затвердження Стратегічного плану

економічного розвитку міста Жидачева

 

Розглянувши Стратегічний план економічного розвитку міста Жидачева, розроблений робочою групою зі стратегічного планування, створенною відповідно до розпорядження міського голови від 16.05.2011 р. № 70, у співпраці з українсько – канадським проектом „Місцевий економічний розвиток України”, з метою забезпечення його реалізації, підвищення інвестиційної привабливості, створення сприятливого підприємницького середовища та підвищення якості життя територіальної громади міста Жидачева, керуючись ст. 144 Конституції України, п. 22 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Стратегічний план економічного розвитку міста Жидачева (додається).
 2. Доручити міському голові міста Жидачева:

-          створити комітет з управління провадження Стратегічного плану економічного розвитку міста Жидачева;

-          затвердити Положення про комітет з управління провадження Стратегічного плану економічного розвитку міста Жидачева;

-          затвердити Положення про моніторинг впровадження Стратегічного плану економічного розвитку міста Жидачева.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Жидачівської міської ради (Р.Мачоган, М.Сивик, Р.Денис, О.Мальцева, В.Гивель).

 

 

 

Міський голова                                                       В.Левко

 


 

 

 

                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Жидачівської міської

                                                                                        ради від 20.01.2012 р. № 353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 р.

м. Жидачів

 

Стратегічний план економічного розвитку
міста Жидачева

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Публікація видана в рамках Проекту «Місцевий економічний розвиток міст України» (Проект МЕРМ), що впроваджується Федерацією канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки уряду Канади через Канадське агентство міжнародного розвитку (КАМР). Зміст публікації є виключною думкою авторів та не завжди відображає офіційну позицію уряду Канади та КАМР.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МІСТ УКРАЇНИ» спрямований на створення сприятливого клімату для економічного розвитку в Україні та зміцнення демократії і має на меті покращити умови та можливості економічного зростання завдяки ефективному врядуванню, яке відповідає інтересам громадян та бізнес-спільноти за активної підтримки з боку центральних органів влади. Проект МЕРМ реалізується з січня 2010 року до грудня 2014 року і надає підтримку у вдосконаленні планування та постачання послуг, що сприяють і підтримують економічне зростання та розвиток в дванадцяти українських містах Львівської та Дніпропетровської областей.

вул. Щекавицька 30/39, офіс 27, м. Київ, 04071

тел.:   +38 044 2071282

факс: +38 044 2071283

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

www.mled.org.ua


Зміст

1.    Вступ. 6

2.    Методологія. 7

3.    Опис процесу роботи. 10

4.    Коротка характеристика міста. 12

5.    Результати SWOT-аналізу. 15

6.    Місія і стратегічне бачення. 17

7.    Стратегічні напрямки. 18

7.1.    Стратегічний напрямок А. Залучення інвестицій. 18

Стратегічна ціль А.1. Підготувати продукт для інвестування. 20

Стратегічна ціль А.2. Забезпечити інвестиційну промоцію міста. 21

Стратегічна ціль А.3. Покращити управління земельними ресурсами міста. 22

7.2.    Стратегічний напрямок В. Підвищення якості життя. 24

Стратегічна ціль В.1. Покращити охорону довкілля та здоров‘я. 25

Стратегічна ціль В.2. Покращити умови для розвитку дітей і молоді. 27

Стратегічна ціль В.3. Покращити стан житлово-комунального господарства. 27

8.    Впровадження та моніторинг. 30

9.    Проектні листки. 32

10.   Список осіб долучених до опрацювання стратегії економічного розвитку Жидачева  53


 

Перелік таблиць

Таблиця 1.     Аналіз внутрішніх чинників (сильних і слабких сторін) 15

Таблиця 2.     Аналіз зовнішніх чинників (можливостей і загроз) 16

Таблиця 3.     SWOT-аналіз напрямку «Залучення інвестицій». 19

Таблиця 4.     SWOT-аналіз напрямку «Підвищення якості життя». 25

 

 

Перелік рисунків

Рис. 1.           Схема побудови «структури цілей стратегії». 8

Рис. 2.           Етапи стратегічного планування розвитку громади. 10

Рис. 3.           Структура цілей стратегічного напрямку А «Залучення інвестицій». 20

Рис. 4.           Структура цілей стратегічного напрямку В «Підвищення якості життя». 25

 

 

1.        Вступ

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 року № 1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року», наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції №224 від 29.07.2002 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку», а також на підставі Угоди про співпрацю щодо реалізації проекту «Місцевий економічний розвиток міст України» у містах Жидачів, Миколаїв, Новий Розділ Львівської області між Федерацією канадських муніципалітетів, та Жидачівською, Миколаївською та Новороздільською міськими радами Львівської області, підписаною 23 грудня 2010 р., реалізовано заходи з розробки Стратегічного плану економічного розвитку м. Жидачева.

Мета Стратегічного плану економічного розвитку м. Жидачів полягає у вирішенні проблем місцевого економічного розвитку, підвищення конкурентоспроможності економіки міста, залучення інвестицій на територію міста, підвищення якості життя мешканців міста.

Стратегічний план спрямований на місцевий економічний розвиток як процес стратегічного партнерства влади, громади та бізнесу, який допомагає прискоренню зростання продуктивності місцевої економіки через стимулювання інвестицій у нові і існуючі підприємства, виробництво найбільшої кількості благ та створення максимальної кількості робочих місць за рахунок реалізації переваг конкурентоспроможності міста у порівнянні з іншими містами та регіонами України.

Розпорядженнями міського голови м. Жидачева Володимира Левка за № 42 від 21.03.2011 року з метою виконання спільних заходів в рамках Угоди про співпрацю створено Дорадчий комітет з економічного розвитку у складі 10 осіб (представники міської ради, виконавчого комітету, бізнесу та громадських організацій), а розпорядженням міського голови за №70 від 16.05.2011 року створено Робочу групу (РГ) зі стратегічного планування у складі 12 осіб (фахівці управлінь та відділів міської ради, керівники підприємств та установ, підприємці, представники громадських організацій).

Підготовче засідання Робочої групи відбулося 17 травня 2011 р., на якому члени групи ознайомилися з методологією процесу актуалізації Стратегічного плану економічного розвитку міста Жидачів, обговорили та затвердили робочий план на весь період роботи, визначили обсяги необхідної інформації та її джерела для оновлення Профілю міста.

Обґрунтування положень Стратегічного плану економічного розвитку здійснено на основі статистичних показників по Україні, Львівській області, місту Жидачеву та аналітичної і оперативної інформації управлінь та відділів Жидачівської міської ради.

У процесі актуалізації Стратегічного плану економічного розвитку фахівці Проекту «Місцевий економічний розвиток міст України» здійснювали методичне забезпечення, експертний аналіз даних і результатів досліджень, отриманих під час здійснення процесу планування, забезпечували надання консультаційних послуг з питань, які належать до всіх аспектів стратегічного планування.

2.        Методологія

Економічний розвиток включає стратегії та програми, здійснення яких дозволяє громаді пристосуватися до економічних змін шляхом поліпшення свого конкурентного положення з огляду на вирішальні фактори виробництва: людські ресурси, інформацію та технології, капітал та інфраструктуру.

Стратегічне планування – системний шлях до управління змінами й досягнення консенсусу в усій громаді, а також створення спільного бачення економічного майбутнього громади, творчий процес визначення проблем та погодження реалістичних цілей, завдань і стратегій, здійснення яких вирішить ці проблеми. Стратегічне планування є також потужним інструментом об‘єднання лідерів бізнесу та посадовців місцевої влади для створення публічно-приватних партнерств, що має позитивний вплив на місцевий діловий клімат та конкурентне становище громади, а також на вирішення інших питань, пов’язаних з рівнем життя всіх громадян.

Модель стратегії підбирається й виходить з потреб територіальної громади міста або економічного регіону.

Етапи розробки стратегії економічного розвитку

1. Організація роботи

Робоча група – колектив осіб, який створюється для роботи над планом стратегічного розвитку міста. Саме на засіданнях РГ будуть презентувати, обговорювати усі напрями роботи та ухвалювати відповідні рішення. Завданнями Робочої групи є:

 • Здійснення стратегічного аналізу внутрішнього потенціалу та зовнішнього середовища;
 • Проведення соціологічних опитувань;
 • Формування бачення майбутнього міста та головних пріоритетів (напрямків) його розвитку;
 • Формування ієрархії цілей головних напрямків (стратегічні, оперативні цілі);
 • Формування плану дій для реалізації стратегічного плану (завдання в рамках системи цілей, проекти);
 • Формування механізму управління стратегічним планом;
 • Прикінцеве ухвалення проекту стратегічного плану;
 • Промоція (популяризація) процесу стратегічного планування серед громади та у зовнішньому середовищі;
 • Презентація та сприяння ухваленню проекту стратегічного плану депутатськими комісіями та громадськістю (громадські слухання);
 • Сприяння затвердженню стратегічного плану міською радою.

2. Проведення аналізу

Принципи й методики забезпечення громади регіональними та місцевими даними мають бути доступними для задоволення потреб громад у одержанні достатніх знань щодо самих себе, щоб робити реалістичні й достовірні висновки щодо свого економічного сьогодення й майбутнього.

Аналітично-описова частина (Економічний профіль громади; Стратегічний аналіз; Паспорт громади, тощо) розміщується у Додатку до Стратегії. Для аналізу було використано стійкі тенденції (динаміка показників не менше ніж за 5 років).

3. Визначення Місії, Бачення, напрямків розвитку

Робоча група починає з визначення Місії міста та Бачення - бажаного стану територіальної громади або соціально-економічної системи у майбутньому, яке може бути означено конкретною датою. Коректне формулювання Бачення з точним зазначенням складових загальної мети розвитку є дуже важливим для успішного впровадження, подальшого моніторингу та оцінки виконання Стратегічного плану. Декларуючи Місію міста, громада самовизначається: «Хто ми є і що ми робимо».

SWOT-аналіз - це аналіз внутрішніх чинників, що впливають та формують специфіку економічних процесів в місті, та аналіз зовнішніх чинників (оцінка основних загроз і можливостей), що визначаються впливом зовнішнього щодо міста середовищем. SWOT-аналіз може проводитися як в цілому по місту так і у розрізі визначених пріоритетних напрямків розвитку і в розрізі відібраних галузей.

Зовнішній та внутрішній аналізи забезпечують визначення основних проблем економічного розвитку територіальної громади і разом з даними Профілю міста слугують для формулювання пріоритетних напрямків розвитку на певний період часу.

Стратегічне Бачення відображає те, куди громада має прийти в результаті реалізації стратегічного плану розвитку та відображає той конкретний результат, який громада бажає досягти у майбутньому.

Стратегічні напрямки вказують на шляхи досягнення саме цього стратегічного Бачення та визначаються Робочою групою зі стратегічного планування на підставі зібраних даних Профілю громади міста та проведених досліджень середовища та території міста.

4. Розробка планів дій

На цьому етапі розробляються стратегічні (загальні) цілі, на основі яких потім формулюються цілі нижчого порядку - оперативні цілі, які фактично є проектами. Після того як стратегічні й оперативні цілі встановлено, робочі підгрупи узгоджують конкретні заходи, які мають бути вжиті для досягнення загальних і конкретних цілей. Завдання передбачають визначення відповідальних за їх виконання, встановлення термінів виконання та визначення необхідних ресурсів. План дій розробляється по кожному стратегічному напрямку і представляє собою «дерево цілей». Він формується виходячи із принципу «від загального до конкретного» та несе в собі високий ступень деталізації.

Схема побудови «структури цілей стратегії»

5. Громадське обговорення та ухвалення стратегії

Склавши Стратегічний план включно з Планом моніторингу виконання, РГ ініціює проведення громадських слухань (або використовуються інші форми громадського обговорення, ефективні для територіальної громади). Після проведення громадського обговорення, допрацьований Стратегічний план подається на розгляд і ухвалення міській раді в якості політики міста.

6. Моніторинг та впровадження

Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію стратегії, необхідно створити систему моніторингу її впровадження. Така система має включати Орган з моніторингу (створюється з врахуванням особливостей територіальної громади) Документ (Положення) про систему моніторингу виконання Стратегічного плану. У Стратегічному плані має бути окремий розділ з описанням системи моніторингу виконання стратегії.

3.        Опис процесу роботи

Процес роботи над стратегією економічного розвитку Жидачева розпочався 17 травня 2011 р. з презентації Проекту МЕРМ для представників робочої групи. На першій стадії робіт зі стратегічного планування було здійснено аналіз існуючої ситуації в економіці міста. Фахівці міської ради та виконавчого комітету за підтримки консультантів Проекту МЕРМ підготували Профіль громади Жидачева, який містить демографічну інформацію про місцеве населення, інформацію про місцеву економічну базу, комунальну та технічну інфраструктуру, стан довкілля та умови життя, тощо. Інформація до цього документу була надана виконавчими органами міської ради, управлінням статистики та іншими установами.

Також за сприяння Жидачівської міської ради було проведено опитування підприємців та керівників підприємств міста. Аналітичні висновки за результатами опитування були відображені в Звіті про опитування суб'єктів підприємницької діяльності Жидачева.

Етапи стратегічного планування розвитку громади

Презентація Профілю громади міста Жидачева та Звіту про опитування суб'єктів підприємницької діяльності міста відбулася під час засідання Робочої групи зі стратегічного планування 23 вересня 2011 року. Учасники засідання обговорили інформацію зібрану в Профілі громади, відзначили складність отримання інформації по місту, так як основна маса статистичних даних збирається в межах району. Члени Робочої групи відзначили слабку активність підприємців у проведені анкетування. З огляду на це прийнято рішення частково врахувати опитування підприємців при розробці стратегії економічного розвитку міста.

Використовуючи отриману інформацію з Профілю громади та Звіту про опитування суб'єктів підприємницької діяльності, був проведений SWOT-аналіз економічної ситуації міста Жидачева. Проаналізовано сильні та слабкі сторони міста (аналіз внутрішніх чинників), а також можливості і загрози (зовнішні чинники). Зазначено як одну з суттєвих переваг міста – наявність готових комунікацій в промисловій зоні діючого целюлозно-паепрового комбінату 20 га готової до інвестицій території типу «грінфілд»

Робочою групою було також напрацьовано стратегічне бачення та місія міста. Кожен присутній член робочої групи індивідуально напрацював бачення та місію Жидачева які в подальшому були зведені до загального формулювання з врахуванням рекомендацій консультантів.

Також внаслідок групової роботи визначено 3 стратегічні напрямки економічного розвитку Жидачева:

1. Розвиток малого та середнього бізнесу

2. Залучення інвестицій

3. Підвищення якості життя

На засіданні Робочої групи 3 листопада 2011 року був проведений SWOT – аналіз для пріоритетних напрямів Стратегії економічного розвитку міста Жидачева. В трьох робочих групах опрацьовано SWOT-аналіз для пріоритетних напрямків економічного розвитку міста: Розвиток малого та середнього бізнесу, Залучення інвестицій та Підвищення якості життя.

Напрацювання груп були представлені для загального обговорення та скореговані.

На черговому засіданні робочої групи 18 листопада 2011 року було визначенно стратегічні та оперативні цілі стратегії, які відповідають вибраним напрямам розвитку: Розвиток малого та середнього бізнесу, Залучення інвестицій та Підвищення якості життя.

На засіданні Робочої групи 16 грудня 2011 р було проведено огляд попередніх напрацювань. Були дещо скореговані попередньо розроблені оперативні цілі. Робоча група була поділена на групи профільних фахівців, які опрацювали проектні листки до кожної з оперативних цілей. До цієї роботи також були залучені зовнішні експерти, які не входили до складу робочої групи, але були більш компетентними в питаннях, що розглядались. Члени Робочої групи зазначили на необхідності залучення більшої кількості депутатів міської ради до процесу опрацювання стратегії економічного розвитку міста.

До участі у обговоренні залучались працівники виконавчих органів та депутати міської ради, представники підприємств, а також інші особи – спеціалісти, які забезпечували наявність необхідного досвіду і спеціальних знань.

Головні висновки з процесу Стратегічного планування у містіі:

 • Стратегія є результатом роботи представників трьох секторів громади – місцевої влади, бізнесу, неурядових громадських організацій, що дозволило отримати достатньо пропозицій щодо планів дій та завдань від усіх зацікавлених сторін для забезпечення сприйняття мешканцями міста рішень, які прийматимуться в процесі затвердження та реалізації стратегії.
 • Стратегія підкреслила конкурентні переваги міста, сфокусувала увагу на існуючих ресурсах, які при належній організації та об’єднанні зусиль, можна використовувати для вирішення проблем місцевого економічного розвитку. Тому Стратегія зосереджена на напрямах, які нададуть для економічного розвитку найбільші шанси в майбутньому.
 • Питання інфраструктури, розвитку місцевих підприємств, залучення інвестицій і забезпечення гідної якості життя взаємопов'язані, тому успішна робота над ними можлива лише за умови сприйняття їх як цілісної системи. Поліпшення в одному з питань сприятиме поліпшенню в інших.
 • Стратегія пов'язана з іншими документами стратегічного характеру і довгостроковими цільовими програмами, які вже прийняті міською радою і виконуються її виконавчим комітетом.
 • Стратегічне планування – це не одноразова подія, з певним початком і кінцем, навпаки, це ефективний інструмент менеджменту і нескінченний процес, який повинен тривати безперервно, бо зовнішні і внутрішні чинники постійно змінюються. Для підвищення ефективності від застосування цього управлінського інструменту, стратегічний план економічного розвитку міста Жидачева потрібно постійно коригувати.

4.        Коротка характеристика міста

Точна дата заснування міста на даний момент не визначена. Відомо, що місто отримало магдебурзьке право у 1393 році.

Жидачів сьогодні – це невеличкий, але мальовничий районний центр Львівської області площею 13,4 кв. км із населенням 11,3 тис. осіб. Місто розташоване досить близько до обласного центру (на відстані 60 км на південь від Львова та 30 км від м. Стрия) та має добре автомобільне і залізничне сполучення (через місто проходить залізниця та автодорога загальнодержавного значення Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка). У комунальній власності громади міста є 36,016 км доріг, два міських сквери площею 2,8 га, інші зелені насадження та газони.

Демографічна ситуація в місті Жидачів є складною. За січень-грудень 2010 року народилося 110 осіб, а померло 164 особи, тобто показник смертності випереджає показник народжуваності на 54 особи (у 2009 році показники народжуваності і смертності становили відповідно 110 і 134). Станом на 01.01.2011 р. кількість населення міста складає 11204 осіб і зменшилася в порівнянні з 2010 роком на 70 осіб.

Середня заробітна плата по Жидачеву є приблизно на 20% менша ніж середня по Львівській області. Кількість безробітних, в порівнянні з попередніми роками, зменшилась.

Найбільшим роботодавцем Жидачева є ВАТ “Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат”, який в минулому був містоутворюючим підприємством. У 1945 році Рада міністрів СРСР розпочала підготовчі роботи по будівництву підприємства з виробництва паперу у Жидачеві. у 1949 році розпочали будівництво головного корпусу картонної фабрики і вже у 1951 році фабрика випустила перший картон. 3 розвитком целюлозно-паперового комбінату розвинулося місто. В місті на даний момент працюють такі найбільші підприємства: ТзОВ “Дунапак - Україна”, ВАТ “Жидачівський сирзавод”, ВАТ “Жидачівське заводоуправління цегельних заводів”, ТОВ “Монді Пекеджінг Бегс Юкрейн”, ВАТ “Остов”, ВАТ “Шляхбудсервіс”, ТзОВ “Жидачівський хлібзавод”.

Прямі іноземні інвестиції в місті в 2010 році зменшились в порівнянні з попередніми роками в кілька разів. В основному це пов’язано з загальною економічною ситуацією в країні.

Основна стаття доходів міського бюджету є податок з доходу фізичних осіб та земельний податок.

Мережа закладів торгівлі представлена 237 об’єктами, в тому числі, 1 ринок, 67 продуктових та 42 промислових магазини. Заклади побутового обслуговування складаються з 10 перукарень та 2 ательє мод.

Пам’ятки історії та туристично привабливі об’єкти які знаходяться на території міста представлені від археологічних об’єктів датованими від ІІІ-ІV ст. н. е до будівель початку ХХ ст. Загалом на території міста обліковано 41 такий об’єкт.

Розвитку туристичного бізнесу сприятиме наявність місць розміщення у наступни готелях:

 • Готель Удеч;
 • Готель Меркурій;
 • Готель Беркут;
 • Готель Галпін.

Переважна частина житла (майже 55%) збудована до сімдесятих років минулого століття. Частину з них можна віднести до аварійних. Комунальна інфраструктура зношена більше ніж на 60%, внаслідок чого кількість аварій за останні 10 років зросла майже у 5 разів. У зношеному та аварійному стані знаходяться 38 % мереж водопостачання, 56 % водовідведення, 34 % теплових мереж, 54 % котлів, що забезпечують тепловою енергією багатоквартирний житловий фонд, є застарілими та мають коефіцієнт корисної дії (ККД) менше ніж 82 %.

Частина міських скверів, кладовищ, сміттєзвалищ знаходяться в занедбаному стані, що негативно впливає на навколишнє природне середовище.

Недосконалість системи управління житлово-комунальним господарством, зволікання з його реформуванням призвели до того, що підприємства галузі неспроможні ефективно працювати в ринкових умовах, надавати споживачам послуги належного рівня та якості.

У міських дошкільних навчальних закладах перебуває 361 дитина дошкільного віку і частка дітей охоплених дошкільним вихованням в м. Жидачеві складає понад 85 відсотків. У міському центрі творчості для дітей та молоді діють 17 гуртків та охоплено позашкільним вихованням 515 учнів. При міському будинку культури “Папірник” діють 16 самодіяльних колективів, які відвідують 237 осіб.

На території міста розміщена одна поліклініка, одна лікарня, одна амбулаторія, диспансер та 6 аптек.

Понад чверть території м. Жидачева знаходиться в зоні несприятливого водного режиму. Ця проблема потребує комплексних заходів щодо водовідведення поверхневих та ґрунтових вод. На території міста 77 га займають перезволожені ґрунти, на яких ростуть чагарники, 48 га – заболочені, під водними об`єктами – 145 га.

Внаслідок діяльності відкритого акціонерного товариства “Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат” рівень поверхні його промислових біовідстійників у районі вулиць Зелена – Данила Галицького піднятий на 1-1,5 м, що унеможливлює відведення дощових вод північно – східної частини міста із вулиць Матросова і Космонавтів та житлового масиву “Привокзальний”. Переповнення біовідстійника цього підприємства призвело до затоплення сільськогосподарських угідь Жидачівського професійного ліцею на площі біля 50 га.

Утилізація твердих побутових відходів в м. Жидачеві здійснюється на полігоні (сміттєзвалищі) твердих побутових відходів відкритого акціонерного товариства “Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат”, який займає площу 13 га. Відсутність пофракційного сортування відходів, методи переробки для яких вже існують, веде до нераціонального використання території сміттєзвалища та виникнення пожеж. Існуюче сміттєзвалище є одним з основних об’єктів-забруднювачів навколишнього середовища. Його експлуатація проводиться в переповненому колишньому кар`єрі з видобування суглинків. Рекультивація цих земель не проводилась з 1964 року. Початкове влаштування полігону здійснене без ізолюючого шару для захисту від забруднення грунту та підземного водоносного горизонту. Не організовано відомчий лабораторний контроль за станом грунтових вод. Сміттєзвалище не огороджене по периметру та не обладнане ровом для відводу дренажних вод, не обладнаний дезінфекційний бар’єр. До цих пір не вирішені питання озеленення санітарно-захисної зони сміттєзвалища та обладнання майданчика для миття і знезараження сміттєвозів, які задіяні для вивезення твердих побутових відходів та в саночистці міста.

Недостатнім є озеленення міських територій та її промислових об’єктів, а наявні зелені насадження потребують суттєвого оновлення. Природо-заповідний фонд на території м. Жидачева представлений лише однією пам’яткою природи “Кипарис” площею 0,030 га. Занедбаний стан скверів на вулицях Грушевського і Шевченка та лісопаркові насадження вздовж залізничної колії. Багато дерев аварійні, сухостійні, пошкоджені шкідниками. Частину дерев необхідно знести, сквери реконструювати і зробити їх місцем відпочинку мешканців міста, створити лісопаркові зони за рахунок водоохоронних зон в рамках програми створення міської екологічної мережі. Через брак коштів у міському бюджеті для підтримання належного благоустрою місто набуває непривабливого вигляду особливо, території його околиць. Проблемою є і те, що в місті немає облаштованих місць для купання, і це при тому, що навколо міста тече річка Стрий і є численні озера. Особливої уваги потребують прибережні захисні смуги та водоохоронні зони р. Стрий, що на території міста займають площу біля 108 га.

5.        Результати SWOT-аналізу

(аналіз внутрішніх чинників (сильні і слабкі сторони) та зовнішніх чинників (сприятливі можливості та загрози)

Засідання Робочої групи зі стратегічного планування для проведення аналізу внутрішніх і зовнішніх чинників відбулася 23 вересня 2011 р. Проаналізувавши статистичну інформацію, зібрану в Профілі громади, а також результати опитування керівників підприємств та підприємців міста, члени Робочої групи визначили сильні та слабкі сторони, можливості та загрози для Жидачева і, згодом, обговорили отримані узагальнені результати, стосовно вибраних трьох стратегічних напрямів. При проведенні SWOT-аналізу враховувались вимоги наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції №224 від 29.07.2002 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку».

За своїм призначенням SWOT-аналіз є «інструментом» для підготовки реалістичних і здійснених планів дій, які повинні допомогти місту максимально скористатися існуючими порівняльними перевагами та мінімізувати ризики.

Опрацьовані дані SWOT-аналізу подані нижче у формі таблиці.

Таблиця 1.         Аналіз внутрішніх чинників (сильних і слабких сторін)

Сильні сторони

Слабкі сторони

 1. 1.Місто розміщене на трасі М12 (Е50) національного значення;
 2. 2.Компактна забудова міста;
 3. 3.Наявність численних водойм в околицях та на території міста;
 4. 4.Відсутність міжрелігійних і міжетнічних конфліктів;
 5. 5.Наявність генерального плану міста;
 6. 6.Наявність в межах міста територій “грінфілд” понад 20 га для інвестування (з наявною інженерною інфраструктурою);
 7. 7.Збережені промислові підприємства, у тому числі – з іноземними інвестиціями;
 8. 8.Збережені підприємства, які надають повний спектр комунальних послуг та мають запас потужностей;
 9. 9.Наявність вільних промислових ділянок для залучення нових інвестицій в постійному користуванні целюлозного комбінату;
 10. 10.Географічні та логістичні передумови для розміщення на території міста підприємств для заготівлі, зберігання та переробки агропродукції.
 11. 1.Демографічний спад, висока смертність населення;
 12. 2.Значна площа земель довкола міста заболочені та забруднені відходами целюлозного виробництва;
 13. 3.Застарілі та аварійні водопровідні мережі;
 14. 4.Водоносні горизонти забруднені солями заліза;
 15. 5.Підприємства-забруднювачі знаходяться поблизу житлової забудови;
 16. 6.Переповненість існуючого полігону ТПВ;
 17. 7.Слабка комунікація між бізнесом і владою;
 18. 8.Відсутність вільних територій для житлової забудови;
 19. 9.Підтоплення паводками окремих територій міста.

 


Таблиця 2.         Аналіз зовнішніх чинників (можливостей і загроз)

Можливості

Загрози

 1. 1.Світова популяризація заміни пластикової упаковки на екологічну сприятиме збільшенню обсягів виробництва целюлозного комбінату;
 2. 2.Активізація залучення іноземних інвестицій завдяки покращенню стосунків з ЄС;
 3. 3.Тенденція до збільшення попиту і цін на агропродукцію;
 4. 4.Урбанізація сприятиме збільшенню кількості трудових ресурсів міста.
 5. 1.Підтоплення прилеглих територій;
 6. 2.Законодавство заважає розвитку бізнесу;
 7. 3.Обмеження можливостей місцевого самоврядування державною політикою;
 8. 4.Держава не забезпечує належне утримання траси М12 (Е50);
 9. 5.Перевищення повноважень контролюючих та правоохоронних органів обмежує розвиток місцевого бізнесу;
 10. 6.Державна тарифна політика обмежує гнучкість комунальних підприємств, чим спричиняє їх збитковість;
 11. 7.Зростання ціни на газ;
 12. 8.Відсутність державної політики регіонального розвитку збільшує диспропорції між малими і великими містами.

 

6.        Місія і стратегічне бачення

Місія міста - це причина появи, основне призначення та сенс його існування, сукупність унікальних історичних і сучасних особливостей та конкурентних переваг міста, які у місті вже є, та які громада хотіла б зберегти для подальшого розвитку міста, або здобути у свідомому процесі розвитку міста. Декларуючи Місію міста, громада самовизначається: «Хто ми є і що ми робимо».

Місія міста Жидачів

 • Древнє місто зі славною 850-літньою історією, релігійно толерантне та спокійне, молоде, родинне та кохане;
 • Інвестиційно привабливе самобутнє місто паперовиків та сироварів, комфортне для мешканців;
 • Місто високої якості життя, чисте, охайне і зелене.

 

Стратегічне Бачення - це спільне, погоджене на основі консенсусу, уявлення жителів міста про те, яким місто має виглядати в майбутньому.

Стратегічне Бачення міста Жидачів

 • Місто з розвинутим малим і середнім бізнесом та високою зайнятістю населення;
 • Промисловий центр з розвинутим паперовим виробництвом та агропереробкою, енергоефективними технологіями;
 • Місто з широкими можливостями конкурентної базової професійної освіти для молоді;
 • Громада з комфортними умовами роботи, проживання та відпочинку мешканців, сформованою екологічною мережею;
 • Місто, в якому хочеться працювати, жити і народжувати дітей.

 

7.        Стратегічні напрямки

Засідання Робочої групи зі стратегічного планування для визначення стратегічних напрямків розвитку міста відбулося 23 вересня 2011 р. На основі проведеного SWOT-аналізу та визначеного стратегічного бачення члени Робочої групи визначили стратегічні напрямки:

 1. oА. Розвиток малого та середнього бізнесу;
 2. oБ. Залучення інвестицій;
 3. oВ. Підвищення якості життя.

Під час наступних засідань члени Робочої групи прийшли до висновку, що напрямок «Розвиток малого та середнього бізнесу» є неприйнятним для Стратегічного плану економічного розвитку міста Жидачів. Причиною для такого висновку став поглиблений аналіз повноважень, якими володіє Жидачівська міська рада та її виконавчі органи. Зокрема, члени Робочої групи взяли до уваги той факт, що міська рада не має повноважень, аби здійснювати відчутний вплив на вирішення ключових проблем, які нині заважають розвитку бізнесу – зменшення та спрощення податків, зменшення тиску контролюючих органів та захист від їх неправомірних дій, спрощення та пришвидшення процедури отримання дозволів та погоджень на будівництво. Всі ці повноваження знаходяться на рівні державних органів.

Таким чином, остаточний перелік стратегічних напрямків залишився наступним:

 1. Залучення інвестицій;
 2. Підвищення якості життя.

7.1.    Стратегічний напрямок А. Залучення інвестицій

Значення інвестицій важко переоцінити. Внутрішні та, особливо, зовнішні інвестиції належать до небагатьох ключових факторів економічного розвитку. Зовнішні інвестиції поряд з фінансовими ресурсами та робочими місцями надають місцевій економіці нові технології, ринки, нові управлінські навички та нові можливості для розвитку місцевих малих і середніх підприємств. Тому сфера зовнішніх інвестицій характеризується високим рівнем конкуренції між країнами, регіонами та містами, причому гроші, вкладені в цю конкурентну боротьбу можуть окупитися не раніше ніж через п’ять – десять років. Для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій важливими є багато факторів. На більшість з них, наприклад – національне законодавство та рівень корупції, Жидачів не має прямого впливу. Однак, такі фактори як стан технічної інфраструктури, доступність будівель і ділянок для нової забудови, окремі елементи бізнес-клімату, імідж міста, - знаходяться у сфері впливу міської влади. Крім того, важливу роль у залученні інвестицій відіграє місцева маркетингова політика та організаційна спроможність ефективного інвестиційного супроводу.

Однією з переваг у конкурентній боротьбі за інвестиції, які створюють нові робочі місця, є існування переліку земельних ділянок – не надто дорогих та обладнаних інфраструктурою (з доступними тарифами на енергопостачання). Наявність в межах міста Жидачів територій «грінфілд» понад 20 га для інвестування (з наявною інженерною інфраструктурою) є чудовою пропозицією для залучення інвесторів.

Ще один важливий крок у питанні залучення інвестицій – формування місцевої інвестиційної політики:

 • Визначення пріоритетів для міста в галузі інвестування;
 • Визначення переліку місцевих послуг та заохочень для інвесторів та обсяг їх надання відповідно до пріоритетності перспективної інвестиції;
 • Врахування вимог Генерального плану міста та місцевих правил забудови;
 • Детальний опис процедур та умов продажу та / або оренди ділянок і майна;
 • Розробка типових зразків регуляторних актів та правовстановлюючих документів.

Реалізація інвестиційних проектів і впровадження інвестиційної політики передбачає вирішення комплексу земельно-правових питань:

 • Визначення правового режиму землі як територіальної основи економічного розвитку міста;
 • Розробку і затвердження місцевих правил регулювання земельних відносин та забудови на принципах приватно-публічного партнерства;
 • Визначення територій пріоритетного інвестиційного розвитку міста;
 • Створення районів комерційного розвитку на території міста;
 • Визначення форм та видів залучення інвестицій у розвиток міста.

Безпосередній вплив на здатність влити новий капітал в місцеву економіку має також те, наскільки успішною є поточна стратегія маркетингу та промоції, підтримка якій повинна надаватися на національному рівні.

Маркетинг і промоція інвестиційних можливостей та продуктів міста передбачає:

 • Підготовку принаймні двомовних (українська та англійська) маркетингових матеріалів для інвесторів: папка, маркетингова брошура з загальним описом міста та детальні інформаційні листки з описом інвестиційних ділянок;
 • Розробку презентацій інвестиційних можливостей міста, підготовлених в програмі MS Power Point;
 • Включення в базу даних інвестиційних об’єктів InvestUkraine (Українського центру сприяння іноземному інвестуванню);
 • Розробку Інтернет - презентацій англійською та українською мовами для промоції міста як вигідного місця «для ведення бізнесу» та інвестування.

Таблиця 3.         SWOT-аналіз напрямку «Залучення інвестицій»

Сильні сторони

Слабкі сторони

 1. 1.Місто розміщено на трасі;
 2. 2.Наявність в межах міста територій грінфілд (понад 20 га) з наявною інженерною інфраструктурою;
 3. 3.Наявність на території міста іноземного інвестора з позитивним досвідом роботи (Монді Пекеджінг Бегс Юкрейн);
 4. 4.Наявність вільних промислових (незадіяних) земельних ділянок і майна ЖЦПК;
 5. 5.Наявність географічних і логістичних передумов для розміщення на території міста підприємств для зберігання та переробки агропродукції;
 6. 6.Кадровий потенціал (швейна промисловість, кулінарія) і дешева робоча сила;
 7. 7.Наявність залізниці, аеропорт на відстані 70 км;
 8. 8.Зацікавленість міської влади у залученні інвестицій;
 9. 9.Наявний митний пост.
 10. 1.Відсутність структури з промоції міста та супроводу інвестора
 11. 2.Відсутність інвестиційного сайту.
 12. 3.Офіційний сайт міста тільки на українській мові
 13. 4.Слабка комунікація між бізнесом та владою міста
 14. 5.Застаріла та аварійна інженерна інфраструктура міста
 15. 6.Застарілий генплан міста (1994) – потреба внесення змін
 16. 7.Відсутність документації для інвестиційних пропозицій

Можливості

Загрози

 1. 1.Активізація залучення іноземних інвестицій завдяки покращенню стосунків з ЄС;
 2. 2.Тривалі партнерські зв'язки з містами країн ЄС;
 3. 3.Тенденція до збільшення попиту і цін на агропродукцію;
 4. 4.Створення умов для зменшення трудової міграції;
 5. 5.Створення умов для розвитку МСП, в т.ч. у сфері швейної промисловості та кулінарії;
 6. 6.Співпраця з державним агентством з залучення інвестицій.
 7. 1.Чинне законодавство заважає залученню інвестицій (бюджетне, земельне законодавство);
 8. 2.Невиконання законодавства України;
 9. 3.Держава не забезпечує належне утримання траси М12 (Е50);
 10. 4.Нестабільна політична ситуація;
 11. 5.Робота митниці і санстанції не сприяє залученню інвестицій;
 12. 6.Зростання ціни на енергоносії.

 

Структура цілей стратегічного напрямку А «Залучення інвестицій»

 

Стратегічна ціль А.1. Підготувати продукт для інвестування.

Оперативна ціль А.1.1. Створити дорожню карту для інвестора.

Мета: інвестиційна промоція міста, підготовка продукту для потенційних інвесторів, створення бази даних для потенційного інвестора.

Завдання та умови реалізації - створення та оприлюднення на веб-сайті міста, як мінімум, двомовної дорожньої карти інвестора, у якій коротко описуються кроки, які необхідно зробити при започаткуванні підприємницької діяльності в місті (підготовка і реєстрація установчих документів, державна реєстрація, постановка на облік в органах державної влади, виготовлення печатки, відкриття рахунку в банку) і які є одноформатними й загальнообов’язковими для будь-яких суб’єктів, що започатковують підприємницьку діяльність у формі юридичної особи. Окремим блоком у документі виділяються кроки, пов’язані з проведенням реєстрації іноземної інвестиції. Включення розділу, який інформує потенційного інвестора про основні умови оподаткування в країні інвестування – рекомендований крок, який покращить уявлення потенційного інвестора про умови ведення бізнесу, дозволить вже на початковому етапі робити певні розрахунки, пов’язані з економічним обґрунтуванням інвестиції. Наступний блок – дозвільні процедури, пов’язані із вибором діяльності при здійсненні прямої іноземної інвестиції у "грінфілд" – із започаткуванням бізнесу "з нуля" – процедури, пов’язані з відведенням земельної ділянки, отриманням дозволу на розташування та будівництво промислових об’єктів.

Очікуваний результат: створення та оприлюднення дорожньої карти для інвестора.

Виконавці: Жидачівська міська рада / Жидачівська РДА / управління Держкомзему у Жидачівському районі / районний архітектор

Термін виконання: 2012 – 2013 рр.

 

 

Оперативна ціль А.1.2. Створити базу даних нерухомості для інвестування.

Мета: створення загальнодоступної бази даних нерухомості для інвестування та розміщення її на офіційному сайті міської ради.

Завдання та умови реалізації: створення бази даних майна територіальної громади (землі, будівлі, споруди), що не використовується (використовується не належним чином), винесення на розгляд міської ради переліку об’єктів, які можуть бути продані через аукціон, забезпечення доступності даної інформації у режимі веб-доступу та постійне її оновлення.

Очікуваний результат: поінформованість інвесторів про наявні об’єкти для інвестування.

Виконавці: Жидачівська міська рада

Термін виконання: 2012 – 2014 рр.

 

Оперативна ціль А.1.3. Забезпечити супровід інвестора.

Мета: забезпечення супроводу інвестора.

Завдання та умови реалізації: розробити пакет інформації для інвестора(«інвестиційний портфель») та управління процесом залучення інвестицій.

Очікуваний результат: потенційний інвестор має можливість одержати «інвестиційний портфель» та допомогу при необхідності взаємодії з іншими підрозділами у напрямі залучення інвестицій.

Виконавці: Жидачівська міська рада / Управління Держкомзему у Жидачівському районі / головний архітектор району

Термін виконання: 2013 – 2014 рр.

 

Стратегічна ціль А.2. Забезпечити інвестиційну промоцію міста.

Оперативна ціль А.2.1. Створити комунальну установу «Агенція розвитку Жидачева».

Мета: міська рада створює комунальну установу з неприбутковим статусом – «Агенція розвитку Жидачева».

Завдання та умови реалізації: Серед функції Агенції мають бути – інформаційно-консультативна підтримка залучення і супроводу інвестицій, промоція міста та конкретних проектів, сприяння виконанню Стратегічного плану економічного розвитку, розвиток бізнесу, залучення міжнародної технічної допомоги, видання комунальної газети.

Очікуваний результат: створення Агенції сприятиме налагодження соціального партнерства та активній співпраці місцевого органу самоврядування, громади та бізнесу у вирішенні місцевих проблем.

Виконавці: Міська рада Агенція розвитку Жидачева / Жидачівська міська рада / громадські організації

Термін виконання: 2012 – 2014 рр.

 

Оперативна ціль А.2.2. Створити інвестиційний веб-сайт.

Мета: створення 4-мовного інвестиційного веб-сайту Жидачівської міської ради.

Завдання та умови реалізації: розміщення інформації про інвестиційну привабливість міста, зокрема, про цілі розвитку, програми та проекти міста, політику промислових стимулів, електронні реєстри місцевих нормативних і регуляторних актів (рішення міської ради, виконкому і розпорядження міського голови), алгоритми процедур інвестування, наявну місцеву постачальну базу, базову соціально-економічну інформацію міста (профіль громади), наявну нерухомість для розвитку бізнесу, зокрема – інформаційних каталогів та баз даних про вільні і орендовані об’єкти комунального майна і земельні ділянки тощо.

Очікуваний результат: інвестиційний веб-сайт міста (як мінімум – українською, російською, польською та англійською мовами) містить пакет інформаційних матеріалів для інвесторів, щоб забезпечити їх відповідною інформацією та представити Жидачів як вигідне місце для бізнесу й інвестицій.

Виконавці: Міське комунальне підприємство «Агенція розвитку» / Розробник веб-сайту / Структурний підрозділ (сектор) із залучення інвестицій / управління економіки РДА/ головне управління економіки Львівської ОДА

Термін виконання: 2012 - 2014 рр.

 

Оперативна ціль А.2.3. Створити набір промоційних матеріалів інвестиційної привабливості міста.

Мета: створення промоційних матеріалів інвестиційної привабливості міста.

Завдання та умови реалізації: розробка інформаційного пакету документів про інвестиційну привабливість міста. Агенція розвитку Жидачева, виконавчі органи міської ради спільно з підприємствами, установами та організаціями готують, налагоджують випуск та формують канали поширення в Україні та за її межами промоційної продукції (сувеніри, буклети, альбоми, брошури, компакт-диски тощо) міста.

Очікуваний результат: підвищення рівня доступності поінформованості про місто та його інвестиційні привабливість і пропозиції.

Виконавці: Агенція розвитку Жидачева / Міський голова / Підрядник

Термін виконання: 2013 - 2014 рр.

 

Стратегічна ціль А.3. Покращити управління земельними ресурсами міста.

Оперативна ціль А.3.1. Виготовити технічну документацію щодо складання плану земельно-господарського устрою міста.

Мета: встановлення меж міста Жидачева.

Завдання та умови реалізації: набуття достовірної та повної інформації щодо меж міста, його площі, землекористувачів та землевласників (юридичних та фізичних осіб), врегулювання суміжних, зокрема конфліктних меж.

Очікуваний результат: Визначення та встановлення меж міста в натурі та отримання бази для внесення змін до Генплану, наявність плану земельно-господарського устрою міста (інформація щодо наявних земельних ресурсів та можливість планування іх використання для інвесторів).

Виконавці: Жидачівська міська рада / Львівський інститут землеустрою, управління Держкомзему у Жидачівському районі / Управління Держкомзему у Жидачівському районі та Гніздичівська селищна і Вільхівецька, Бережницька, Зарічанська сільські ради

Термін виконання: 2-3 квартал 2012 р.

 

Оперативна ціль А.3.2. Внести зміни до генплану міста.

Мета: внесення змін до містобудівної документації відповідно до вимог сьогодення та потреб життя.

Завдання та умови реалізації: обґрунтування довгострокової політики планування та забудови території міста.

Очікуваний результат: вирішення питання ефективного планування території, розвитку інфраструктури, збільшення інвеситицій в розвиток міста та поповнення міського бюджету: узгодження приватних, громадських та державних інтересів з врахуванням нових умов соціально-економічного розвитку та нових форм господарювання, визначення основних тенденцій розвитку господарського комплексу міста, визначення територій для житлової та громадської забудови, охорони навколишнього середовища та ефективного ресурсокористування, збереження історико-культурної спадщини.

Виконавці: Жидачівська міська рада / Львівська Політехніка / Управління охорони культурної спадщини ЛОДА / відділ містобудування Жидачівської РДА / Розробник змін до генплану / Заступник міського голови / Секретар міської ради

Термін виконання: 2012 – 2013 рр.

 

Оперативна ціль А.3.3. Розробити план зонування території міста

Мета: визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Завдання та умови реалізації: встановлення функціонального призначення території та вимог до забудови.

Очікуваний результат: створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об’єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, охорона та використання територій з особливим статусом, в тому числі, ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини.

Виконавці: Жидачівська міська рада / Секретар міської ради / Архітектор району / Управління Держкомзему у Жидачівському районі / Управління охорони культурної спадщини ЛОДА / Заступник міського голови / Секретар міської ради

Термін виконання: 2013 – 2014 рр.

 

Оперативна ціль А.3.4. Розробити схеми інженерних мереж міста.

Мета: створення бази даних про наявні інженерні мережі.

Завдання та умови реалізації: розробити структуру, зібрати інформацію для наповнення бази даних, забезпечити режим користування базою даних та її регуляне оновлення. База даних повинна містити максимально повну інформацію про усі інженерні мережі міста (газпостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання, теплопостачання, комунікації зв’язку, мережа доріг). Окремі елементи бази даних доцільно розмістити на веб-сайті міста.

Очікуваний результат: наявність схеми інженерних мереж міста, яка сприятиме планомірній містобудівній діяльності та подальшому розвитку мереж.

Виконавці: Жидачівська міська рада / Підприємства та установи – власники та обслуговувачі мереж / Міські комунальні підприємства / Жидачівське УЕГГ / Жидачівські РЕМ / Установи телекомунікацій і зв’язку / Архітектор Жидачівського району / Установи автодору

Термін виконання: 2013 р.

 


7.2.    Стратегічний напрямок В. Підвищення якості життя

Всесвітня організація охорони здоров'я визначає якість життя як сприйняття людьми свого положення в житті залежно від культурних особливостей і системи цінностей та в зв'язку з їхніми цілями, очікуваннями, стандартами, турботами. Також вона пропонує оцінювати якість життя по параметрах:

 • Фізичні: енергійність, втома, фізичний дискомфорт, сон і відпочинок;
 • Психологічні: самооцінка, концентрація, позитивні емоції, негативні переживання, мислення;
 • Ступінь незалежності: повсякденна активність, працездатність, залежність від ліків і лікування;
 • Життя в суспільстві: повсякденна активність, соціальні зв`язки, дружні зв`язки, суспільна значущість, професіоналізм;
 • Навколишнє середовище: житло та побут, безпека, дозвілля, доступність інформації екологія (клімат, забрудненість, густонаселеність);
 • Духовність і особисті переконання.

Покращання якості життя населення є одним з ключових чинників конкурентоспроможності країни, оскільки є передумовою залучення інвестиційних та трудових ресурсів, інтелектуального капіталу і, з іншого боку, дестимулює відтік людського і фінансового капіталу за кордон. Якість життя як передумова розвитку людського капіталу є одночасно засобом і метою посилення національної конкурентоспроможності.

Безумовно, більшість позицій, за якими визначається рівень якості життя, залишаються під впливом політики національного рівня. Однак, є ряд чинників якості життя, на які можна впливати на місцевому рівні. Серед них:

 • покращання суспільної інфраструктури, забезпечення максимальної доступності базових соціальних послуг широким верствам населення;
 • сприяння зайнятості населення, підвищення якості освітніх послуг, їх відповідності потребам ринку праці, створення механізмів гнучкого балансування пропозиції та попиту на ринку праці;
 • розвиток людського та соціального капіталу, збереження історико-культурного середовища, розвитку сфери культури і мистецтва, духовного формування нації і задоволення культурних потреб населення, розвиток системи підтримки сім'ї, дітей і молоді, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків;
 • популяризація здорового способу життя, підвищення фізичної активності населення;
 • поліпшення екологічної ситуації, формування культури споживання, енергоощадності, поводження з побутовими відходами тощо.

Підвищення якості життя мешканців Жидачева – одночасно є комплексною метою будь-якого розвитку, досягнення якої забезпечується в результаті реалізації всіх попередніх напрямів стратегії. Вона досягається на основі оптимізації використання внутрішнього потенціалу міста, врахування особливостей організації економічної діяльності, а також етнокультурних цінностей населення.

Враховуючи те, що якість життя як базис для розвитку людського капіталу впливає на приплив інвестицій, міграційні процеси, ефективність праці, можна стверджувати, що якість життя є чинником конкурентоспроможності Жидачева.

Заходи цього напряму дій потребують значного фінансування та матимуть позитивний ефект лише у довгостроковій перспективі, проте результатом їх запровадження буде забезпечення вищої якості життя населення.

Таблиця 4.         SWOT-аналіз напрямку «Підвищення якості життя»

Сильні сторони

Слабкі сторони

 1. 1.Інфраструктура міста: наявність освітніх та лікувальних закладів;
 2. 2.Здійснено водовідведення міста;
 3. 3.Наявність очисних споруд, централізованого водопостачання;
 4. 4.Високий професійний рівень населення – кадровий ресурс;
 5. 5.Хороше транспортне сполучення – залізниця і автодороги;
 6. 6.Компактна забудова міста;
 7. 7.Наявність численних водойм в околицях та на території міста;
 8. 8.Відсутність міжрелігійних і міжетнічних конфліктів;
 9. 9.Налагоджено збір від населення побутових відходів (2 рази в тиждень);
 10. 10.Збережені підприємства, які надають повний спектр комунальних послуг та мають запас потужностей.
 11. 1.Багато земель довкола міста заболочені та забруднені відходами целюлозного виробництва;
 12. 2.Застарілі та аварійні водопровідні мережі;
 13. 3.Водоносні горизонти забруднені солями заліза;
 14. 4.Підприємства-забруднювачі знаходяться поблизу житлової забудови;
 15. 5.Переповненість існуючого полігону ТПВ;
 16. 6.Відсутність вільних територій для житлової забудови;
 17. 7.Підтоплення паводками окремих територій міста.

Можливості

Загрози

 1. 1.Розвиток стосунків між Україною і ЄС;
 2. 2.Децентралізація професійно-технічної освіти;
 3. 3.Реформування медичних закладів (сучасне обладнання та рівень обслуговування).
 4. 1.Держава не забезпечує належне утримання траси М12 (Е50);
 5. 2.Зростання вартості енергоносіїв;
 6. 3.Нестабільність у державі, втрата надії на краще, психологічне пригнічення;
 7. 4.Невиконання державою своїх зобов'язань.

 

Структура цілей стратегічного напрямку В «Підвищення якості життя»

Стратегічна ціль В.1. Покращити охорону довкілля та здоров‘я.

Оперативна ціль В.1.1 Створити нові зелені зони, природно-заповідні території в межах екологічної мережі міста Жидачева.

Мета: створення екологічної мережі міста Жидачева

Завдання та умови реалізації: Збільшення зелених насаджень у місті (за рахунок різного роду неугідь, забур’янених городів, сміттєзвалищ, боліт, чагарників) у межах діючої міської програми створення екологічної мережі, облаштування природно-заповідної території. Впровадження заходів з екологічної просвіти населення.

Очікуваний результат: Проект має шанс стати ідеєю для багатьох активних, особливо молодих, людей на найближчу перспективу. Створення екологічної мережі міста, лісових насаджень на порушених землях (деградованих та малопродуктивних) в її межах, облаштування ландшафтного заказника, є одним з перших випадків для всієї України та прецедентом втілення нової природоохоронної технології, найбільш ефективного впровадження природоохоронного режиму на місцевому рівні як апробація нової інноваційної методики, що повною мірою відповідає принципам сталого екологічного та економічного розвитку.

Створення екологічної мережі міста Жидачева дозволить з часом відновити втрачений екологічний баланс і підтримувати його в майбутньому, носитиме комплексний характер і буде мати не тільки позитивні екологічні, але й соціально – економічні результати.

Виконавці: Громадська організація «ЕКО-Довкілля» / громадські організації міста, шкільні заклади міста, центр творчості для дітей та молоді, приватний бізнес., Львівське обласне агенство лісових ресурсів відповідно до Суспільного договору про співпрацю) / Ботанічний сад Львівського національного університету ім.І.Франка, громадські організації міста, шкільні заклади міста, центр творчості для дітей та молоді, приватний бізнес / громадські організації міста, шкільні заклади міста, центр творчості для дітей та молоді

Термін виконання: 2012 – 2014 рр.

 

Оперативна ціль В.1.2 Вдосконалити систему поводження з відходами, проводити моніторинг забруднювачів на території міста.

Мета: покращення екологічної ситуації в місті

Завдання та умови реалізації: Розроблення місцевого плану дій з охорони довкілля, який би включав реалізацію цільових програм по налагодження сміттєзбирання (організація контейнерного збору сміття), впровадження елементів сортування вторинних відходів для зменшення поступлення сміття на сміттєзвалище, моніторнг забруднювачів міста.

Очікуваний результат: суттєве покращення екологічної ситуації в місті направлене на підвищення якості життя мешканців міста Жидачева.

Виконавці: Жидачівська міська рада / Жидачівське міське виробниче управління комунального господарства / Громадська організація «ЕКО-Довкілля» / МКП «Жидачівводоканал»

Термін виконання: 2012 – 2014 рр.

 

Оперативна ціль В.1.3 Забезпечити впровадження заходів по збереженню здоров’я мешканців міста.

Мета: збільшення тривалості життя мешканців міста

Завдання та умови реалізації: Центральна районна лікарня у спрівпраці з санепідслужбою за підтримки міської ради розробляють та впроваджують комплекс заходів у рамках затвердженої КМУ Концепції «Здоров’я – 2020», націленої на реформування галузі охорони здоров‘я.

Очікуваний результат: підвищення якості надання послуг з охорони здоров‘я мешканців міста Жидачева.

Виконавці: Жидачівська районна центральна лікарня / Санітарно епідеміологічна служба / СЕС / Міська рада / Громадськi органiзацii

Термін виконання: 2012 – 2014 рр.

 

Стратегічна ціль В.2. Покращити умови для розвитку дітей і молоді.

Оперативна ціль В.2.1. Створити Центр комплексного дозвілля «Авангард».

Мета: покращити можливості для забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді

Завдання та умови реалізації: Передбачається створити Центр комплексного дозвілля «Авангард» як філію Центру творчості для дітей та молоді. Міська рада, адміністрація ЦТДМ, ГО «Пульс», «Еко-довкілля», «Наші візії», «Вектор» створять сприятливі умови для організації комплексного дозвілля, розвитку туризму та можливості для відпочинку та отримання якісних оздоровчих послуг мешканцями та гостями міста через відкриття філії ЦТДМ

Очікуваний результат: створено філію ЦТДМ - центр комплексного дозвілля «Авангард»

- покращення умов для отримання додаткових освітніх послуг та покращення життя у місцевій громаді, - впровадження ефективної моделі державно-громадського управління позашкільним навчальним закладом через налагодження партнерських взаємовідносин з представниками територіальної громади, -наявність місць для отримання спортивних та оздоровчих послуг

Виконавці: Міська рада / Центр творчості для дітей та молоді / Міська рада / ЦТДМ / ГО

Термін виконання: 2012 – 2014 рр.

 

Оперативна ціль В.2.2. Покращити можливості для самореалізації молоді.

Мета: покращити можливості для забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді

Завдання та умови реалізації: Міська рада, ЦТДМ. Громадські організації створять можливості для самореалізації молоді, сприяння їх освіті впродовж життя, кар’єрному росту.

Очікуваний результат: створено сприятливі умови для соціального становлення та розвитку молоді

Виконавці: Міська рада / Центр зайнятості / ГО / ЦТДМ

Термін виконання: 2012 – 2014 рр.

 

Стратегічна ціль В.3. Покращити стан житлово-комунального господарства.

Оперативна ціль В.3.1. Забезпечити якісне водопостачання та завершити каналізування міста.

Мета: покращити водопостачання та водовідведення міста

Завдання та умови реалізації: Діюча мережа централізованого водопостачання міста експлуатується МКП «Жидачівводоканал» має завдовжки 59,4 км. Водозабір здійснюється з 4 свердловин. Схема водопостачання м. Жидачева розроблена у 1994 році і на даний час в основному реалізована та вимагає оновлення.

Очікуваний результат: суттєве покращення водопостачання та водовідведення міста, що сприятиме покращенню якості життя мешканців Жидачева. Неканалізованим залишається 40% громадської житлової забудови міста. Необхідно поетапно здійснювати підготовку ПКД по кожному мікрорайону і впроваджувати в проект в життя, залучивши кошти міського бюджету та мешканців міста Жидачева.

Виконавці: МКП «Жидачівводоканал» / Виконавчий комітет міської ради, постійна депутатська комісія з питань ЖКГ

Термін виконання: 2012 - 2018 рр.

 

Оперативна ціль В.3.2. Створити концепцію відновлення та впорядкування центральної частини міста.

Мета: провести впорядкування центральної частини міста

Завдання та умови реалізації: Місто Жидачів включено до Переліку історичних місць України, а тому місто повинно мати історико-архітектурний опорний план, згідно якого передбачається внесення змін до Генерального плану міста. Основою цього плану є концепція регенерації центральної частини міста, за якою необхідно провести впорядкування центральної частини міста. Площа Свободи повинна відповідати історичному призначенню площі Ринок, на якому були розташовані міські будівлі ратуші древнього Зудича (Удеча) – провідного історичного міста Галичини.

Очікуваний результат: підвищення туристичної привабливості міста.

Виконавці: Жидачівське МВУКГ

Термін виконання: 2012 – 2015 рр.

 

Оперативна ціль В.3.3. Впорядкувати дорожнє господарство.

Мета: забезпечити безпеку руху, комфорт для пасажирів та власників автомобілів

Завдання та умови реалізації: Загальна протяжність вулиць комунальної власності складає 36,02 км, з яких з асфальтним покриттям 32,92 км та 3,1 км з гравійним покриттям. Є дороги державного значення (Стрий-Тернопіль-Знамянка-Кіровоград) та місцевого значення (Миколаїв – Калуш). Необхідно розробити програму розвитку дорожнього руху та його безпеки, врахувати будівництво транзитної дороги та об`єктів дорожної інфраструктури (зупинки, паркінги).

Очікуваний результат: належне утримання дорожнього господарства, безпека руху, комфорт для пасажирів та власників автомобілів.

Виконавці: Жидачівське МВУКГ

Термін виконання: 2012 – 2014 рр.

 

Оперативна ціль В.3.4. Перевести теплопостачання на індивідуальне та автономне опалення.

Мета: підвищити ефективність теплопостачання міста

Завдання та умови реалізації: На даний час в місті працює 5 котелень МПК «Жидачівтеплокомуненерго». На індивідуальне опалення перейшло 40% квартир багатоповерхівок. Тарифи на теплопостачання значні, адже існуючі котельні мають низький ККД і потребують реконструкції. Оперативна ціль передбачає виконання комплексу заходів по переведенню теплопостачання міста на індивідуальне та автономне опалення.

Очікуваний результат: покращення теплопостачання помешкань громадян, зменшення витрат на енергоносії, економія природного газу.

Виконавці: МПК «Жидачівтепло-комуненерго» / Виконавчий комітет міської ради, постійна депутатська комісія з питань ЖКГ

Термін виконання: 2012 – 2014 рр.

 

Оперативна ціль В.3.5. Належне утримання житлового фонду та поліпшення благоустрою міста

Мета: покращити утримання будинків та прибудинкової території

Жидачівське МВУКГ спільно з міськвиконкомом та підприємствами міста проводить комплекс заходів, спрямованих на покращити утримання будинків та прибудинкової території шляхом створення ОСББ, залучення коштів мешканців на ремонт житла та забезпечення належного утримання об`єктів благоустрою.

Очікуваний результат: Суттєве поліпшення стану житлового фонду та створення привабливого і комфортного благоустрою території м. Жидачева.

Виконавці: Жидачівське МВУКГ / Виконавчий комітет міської ради, підприємства, організації, релігійні громади, мешканці міста

Термін виконання: 2012 – 2014 рр.

 

8. Впровадження та моніторинг

З початку роботи зі стратегічного планування було наголошено на важливості впровадження та моніторингу Стратегічного плану економічного розвитку м.Жидачів. Наскільки успішним виявиться цей план залежатиме від позитивних економічних та інших змін, що впливають на досягнення його мети та цілей.

У роботі над актуалізацією Стратегічного плану економічного розвитку міста Жидачева брали участь представники бізнесу, органів місцевого самоврядування, освітніх установ, громадських та інших організацій задля забезпечення його реалістичності та довіри до нього з боку громади.

Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію стратегії, необхідно створити систему моніторингу її впровадження. Така система має включати Орган з моніторингу (необхідно створювати з врахуванням особливостей територіальної громади); Документ (Положення) про систему моніторингу виконання Стратегічного плану; Система індикаторів (результатів) виконання стратегії (кількісні та якісні).

Забезпечення реалізації – це управлінське завдання, яке передбачає контроль за діяльністю численних організацій, які задіяні у процесі впровадження стратегії. Цим має займатись Комітет з управління впровадженням, створений з представників органів місцевого самоврядування і бізнесу. До складу цього органу входять особи, які представляють найважливіших учасників процесу планування і реалізації стратегії: представники міської влади, які брали участь у розробці стратегії, представники бізнес асоціацій і приватного сектору.

Питання впровадження проектів і заходів Стратегічного плану мають належати виключно до компетенції Комітету з управління впровадженням.

Також можливі інші форми органу з моніторингу впровадження стратегії: Моніторинговий комітет; Тимчасова комісія міської ради; виконання повноважень з моніторингу постійною комісією міської ради з питань бюджету та фінансів; створення окремого управління міської ради; Агенція регіонального (міського, економічного) розвитку – може створюватись у формі громадської організації або комунальної установи (підприємства).

Стратегічний план розвитку потрібно буде постійно актуалізовувати, оскільки одні проекти будуть завершені, а деякі замінено іншими. Необхідно проводити ретельний моніторинг виконання плану і відповідно коригувати його з огляду на зміну ситуації. Саме Комітет з управління впровадженням Стратегічного плану є відповідальним за забезпечення актуальності та реалістичності стратегічних і оперативних цілей та за їх досягнення.

Система індикаторів моніторингу виконання стратегії

Індикатори потрібно розділяти на індикатори досягнення: Бачення; Напрямків розвитку; Стратегічних цілей; Оперативних цілей. Можна обмежитись розробкою індикаторів досягнення Стратегічних цілей.

Рівні моніторингу:

 1. 1.Для визначення ефективності проекту (впровадженої системи стратегічного планування) можуть бути 3 універсальних показники, які реально демонструють економічний розвиток і є важливими для органів місцевої влади:
 • кількість створених робочих місць;
 • доходи місцевого бюджету в абсолютних цифрах;
 • рівень купівельної спроможності населення на території об’єкту планування.
 1. 2.Для визначення інвестиційної привабливості та стану економічного розвитку території в Україні.

 

Перелік показників, які можна використати для характеристики стану економіки

1. Економічний розвиток

 • Обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на душу населення;
 • Обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на душу населення
 • Роздрібний товарооборот на душу населення;
 • Середня місячна заробітна плата;
 • Інвестиції в основний капітал.

2. Інтеграція у світову економіку

 • Загальний обсяг експорту;
 • Прямі іноземні інвестиції в регіон.

3. Трудові ресурси

 • Чисельність населення зайнятого у всіх сферах економіки;
 • Зареєстровані безробітні;
 • Кількість компаній, що надають бізнес-послуги.

4. Транспортна інфраструктура

 • Загальний обсяг пасажирських перевезень всіма видами транспорту;
 • Загальний обсяг вантажних перевезень всіма видами транспорт;
 • Щільність автошляхів на 100 км.

5. Розвиток фінансової інфраструктури

 • Сплачений статутний фонд банківських установ;
 • Обсяг приватних заощаджень у банках області у розрахунку на душу населення.

6. Діяльність органів місцевої влади щодо розвитку підприємництва

 • Кількість та ставки запроваджених місцевих податків;
 • Кількість та інформативність веб-сторінок місцевих органів влади;
 • Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 000 населення;
 • Фінансові результати діяльності малих підприємств;
 • Частка малих підприємств, які одержали прибуток;
 • Кількість малих підприємств, що випускали продукцію/надавали послуги;
 • Обсяг виробленої малими підприємствами продукції (робіт, послуг).

Стратегічний план є документом, який може корегуватися в залежності від зміни обставин. Члени Комітету з управління впровадженням, а також всі мешканці міста Жидачева, причетні до роботи над стратегічним планом, повинні відстежувати, щоб стратегічні й оперативні цілі, завдання плану залишалися актуальними і реалізовувалися. Комітет з управління впровадженням збирається щорічно для оцінки досягнутих результатів та коригування запропонованих змін до Стратегічного плану. Проекти рішень щодо змін до Стратегії економічного розвитку міста Жидачева виносяться на розгляд міської ради.

9. Проектні листки

Напрямок

А. Залучення інвестицій

Стратегічна ціль

А.1. Підготувати продукт для інвестування

Оперативна ціль

А.1.1. Створити дорожню карту для інвестора

Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)

Мета – інвестиційна промоція міста, підготовка продукту для потенційних інвесторів

Завдання – створення бази даних для потенційного інвестора

Умови реалізації - створення та оприлюднення на веб-сайті міста, як мінімум, двомовної дорожньої карти інвестора, у якій коротко описуються кроки, які необхідно зробити при започаткуванні підприємницької діяльності в місті (підготовка і реєстрація установчих документів, державна реєстрація, постановка на облік в органах державної влади, виготовлення печатки, відкриття рахунку в банку) і які є одноформатними й загальнообов’язковими для будь-яких суб’єктів, що започатковують підприємницьку діяльність у формі юридичної особи. Окремим блоком у документі виділяються кроки, пов’язані з проведенням реєстрації іноземної інвестиції. Включення розділу, який інформує потенційного інвестора про основні умови оподаткування в країні інвестування – рекомендований крок, який покращить уявлення потенційного інвестора про умови ведення бізнесу, дозволить вже на початковому етапі робити певні розрахунки, пов’язані з економічним обґрунтуванням інвестиції. Наступний блок – дозвільні процедури, пов’язані із вибором діяльності при здійсненні прямої іноземної інвестиції у "грінфілд" – із започаткуванням бізнесу "з нуля" – процедури, пов’язані з відведенням земельної ділянки, отриманням дозволу на розташування та будівництво промислових об’єктів.

Очікуваний результат реалізації

Створення та оприлюднення дорожньої карти для інвестора

Відповідальний за реалізацію оперативної цілі

Організація

Посада, П.І.Б.

Жидачівська міська рада

Заступник міського голови, І.Камінський

Термін реалізації проекту

2012 - 2013 рр.

N n|n

Календарний план реалізації заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання заходу

1

Створити робочу групу для підготовки дорожньої карти

Міський голова

 

1 квартал 2012 р.

2

Підготовка дорожньої карти інвестора

Заступник міського голови

Жидачівська РДА, управління Держкомзему у Жидачівському районі, районний архітектор

2-4 квартал 2012 р.

3

Переклад дорожньої карти інвестора на іноземні мови: англійська, російська, польська, німецька

Заступник міського голови

Відібраний на умовах конкурсу виконавець

1 квартал 2013 р.

4

Розміщення дорожньої карти інвестора на офіційному сайті міста

Адміністратор сайту міської ради

 

1 квартал 2013 р.

Загальний бюджет,

% джерел фінансування

В межах операційних витрат

 


 

Напрямок

А. Залучення інвестицій

Стратегічна ціль

А.1. Підготувати продукт для інвестування

Оперативна ціль

А.1.2. Створити базу даних нерухомості для інвестування

Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)

Мета – створення загальнодоступної бази даних нерухомості для інвестування та розміщення її на офіційному сайті міської ради

Завдання – створення бази даних майна територіальної громади (землі, будівлі, споруди), що не використовується (використовується не належним чином), винесення на розгляд міської ради переліку об’єктів, які можуть бути продані через аукціон, забезпечення доступності даної інформації у режимі веб-доступу та постійне її оновлення.

Очікуваний результат реалізації

Поінформованість інвесторів про наявні об’єкти для інвестування

Відповідальний за реалізацію оперативної цілі

Організація

Посада, П.І.Б.

Жидачівська міська рада

Заступник міського голови, І.Камінський

Термін реалізації проекту

2012 - 2014 рр.

N n|n

Календарний план реалізації заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання заходу

1.

Створити реєстр вільних земельних ділянок, будівель, споруд

Заступник міського голови

Інженер-землевпорядник, спеціаліст з питань комунальної власності, Жидачівське МВУКГ

2012 р.

2.

Затвердити перелік вільних земельних ділянок для передачі в оренду (продаж)

Міський голова

Секретар виконкому, секретар міської ради

4 квартал 2012 р.

3.

Розробити графік перевірок використання майна територіальної громади (землі, споруди, будівлі)

Заступник міського голови

Робоча група

4 квартал 2012 р

4.

Забезпечити постійний моніторинг належного використання майна територіальної громади

Заступник міського голови

Інженер-землевпорядник, спеціаліст з питань комунальної власності

2012-2014 р.р.

5.

Забезпечити оприлюднення інформації про умови та результати конкурсу оренди (продажу) майна територіальної громади.

Заступник міського голови

Адміністратор сайту, редактор бюлетеня

2012-2014 р.р.

6.

Забезпечити внесення змін до бази даних майна територіальної громади

Заступник міського голови

Адміністратор сайту,

інженер-землевпорядник, спеціаліст з питань комунальної власності

2012-2014 р.р.

Загальний бюджет,

% джерел фінансування

20 тис.грн., кошти міського бюджету – 30%, донорські кошти – 70%

 


 

Напрямок

А. Залучення інвестицій

Стратегічна ціль

А.1. Підготувати продукт для інвестування

Оперативна ціль

А.1.3. Забезпечити супровід інвестора

Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)

Мета – забезпечення супроводу інвестора

Завдання – розробити пакет інформації для інвестора («інвестиційний портфель») та управління процесом залучення інвестицій

Очікуваний результат реалізації

Потенційний інвестор має можливість одержати «інвестиційний портфель» та допомогу при необхідності взаємодії з іншими підрозділами у напрямі залучення інвестицій

Відповідальний за реалізацію оперативної цілі

Організація

Посада, П.І.Б.

Жидачівська міська рада

Міський голова В.Левко

Термін реалізації проекту

2013 - 2014 рр.

N n|n

Календарний план реалізації заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання заходу

1.

Створення окремого структурного підрозділу (сектору) із залучення інвестицій

Міський голова

Заступники міського голови

1 квартал 2013 р.

2.

Створення списку розсилки інвестиційних пропозицій міста

Структурний підрозділ (сектор) із залучення інвестицій

Управління Держкомзему у Жидачівському районі,

головний архітектор району

1-2 квартал 2013 р.

3.

Робота з потенційними інвесторами, цільова розсилка інформації про об`єкти для інвестицій

Структурний підрозділ (сектор) із залучення інвестицій

Заступники міського голови

постійно

Загальний бюджет,

% джерел фінансування

170 тис. грн., міський бюджет – 10%, донорські кошти – 90%

 


 

Напрямок

А. Залучення інвестицій

Стратегічна ціль

А.2. Забезпечити інвестиційну промоцію міста

Оперативна ціль

А.2.1. Створити комунальну установу «Агенція розвитку Жидачева»

Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)

Міська рада створює комунальну установу з неприбутковим статусом – «Агенція розвитку Жидачева». Серед функції Агенції мають бути – інформаційно-консультативна підтримка залучення і супроводу інвестицій, промоція міста та конкретних проектів, сприяння виконанню Стратегічного плану економічного розвитку, розвиток бізнесу, залучення міжнародної технічної допомоги, видання комунальної газети.

Очікуваний результат реалізації

Створення Агенції сприятиме налагодження соціального партнерства та активній співпраці місцевого органу самоврядування, громади та бізнесу у вирішенні місцевих проблем

Відповідальний за реалізацію оперативної цілі

Організація

Посада, П.І.Б.

Міська рада

Агенція розвитку Жидачева

Заступник міського голови

Гаврильчук Я.Г.

Голова новоствореної Агенції

Термін реалізації проекту

2012 - 2014 рр.

N n|n

Календарний план реалізації заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання заходу

1

Прийняття рішення міськради про створення комунальної установи

Жидачівська міська рада

 

2 квартал 2012 р.

2.

Розробка статуту установи та його затвердження. Державна реєстрація установи

Жидачівська міська рада

Агенція розвитку Жидачева

2 квартал 2012 р.

3.

Створення матеріальної бази

Жидачівська міська рада

Агенція розвитку Жидачева

3 квартал 2012 р.

4.

Видання комунальної газети «Удеч сьогодні», інформаційних матеріалів

Агенція розвитку Жидачева

Жидачівська міська рада , громадські організації

3 квартал 2012 р. – 2014 р.

5.

Діяльність по залученню міжнародної технічної допомоги (написання грантових заявок)

Агенція розвитку Жидачева

Жидачівська міська рада, громадські організації, підприємницькі структури

3 квартал 2012 р. – 2014 р.

Загальний бюджет,

% джерел фінансування

Всього 300 тис. грн.

2012 р. - 140 тис. грн. (в тому числі включаючи придбання різографа, компютера - 60 тис. грн.), 2013 – 80 тис. грн., 2014 – 80 тис. грн.

 


 

Напрямок

А. Залучення інвестицій

Стратегічна ціль

А.2. Забезпечити інвестиційну промоцію міста

Оперативна ціль

А.2.2. Створити інвестиційний сайт

Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)

Мета – створення 4-мовного інвестиційного веб-сайту Жидачівської міської ради

Завдання – розміщення інформації про інвестиційну привабливість міста, зокрема, про цілі розвитку, програми та проекти міста, політику промислових стимулів, електронні реєстри місцевих нормативних і регуляторних актів (рішення міської ради, виконкому і розпорядження міського голови), алгоритми процедур інвестування, наявну місцеву постачальну базу, базову соціально-економічну інформацію міста (профіль громади), наявну нерухомість для розвитку бізнесу, зокрема – інформаційних каталогів та баз даних про вільні і орендовані об’єкти комунального майна і земельні ділянки тощо.

Очікуваний результат реалізації

Інвестиційний веб-сайт міста (як мінімум – українською, російською, польською та англійською мовами) містить пакет інформаційних матеріалів для інвесторів, щоб забезпечити їх відповідною інформацією та представити Жидачів як вигідне місце для бізнесу й інвестицій

Відповідальний за реалізацію оперативної цілі

Організація

Посада, П.І.Б.

Міське комунальне підприємство «Агенція розвитку»

Керівник Агенції

Термін реалізації проекту

2012 - 2014 рр.

N n|n

Календарний план реалізації заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання заходу

1.

Пошук розробника веб-сайту та підписання з ним угоди

Керівник Агенції

 

1 квартал 2013 р.

2.

Розробка дизайну та структури веб-сайту

Агенція розвитку Жидачева

Розробник веб-сайту

2 квартал 2013 р.

3.

Технічне забезпечення веб-сайту (хостинг, розробка програмної частини)

Агенція розвитку Жидачева

Розробник веб-сайту

2 квартал 2013 р.

4.

збір матеріалів, забезпечення перекладу матеріалів на іноземні мови (англійська, російська,польська, німецька), наповнення сайту,адміністрування сайту

Агенція розвитку Жидачева

Структурний підрозділ (сектор) із залучення інвестицій, управління економіки РДА, головне управління економіки ОДА

2013-2014 рр.

Загальний бюджет,

% джерел фінансування

300 тис. грн., кошти міського бюджету – 10%, донорські кошти – 90%

 


 

Напрямок

А. Залучення інвестицій

Стратегічна ціль

А.2. Забезпечити інвестиційну промоцію міста

Оперативна ціль

А.2.3. Створити набір промоційних матеріалів інвестиційної привабливості міста

Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)

Мета – створення промоційних   матеріалів інвестиційної привабливості міста

Завдання – розробка інформаційного пакету документів про інвестиційну привабливість міста.

Агенція розвитку Жидачева, виконавчі органи міської ради спільно з підприємствами, установами та організаціями готують, налагоджують випуск та формують канали поширення в Україні та за її межами промоційної продукції (сувеніри, буклети, альбоми, брошури, компакт-диски тощо) міста.

Очікуваний результат реалізації

Підвищення рівня доступності поінформованості про місто та його інвестиційні привабливість і пропозиції

Відповідальний за реалізацію оперативної цілі

Організація

Посада, П.І.Б.

Агенція розвитку Жидачева

Керівник Агенції

Термін реалізації проекту

2013 2014 рр.

N n|n

Календарний план реалізації заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання заходу

1

Розробка концепції, асортименту та тиражу промоційних матеріалів (друкованих та електронних)

Агенція розвитку Жидачева

Міський голова

1 півріччя 2013 р.

2

Залучення спів фінансування від донорських структур \ приватного сектору для виготовлення промоційної продукції

Агенція розвитку Жидачева

Міський голова

1 півріччя 2013 р.

3

Створення буклету для інвестора (збір матеріалів, пошук видавця та підписання угоди, розробка та погодження дизайну, друк)

Агенція розвитку Жидачева

Підрядник

1 півріччя 2013 р.

4

Виготовлення промоційних дисків про міські інвестиції

Агенція розвитку Жидачева

Підрядник

2013-2014 р.р.

5

Створення папок промоційних матеріалів по конкретних об’єктах (буклет, диск, дорожня карта)

Агенція розвитку Жидачева

Підрядник

2013-2014 р.р.

Загальний бюджет,

% джерел фінансування

300 тис. грн., кошти міського бюджету – 10%, кошти бізнесу, донорські кошти – 90%

 


 

Напрямок

А. Залучення інвестицій

Стратегічна ціль

А.3. Покращити управління земельними ресурсами міста

Оперативна ціль

А.3.1. Виготовити технічну документацію щодо складання плану земельно-господарського устрою міста

Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)

Мета - встановлення меж міста Жидачева

Завдання – набуття достовірної та повної інформації щодо меж міста, його площі, землекористувачів та землевласників (юридичних та фізичних осіб), врегулювання суміжних, зокрема конфліктних меж

Очікуваний результат реалізації

Визначення та встановлення меж міста в натурі та отримання бази для внесення змін до Генплану, наявність плану земельно-господарського устрою міста (інформація щодо наявних земельних ресурсів та можливість планування іх використання для інвесторів)

Відповідальний за реалізацію оперативної цілі

Організація

Посада, П.І.Б.

Жидачівська міська рада

Міський голова В.Левко

Термін реалізації проекту

2-3 квартал 2012 р.

N n|n

Календарний план реалізації заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання заходу

1.

Виготовлення та затвердження технічної документації щодо складання плану земельно-господарського устрою міста

Заступник міського голови

Львівський інститут землеустрою, управління Держкомзему у Жидачівському районі

2 квартал 2012 р.

2.

Встановлення межових знаків відповідно до виготовленої документації

Львівський інститут землеустрою

 

3 квартал 2012 р.

3.

Погодження меж м. Жидачева

Жидачівська міська рада

Управління Держкомзему у Жидачівському районі та Гніздичівська селищна і Вільхівецька, Бережницька, Зарічанська сільські ради

3 квартал 2012 р.

Загальний бюджет,

% джерел фінансування

100 тис. грн., міський бюджет – 100%

 


 

Напрямок

А. Залучення інвестицій

Стратегічна ціль

А.3. Покращити управління земельними ресурсами міста

Оперативна ціль

А.3.2. Внести зміни до генплану

Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)

Мета – внесення змін до містобудівної документації відповідно до вимог сьогодення та потреб життя

Завдання - обґрунтування довгострокової політики планування та забудови території міста

Очікуваний результат реалізації

Вирішення питання ефективного планування території, розвитку інфраструктури, збільшення інвеситицій в розвиток міста та поповнення міського бюджету: узгодження приватних, громадських та державних інтересів з врахуванням нових умов соціально-економічного розвитку та нових форм господарювання, визначення основних тенденцій розвитку господарського комплексу міста, визначення територій для житлової та громадської забудови, охорони навколишнього середовища та ефективного ресурсокористування, збереження історико-культурної спадщини

Відповідальний за реалізацію оперативної цілі

Організація

Посада, П.І.Б.

Жидачівська міська рада

Міський голова В.Левко

Термін реалізації проекту

2012 – 2013 рр.

N n|n

Календарний план реалізації заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання заходу

1.

Завершення процедури затвердження історико-архітектурного опорного плану та меж охоронних зон

Заступник міського голови

Львівська Політехніка, управління охорони культурної спадщини ЛОДА, відділ містобудування Жидачівської РДА

2-4 квартал 2012 р.

2.

Замовлення та виготовлення генерального плану міста

Заступник міського голови

Відібраний на умовах конкурсу виконавець

1-2 квартал 2013 р.

3.

Проведення громадських обговорень змін до генплану

Заступник міського голови

Розробник змін до генплану

3 квартал 2013 р.

4.

Затвердження генплану міста

Міський голова

Заступник міського голови, секретар міської ради

4 квартал 2013 р.

Загальний бюджет,

% джерел фінансування

300 тис. грн., міський бюджет – 30%, державний, обласний бюджет, донорські кошти – 70%

 


 

Напрямок

А. Залучення інвестицій

Стратегічна ціль

А.3. Покращити управління земельними ресурсами міста

Оперативна ціль

А.3.3. Розробити план зонування території міста

Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)

Мета – визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон

Завдання – Встановлення функціонального призначення території та вимог до забудови

Очікуваний результат реалізації

Створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об’єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, охорона та використання територій з особливим статусом, в тому числі, ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини

Відповідальний за реалізацію оперативної цілі

Організація

Посада, П.І.Б.

Жидачівська міська рада

Міський голова В.Левко

Термін реалізації проекту

2013 – 2014 рр.

N n|n

Календарний план реалізації заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання заходу

1.

Вибір територій для виготовлення плану зонування території

Заступник міського голови

Секретар міської ради, архітектор району, управління Держкомзему у Жидачівському районі, управління охорони культурної спадщини ЛОДА

4 квартал 2013 р.

2.

Замовлення та виготовлення плану зонування території

Заступник міського голови

Відібраний на умовах конкурсу виконавець

1-2 квартал 2014 р.

3.

Затвердження плану зонування території

Міський голова

Заступник міського голови, секретар міської ради

3 квартал 2014 р.

Загальний бюджет,

% джерел фінансування

120 тис. грн., 50 % - міський бюджет, 50 % - залучені кошти

 


 

Напрямок

А. Залучення інвестицій

Стратегічна ціль

А.3. Покращити управління земельними ресурсами міста

Оперативна ціль

А.3.4. Розробити схеми інженерних мереж міста

Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)

Мета – створення бази даних про наявні інженерні мережі

Завдання – розробити структуру, зібрати інформацію для наповнення бази даних, забезпечити режим користування базою даних та її регуляне оновлення. База даних повинна містити максимально повну інформацію про усі інженерні мережі міста (газпостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання, теплопостачання, комунікації зв’язку, мережа доріг). Окремі елементи бази даних доцільно розмістити на веб-сайті міста.

Очікуваний результат реалізації

Наявність схеми інженерних мереж міста, яка сприятиме планомірній містобудівній діяльності та подальшому розвитку мереж

Відповідальний за реалізацію оперативної цілі

Організація

Посада, П.І.Б.

Жидачівська міська рада

Заступник міського голови Я.Гаврильчук

Термін реалізації проекту

2013 р.

N n|n

Календарний план реалізації заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання заходу

1

Створення робочої групи, розробка технічного завдання щодо виготовлення бази даних, режиму її наповнення/оновлення   та режиму використання даних

Міський голова

Підприємства та установи – власники та обслуговувачі мереж

2012 р.

2

Збір матеріалів по розміщенню інженерних мереж (газпостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання, теплопостачання, комунікації зв’язку, мережа доріг)

Виконавчий апарат Жидачівської міської ради

Міські комунальні підприємства, Жидачівське УЕГГ, Жидачівські РЕМ, установи телекомунікацій і зв’язку, архітектор Жидачівського району, установи автодору

1-2 квартал 2013 р.

3

Пошук виконавця робіт та виготовлення бази даних

Заступник міського голови

Відібраний на умовах конкурсу виконавець

3 квартал 2013 р.

4

Розміщення окремих елементів бази даних на веб-сайті міста

Розпорядник бази даних

 

4 квартал 2013 р.

Загальний бюджет,

% джерел фінансування

В межах визначеного кошторису

 


 

 

Напрямок

В. Підвищення якості життя

Стратегічна ціль

В.1 Покращити охорону довкілля

Оперативна ціль

В.1.1 Створити нові зелені зони, природно-заповідні території в межах екологічної мережі міста Жидачева

Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)

Мета: створення екологічної мережі міста Жидачева

Збільшення зелених насаджень у місті (за рахунок різного роду неугідь, забур’янених городів, сміттєзвалищ, боліт, чагарників) у межах діючої міської програми створення екологічної мережі, облаштування природно-заповідної території. Впровадження заходів з екологічної просвіти населення. Облаштування паркових зон в межах міста.

Очікуваний результат реалізації

Проект має шанс стати ідеєю для багатьох активних, особливо молодих, людей на найближчу перспективу. Створення екологічної мережі міста, лісових насаджень на порушених землях (деградованих та малопродуктивних) в її межах, облаштування ландшафтного заказника, є одним з перших випадків для всієї України та прецедентом втілення нової природоохоронної технології, найбільш ефективного впровадження природоохоронного режиму на місцевому рівні як апробація нової інноваційної методики, що повною мірою відповідає принципам сталого екологічного та економічного розвитку.

Створення екологічної мережі міста Жидачева дозволить з часом відновити втрачений екологічний баланс і підтримувати його в майбутньому, носитиме комплексний характер і буде мати не тільки позитивні екологічні, але й соціально – економічні результати.

Відповідальний за реалізацію оперативної цілі

Організація

Посада, П.І.Б.

Громадська організація «ЕКО-Довкілля»

Голова громадської організації «ЕКО-Довкілля» Турченяк Євгенія Михайлівна

Термін реалізації проекту

2012- 2014 рр. (переспектива до 2020 року)

N n|n

Календарний план реалізації заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання заходу

1

Посадки зелених зон в межах екологічної мережі міста Жидачева

(згідно етапів реалізації передбачених розробленою програмою формування екологічної мережі)

Громадська організація «ЕКО-Довкілля»

громадські організації міста, шкільні заклади міста, центр творчості для дітей та молоді, приватний бізнес., Львівське обласне агенство лісових ресурсів відповідно до Суспільного договору про співпрацю)

Весняні посадки 2012 р.-2014 р.

2

Облаштування новоствореного ландшафтного заказника «Базиївка» (включаючи здійснення маркування пішохідної еколого–оздоровчої (краєзнавчо-історичної) стежки, розміщенні інформаційних щитів у заказнику, загальні роботи по парку, розчищення. прибирання від природнього та побутового сміття), проведення подальших наукових досліджень на території заказника у співпраці з науковими та учбовими закладами, облаштування місць відпочинку по маршруту екологічної стежки та цілющого джерела.

Громадська організація «ЕКО-Довкілля»

Ботанічний сад Львівського національного університету ім.І.Франка, громадські організації міста, шкільні заклади міста, центр творчості для дітей та молоді, приватний бізнес

2012-2014 рр.

3.

Еколого-просвітницька діяльність по впровадженню реалізації формування екологічної мережі на території м.Жидачева

- діяльність навчально – демонстраційного класу з доступом до методичної літератури, інтернету, проведенням факультативних занять

- підтримка екологічного веб-сайту

- видання методичної літератури

- функцінування розсадника дерев на околиці міста, в якому дорощуватиметься для майбутніх посадок близько 10 тисяч саджанців смереки, модрини, явора, дуба, тощо.

Громадська організація «ЕКО-Довкілля»

громадські організації міста, шкільні заклади міста, центр творчості для дітей та молоді

2012-2014 рр.

Загальний бюджет,

% джерел фінансування

100 тис. грн. (40 тис. грн. – 2012 р., 30 тис. грн. - 2013 р., 30 тис. грн. – 2014 р.)

Власні ресурси громадської організації та її партнерів, грантові кошти, міський бюджет

 


 

Напрямок

В. Підвищення якості життя

Стратегічна ціль

В.1 Покращити охорону довкілля, здоров’я.

Оперативна ціль

В.1.2 Вдосконалити систему поводження з відходами, проводити моніторинг забруднювачів на території міста

Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)

Мета: покращення екологічної ситуації в місті

Розроблення місцевого плану дій з охорони довкілля, який би включав реалізацію цільових програм по налагодження сміттєзбирання (організація контейнерного збору сміття), впровадження елементів сортування вторинних відходів для зменшення поступлення сміття на сміттєзвалище, моніторнг забруднювачів міста.

Очікуваний результат реалізації

Суттєве покращення екологічної ситуації в місті направлене на підвищення якості життя мешканців міста Жидачева.

Відповідальний за реалізацію оперативної цілі

Організація

Посада, П.І.Б.

Жидачівська міська рада

Заст. міського голви Гаврильчук Я.Г.

Жидачівське міське виробниче управління комунального господарства

Начальник ЖМВУКГ

Пономаренко В.М.

Громадська організація «ЕКО-Довкілля»

Голова ГО Турченяк Є.М.

МКП «Жидачівводоканал»

Начальник Ковалець І.В.

Термін реалізації проекту

2012- 2014 рр.

N n|n

Календарний план реалізації заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання заходу

1

Затвердження місцевого плану дій з охорони довкілля на 2012-2015роки

Жидачівська міська рада

Жидачівське міське виробниче управління комунального господарства, Жидачівводоканал громадські організації

1 квартал 2012 р.

2

Влаштування майданчиків для збирання сміття в контейнери (54 площадки в межах міста та 162 сміттєві контейнери

Жидачівське міське виробниче управління комунального господарства

Жидачівська міська рада

2012 р.

3.

Впровадження елементів сортування вторинних відходів для зменшення поступлення сміття на сміттєзвалище (створення пунктів сепарації фракцій скла, пластику, оргганіки)

Жидачівське міське виробниче управління комунального господарства

Приватний бізнес, громадська організація «ЕКО-Довкілля»

2012-2013 рр.

4

Інформаційно – просвітницька кампанія по роздільному сміттєзбиранню

Громадська організація «ЕКО-Довкілля»

Жидачівська міська рада

2012-2014 рр.

5

Дооснащення створеної ліцензованої лабораторії по обстеженню питної води

МКП «Жидачівводоканал»

Жидачівська міська рада

2013 р.

6.

Задіяння мобільної лабораторї по визначенню забруднення довкілля (включаючи використання спектрометра для обстеження повітря, грунтів)

МКП «Жидачівводоканал»

Жидачівська міська рада

2012 – 2014 рр.

Загальний бюджет,

% джерел фінансування

Налагодження сміттєзбиранння 621 тис. грн.,

Інфоромаційно – просвітницька компанія - 10 тис. грн.

Дооснащення ліцензованої лабораторії по обстеженню питної води - 10 тис. грн.

Придбання спектрометра для обстеження повітря, грунтів 200 тис. грн.

 

 

Напрямок

В. Підвищення якості життя

Стратегічна ціль

В.1 Покращити охорону довкілля, здоров’я.

Оперативна ціль

В.1.3 Забезпечити впровадження заходів по збереженню здоров’я мешканців міста

Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)

Мета: збільшення тривалості життя мешканців міста

Центральна районна лікарня у спрівпраці з санепідслужбою за підтримки міської ради розробляють та впроваджують комплекс заходів у рамках затвердженої КМУ Концепції «Здоров’я – 2020», націленої на реформування галузі охорони здоров‘я.

Очікуваний результат реалізації

Підвищення якості надання пос луг з охорони здоров‘я мешканців міста Жидачева.

Відповідальний за реалізацію оперативної цілі

Організація

Посада, П.І.Б.

Жидачівька районна центральна лікарня

Головний лікар

Довбняк Ф.М.

Санітарно епідеміологічна служба

Головний лікар

Левчук К.П.

Термін реалізації проекту

2012 – 2014 рр.

N n|n

Календарний план реалізації заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання заходу

1

Розробка міської програми по реалізацї Концепції «Здоров’я – 2020».

ЖЦРЛ

СЕС, міська рада, громадськi органiзацii

2012 р.

2

Розробити та затвердити регламент надання послуг з питань первинної медико-санітарної допомоги

ЖЦРЛ

 

2012 р.

3

Впровадження заходів міської програми по реалізацї Концепції «Здоров’я – 2020»

ЖЦРЛ

СЕС, міська рада, громадськi органiзацii.

2012-2014 рр.

Загальний бюджет,

% джерел фінансування

Кошти бюджету Жидачівського району в межах наявних асигнувань

 


 

Напрямок

В. Підвищення якості життя

Стратегічна ціль

В.2. Покращити умови для розвитку дітей і молоді

Оперативна ціль

В.2.1. Створити Центр комплексного дозвілля «Авангард»

Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)

Мета: покращити можливості для забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді

Передбачається створити Центр комплексного дозвілля «Авангард» як філію Центру творчості для дітей та молоді. Міська рада, адміністрація ЦТДМ, ГО «Пульс», «Еко-довкілля», «Наші візії», «Вектор» створять сприятливі умови для організації комплексного дозвілля, розвитку туризму та можливості для відпочинку та отримання якісних оздоровчих послуг мешканцями та гостями міста через відкриття філії ЦТДМ

Очікуваний результат реалізації

створено філію ЦТДМ - центр комплексного дозвілля «Авангард»

- покращення умов для отримання додаткових освітніх послуг та покращення життя у місцевій громаді,

- впровадження ефективної моделі державно-громадського управління позашкільним навчальним закладом через налагодження партнерських взаємовідносин з представниками територіальної громади,

-наявність місць для отримання спортивних та оздоровчих послуг

Відповідальний за реалізацію оперативної цілі

Організація

Посада, П.І.Б.

Міська рада

Міський голова

Левко В.С.

Центр творчості для дітей та молоді

ЦТДМ Полівчак О.А.

Долінський О.В.

Термін реалізації проекту

2012 – 2014 рр.

N n|n

Календарний план реалізації заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання заходу

1

Створення організаційно-методичних умов для відкриття філії ЦТДМ: методичний супровід, укомплектування штатом, рішення сесії про виділення ресурсів (землі /території,приміщення)

Директор ЦТДМ, заступник міського голови

ЦТДМ, Долінський О.

1 квартал 2012 р.

2

Проведення аудиту ресурсів та забезпечення матеріально-технічної бази для центру комплексного дозвілля «Авангард»

Директор ЦТДМ, заступник міського голови

міська рада, ЦТДМ, ГО

2012-13 р.

3

Розробка концепції/програми щодо розвитку культурно-дозвіллєвих, туристичних, рекреаційних , оздоровчих та спортивних напрямків міста Жидачева (громадські обговорення, сайт туристичної привабливості міста, розробка туристичних маршрутів по Жидачеву та околицях, путівники, промоційні матеріали, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі заходи)

Виконком, директор ЦТДМ, заступник міського голови

ЦТДМ, ГО

2012-13 р.

4

Облаштування вело доріжок та легкоатлетичних доріжок, «Альпін-парку»

Виконком міської ради

ГО, ЦТДМ

2013 р.

5

Урочисте відкриття центру комплексного дозвілля «Авангард»

Виконком міської ради

ГО, ЦТДМ

2014 р.

Загальний бюджет,

% джерел фінансування

10 млн. грн.

Джерела: обласна рада, гранти, міський бюджет

 


 

Напрямок

В. Підвищення якості життя

Стратегічна ціль

В.2. Покращити умови для розвитку дітей і молоді

Оперативна ціль

В.2.2. Покращити можливості для самореалізації молоді

Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)

Мета: покращити можливості для забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді

Міська рада, ЦТДМ. Громадські організації створять можливості для самореалізації молоді, сприяння їх освіті впродовж життя, кар’єрному росту

Очікуваний результат реалізації

Створено сприятливі умови для соціального становлення та розвитку молоді

Відповідальний за реалізацію оперативної цілі

Організація

Посада, П.І.Б.

Міська рада

Міський голова

Левко В.С.

Термін реалізації проекту

2012 – 2014 рр.

N n|n

Календарний план реалізації заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання заходу

1

Проведення дослідження та вивчення попиту на професії у Жидачеві

міська рада

Центр зайнятості

1 квартал 2012 р.

2

Модернізація матеріально-технічної бази професійно-технічного ліцею

ліцей

ГО

2012-13 р.

3

Впровадження навчання. Консультацій щодо різних можливостей кар’єри, навичок ведення бізнесу, створення соціальних підприємств

ЦТДМ

центр зайнятості

постійно

4

Сприяння само зайнятості молоді (дрібні кулінарні підприємства, сувенірні, та ін.)

Виконком міської ради

ГО, міська рада, центр зайнятості

щорічно

5

Проведення міського конкурсу проектів підтримки молодіжних ініціатив

Виконком міської ради

ГО, ЦТДМ

щорічно

6

Популяризація робітничих професій. Ярмарки професійного росту, кар’єрного зросту тощо

Виконком міської ради

центр зайнятості, ГО, навчальні заклади міста

постійно

Загальний бюджет,

% джерел фінансування

50 тис. грн.

Джерела: обласна рада, гранти, міський бюджет


Напрямок

В. Підвищення якості життя

Стратегічна ціль

В.3. Покращити стан житлово-комунального господарства

Оперативна ціль

В.3.1. Забезпечити якісне водопостачання та завершити каналізування міста

Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)

Мета: покращити водопостачання та водовідведення міста

Діюча мережа централізованого водопостачання міста експлуатується МКП «Жидачівводоканал» має завдовжки 59,4 км. Водозабір здійснюється з 4 свердловин. Схема водопостачання м. Жидачева розроблена у 1994 році і на даний час в основному реалізована та вимагає оновлення.

Очікуваний результат реалізації

Суттєве покращення водопостачання та водовідведення міста, що сприятиме покращенню якості життя мешканців Жидачева. Неканалізованим залишається 40% громадської житлової забудови міста. Необхідно поетапно здійснювати підготовку ПКД по кожному мікрорайону і впроваджувати в проект в життя, залучивши кошти міського бюджету та мешканців міста Жидачева.

Відповідальний за реалізацію оперативної цілі

Організація

Посада, П.І.Б.

МКП «Жидачівводоканал»

Директор Ковалець І.В.

Термін реалізації проекту

2012 - 2018 рр.

N n|n

Календарний план реалізації заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання заходу

1

Розробка та затвердження системи водопостачання м. Жидачева

МКП «Жидачівводо-канал»

Виконавчий комітет міської ради, постійна депутатська комісія з питань ЖКГ

1 півріччя 2012 р.

2

Розробка та запровадження цільової програми – «Завершення каналізування міста Жидачева»

МКП «Жидачівводо-канал»

Виконавчий комітет міської ради, постійна депутатська комісія з питань ЖКГ

2 квартал 2012 р.

Виконання – до 2018 р.

3

Завершення робіт по проекту «Побутова каналізація міста Жидачева».

Влаштування вуличної каналізації масиву «Гора».

МКП «Жидачівводо-канал», ТзОВ «Цифрові технології»

Виконавчий комітет міської ради, постійна депутатська комісія з питань ЖКГ, мешканці масиву «Гора»

2012 р.

 

 

2012-2014 рр.

4

Завершити виготовлення ПКД по каналізуванню масиву «За переїзд», та проведення робіт по проекту

МКП «Жидачівводо-канал»

Виконавчий комітет міської ради, постійна депутатська комісія з питань ЖКГ, мешканці масиву «За переїзд»

2012-2016 рр.

5

Прийняття рішення щодо вибору місця водозабору питної води

Існуючий водозабір

Журавинське родовище питної води

Новороздільський водозабір

Міська рада

Виконавчий комітет міської ради, постійна депутатська комісія з питань ЖКГ

2012 р.

6

Поетапна заміна старих водопроводів та виконання робіт згідно схеми водопостачання міста Жидачева.

МКП «Жидачівводо-канал»

Виконавчий комітет міської ради, постійна депутатська комісія з питань ЖКГ

2012-2018 рр.

Загальний бюджет,

% джерел фінансування

 1. 1.Загальна вартість покращення водопостачання - 6 млн. грн. з них 80% кошти бюджету, 20% кошти мешканців та спонсорські.
 2. 2.Загальні кошти на завершення каналізування міста 8 млн. грн. з них 70% кошти бюджету, 30% кошти мешканців та спонсорські.

 


 

Напрямок

В. Підвищення якості життя

Стратегічна ціль

В.3. Покращити стан житлово-комунального господарства

Оперативна ціль

В.3.2. Створити концепцію відновлення та впорядкування центральної частини міста

Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)

Мета: провести впорядкування центральної частини міста

Місто Жидачів включено до Переліку історичних місць України, а тому місто повинно мати історико-архітектурний опорний план, згідно якого передбачається внесення змін до Генерального плану міста. Основою цього плану є концепція регенерації центральної частини міста, за якою необхідно провести впорядкування центральної частини міста. Площа Свободи повинна відповідати історичному призначенню площі Ринок, на якому були розташовані міські будівлі ратуші древнього Зудича (Удеча) – провідного історичного міста Галичини.

Очікуваний результат реалізації

Підвищення туристичної привабливості міста

Відповідальний за реалізацію оперативної цілі

Організація

Посада, П.І.Б.

Жидачівське МВУКГ

Начальник

Пономаренко В.М.

Термін реалізації проекту

2012 - 2015 рр.

N n|n

Календарний план реалізації заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання заходу

1

Розроблення історико - архітектурного опорного плану м.Жидачева

НУ «Львівська політехніка»

Жидачівське МВУКГ

2012 р.

2

Виготовлення проектно – кошторисної документації на регенерацію центральної частини міста

Проектний інститут

Жидачівське МВУКГ

2012-2013 рр.

3

Виготовлення робіт по впорядкуванні центру міста

Підрядні організації

Жидачівське МВУКГ

2013-2015 рр.

Загальний бюджет,

% джерел фінансування

2,0 млн. грн. (50 % - бюджетні, 50 % - інвестиційні)

 


 

Напрямок

В. Підвищення якості життя

Стратегічна ціль

В.3. Покращити стан житлово-комунального господарства

Оперативна ціль

В.3.3. Впорядкувати дорожнє господарство

Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)

Мета: забезпечити безпеку руху, комфорт для пасажирів та власників автомобілів

Загальна протяжність вулиць комунальної власності складає 36,02 км, з яких з асфальтним покриттям 32,92 км та 3,1 км з гравійним покриттям. Є дороги державного значення (Стрий-Тернопіль-Знамянка-Кіровоград) та місцевого значення (Миколаїв – Калуш). Необхідно розробити програму розвитку дорожнього руху та його безпеки, врахувати будівництво транзитної дороги та об`єктів дорожної інфраструктури (зупинки, паркінги)

Очікуваний результат реалізації

Належне   утримання дорожнього господарства, безпека руху, комфорт для пасажирів та власників автомобілів

Відповідальний за реалізацію оперативної цілі

Організація

Посада, П.І.Б.

Жидачівське МВУКГ

Начальник

Пономаренко В.М.

Термін реалізації проекту

2012 - 2014 рр.

N n|n

Календарний план реалізації заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання заходу

1

Розроблення програми розвитку дорожнього руху та його безпеки

Гаврильчук Я.Г., заступник міського голови

Начальник

Пономаренко В.М.

1 квартал 2012 р.

2

Виготовлення проектно – кошторисної документації на об`єкти (поетапно)

Гаврильчук Я.Г., заступник міського голови

Начальник

Пономаренко В.М.

2012 р.

3

Виконання робіт згідно виготовлених проектів

Підрядні організації

Начальник

Пономаренко В.М.

2012-2014 рр.

Загальний бюджет,

% джерел фінансування

3,0 млн. грн. (100% - бюджетні кошти)

 


 

Напрямок

В. Підвищення якості життя

Стратегічна ціль

В.3. Покращити стан житлово-комунального господарства

Оперативна ціль

В.3.4. Перевести теплопостачання на індивідуальне та автономне опалення

Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)

Мета: підвищити ефективність теплопостачання міста

На даний час в місті працює 5 котелень МПК «Жидачівтеплокомуненерго». На індивідуальне опалення перейшло 40% квартир багатоповерхівок. Тарифи на теплопостачання значні, адже існуючі котельні мають низький ККД і потребують реконструкції. Оперативна ціль передбачає виконання комплексу заходів по переведенню теплопостачання міста на індивідуальне та автономне опалення.

Очікуваний результат реалізації

Покращення теплопостачання помешкань громадян, зменшення витрат на енергоносії, економія природного газу.

Відповідальний за реалізацію оперативної цілі

Організація

Посада, П.І.Б.

МПК «Жидачівтепло-комуненерго»

Директор Возний Ігор Володимирович.

Термін реалізації проекту

2012 – 2014 рр.

N n|n

Календарний план реалізації заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання заходу

1

Розробити та затвердити оптимізовану схему теплопостачання міста Жидачева.

МПК «Жидачів-тепло-комуненерго»

Виконавчий комітет міської ради, постійна депутатська комісія з питань ЖКГ

1 квартал 2012 р.

2

Розробити ПКД щодо реконструкції котелень та заміни труб теплотрас на попередньо ізольовані труби

МПК «Жидачів-тепло-комуненерго»

Виконавчий комітет міської ради, постійна депутатська комісія з питань ЖКГ

2012 р.

3

Надання дозволів мешканціям міста на відключення від центрального опалення та влаштування індивідуального опалення

Міжвідомча комісія з питань відключення від центрального опалення міськради

Виконавчий комітет міської ради, постійна депутатська комісія з питань ЖКГ

2012 – 2014 рр.

4

Модернізація діяльності МПК «Жидачівтеплокомуненерго» шляхом надання додаткових послуг

МПК «Жидачів-тепло-комуненерго»

Виконавчий комітет міської ради, постійна депутатська комісія з питань ЖКГ

2012 – 2013 рр.

5

Проведення робіт по реконструкції котелень міста

МПК «Жидачів-тепло-комуненерго»

Виконавчий комітет міської ради, постійна депутатська комісія з питань ЖКГ

2012 – 2014 рр.

Загальний бюджет,

% джерел фінансування

В межах визначених кошторисів

 


Напрямок

В. Підвищення якості життя

Стратегічна ціль

В.3. Покращити стан житлово-комунального господарства

Оперативна ціль

В.3.5. Належне утримання житлового фонду та поліпшення благоустрою міста

Опис проекту (мета, завдання, умови реалізації)

Мета: покращити утримання будинків та прибудинкової території

Жидачівське МВУКГ спільно з міськвиконкомом та підприємствами міста проводить комплекс заходів, спрямованих на покращити утримання будинків та прибудинкової території шляхом створення ОСББ, залучення коштів мешканців на ремонт житла та забезпечення належного утримання об`єктів благоустрою.

Очікуваний результат реалізації

Суттєве поліпшення стану житлового фонду та створення привабливого і комфортного благоустрою території м. Жидачева

Відповідальний за реалізацію оперативної цілі

Організація

Посада, П.І.Б.

Жидачівське МВУКГ

Пономаренко В.М.

Термін реалізації проекту

2012-2014 р.р.

N n|n

Календарний план реалізації заходів

Основний виконавець

Співвиконавці

Термін виконання заходу

1

Інвентаризація житлового фонду, встановлення стану утримання будинків і прибудинкової території

Жидачівське МВУКГ

Ініціативні групи мешканців будинків

1 квартал 2012 р.

2

Проведення ремонтних робіт житлового фонду з використанням енергозберігаючих технологій

Жидачівське МВУКГ

Виконком, мешканці будинків

2012-2014 р.р.

3

Проведення організаційної роботи щодо створення ОСББ, реєстрація цих об`єднань

Жидачівське МВУКГ

Виконком, Ініціативні групи мешканців будинків

2012-2014 р.р

4

Проведення капітальних ремонтів будинків, де створено ОСББ

Жидачівське МВУКГ

Виконком міської ради

2012-2014 р.р.

5

Розроблення проектів благоустрою території міста та втілення їх у життя

Жидачівське МВУКГ

Виконком міської ради

2012-2014 р.р

6

Впорядкування територій старого та діючого кладовище, зокрема влаштування огорожі

Жидачівське МВУКГ

Виконком міської ради, підприємства, організації, релігійні громади, мешканці міста

2012-2013 р.р.

Загальний бюджет,

% джерел фінансування

 1. 1.Загальна вартість покращення стану житлового фонду – 8,0 млн.грн. з них 20 % - бюджетні кошти, 80 % - кошти мешканців міста.
 2. 2.Загальна вартість робіт по влаштуванню об`єктів благоустрою – 10,0 млн.грн. з них 70 % кошти міського бюджету, 30 % - кошти інвесторів, спонсорів та мешканців міста.

                  Секретар міської ради                                                          О.Лешков’ят.

10. Список осіб долучених до опрацювання стратегії економічного розвитку Жидачева

 1. 1.Баранкевич Олександра Антонівна
 2. 2.Бойчук Богдан Петрович
 3. 3.Бурда Наталія Романівна
 4. 4.Верес Стефанія Дмитрівна
 5. 5.Власій Роксолана Романівна
 6. 6.Возний Ігор Володимирович
 7. 7.Гаврильчук Ярослав Григорович
 8. 8.Гайда Олександра Йосипівна
 9. 9.Гордишинська Оксана Романівна
 10. 10.Долінський Орест Володимирович
 11. 11.Калинець Наталя Ігорівна
 12. 12.Камінський Ігор Степанович
 13. 13.Ковалець Ігор Васильович
 14. 14.Комарницький Омелян Іванович
 15. 15.Коцовський Василь Степанович
 16. 16.Кучабський Ігор Михайлович
 17. 17.Кузишин Володимир Іванович
 18. 18.Лабай Ірина Ігорівна
 19. 19.Левко Володимир Семенович
 20. 20.Лешковят Ольга Йосипівна
 21. 21.Мальцева Оксана Тадеївна
 22. 22.Микитин Микола Володимирович
 23. 23.Наконечний Зеновій Григорович
 24. 24.Николин Ігор Дмитрович
 25. 25.Овсянецька Ганна Степанівна
 26. 26.Пендзин Марія Михайлівна
 27. 27.Полівчак Оксана Антонівна
 28. 28.Пономаренко В’ячеслав Михайлович
 29. 29.Ренецька Наталя Богданівна
 30. 30.Романів Богдан Іванович
 31. 31.Салдан Іван Ярославович
 32. 32.Старак Надія Михайлівна
 33. 33.Тимофтевич Олег Любомирович
 34. 34.Толох Степан Ілліч
 35. 35.Трембецька Тетяна Іванівна
 36. 36.Турченяк Тарас Ярославович
 37. 37.Турченяк Ярослав Володимирович
 38. 38.Швед Володимир Васильович
 39. 39.Янклевич Віра Романівна

Додати коментар: