gototopgototop
Загальна характеристика заказника місцевого значення «Базиївка» Друк
Середа, 06 листопада 2013, 13:29

byklet-stegkamu-bazuivku

1.         Заказник місцевого значення «Базиївка»

Заказник місцевого значення «Базиївка» знаходиться на північній околиці міста Жидачева, яка розташована на межі горбистої Подільської височини та плоскої улоговини Передкарпаття, за 3 км від впадіння в р.Дністер, його найбільшої притоки р. Стрий.

Громадська екологічна організація «ЕКО-Довкілля» ініціювала розроблення та прийняття Жидачівською міською радою у 2008 році міської програми по формуванню екологічної мережі, реалізація якої сприятиме   створенню цілісної системи зелених зон на територіях міста Жидачева (рішення Жидачівської міської ради від 23.12.2008р №3630). В рамках цієї ж програми екологічною організацією було проведено комплекс заходів по підготовці обґрунтування необхідності оголошення нового природно - заповідного об’єкту на території Жидачівської міської ради. Як результат, 14 липня 2011 року на сесії Львівської обласної ради прийнято рішення про створення нового природно - заповідного об’єкту в м.Жидачеві   - ландшафтного заказника місцевого значення «Базиївка» на території площею 20 га.

2.         Загальна характеристика

Абсолютні висоти Стрийсько-Жидачівської рівнини, на якій розташоване м. Жидачів, переважно нижчі аніж 300 метрів над рівнем моря і тільки на південь від р. Стрий долина піднімається до 350 метрів над рівнем моря. Ця рівнина являє собою терасований конус, вершина якого лежить вище р. Стрий, а основа вздовж русла р. Дністер від р. Колодниці до р. Свічі. Ландшафт характеризується переважно місцевостями нижніх терас (другої і третьої), які займають майже всю улоговину. У зв’язку з цим тут переважають перезволожені землі з дерновими і лучними грунтами, які займають понад 89% усієї площі. Тераси середнього ярусу з покривом лесових суглинків  і лучно - чорноземними грунтами   трапляються   лише   фрагментарно,  наприклад, в околицях м. Жидачів, яке розташоване на останці третьої і четвертої терас, і займають менше 2% району. Значне місце належить заплавам, особливо р. Стрия і р. Дністра. Заплави і тераси річок найчастіше зайняті пасовищами, сіножатями, городами, садами та полями. Сучасна заплава Передкарпатських долин є наймолодшим природним комплексом і знаходиться в стані інтенсивного розвитку. Вона постійно затоплюється весняними і літніми паводками. Складена головним чином галечником, пісками, рідше річковим мулом.

Середня температура січня -4º. Літо тепле і дощове, середня температура липня 18,5º. Річна сума атмосферних опадів –683 мм.

Урочище заказника місцевого значення «Базиївка» займає частину гори Базиївки, її схили, що простягається з північного сходу на південний захід по обох сторонах р. Стрий. Важливо відзначити, що схили непридатні для забудови і ведення сільського господарства, тому лише зрідка використовуються як пасовище або сінокіс.

 

3.         Історико-культурна цінність

Територія заказника «Базиївка» має значну історико-культурну цінність, є пам’яткою археології національного значення «Городище літописного міста Зудичева ІХ-ХІІІ століття (охоронний номер 130016-Н) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р № 928 Київ «Про занесення об’єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України».

 

4.         Флора

flora

Природна рослинність Стрийсько-Жидачівської рівнини представлена суходільними луками. Місцями збереглись ліси, переважно широколистяні (дуб, граб, в’яз, явір), до яких домішується багато видів чагарників. Широколисті грабові (Carpineta Nemoreta) та заплавні або долинні ліси ­- одні з основних лісових формацій для регіону. Однак більшість території розорана (орні землі займають до 45 % площі).

Територія ландшафтного заказника «Базиївка» має надзвичайно багате флористичне різноманіття. В його межах поєднано заплаву річки, заплавний вербовий, грабовий ліси та штучне лісопаркове насадження.

Основу естетичної привабливості ландшафту становлять грабові ліси. Вони не утворюють корінних насаджень, а виникли на місці вирубаних дубових лісів. Хоча плоші грабняків швидко скорочуються, однак вони є досить великими. Формація широколистих грабових лісівCarpineta Nemoreta) найбільше поширена на світлосірих та сірих опідзолених грунтах. На основі складених геоботанічних описів встановлено, що дана формація складається з декількох ярусів.

До складу першого ярусу входять: граб звичайний (Carpinus betulus), дуб звичайний (Quercus robur), ясен (Fraxinus exelsior), бук лісовий (Fagus sylvatica), клен гостролистий (Acer platanoides), явір (Acer pseudoplatanus).

Крім того тут також зустрічається липа серцелиста (Tilia cordata), черешня (Prunus avius), клен польовий (Acer campestre), рідше горобина звичайна (Sorbus aucuparia). В підліску трапляється бересклет європейський (Evonymus europaea), ліщина (Corylus avellana), кизил (Cornus sanguinea), вовче лико (Daphne mezereum), свидина криваво-червона (Cornus sanguinea) тощо. Серед чагарничків поширені три види ожини: ожина повзуча (Rubus serpens), ожина звичайна (R. caesius) та ожина жорстко-волосиста (R. hirtus). Багатий трав’яний ярус цих лісів. В ньому представлено шість видів папоротей: безщитник жіночий (Athyrium filix-femina), щитник чоловічий (Dryopteris filix-mas), щитник гребінчастий (Dryopteris cristata), щитник австрійський (Dryopteris austriaca), фегоптерис з’єднуючий (Phegopteris connectilis) та орляк звичайний (Pteridium aquilinum), який трапляється на світлих галявинах. Тут росте три види осоки: осока волосиста (Carex pilosa), осока лісова (C. sylvatica), осока трясучковидна (C. brizoides); чотири види підмаренника: підмаренник запашний (Galium odoratum), підмаренник чіпкий (G. aparine) підмаренник справжній (G. verum) та підмаренник лісовий (G. sylvaticum). У трав’яному ярусі також були виявлені: копитняк європейський (Asarum europaeum), астранція велика (Astrantia major), яглиця звичайна (Aegopodium podagraria), горлянка повзуча (Ajuga reptans), грястиця збірна (Dactylis glomerata), розрив-трава дрібноквіткова (Impatiens parviflora), печіночниця благородна (Hepatica nobilis), молочай мигдалевидний (Euphorbia amygdaloides), розхідник плющевидний (Glechoma hederaceae), зеленчук жовтий (Galeobdolon luteum), переліска багаторічна (Mercurialis perennis), фіалка лісова ( Viola sylvestris), барвінок малий (Vinca minor), куколиця дводомна (Melandrium dioicum), перлівка поникла (Melica nutans), просянка розлога (Millium effusum), зірочник лісовий (Stellaria holostea), зірочник середній (Stellaria media), підлісник європейський (Sanicula europaea), квасениця звичайна (Oxalis acetosella), кропива дводомна (Urtica dioica) та ін. Варто відзначити цибулю ведмежу (Allium ursinum), яку місцеві жителі часто використовують у їжу.

Серед видів трав’яного ярусу чимало ефемероїдів. Це: анемона дібровна (Anemone nemorosa), анемона жовтецева (A. ranunculoides), жовтяниця черговолиста (Chrysosplenium alternifolium), ряст бульбистий (Corydalis solida), який є третинним реліктом бореальних лісів, ряст порожнистий (C. cava), зубниця залозиста (Dentaria glandulosa), зубниця бульбиста (D. bulbifera), рівноплідник рутвицелистий (Isopyrum thalictroides), первоцвіт високий (Primula elatior), проліска дволиста ( Scilla bifolia) та інші.

Надрічкові та заплавні ліси в природному вигляді на території заказника збереглись мало, бо вони поширені в долині річки, яка густо заселена. На заболочених заплавах у прируслових частинах долини р. Стрий розвинені чагарники і верби, що вкривають галечникові острови і прируслову частину заплави. Трав’яний покрив бідний, розріджений і непостійний. Такі вербняки є досить тривкими природними угрупованнями, що формуються в умовах сталої дії певних негативних чинників (наприклад, щорічного затоплення). До складу цієї формації входять: верба тритичинкова (Salix triandra), верба ламка (Salix fragilis), хміль звичайний (Humulus lupulus), плетуха звичайна (Calystegia sepium), паслін солодко-гіркий (Solanum dulcamara) та інші.

Значною мірою тут поширені чагарникові ліси, які найчастіше ростуть на межі ліс-поле, рідше в місцях прорідження деревостану, на узбіччях чи у вигляді степових захисних смуг та живоплотів. Вони є природними протиерозійними насадженнями, тому заслуговують на охорону. У складі деревостану ростуть: бруслина європейська (Euonymus europaeus), терен (Prunus spinosa), жостір проносний (Rhamnus cathartica), клен польовий (Acer campestre), калина звичайна (Viburnum opulus). В трав’яному ярусі трапляються орляк звичайний (Pteridium aquilinum), зірочник ланцетовидний (Stellaria holostea), тонконіг дібровний (Poa nemoralis). Місцями межують з фітоценозами, які формують, так званий, окрайок. Це тепло- і світлолюбні угруповання, які формуються у вигляді вузької смуги на межі між лісами, чи чагарниками та сухими ксеротермними луками. Їх флористичний склад значною мірою залежить від контактних угруповань. Найбільш характерними видами тут є астрагал солодколистий (Astragalus glycyphyllus), пахучка звичайна (Clinopodium vulgare), підмаренник справжній (Galium vernum), чина лісова (Lathyrus sylvestris), материнка звичайна (Origanum vulgare) та інші. Однак, внаслідок значної антропогенної трансформації території дані угрупованя не займають значних площ та є, певною мірою, флористично неповні.

У складі лісових угруповань трапляються чимало видів, що занесені до Червоної книги України, зокрема, цибуля ведмежа (Allium ursinum), баранець звичайний (Huperzia selago) та арум Бессера (Arum maculatum); вразливі ефемероїди – підсніжник звичайний (Galanthus nivalis) та білоцвіт весняний (Leucojum vernum), популяція якого невпинно скорочується через зривання квітів для букетів. Чимало виявлено видів родини орхідних та лілійних. Це булатка довголиста (Cephalanthera longifolia), коручка чемерникова (Epipactis helleborine), рябчик великий (Frittilaria meleagris), лілія лісова (Lilium martagon), любка дволиста (Platanthera bifolia), билинець комариний (Gymnаdenia conopsea) тощо.


Отже основна формація – Carpineta Nemoreta, яка формує ядро екологічної мережі м. Жидачева, є надзвичайно багатою, особливо на види, що занесені до Червоної книги України (2009) і заслуговує на особливу увагу щодо впровадження заходів для збереження даного локалітету, його охорони і відтворення.

 

5.         Фауна

fayna

Інвентаризація фауни хребетних на території ландшафтного заказника «Базиївка», що внесений до екомережі м. Жидачева, триває і перебуває на початковій стадії. Згідно з результатами досліджень на цій території було зареєстровано наступні види хребетних.

Клас Міноги. Єдиний представник цього класу - мінога українська, виявлений у р. Стрий біля підніжжя гори Базиївка.

Клас Земноводні. Із представників цього класу на дослідженій території найчастіше трапляються ропуха звичайна (у вербняках), жаба трав’яна, жаба озерна, жаба гостроморда, тритон звичайний. Обидва ядра екомережі м. Жидачів володіють значною кількістю біотопів придатних для розмноження земноводних (озеро «Кораблище», водно-болотні угіддя, мезотроні озера, заплави та ін.).

Клас Плазуни. Із плазунів на лісових галявинах, чагарниках, відкритих схилах трапляється ящірка прудка (Lacerta agilis), на галявинах і в лісах – веретільниця ламка (Anguis fragilis). Численним, особливо у водно-болотних угіддях, є вуж звичайний (Natrix natrix).

Клас Птахи. Загалом орнітофауна екомережі м. Жидачів є досить багата. Частка негоробинних птахів є доволі великою,що зумовлено високою мозаїчністю біотопів та наявністю різних типів водойм. Літній аспект орнітофауни ділянок представлений, в основному, лісовими птахами. Насамперед, це різноманітні горобинні, що становлять загальний фон пташиного населення. До видів-домінантів листяних лісів літнього аспекту належать: зяблик, вивільга, вівчарик-ковалик, вівчарик жовтобровий, кропив’янка чорногологова, мухоловка сіра, щеврик лісовий, сорокопуд терновий, дрізд чорний та співочий, вільшанка, зозуля, голуб-синяк, повзик, сойка, сорока і т.д.

Тут трапляються також дятли звичайні, малі та середні. На лісових екотонах та відкритих ландшафтах домінують: плиска біла і жовта, жайворонок польовий, кам’янка звичайна. З яструбових трапляється підорлик малий, осоїд, шуліка чорний, з совиних – пугач, а серед тетерукових – орябка.

Великий інтерес становлять водно-болотні орнітокомплекси даної території, зокрема, трапляється кобилочка цвіркун, що занесена до Червоного списку Львівської області (2006).

Клас Ссавці. Теріофауна відзначається домінуванням дрібних і середніх ссавців. У лісових масивах типовими є білка звичайна, вовчок сірий, вовчок горішковий, борсук, лисиця звичайна, кутора мала та їжак європейський.

Для нелісових біотопів (відкриті простори) характерні: заєць сірий, куниця кам’яна, кріт європейський. З рідкісних трапляється горностай. Для водно-болотних біотопів типовою є видра річкова.

Серед кажанів наявна нічниця війчаста та вухань звичайний, що включені до Червоної книги України.

Рідкісні та зникаючі види хребетних тварин екологічної мережі територій м. Жидачева у межах заказника місцевого значення «Базиївка» представлені міногою українською, пугачем, підорликом малим, кутовою малою, нічницею війчастою, вуханем звичайним, горностаєм, видрою річковою.

 

6.         Висновки

Рослинний покрив ландшафтного заказника «Базиївка» протягом тривалого часу страждав від надмірного випасу худоби, самовільного захоплення земель під городи, несанкціонованого скидання сміття та неконтрольованого збору лікарської сировини. Зокрема, внаслідок такого збору в урочищі вкрай виснажено популяції таких цінних лікарських рослин як материнка звичайна (Origanum vulgare), безсмертник піщаний (Helichrysum arenarium), мати-й-мачуха (Tussilago farfara), шавлія дібровна (Salvia nemorosa), валеріана лікарська (Valeriana officinalis). Поступове знищення природних цінностей заказника «Базиївка» спричинило загрозу для існування зникаючого виду круглоротих – міноги української, що занесена до Червоної Книги України та Європейського Червоного списку (1991 р.). До 1990 року цей вид міноги проживав по всій довжині нижньої течії р. Стрий. Її чисельність різко скоротилася через порушення типових біотопів у результаті зміни гідрологічного, хімічного та біологічного режимів водойми, надмірним виловом для спортивного рибальства.

Очевидно, що включення території заказника «Базиївка» до мережі природно-заповідного фонду Львівської області було надзвичайно важливим кроком. Тому потрібно дотримуватись такого режиму охорони на території заказника «Базиївка»:

- помірне випасання худоби;

- припинення будь-якої сільськогосподарської діяльності, що спричиняє руйнування природного рослинного та грунтового покриву (розорювання під городи, видобуток глини та піску);

- заборона скидання сміття та інші форми забруднення території;

- розведення багать у недозволених для цього місцях;

- самовільна вирубка та чистка лісу і чагарників.

Внаслідок проведення низки екологічних, а також соціально-економічних заходів, спостерігатимуться наступні переваги для території: екологічне покращення, оптимізація ландшафту, нові можливості для наукових досліджень, вищий ступінь охорони в рамках законодавства, підтримання традиційних особливостей місцевості. Значне місце серед них посідає природоохоронна діяльність та розвиток туристичної інфраструктури.

Дослідження природної цінності урочища «Базиївка» проводились фахівцями наукових установ Львова та у ході проведених громадською організацією «ЕКО-Довкілля» власних обстежень місця поселення рідкісного виду круглоротих – міноги української в р.Стрий, протоці р.Дністер при основі гори Базиївки.

 

 

Матеріали надані Жидачівською міською радою, Жидачівським Центром творчості для дітей та молоді (за участі Тараса Турченяка - керівників еколого-краєзнавчого гуртка та Михайла Романіва - керівника художнього гуртка), ГО «ЕКО-Довкілля», Анатолієм Люсаком – вчитель-методист Жидачівського НВК.

Ілюстрації до брошури надані місцевими художниками Михайлом Романівим та Євстахієм Свередюком. Верстку брошури здійснив Олег Гапун.

 

До написання матеріалів загальної характеристики заказника місцевого значення “Базиївка» були долучені науковці :

Любов Борсукевич, провідний спеціаліст Ботанічного саду ЛНУ ім. І.Франка, кандидат біологічних наук ;

Ігор Шидловський, заступник декана біологічного факультету, завідувач Зоологічного музею ЛНУ ім. І.Франка, кандидат біологічних наук;

Андрій Прокопів, доцент кафедри ботаніки, директор Ботанічного саду ЛНУ ім. І.Франка, кандидат біологічних наук.

 

Ця публікація видана в рамках проекту “ Облаштування відпочинкової еколого- краєзнавчої стежки в ландшафтному заказнику «Базиївка» (керівник проекту Турченяк Т.Я.) в контексті реалізації формування екологічної мережі в м.Жидачеві.”, що реалізується Жидачівською міською радою в рамках проведеного в 2012 році обласного конкурсу мікропроектів розвитку місцевих громад Львівщини.

Додати коментар: