gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2021 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Програма розроблення пропозицій щодо меж, структури і конфігурації екологічної мережі Жидачівської міської ради, її збереження, відтворення та перспективного розвитку на 2009-2015 р.р. Друк
П'ятниця, 13 квітня 2012, 11:30

 

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

 

36  сесія  пятого  скликання  2006 – 2011 р.р.

 

Р І Ш Е Н Н Я


 

23.12.2008                                                    № 3630                                            м. Жидачів

 

 

Про  затвердження  Програми  розроблення

пропозицій щодо меж, структури і конфігурації

екологічної мережі Жидачівської міської ради,

її збереження, відтворення та перспективного

розвитку на 2009-2015 р.р.

 

Розглянувши клопотання громадської організації „ЕКО-Довкілля” про затвердження Програми розроблення пропозицій щодо меж, структури і конфігурації екологічної мережі Жидачівської міської ради, її збереження, відтворення та перспективного розвитку на 2009-2015 р.р., з метою збереження біологічного та ландшафтного різноманіття флори, керуючись п.п. 22 п. 1  ст. 26, ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом  України „Про  Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України  на 2000-2015 роки”, Законом України „Про екологічну мережу України”, Законом України  „Про охорону навколишнього природного середовища”, Жидачівська міська рада  ВИРІШИЛА:

 

 

  1. Погодити Програму розроблення пропозицій щодо меж, структури і конфігурації екологічної мережі Жидачівської міської ради, її збереження, відтворення та перспективного розвитку на 2009-2015 р.р. (далі –Програма) (додаток № 1).
  2. Погодити схему та  перелік територій  Жидачівської міської ради для розміщення елементів екологічної мережі (додаток № 2).
  3. Передбачити при уточненні генерального плану міста Жидачева проектування екологічної мережі на території Жидачівської міської ради та погодити її у встановленому законодавством порядку.
  4. Передбачити у міському бюджеті міста Жидачева на 2009 рік кошти на співфінансування заходів з реалізації Програми.
  5. Довести дане рішення до відома головного архітектора Жидачівського району, адміністрації відкритого акціонерного товариства «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат» та Жидачівського професійного ліцею.
  6. Оприлюднити дане рішення у міському інформаційному бюлетені «Удеч сьогодні».
  7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету та розвитку підприємництва (М.Волошин) і з питань регулювання земельних відносин та екології (Р.Денис).

 

 

Міський голова                                                            М.Щуйко.

 

                                                                                                  Д О Д А Т О К  № 1

до рішення Жидачівської міської

                                                                                                    ради від 23.12. 2008 р. № 3630

ПРОГРАМА

 

розроблення пропозицій щодо меж, структури і конфігурації екологічної мережі Жидачівської міської ради,

її збереження, відтворення та перспективного розвитку   

на 2009 - 2015 роки

Жидачів – 2008 р.

 

                                                                                                  

 

1. Обгунтування  необхідності  прийняття програми

1.1 Поняття про екологічну мережу

Ідея про екологічну мережу як природоохоронну технологію виникла у 80-х роках  минулого століття. У 1993 році  на міжнародній конференцій  з питань  охорони довкілля  в Маастрихті  голандськими  спеціалістами  було запропоновано  створити  Європейську екологічну мережу (ЄЕМ). Програма створення ЄЕМ стала  складовою частиною  Всеєвропейської  стратегії збереження  біологічного  та ландшафтного  різноманіття, прийнятій  на Конференції  міністрів  з охорони навколишнього середовища  європейських країн, яка відбулася у 1995 році  в Софії.

Структурними  елементами  ЄЕМ  повинні стати  так звані екологічні ядра, екологічні коридори та буферні зони. Екологічні ядра  являють собою  малозмінені, екологічно  цінні  та значні  за розмірами території , які як правило мають  природно - охоронний статус. Основним їх завданням  є збереження  біологічного та ландшафтного  різноманіття  на еталонних природних ділянках, сприяння підтримання  екологічного балансу в регіоні.

            Екологічні ядра  повинні з`єднюватись між собою екологічними коридорами  - смугами  чи масивами відносно  малозмінних, відновлених  чи штучно створених  природних ландшафтів. Це можуть бути  долини річок, озера, болота, балки, лісові масиви та смуги, меліоративні канали, тощо. З метою  запобігання  негативному впливу  господарської діяльності  людини на природні комплекси  створюються  буферні зони з регульованим  обмеженим господарюванням. Таким чином, із вказаних вище трьох структурних  компонентів  формується  своєрідна мережа, яка більш-менш  рівномірно вкриває  регіон. При достатньому представництві і площі така екологічна мережа  створює прийнятні умови  для  збереження  біологічного  та ландшафтного  різноманіття  певного природно – територіального  комплексу.  Останнє, поряд з іншими   природоохоронними заходами, в значній мірі сприяє підтриманню  сталості регіональної екосистеми.  

Складовою частиною Європейської екологічної мережі  є екологічні мережі  окремих держав , зокрема Національна екологічна мережа України. Її  створення передбачене Законом України „Про загальнодержавну програму формування екологічної мережі України на 2000-2015 роки”

1.2 Законодавче  забезпечення, правова сторона створення екологічної мережі в Україніі

У 1992 році  Конференція ООН з навколишнього природнього середовища і розвитку в Ріо – де- Жанейро  прийняла  Конвенцію про біорізноманіття  як основу  еволюції  і  функціонування  систем біосфери  і сталого  забезпечення  потреб  населення Землі. Нею проголошено  збереження   не окремих  ланок природи , а всіх систем  біосфери в глобальному масштабі. В цьому ж році Рада Європи  прийняла  Конвенцію  Європейської  Екомережі  ( European Ecological Network)  як  ідеєю загальноєвропейської системи  охорони   природної спадщини Європи.

 

Україна ратифікувала  міжнародні угоди , а 21 вересня 2000 року  Верховна Рада  прийняла  Закон України  “Про загальнодержавну  Програму  формування  національної екологічної мережі України  на 2002 –2015р”. У процесі реалізації  Програми  передбачено  поєднання  національної  екологічної мережі  з екологічними мережами  сусідніх  країн.

В Україні правові основи формування екологічної мережі регульовані Законами України “Про охорону навколишнього природного середовища” (1991), “Про природно-заповідний фонд України” (1993), “Про рослинний світ” (1999), “Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону” (2002), “Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 рр.” (2000) „Про екологічну мережу України”,  а також Рамковою конвенцією про охорону довкілля та сталий розвиток Карпат (2003).

 2. Актуальність програми

 2.1. Опис проблеми

У місті Жидачеві склалась критична ситуація  із станом навколишнього природного середовища обумовлена неврахуванням екологічних факторів  при плануванні  розвитку регіону  та самого міста. Внаслідок  цих помилок  місто отримало значні проблеми, а саме: велику кількість порушених земель; щороку значно збільшується смертність населення; спостерігається велика кількість  захворювань на хвороби , які пов’язані  із забрудненням довкілля та екологічними проблемами. Якщо така тенденція буде продовжуватиметься, місто  перетвориться у безбарвну територію, у якому мешканцям проживати буде некомфортно і небезпечно. Одним з ключових  варіантів покращення екологічної ситуації в найближчі роки та на перспективу  є довгострокова  політика по зупиненню хаотичного і в основі - споживацького природокористування. Найфундаментальнішою ідеєю і реагуванням на дигресивні  процеси у природі – є ідея сталого екологічного та економічного розвитку, один із принципів якої – збереження природного середовища, біологічного і ландшафтного різноманіття. На думку фахівців із збереження біорізноманіття, вирішенням цієї проблеми може стати створення офіційно затвердженої екомережі кожного населеного пункту , району, області, країни. Для цього необхідно оцінити реальний стан території, розробити Схему, що включатиме ядра і коридори мережі, врахувати зв’язок з сусідніми територіями і законодавчо затвердити статус новоствореного об’єкту.

Територія Жидачівської міської ради та прилеглі до неї території  є цінною не лише через притаманне їй велике видове різноманіття, а і як важлива складова Прикарпатсько - Дністровського екологічного коридору в межах Альпійсько – Карпатського міжнародного екологічного коридору , котрий є основним шляхом міграцій тварин і   рослин  з півночі на південь України і навпаки.

2.2. Іноваційність програми

 Це один з перших в Україні прецедентів детального проектування локальної екомережі на місцевому рівні.

2.3. Території,  які планується включити до екологічної мережі

Загальна площа земель, включених в межах міської ради до екологічної мережі становитимуть 319,2 га, тобто 23,75% від її загальної площі (1344 га) території м.Жидачева.

      Екомережа Жидачівської міської ради  складається з двох великих ядер, до складу яких входять вже існуючі об’єкти майбутнього природно-заповідного фонду (ділянок відносно недоторканої природи, де тварини і рослини практично позбавлені впливу людини). Між собою обидва ядра зв’язані екологічним коридором – річкою,  що протікає між ними та потужною буферною зоною, що проходить по південній  околиці міста є  долина р. Стрий  та численні озера поряд.

      Перше ядро екомережі розташоване на крайній південній околиці міста Жидачева біля річки Стрий та  складається із пам’ятки археології національного значення часів Київської Русі  урочища Городища в межах гори „Базиївки (45,2 га). В межах ядра поєднано заплавні луки, заплавний вербовий  ліс, витоки джерела, заплавні плеса,   штучне лісопаркове утворення, як основа майбутнього дендропарку.

        Друге ядро утворене комплексом ділянок на північному сході міста . До нього входять дві резервні ділянки природно-заповідного фонду – проектовані заказники «Замкова гора» (5га) та «Кораблище» (5 га), а також розташована північніше від них відпочинкова зелена зона загального користування. Основу ядра становлять водно – болотні території  урочища «Кораблище” та схили Замкової гори, які зосереджують в межах ядра різноманіття різної рослинності характерних для над дністровського  ландшафту. Саме вкриті степовою рослинністю пагорби та схили Замкової гори та болотно – лучна  рослинність заплави старорічища  , з яких власне і складається ядро, становлять основу естетичної привабливості ландшафту другого ядра екомережі м.Жидачева.

    Природоохоронна оцінка  екологічної мережі Жидачівської міської ради  на час прийняття  Програми  вказує на її важливість  з огляду  створення екологічних коридорів, які можуть  слугувати , як для перенесення та поширення діаспор рослин, так і міграційних шляхів птахів, які зупиняються  для ночівлі та годівлі під час осіннього та весняного міграційних періодів. З висновків наданих науковцями  Львівського національного університету  ім.. Івана Франка дана територія заслуговує на велику увагу в плані наукових досліджень біологів різних спеціальностей. 

     Створення екологічної мережі міста, закладка дендропарку та екологічної стежини стануть першим  випадком для всієї України та прецедентом найбільш ефективного впровадження природозберігаючого режиму, що в повній мірі відповідає принципам сталого екологічного та економічного розвитку. Територія екологічної мережі - це той мінімум, який ми лишаємо живим істотам Землі, і який обов’язково має бути звільненим від впливу господарської діяльності людини.

            Екологічна мережа Жидачівської міської ради розташованої безпосередньо в межах Прикарпатсько - Дністровського  екологічного коридору, безумовно, буде частиною Регіональної екологічної мережі району та Львівської області і, відповідно – Національної екологічної мережі.

 

 3. Очікуванні результати

     Реалізація проекту по формуванню екологічної мережі Жидачівської міської ради   носить  комплексний характер і буде мати не тільки екологічні, але  й певні позитивні  соціально – економічні  результати. Його реалізація та втілення в  найближчому майбутньому  забезпечить збереження  і відтворення  ландшафтного різноманіття, а також сприятиме:   

-  дотриманню  екологічної рівноваги на території регіону;

- цілеспрямованому  перетворенню ландшафту  для забезпечення оптимальних умов співіснування  людини і екосистеми;

       -  створенню природних умов для життя і розвитку людини в екологічно збалансованому природному середовищі, максимально наближеному до природних ландшафтів;

      - розвитку ресурсної бази для заняття туризмом, відпочинку та оздоровлення населення;

      - запобіганню безповоротній втраті частини гено-, демо-, цено- та екофонду регіону;

      - ренатуралізації  земель, що вилучаються із сільськогосподарського використання;

      - посиленню  узгодженості діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів  місцевого самоврядування, громадських організацій у розв’язання  проблем екологічної безпеки в регіоні.

      Створення місцевої екологічної мережі  безумовно потребуватиме значних організаційних, матеріальних та фінансових витрат. Але у даному випадку „мета виправдовує засоби”. Реалізація програми  дозволить  з часом  відновити  в регіоні  втрачений екологічний баланс і підтримувати його в майбутньому.

4. Етапи реалізації Програми

      Розроблення та затвердження  проекту  схеми екологічної мережі м.Жидачева доцільно поділити на два етапи:

            - перший етап (2008 - 2009 роки):

-          збір матеріалів польових обстежень (дослідження флори та фауни території проектованої екомережі);

-          аналіз літературних джерел, картографічних матеріалів;

-          розробка перспективної схеми  екологічної мережі  з робочими варіантами карт;

-          обгрунтування  переліку  структурних елементів екомережі;

-          узгодження  регіональних  та місцевих схем формування екомережі  зі зведеною  схемою  формування  екомережі України.;

-          виготовлення планшетного   просторового макету екологічної мережі міста Жидачева;

-          відображення фрагментів територій екомережі на світлинах та інформування громадськості міста (друкування інформаційного бюлетення).

 

            - другий етап (2009 - 2010 роки):

-          виготовлення проекту землеустрою, включаючи проектування екологічної мережі при розробці нового генерального плану м.Жидачева   із зміною цільового призначення ряду непродуктивних земель (сіножатей, пасовищ, неугідь) під створення земель природно – заповідного , історико-культурного , рекреаційного призначення та лісового фонду   ( який включатиме також  саме погодження з власниками та користувачами земельних ділянок  та природних  ресурсів , відповідною радою.

 

5. Перспектива реалізації формування екологічної мережі території Жидачівської  

    міської ради (2010-2015 роки)

 

    2010 р. - затвердження статусу природоохоронних об’єктів території Жидачівської

                   міської ради (г.Базиївки та Замкової гори- Кораблища);

    2011-2015 роки  - облаштування та догляд територій екологічної мережі м.Жидачева,

                   включаючи посадки  лісопаркових зон (відновлювальних зон екологічної

                   мережі)

 

6. Джерела фінансування Програми

Фінансування заходів з розроблення схеми екологічної мережі  територій Жидачівської міської ради здійснюється за рахунок коштів територіальної громади.

Фінансування заходів по облаштуванню елементів екологічної мережі міста може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, міжнародних грантів,  інших джерел, що не суперечать чинному законодавству.

 

 

Голова громадської організації „ЕКО-Довкілля”                                        Є.Турченяк.

                                                                                            Д О Д А Т О К  № 2

до рішення Жидачівської міської

                                                                                                    ради від 23.12. 2008 р. № 3630

 

 

Території  Жидачівської міської ради

для розміщення елементів екологічної мережі

 

Загальна територія  земель включених в межах Жидачівської міської ради  до екологічної мережі  становить  319,20 га, тобто 23.75 відсотків  від загальної площі (1344 га) території м.Жидачева, в тому числі в розрізі елементів екологічної мережі м.Жидачева:

 

1.Ядро екологічної мережі – 52,2 га

1.1. гора Базиївка  разом із схилами  - 45,2 га (30,0 га ріллі, 9,0 га лісу, 6,2 га чагарників);

1.2. Замкова гора  та схили, розміщене поряд озеро „Кораблище”  - 10,0 га  (включаючи

       водно – болотні угіддя).

 

2.Екологічний коридор – 42,0 га

2.1. річка Стрий у межах міста (6 км) – 6,0 га та прибережна водоохоронна зона – 6,0 га;

2.2. чагарникові (вербові) насадження в пониженнях річкової долини – 30,0 га.

      (крім цього слід брати до уваги те,  що   від межі територій Жидачева до  впадіння

       р.Стрий в р.Дністер  доєднюється 66,0 га територій екологічного коридору

      протяжністю 8 км ( 16,0 га річкової та водоохоронної зони і заплавні вербово-

     чагарникові насадження в урочищі „Оболонь” -50,0 га)

 

3. Відновлювальна зона  для влаштування лісо-паркових зон  - 183,0  га

3.1. територія існуючого сміттєзвалища ВАТ „ЖЦПК” поряд з р.Стрий  - 14,0 га;

3.2. територія кар’єру для  видобування глини (поетапно після завершення експлуатації

      кар’єру ) – 8,0 га;

3.3. заплава р. Стрий біля ВАТ „ЖЦПК”  - 5,0 га ;

3.4. заплава р. Стрий біля водоспаду – 5,0 га ;

3.5. територія між старим та новим мостом – 1,0 га;

3.6. територія урочища „Бойня” в заплаві р.Стрий – 50,0 га;

3.7. територія урочище „Запречистя” (від захисної дамби до р.Стрий та підніжжя

       гори Базиївки – 2,0 га);

3.8. територія схилів гори Базиївка до р.Стрий – 8,0 га;

3.9. заплава р.Стрий  за горою Базиївкою та стадіону „Авангард”  (територія ліцею) -20,0

        га;

3.10. територія північної частини земель ліцею  - 20,0 га;

3.11. заболочена територія урочища „чермінь” (територія ліцею) – 50,0 га. 

 

4. Буферна зона  - 42,0 га

4.1. озеро „Промінь” та „по вул. Загір’я”” – 15,0 га;

4.2. озеро „Гребний канал” – 10,0 га;

4.3. озеро „Чисті озера” – 17,0 га.

      (крім цього слід брати до уваги те, що поряд з горою Базиївка  розміщена потужна

      буферна зона на території Зарічанської сільської ради  – озера – кар’єри  в заплаві  

      річки Стрий площею  біля 40,0 га).

 

 

Голова громадської організації „ЕКО-Довкілля”                                        Є.Турченяк.

Додати коментар: