gototopgototop
Про надання згоди на списання основних засобів, що перебувають на балансі Жидачівського міського виробничого управління комунального господарства (12.10.2017) Друк
Середа, 07 листопада 2018, 09:57

                                                                                                        

  

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

 м. Жидачів,   Львівської   області

 

 19 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 рр.

 

Р І Ш Е Н Н Я


12.10.2017                                                           № 390                                             м. Жидачів  

 

Про надання згоди на списання основних

засобів,   що   перебувають   на   балансі

Жидачівського  міського   виробничого  

управління комунального господарства  

 

Розглянувши клопотання Жидачівського міського виробничого управління комунального господарства (надалі – Жидачівське МВУКГ) від 02.10.2017 р. № 204 (вх. № 585 від 02.10.2017 р.) щодо надання дозволу на списання автотранспортних засобів, а саме: трактора колісного ЕО-2621 (державний номерний знак 00799 ВС, 1995 року випуску) та автомобіля ГАЗ-33072 (державний номерний знак 14-54 ЛВТ, 1992 року випуску), беручи до уваги акти постійно діючої комісії Жидачівського МВУКГ для списання основних засобів від 19.07.2017 р. та від 10.08.2017 р. щодо огляду вказаних вище основних засобів та встановлення факту їх фізичного зносу, морального старіння, непридатності до подальшого використання, неефективності проведення відновлювального ремонту, непридатності для експлуатації вузлів та деталей, враховуючи пропозицію постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій, у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 р. № 1314 „Про затвердження порядку списання об’єктів державної власності”, керуючись статаею 144 Конституції України, статею 327 Цивільного кодексу України, статтями 26, 59, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Дати згоду Жидачівському міському виробничому управлінню комунального господарства на списання основних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Жидачева та обліковуються на балансі Жидачівського МВУКГ, згідно додатку до цього рішення.
  2. Жидачівському міському виробничому управлінню комунального господарства:

-          провести списання основних засобів, вказаних у пункті 1 цього рішення, шляхом ліквідації;

-          демонтувати основні засоби, вказані у пункті 1 цього рішення, і здати на металобрухт;

-          до 01.12.2017 р. надати у Жидачівську міську раду письмову інформацію про результати списання та розмір коштів, отриманих після здачі на металобрухт агрегатів і деталей демонтованих основних засобів.

  1. Кошти, отримані після здачі на металобрухт агрегатів і деталей демонтованих основних засобів (автомобілів) залишити у розпорядженні Жидачівського МВУКГ
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

    

Міський голова                                                       В.Левко                                                                    

 

ДОДАТОК

до рішення Жидачівської міської

ради від 12.10.2017 р. № 390

 

 

 

П ЕРЕЛІК

основних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Жидачева та підлягають списанню

 

з/п

Найменування основних засобів

Процент зносу,

рік введення

в експлуатацію

Спосіб

списання

Підстава

1.

Автомобіль ГАЗ

модель 33072

державний номерний знак 14-54 ЛВТ

100%

1992 рік

ліквідація

акт

від 19.07.2017 р.

2.

Трактор колісний, укомплектований екскаваторним обладнанням

марка ЕО 2621

державний номерний знак 00799 ВС

100%

1995 рік

ліквідація

акт

від 10.08.2017 р.

Секретар міської ради                                            О.Лешков’ят

Додати коментар: