gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2020 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Жидачівське ДОТГ

dotg-22-05-2015-1

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Календар новин

 тра   червень 2019   лип

нпвсчпс
   1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Julianna Willis Technology
Статут Жидачівського МВУКГ

 

                                                                                                “ЗАТВЕРДЖЕНО”

                                                                                     рішенням виконавчого комітету

                                                                           Жидачівської міської ради

від 06 листопада 2018 року № 160

Міський голова __________ В.ЛЕВКО

                                                                     

                                                                                 

  

                                           С Т А Т У Т

 

 

Жидачівського міського виробничого управління

                 комунального господарства

                             (нова редакція )

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.  Жидачівське міське виробниче управління комунального господарства ( надалі підприємство) є юридичною особою згідно з законодавством України, має самостійний баланс розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатки і штамп із своєю назвою та ідентифікаційним кодом.

1.2.  Підриємство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

1.3.  Власником підприємства є територіальна громада міста Жидачева в особі Жидачівської міської ради.

1.4.  У своїй діяльності підприємство керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також рішеннями Жидачівської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, виданими в межах їх компетенції.

1.5.  Підприємство несе відповідальність за своїми зобов`язаннями в межах належного йому майна.

       Міське комунальне підприємство «Жидачівське управління будинками» реорганізоване шляхом приєднання до Жидачівського міського виробничого управління комунального господарства. Всі майнові права, грошові кошти, зобов’язання та інші права і обов’язки переходять до правонаступника Жидачівського міського виробничого управління комунального господарства.

1.6.  Підприємство не несе відповідальності за зобов`язаннями власника, а власник не несе відповідальності за зобов`язаннями підприємства.

1.7.    Підприємство створюється на невизначений термін.

1.8.    Назва підприємства:

- повна: Жидачівське міське виробниче управління комунального господарства;

- скорочена: Жидачівське МВУКГ.

1.9. Юридична адреса підприємства: 81700, м.Жидачів, вул.Кобзарева, 19, Львівської області.

ІІ. ПРЕДМЕТ І МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.    Підприємство створене для надання послуг, виконання робіт, здійснення виробничої, торгівельної, посередницької, зовнішньоекономічної діяльності з метою задоволення потреб територіальної громади міста Жидачева у забезпеченні комплексного розвитку комунального господарства міста, належній експлуатації елементів благоустрою.

2.2.      Предметом діяльності підприємства є:

2.2.1.Виконання робіт по благоустрою та очистці міста, забезпечення належної експлуатації елементів благоустрою, здійснення контролю за додержанням правил благоустрою юридичними особами та населенням.

2.2.2.Надання послуг юридичним особам та населенню по санітарній очистці (вивезення сміття) та сажоочищувальних роботах.

2.2.3. Надання ритуальних послуг.

2.2.4. Експлуатація (утримання, капітальний і поточний ремонт) будівель і споруд житлового, нежитлового і соціально-культурного призначення, їх сервісне обслуговування, виконання робіт по благоустрою прибудинкових територій

2.2.5. Забезпечення безперебійної роботи обладнання та устаткування житлових будинків та нежитлових будівель і споруд, які знаходяться на балансі підприємства, правильного утримання квартир, які перебувають на балансі управління і утримуються на умовах договорів найму або про співучасть у затратах на утримання житла.

2.2.6.Здавання під найом (оренду) житлових і нежитлових приміщень

2.2.7.Ремонтно-будівельні роботи.

2.2.8.Будівництво та ремонт доріг.

2.2.9.Виготовлення столярних виробів.

2.2.10. Надання платних послуг по ремонту житлових і нежитлових приміщень.

2.2.11.Виконання робіт за індивідуальними замовленнями населення.

2.2.12.Надання платних послуг автотранспортом та іншими механізмами.

2.2.13. Посередницька діяльність.

2.2.14. Роздрібна, гуртова, комерційна та комісійна торгівля.

2.2.15. Ведення зовнішньоекономічної діяльності.

2.2.16. Ремонт та обслуговування автомобілів.

2.2.17. Надання послуг по приватизації житла.

2.2.18. Інша діяльність, не заборонена чинним законодавством України.

2.2.19. Послуги з управління багатоквартирними будинками.

2.2.20. Електромонтажні роботи.

2.2.21. Оброблення та видалення безпечних відходів

 

ІІІ.    ПРАВА ПІДПРИЄМСТВА ТА ВЛАСНИКА

3.1.    Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених цим Статутом, підприємство має право:

-          продавати, передавати безоплатно, обмінювати, передавати в оренду та заставу юридичним та фізичним особам, списувати з балансу основні засоби та інші матеріальні цінності, відчужувати їх особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України і цьому Статуту;

-          укладати угоди (контракти), зокрема, угоди купівлі-продажу, підряду, надання послуг, страхування та застави майна, перевезень, зберігання, доручення й комісії, тощо, набувати майнові й особисті немайнові права, нести зобов’язання, виступати у суді, господарському або третейському судах;

-          створювати філіали, представництва, відділення, та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків;

-          створювати об’єднання і брати участь у об’єднаннях з іншими суб’єктами підприємницької діяльності на території України та за її межами, бути співзасновником (учасником) фондових бірж;

-          встановлювати ділові контакти;

-          випускати власні цінні папери та реалізовувати їх юридичним і фізичним особам України та інших держав, а також купувати цінні папери юридичних осіб України та інших держав;

-          користуватися на договірній основі банківським кредитом та надавати банку використовувати свої вільні кошти;

-          надавати працівникам матеріальну допомогу, а також безпроцентні позики за рахунок прибутку;

-          одержувати грошові та товарні безпроцентні позики від фізичних та юридичних осіб; приймати на роботу працівників на умовах трудового договору, контракту;

-          за встановленим порядком вступати у зовнішньо-економічні відносини та самостійно проводити експортно-імпортні операції.

     Підприємство може також вчиняти інші дії, які не суперечать чинному законодавству.

3.2.    Власник підприємства має право:

-          брати участь в управлінні справами підприємства й у контролі за його діяльністю у порядку, визначеному цим Статутом;

-          одержувати частину прибутку від діяльності підприємства;

-          одержувати інформацію про діяльність підприємства;

-          на першочергове одержання продукції підприємства, виконання ним робіт, надання послуг.

IV. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

 

4.1. Для забезпечення діяльності Підприємства за рахунок основних засобів та оборотних активів сформовано статутний фонд (капітал) у розмірі 5 148 536,00 ( п’ять  мільйони сто сорок вісім тисяч п’ятсот тридцять шість грн.) гривень.

4.2. Майно підприємства належить йому на праві господарського віддання. Здійснюючи право господарського відання, підприємство володіє, користується та розпоряджається майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту. Продаж основних засобів здійснюється за згодою власника.  

4.3. Власник підприємства може прийняти рішення про зміну (збільшення або зменшення) розміру статутного фонду (капіталу) підприємства.

       При цьому збільшення статутного фонду (капіталу) може бути зроблено за       рахунок прибутку підприємства, а також за рахунок додаткових внесків власника підприємства, в тому числі на поповнення обігових коштів.

4.4. У разі схвалення рішення про збільшення статутного фонду (капіталу) підприємства Власник вносить до статутного фонду (капіталу)додаткові суми грошей або майно, зазначені в рішенні. Внесені на збільшення статутного фонду (капіталу) кошти можуть використовуватися підприємством на придбання основних фондів, для фінансування капітальних витрат та поточних видатків підприємства, включаючи виплату працівникам заробітної плати, сплату податків та обов’язкових платежів, проведення розрахунків з постачальниками за матеріали та послуги, тощо.

4.5. Джерелом формування майна підприємства є:

-          грошові та матеріальні внески засновника (власника), доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;

-          доходи від цінних паперів;

-          кредити банків та інших кредиторів;

-          капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

-          надходження від продажу основних засобів підприємства;

-          придбання майна іншого підприємства, організації;

-          безоплатні та благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;

-          інші   джерела, не   заборонені   законодавчими   актами України;

V. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Підприємство планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку виходячи з потреб територіальної громади міста Жидачева у комплексному розвитку комунального господарства міста, належній експлуатації елементів благоустрою, а

       також із попиту на вироблену продукцію, роботи, послуги та необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку підприємства, підвищення доходів. Основу планів становлять замовлення Жидачівської міської ради, її виконавчого комітету та договори, укладені із споживачами (покупцями) продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.

5.2. Відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

5.3. Прибуток, одержаний підприємством як результат його господарської діяльності після сплати податків до бюджету, а також інших платежів залишається у розпорядженні підприємства. Порядок використання прибутку (доходу) затверджує власник або уповноважений ним орган за поданням начальника підприємства.

5.4. Підприємство створює фонди:

-          фонд розвитку виробництва;

-          фонд матеріального заохочення;

-          фонд соціально-культурного розвитку;

Підприємство може створювати також і інші фонди.

VI. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Підприємство бере участь у зовнішньоекономічній діяльності, сприяє зміцненню і розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, накопиченню валютних резервів.

6.2. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на засадах валютної самоокупності та самофінансування.

6.3. Підприємство несе відповідальність за ефективність своєї діяльності.

6.4. Підприємство здійснює операції з експорту та імпорту товарів, робіт, послуг, а також налагоджує прямі виробничі, комерційні та інші зв’язки з іноземними фірмами, окремими фізичними особами.

 

VII. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

7.1. Управління підприємством здійснює його власник або уповноважений ним орган.

7.2. До компетенції власника належить:

-          визначення основних напрямків діяльності підприємства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;

-          затвердження Статуту і внесення до нього змін і доповнень;

-          затвердження річних результатів діяльності підприємства, порядку розподілу прибутків та покриття збитків;

-          призначення начальника підприємства, укладення з ним контракту;

-          прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових і інших осіб підприємства;

-          вирішення питання про вступ підприємства в об’єднання підприємств та вихід із нього;

-          надання згоди на продаж та передачу в оренду основних засобів підприємства;

-          погодження договорів про заставу майна підприємства;

-          затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів підприємства;

-          погодження питання про випуск цінних паперів підприємства;

-          надання згоди на одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків статутного фонду (капіталу) підприємства;

-          прийняття рішення про припинення діяльності підприємства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

7.3. Керівництво поточною діяльністю підприємства здійснює начальник управління.

      При призначенні начальника управління на посаду з ним укладається контракт, в якому визначаються права, строки найняття, обов`язки і відповідальність начальника управління перед власником та трудовим колективом, умови його матеріального забезпечення і звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених контрактом і законодавством України.

      Начальник управління вирішує всі питання діяльності підприємства, крім тих, які належать до компетенції власника.

Власник має право передавати частину своїх повноважень начальнику управління . Власник не має права втручатися в оперативну діяльність начальника управління.

7.4. Начальник управління:

-          без доручення діє від імені підприємства;

-          укладає угоди та вчиняє юридичні дії від імені підприємства, дає доручення, відкриває рахунки;

-          представляє підприємство у відносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями, в тому числі зарубіжними;

-          видає накази і вказівки в межах компетенції, які обов`язкові до виконання для всіх працівників підприємства;

-          розробляє і надає для затвердження власнику правила внутрішнього трудового розпорядку та інші внутрішні документи підприємства;

-          затверджує структуру та штатний розпис підприємства, створює та ліквідовує філії, представництва;

-          звітує про свою роботу і діяльність підприємства перед власником, а також перед трудовим колективом за виконання умов колективного договору.

7.5.          Начальника управління може бути звільнено з посади до закінчення терміну дії контракту на підставах, передбачених у контракті або у законодавстві України.

 

VIII. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ

8.1.       Трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, які беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору (угоди, контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини з підприємством.

8.2.       Трудовий колектив підприємства:

-          розглядає та затверджує проект колективного договору;

-          розглядає і вирішує згідно із Статутом підприємства питання самоврядування трудового колективу;

-          визначає і затверджує перелік і порядок соціальних пільг;

-          разом з власником вирішує питання про вступ і вихід підприємства із об’єднання;

-          приймає рішення про оренду майна підприємства, створення на основі трудового колективу господарського товариства для переходу на оренду.

8.3. Підприємство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно з законодавством. Підприємство може використовувати тарифні сітки і шкали співвідношень посадових окладів, що визначаються галузевими угодами як орієнтири для диференціації оплати праці залежно від професії, кваліфікації працівників, складності та умов виконуваних ними робіт.

8.4.       Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством.

8.5.       Підприємство здійснює відрахування на соціальне забезпечення згідно з чинним законодавством.

 

ІХ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

             Спори за участю підприємства з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами розглядаються згідно з чинним законодавством господарським судом або судом, а за наявності договору між сторонами спору – третейським судом.

 

Х.   ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.

 

10.1. Припинення діяльності підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідації.

10.2. Реорганізація підприємства проводиться за рішенням власника або уповноваженого ним органу. При реорганізації підприємства вся сукупність його прав і обов’язків переходить до правонаступника (ків).

10.3. Ліквідація підприємства проводиться:

-          за рішенням власника або уповноваженого ним органу;

-          на підставі рішення суду або господарського суду.

10.4. Ліквідація підприємства провадиться призначеною власником ліквідаційною комісією, а у разі ліквідації підприємства за рішенням суду або господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цими органами. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження керування справами підприємства.

10.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно підприємства, визначає його кредиторів і дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів підприємства третім особам, складає ліквідаційний баланс і надає його на затвердження власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів і членів трудового колективу, використовується за вказівкою власника.

10.6. Ліквідація підприємства є завершеною, а підприємство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

Додати коментар: